A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1900, július-december (37. évfolyam, 147-294. szám)

1900-07-02 / 147. szám

ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE A BUDAPESTI Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetve. K 20.— Házhoz hordva . „ 24.— Postán küldve . „ 28 — Egyes példány 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételóve’i mindennap HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ........K 20.— Ins Haus zugestellt „ 24.— Auswärts, pr. Post „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. XXXVII évfolyam. B udapest, 1900. julius 2. (hétfő). 147. szám. Időjárás \ . _ hii Witterung f s/,ep stu n Vízállás reggel 7 órakor \ q. Ä7 « Wasserstand 7 Uhr Früh J ’m Hőmérő reggel 7 órakor 1 v Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérő reggel 7 órakor 1 Barometer um 7 Uhr Früh / 766 "*» b) Határidőre. — Terrninwaare. II. Különféle termények. — Diverse Producte. III. hajózási fuvardíj. — Schifffracht. A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási dijjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transportsteiler und Assecuranz. Győrbe a fuvardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 16—20 Heller höher. r A) Anúfőssdei — Waarenbörse. I. tiaboitanemiiek. — Getreide. Ár:«. U. KoronaértéKben. — Preise in Kronenwährung. <i) Készáru. — Effect ive Waare. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 50 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse per 50 Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualitätsgewicht per Hektoliter und Kilogramm. g£taza — Weizen 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki .............. Theiss ................... fehérmegyei- — — Weissenburger. ....... pestvidéki ... ......... Pester Eoden _ _ bánságit. — — — Banater... ... ... _. bácskai ... — — ... Bácskaer .............. szerb — ........... — serbischer — ........ J román ... „. _. Rumänischer ........ bolgár .................... Bulgarischer ........ 7 — 7 15 ? <05 7:35 7 10 7 20 7 30 7 45 7 20 7 15 H 05 7 15 7 30 7 30 7 25 7 20 7 35 7 60 7 30 7 25 7 10 7 20 7 55 7 50 7 30 7 40 7 35 7 30 7 15 7 25 7 60 7 55 7 45 7 45 7 45 7 45 7 30 7 70 7 60 7 65 7 50 7 50 7 40 7 75 7 65 7 60 7 65 7 65 7 50 7 80 7 75 7 65-----­-----­Rozs —Bogsen- 50&g.-kéat Minőség — Gattung Árfolyan K-tó! von n—Kurs K-ig bis Elsőrendű _ ... ........ ... Príma............ ... „. .. Középminőségü ..............Mittel... ... — — ... ... 6 40 6 20 6 55 6 35 Árpa —■Grers-te... 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű _Futter, Prima. — __ ... „ másodrendű. „ Sekunda.. ... _ Sörfőzésre tiszavidéki ... Brauer,'Theiss ______ „ felsömagyaror. „ oberungar. ... „ dunántuli.. ... „ Tranßdanub.. _ l -H ■ : S 5 90 5 60 6 10 5 80 iMöíes — Hirse . 50 kg,-ként ■ ■ _ • ;i i _ : ­*’ ! ■ i 5 — a 30 Za?» — Hafer ... 50 kg.-ként Minőség — Gattung Árfolyan K-tó! von rt—Kurs K-ig bis Elsőrendű . ... Prima _ ... _ Középminőségű... Mittel _________ 5 35 5 — 5 45 5 20 Teaseri — Mais 50 kg.-ként Belföldi .............Inländer. ... ... ... Román v. bolgár. Rum. od. bulgarisch Szerb- — ... ... Serbisch. ............. Cinquantin — ... Cinquantin . ........ 5 55 5 70 Repcze — Reps 50 kg.-ként Káposzta .............Kohl. .......... ........ Bánsági ..............Banater...................-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 órakor Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare StKEü — Weizen . 50 kg.-ként 99 99 — -n v 99 99 — rt v .....................................V ..........................­7 80 7 81 7 78 7 79 „ junkis _ Juni................. „ október... Oktober............ 7 75 7 73 7 83 7 80 ................... 7 75 7 80 ................... Rozs — Roggen.. 5@ kg.-ként 99 99 — r n 1900 május Mai ............. 6 80 6 81 6 77 6 78 „ október _ Oktober ........ 6 75 6 78 6 77 6 84 6 81 .... ... 6 76 6 74 6 77 ............................ Tengeri Mais.. 50 kg.-ként 99 99 — n » 99 99 n rt ■99 99 -- n n 99 99 -- » rt 1900 május. ... Mai ............. 5 56 5 63 4 79 5 57 5 64 4 80 5 60 5 67 4 83 5 61 5 68 4 84 „ junius ... Juni. ... ........ „ julius ... Juli. ... ... . „ augusztus August.. _ ... 1901 május. ... Mai.. ... ......... 5 58 5 60 5 55 ............................. 5 63 5 64 ......................... ................ 5 61 5 59 .............. ....................... 4 81 4 79 4 82 4 80 ................... 4 82 4 83 ... .. _________ ____ Zik üt — Mafcr .......50 kg.-ként 39 99 ........ n n 1900 junius .. Juni .................. „ október... Oktober ... ... 5 18 5 20 5 18 5 19 5 17 5 20 ... .................................... 5 18 5 19....................................... . SÄSre,cie}»^“"* 1900 augusztus August............. ' 12 90 13 —-----­-----­I-------------- ---------------■--------------------------­Buza — Wetzen 50 kg.-ként ..............-----­Tengeri — Mais 50 kg.-ként .................­5 56 Árpa — Gerste __________50 kg.-ként-----­£?©zs — Rossen 50 kg.-ként ...................-----­Zab — Hafer 50 kg.-ként ... ... ___ ...-----­Káp.-Repcze — Kohlreps 50 kg.-ként-----­Készárú — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések októberre Auf Termin vorgefallene Schlüsse per Oktober Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam Faj — Gattung Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld árú - Waare pénz - Geld árú - Waare Kurs ingyen hordó | franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ....... Schweinefett.. Budapesti ............................Budapester......................... 55 50 56 —-----­-----­.............. Vidéki. ... . . Landfett ... ................. ... 50 kg.-ként Szalonna ........ Spécit ................. Magyar légenszáritott vidéki Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos Stadtvvaare, íuftgetrock. 4 stückig n n 3 „ „ „3* Füstölt..................................geräuchert ............................... 48 _____________ 54 ........................ 47 50 54 — 48 — 54 50-----­. __ ............. Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly j helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, bruttó j für Netto. Qualität pr. 500 Gramm. 50 kg.-ként Szilva ................. Pflaumen ... ... Boszniai, 1899. éviszokv.-minőség bosnische, 1899. Usance-Qualität „ „ „ 100 drbos... „ „ 100 Stück n n n 85 n -- „ „ 85 „ -­Szerbiai, 1899 szokványmin. serbische, 1899. Usance-Qualit „ „ 100 drbos _ „ „ 100 Stück_ 85 drbos ... „ „ 85 „ ...-------­-----­14 25 17 25 20 — 13 — 16 25 20 — 14 75 18 — 20 50 13 50 17 — 20 50 .............. ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaíz ............. Pflaumenmus Szlavóniai.......................... . slavonisches 1899................. Szerbiai ____ ____ ____serbisches 1899. __ ... ... 18 — 18 50 16 — 16 50 .............. 50 kg.-ként­Heremag ........ Kleesaaten. ... Luczerna magyar 1899. évi Luzerner ungarische 1899.. Lóhere aprószemü 1899. évi Rothklee kleinkörnig 1899.. „ középszemü 1899. évi „ mittelkörnig 1899 „ nagyszemű 1899. évi „ grobkörnig 1899 Kr.-tól von Kr.-ig bis-----­-- -­..............-----­-----­Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa D.-Földvár Szentes Szeged Zenta Titel Mitrovicz Temesvár N.-Becskerek 1 44-46 35-38 28-32 22—24 20—22 52-56 46-50 44-46 36-38 52-56 62-66 44-48 c) Leszámoló árfolyamok. — Liquidationskurse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom