Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1881

^A RT ALOM. A. Iskola és szülői ház. 15. Adatok népiskolánk ezévi történetéhez. C. A tantestület. D. A bevégzett tananyag. E. Órabeosztás. F. Tankönyveink. G. Táblázatos kimutatás az isk. taneszközei, évi jövedelme és kiadásáról. H. Tanulóink számának táblázatos kimutatása. I. A községi iskolákra járó eváng. tanulók létszáma és vallástan órái. K. A növendékek névsora. L. A vizsgák sorrendje. M. A jövő tanévre vonatkozó értesítés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom