Szent Szív szerzetesnők VIII. kerületi katolikus leánygimnáziuma, Budapest, 1918-1919

I v (Sí^ ^ n; &'■? («is; A SZENT-SZIY S|ERZETESNOK BUDAPESfl Vili. KERÜLETI >r ,<A" KATH. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK B 373/76 (SOPHIANUM) ÉRTESÍTŐJE. 1918— 1919. 1919— 1920. 7 i V i KÖZZÉTETTE: Dr. FALLENBÜCHL FERENC KATH. LEÁNYGIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1920. STEPHANEUM NYOMDA R. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom