X. kerületi kőbányai magy. kir. állami főgimnázium, Budapest, 1920

A BUDAPESTI X. KERÜLETI KŐBÁNYAI MAGYAR KIRÁLYI ALL AMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1920—21-IKI TANÉVRŐL. — TIZENNEGYEDIK ÉV. — KÖZZÉTESZI AZ INTÉZET IGAZGATÓJA: SAJÓ SÁNDOR CÍMZETES TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ. BUDAPEST, 1921. Ára 15 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom