X. kerületi kőbányai magy. kir. állami főgimnázium