Magy. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium, Budapest, 1912

1 FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÉS LEÁNYGIMNÁZIUM B 373/u; • • * ■ ÉRTESÍTŐJE AZ 1912—1913-IKI HARMINCNYOLCADIK ISKOLAÉVÉRŐL. KÖZLI DOMBÓVÁRI RÉVY FERENC FŐIGAZGATÓ, AZ ISKOLA IGAZGATÓJA. ORSZÁGOS KÖZPONTI KÖZSÉGI NYOMDA R.-TÁRS. • • BUDAPEST, VI., GYÁR-UTCA 40. SZ. • • A

Next

/
Oldalképek
Tartalom