Magy. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium