Bizalmas Értesítések 1921. július

1921-07-01 [1446]

ária, június 80. A Hava a-Ügynökség jelenti Rómából: / xQl Popolo berlini jelentőse szerint a belgrádi merényletet Agf&r kommunista küvetts el. /MII/' I i e B j 30.Juni. / Privatmeldung des UTKB/ In einem -iner Telegramm der Arbeiterzeitung, das den Bericht über das j.grader Attentat enthält, heiset es unter anderem: Die Polieei irnmt aber an, dass der Attentäter falsche Angaben gemacht hat,Man spricht auch davon, dass es sich um ein Komplott handelt, das von * dem Offizierslager in Steinamanger ausgegangen und der Atten­täter aus der ungarischen Komit^tschischule in Kanizsa hervorgegangen sei. Damit ist auch eine Faralitls mit dem Attentat von Sarajevo, das zu dem gleichen Zeitpunkte erfolgte, hergestellt, § pari s, juatus 50. fk Magyar Távirati Irooft iudősit ójának szikra­' távi rata/ A lapok Sándor aaerb régensherozeg elleni merénylet megbeazé- . lésében leközlik a Gazeta popölo hlrét.amely szerint az a magyar vi dák a bűnös a merényletben,amelyet ha nem hivatalosan is, de a bolsevizmus felé visznek. § pária, Június 30. A Magyar Távirati Iro da^az ITsx a táv irat a/ A Tempa " Budapest - Németország • eimmel egészen különleges érdeklődéssel fordul a nyugatmagyarországi annexló felé és idézeteket közöl a német lapokból* 5 pária, június 30. fk Magyar Távirati Iroda tudósítójának szlkratát*. irata/. Muret a Journal des Débatsban oikket ir arról,hogy Magyarország gyors ütemben tér magához .Hem nagy a barátság Franciaország ós Anglia iránt .amelyek az utódállamoknak kedveznek, nem számítanak a kát ország valamely fajtájú támogatására.A cikkíró a királykérdéarffl elmondja,hogy Xároly király vállaBcozáaa alkalmából nem mutatkozott túlságos rokonér­zés a király iránt,ae az egész nemzet feltétlenül royalista, ami mintegy egészséges reakeió a bolsevizmus után és eile ne. A liberálisok, akiket félretoltak a hatalomtól, azzal vádolják a kormányzatot,hogy osztályéra*­keket azolgál.A magyarok általában viszont a cseheket és románokat vádolják azzal,hogy kegyetlenül bánnak az uralmuk alatt levő honfitársaikkal és hogy akadályozzák a kulturális fejlődést. Nyugatmagyarország magtartása ér­dekében óriási az agitáoió.Horthy kormányzó kijelentései,csakúgy mint a francia lapok cikkei.Myttgatmagyarorsz*g dolgában kedvező hatással voltak a magyar közvéleményre. Huret cikke végén mindezekből a következő konklu­siókat vonja le: Az a tény, hogy a magyar kormány ratifikálta a trianoni békét, még nem tanúskodik a kormány őszinteségéről.De a magyarok elég Jól vannak értesülve ahhoz,hogy tudjak, sokáig nem tehetnek semmit az utódálla­mok miatt. A,, A J.{ 6 \ 30. Juni. / Privati^ldung des UTKB/ Dia tfiener ^ÍÍ? ffl IÍ aö A 1 i t,m§ c5 efas ?í--? lű & heute wieder fm eiaett laugere» Artikel ?í™ e íio 0 ? f 1 *? 1 :»Stempelfalschuag und Staat ssohuldenti1-tng » mit . lem als falsch gestempelt zurückgewiesenen ungarischen Banknoten. J? Ä o£ ffl zufii k {i Finanzminister hg&áús beschuldige dass er auf ÍÍ e ;ír!?ÍS!rS aB T llt 4 i 8al lJÍ}! ? taa í s30 ^d Ungarns auflisten Österreichs SLISÍÍÍSSJTk lB d ?«.«tikel , der TOI uierhörtem Angriffen gegen den ?5f a JÍ? 0 Í!L ? Íf a 55 ail Í 3 í er B í I S** t * wird das Vorgehen als europäischer a55 Ä ^Sh«iJ;!l°{ lliet­Älld d t ra £ f hi M?yí«"»i dass es unzulässig lei, dass der Schuldner , in eigner Sache urteilt und deshalb diese Angelegenheit jf^goh gelost werden soll. Eventuell muse man die Angelegenheit sqpslt des Volkerbunde vorlegen. Die Wtliöhmachuag der Fälschvmgeu dural J^JS^I^^^S*^^ 3 * F s bestialische Bosheit belohnet, da die Noten.dadurch völlig entwertet wurden. Es wird darauf hin^éwi MM» fSflfäJSi dem n^tausc^in Österreich falsche StäpSfÄ fettjü " stellt wurden, dass aber Österreich damals seine Noten Hingt vollstLdi* denaturiert hat, sondern gegen ungestempelte Noten eiugetauscht. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom