Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-17 / 3. szám

6 Békés 1915 január 17 tárban, vagy közvetlenül dr. Richter gyógyszer- tárában az arany oroszlánhoz Prág L, Elisabeth­strasse 5. Ügyeljünk a horgony védjegyre, mely minden dobozon látható. Simonyifaiviak a gyulai Vörös keresztnek. A közeli Simonyifalva község nemesszivü, hazafias közönsége Szőke Jenőné, ottani kereskedő nejé­nek vezetése alatt é3 lelkes agitálására nagy ará­nyú gyűjtést rendezett a sebesült katonák ré­szére és a gyűjtés eredményeként nagymennyi­ségű élelmiszert szállítottak be a gyulai Vörös- kereszt kórházhoz. A derék simonyifalvi polgárok dicséretre méltó, páratlan áldozatkészséggel igye­keztek, tehetségük szerint kivenni részüket az érettünk küzdő és vérező hős katonáink szenve­déseinek enyhítése körül országszerte folyamat­ban levő társadalmi adakozásból. Bizonyára szá­mos községben lehetne ilyen fényes eredményű gyűjtést rendezni, ha szenvedő hőseinknek olyan lelkes szószólói akadnának a nép között, mint Simonyifalván Szóke Jenőné, akinek akciója hozta össze a szeretet adományoknak ezt a nagy tö­megét, valamint az alább megnevezett gyűjtők, akik neki az adományok összeszedésében hűséges támogatói voltak. Az adakozáshoz 284 polgár és polgárnő járult hozzá és összegyűlt: 7 drb párna, 171 kg. bab, 40 kg. liszt, 2 dézsa lekvár 155 kg. 3 zsák gyümölcs 110 kg., 46 kg. zöldség, 23 kg vegyes, 52 kg. kolbász és szalona, 64 drb csirke, 580 tojás, 800 kg. burgoyya.— Szőke (Kohri) Je nőné gyűjtése: Német Lajos, lekvár. Bartha Bé- láné, tyuk, lekvár. Kovalcsik Lukácsné, lekvár, aszalt gyümölcs. Rudics Lajos János, lekvár, sza­lona, bab. Balogh József, bab, dió, zöldség. Tóth Károlyné, tojás. Hévízi Pálné, gyümölcs, lekvár, alma. Egri András, tyuk, szalona, tojás, bab, dió. Győri Antalné, tojás, bab, dió, paradicsom, mák. Tóth Ferenc, tojás, kolbász. Bállá Pál, krumpli, bab, tyuk. Házi János, lekvár, alma. Kádár Ist­ván, tojás, bab. id. Tanács Imre, lekvár, aszalt gyümölcs. Kölner Antal, krumpli. Varga János, tojás, szalona. Mucsi Ferenc, bab, csirke, szalona, Vasadi Jánosné befőtt, aszalt gyümölcs. Farkas Mihály, lekvár, krumpli. Hizó Sándor, csirke, ifj Tanács Imre, krumpli, zöldség, lekvár. Tanács Zoltán, krumpli. Tanács László, aszalt gyümölcs. Krista András, tyuk, bab, zöldség. Házi János, lekvár, tojás, aszalt szilva. Bori János, lekvár, alma, krumpli. Gabruaji János, lekvár,aszalt gyü­mölcs. id. Zséri Mihály, bab, lekvár, aszalt gyü­mölcs. Szakács László, krumpli, tojás. ifj. Vass János, krumpli, tojás. Antali István, bab, tojás, répa, alma. Basiszta András, liszt, tojás, csirke, lekvár. Paulik Pál, paradicsom, krumpli. Tutor István, krumpli, bab. Gál Antal, lekvár, aszalt gyümölcs, befőtt. Zsadányi Palné, alma, krumpli, bab. id. Hutaji Imre, bab, lekvár, ifj. Hutaji Imre krumpli. Kuzslicz Rozália, krumpli, ifj. Szekeres Istvánná, bab. Szin Ferencné, bab. Antali János, birsalma, kolbász, bab. Grünvald Jánosné lekvár, aszalt gyümölcs. Tóth Sándor, bab. Buzi Imréné krumpli. Csepregi István, krumpli, bab. Szabics Gáborné, lekvár, tojás. Mácsár János, lekvár, kol­bász. Gáspár Frigyes, kosár aszalt alma, Horváth Adolfné, paradicsom, tojás. Kádár Mártonné, bab. Szabó Istvánná, krumpli. Gabnaji István, bab, alma, borsó, liszt, kolbász. Pleszter Andrásné, kumpli, bab, paradicsom, tojás. Tóth József, lekvár, aszalt szilva, kolbász, bab, befőtt, tojás. Tóth Ferencné, aszalt gyümölcs, tojás, bab. Bállá Antalné, tojás, bab, aszalt gyümölcs. Szabó Andrásné, krumpli. Rubint Sándorné, szalona, tojás, bab. Gál András, birs alma, aszalt gyü­mölcs, bab, krumpli. Fábián József, krumpli, kolbász, szalona, lekvár, alma. Töröcsik Mihály, krumpli, befőtt, tyuk. Kosik Mihály, krumpli, Volent Márton, krumpli. Bugner Lukács, tojás, tyuk. Kiss Imre, lekvár, tojás. özv. Faszel Péter, befőtt, paradicsom, krumpli. Mátéfi Erzsébet, lekvár, ifj. Bartha János, bab, csirke, tojás. özv. Héja Józsefné, csirke. Faszéi Kristóf, krumpli, id Tóth András, lekvár. Krista András, zöldség, csirke, aszalt gyümölcs. Kölner Antal, szalona, Pelle Ferenc, tojás, aszalt gyümölcs. Csabai De­zső, 40 cigaretta, befőtt, lekvár, paradicsom, to­jás, bab, zsir. Tröszt József, krumpli, befőtt, aszalt szilva, tojás, lekvár. Zagyva Lajosné, lek­vár, bab krumpli. Bakos Istvánná, csirke, tojás, alma. Winter Márton, sárga répa, tojás, bab. id. Bogyó János, szalona, vereshagyma, krumpli, káposzta, lekvár, befőtt. Házi Mihály, zöldség, répa, paprika. Gulyás Gáborné, bab, lekvár, krumpli. Mészáros Mihályné, krumpli. Andrási Péterné, paradicsom, alma,, aszalt gyümölcs. Yizi Andrásné, tojás, bab, krumpli, kolbász. Bozsó Józsefné, krumpli. Srifert János, krumpli, lekvár. Paulik Rózsika, egy üveg rum. Horváth Adolf* zöldség. Kovács András, lekvár, bab, id. Angyal Mihály, 1 pár tyuk. H. Bartha János, tojás. Pá­pai Gábor, lekvár, aszalt gyümölcs, birsalma. Héjjá Mihály, bab. Torupesanszki István, lekvár, dió, aszaltszilva, özv. Szécsiné, paradicsom, meggy tojás, bab, olaj. Szőke (Kohn Jenőné, Bartha Béláné, 150 drb túrós lepény. Szőke (Kohn) Je­nőné, 1400 cigaretta, csirkék, kockacukor, na­rancs. aszalt gyümölcs, befőtt. Miklós István, be­főtt, lekvár. Anabring Péter, krumpli, lekvár, aszalt szilva, tojás. Dörner Péter, tyúkok. Yarga Lajos, tojás, bab, krumpli. Varga András, be­főttek, krumpli, bab. Pogácsa János, bab, lekvár, krumpli, savanyúság. — özv. Billi Jakabné gyűj­tése : Can Antal, birsalma, krumpli. Formitag Jánosné, tojás, krumpli, paradicsom. Franz Mi­hály, befőtt. Csapó János, krumpli, aszalt gyü­mölcs. Messzer József, alma, tojás, aszalt gyü­mölcs. Anabring Miklósné, csirke, tojás. Bézsé Józsefné, tyuk, tojás. Bukva Jánosné, tojás, krumpli. Albert Sándor, befőtt, tojás, paradicsom Schneider Miklós, krumpli, bab, birsalma. Gruber Péter, krumpli. Rauh József, tojás, bab. Gyüre András, paradicsom, bab, krumpli. Braun Adámné tojás,krumpli, paradicsom. Heinrich Jakab, tojás. Zsigovies Pál. bab, tojás. Makó Elek, tojás, borsó paradicsom. Wizer Antal, tojás, savanyúság, lekvár krumpli. Dorbah Gerhartné, bab, hurka. Kovács Ferenc, paradiospm, tojás, krumpli. Filip Antal, csirke, paradicsom, Marksz János, tyuk, krumpli, tojás, lekvár, bab. Reyter Antalné, csirke, lekvár, savanyúság, tojás, aszalt gyümölcs. Telecsán Já­nos, krumpli, birsalma, befőtt, lekvár. Szekeres István, tojás, lekvár, aszalt gyümölcs. Tari Já­nosné, paradicsom, birsalma, aszalt gyümölcs. Sáss István, krumpli, birsalma. Wéber Jánosné, tyuk, tojás. Puczler Antalné, nefőtt, tojás, bab. Anabring Péter, alma. Möller Mihály, krumpli, lekvár, Klein János, birsalma, száraz gyümölcs. Anabring Miklósné. liszt, alma. Dániel József, krumpli, bab. özv. Billi Jakabné, alma, hurka, kolbász. Géczi Istvánná, lekvár, tej, befőtt, aszalt gyümölcs. Neidhamek Miklós, lekvár, befőtt, bab, aszalt gyümölcs, hagyma, tojás, krumpli, birsalma. Albert Sándor, krumpli Wéber Jakab befőtt, tojás, alma. Marksz Károly, bab, befőtt, tojás, aszalt gyümölcs. Telecsán Jakab, tyúkok, tojás, szalona, Billi Berta, 300 cigaretta. Billi Jakabné, csirkék, tej. — Nazarénusok gyűjtése: Csordás András, szalonna ás tészta. Bélák János, krumpli, alma. Téren István, zöldség. Horváth József, lekvár, zöldség Farkas Mihály, szalona. J. L. szalona, Fintáné, aszalt megy. Sárközi Sán­dor, aszalt alma, krumpli, lekvár. Sárközi Lajos krumpli, lekvár. Adász Mihály, krumpli, liszt. Mrena Jánosné, krumpli, szalona. Gál Sándor* hús, szalona, liszt, Vukó Lajosné, krumpli, zöld­ség, lekvár. Piltzné, lekvár. Gyóriné, liszt, kol­bász. Adász Zsuzsánna, lekvár, krumpli. Sárközi Jánosné, krumpli. Röszler István, zöldség, lekvár Adász Józsefné, alma, lekvár, szalona. — Kádár Mátyásné gyűjtése: özv. Krádi Jánosné, burgonya, alma, zöldség, tojás, befőtt. Spányik Mihályné, bab. Kádár Mátyásné, szivarok. Tóth Jánosné, bab, krumpli. — Molnár Józsefné gyűjtése: Molnár Józsefné, tyúkok, tojás. Kovalcsik András lekvár, tojás, aszalt gyümölcs. Szécsi Andrásné, bab. Oláh György, kolbász, szalona, bab. Pápai István, krumpli, sárga répa. Amslinger Péter, alma, krumpli, Csicserné, lekvár, özv. Bagi Já­nosné, tojás, szalona, krumpli, aszalt alma. Rozmirs Erzsiké, befőtt és tyuk. Kovalcsik Jánosné, bab, krumpli, kolbász. Balog Istvánná, gyümölcs, bab aszalt gyümölcs. Brügel Henrikné, lekvár, alma, szilva, tojás. Senk Mihály, liszt. Háász Mihály, krumpli, Angyal Magda, lekvár. — Hudáls György ny. cs. őrmesterné gyűjtése: Homoki Józsefné, csirke, bab, burgonya. Szűcs Lajosné, csirke, bab, tojás. Nyitrai Kálmánná, tojás. Bécsi Jánosné bab. Bózsó Pál, tojás, bab. Kosik Mihályné, to­jás. Zagyva Lajosné, burgonya. Bikády Mihály, burgonya. Basiszta Györgyné, csirke, tojás, befőtt, özv. Basiszta Jánosné, csirke, szalona. Király Istvánné, tojás, bab, befőtt. Fülöp Mihályné, csirke. Kok János, tojás, bab, bnrgonya. Basiszta Jánosné, tojás. Szalók Antalné, burgonya, özv. Mayerné, befőtt. Fászli Lőrincné, befőtt, bab. Liszkai Jánosné, bab. özv. Varga Jánosné, bur­gonya. Kovács Andrásné, bab. Varga Mihály, bab. Zsóri Mihály, tojás. Mucsi Verona, bab. Fászli Lőrinc, aszalt megy. Matyelka Jánosné, bab, burgonya. Bakó Jánosné, befőtt, alma. Kok Jánosné, befőtt, lekvár. Hammer György, bur­gonya, lekvár. Varga Imre, tojás, bab. özv. Vaj- ezura Antalné, bab, burgonya. Sztanovcsák Palné burgonya. Nyemezóczki Andrásné, tojás, bab. Nyemozsóczki György, tyuk, bab. Oláh Józsefné, tojás. Gellén Jánosné, burgonya, lekvár. Imrs Istvánné, bab, tojás. Hudáts György, lekvár, be­főtt, csirke, birsalma, özv. Zagyva Mihályné, burgonya. l|jr Kön Horgony-thymol-kenöcs. Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési sebeknél. Adag: kor. —.80. Capsici compos. f Horgony-Unta!. a Horgony-Pain-Expeller pótléka. fájdalommentes bedörzsölés hülóseknól, rheumánál, á \ köszvóuynél stb. ' £ ^ _______Üvegje: kor. —.80, 1.40, 2.—. Ho rgony-vas-albuminat-festvény. Vérszegénységnél és sápkórnál. Üvegje: kor. 1.40. Kapbató a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet­lenül beszerezhető Or. Richter „Az arany oroszlánhoz", címzett, gyógy szertárából, Prága I, Ellsabethslrasse 5, Kitüntetett gazdasági tudósitók. A föld­mi velésügyi miniszter Ritsek János gyulai I. ke­rületi gazdasági tudósitót nyolc évi buzgó, ered­ményes működéséért elismerő oklevéllel tüntette ki Ugyanilyen kitüntetésben részesült tudósitói minőségéért dr. Reznek Mihály a békéscsabai gazdasági ismétlő iskola igazgatója is. Rajtuk kí­vül az ország összes gazdasági tudósítói közül még csak nyolcán részesültek hasonló kitünte­tésben. A sebeskörözsi árrnentesitö társulat által Vésztő és Szeghalom községek határaiban vég­zendő védgát építési munkálatok tovább folyta­tása céljából — amint múlt számunkban meg­írtuk — a belügyminister Hollender Hugo köz­egészségügyi felügyelőt küldte ki a helyszínére, hogy az érdekeltekkel együtt megállapítsa azon feltételeket, amelyek közegészségügyi szempont­ból szükségeseknek mutatkoznak. A közegészség- ügyi felügyelő f. hó 9-én jelent meg a vármegye alispánjánál, ahol az érdekeltek jelenlétében tár­gyalás alá vétettek azok a feltételek, amelyek e szóban levő munkálatok tovább folytathatásának előfeltételét fogják képezni. A belügyminister ki­küldöttjének előterjesztése alapján bizonyára rö­videsen értesíteni fogja a vármegyét, minő felté­telek mellett engedélyezheti a védgátépitési mun­kálatok tovább végezhetését. Azt nisszük, nem tévedünk, ha előre megjósoljuk, hogy nagyban és egészben ugyanazon óvrendszabályokat lesz a társulat kénytelen megcselekedni, amelyeket a

Next

/
Oldalképek
Tartalom