Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1949. január-december (3. évfolyam, 1-10. szám)

1949-01-31 / 1. szám

1489-1949. Tárgy: A sarkadi járás területén született és ismeretlen helyen tartózkodó 1928. évfolyarabeli állításkötelesek körö­zése. Polgármestereknek! Járási Főjegyzőknek! Községi Elöljáróságoknak Székhelyein. Felkérem, hogy a sarkadi járás terü­letén született alább felsorolt ismeretlen helyen tartózkodó 1928. évfolyambeli állí­táskötelesek körözését hatósága területén elrendelni szíveskedjék azzal, hogy feltalá­lásuk esetén a sarkadi járás főjegyzője 1506—1948. számra hivatkozással közvetle­nül értesítendő. Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Cseneki Alfréd, Szilágyi Sándor, Nye- kita Sándor, Papp János, Galambos József, Róth Gyula, Mónus Antal, Zagyva Sándor, Rózsa Zoltán, Tóth Dezső, Sárvári Lajos* Darvasi Deim Sándor, Papp Sándor, Deák Antal, Borsós László, Tóth Károly, Szabó Imre, Erdős István, Gulyás Mihály, Balogh Béla, Hideg József, Erdődi András, Nagy Imre, Kiss Lajos Tibor, Bondár József, Mihály, Sárosi Imre, Kiss Imre, Fehér Imre, Berec János, Bondár Sándor, Forgács Ferenc, Török Gábor, Wágner József, Nagy Károly, Juhász József, Pardi Imre, Csők Imre, Kovács Ferenc, Dudás Antal, Finta Károly, Sarkadi András, Balogh Andor, Gila Miklós, Kóta György, Lisztes András* Molnár István, Tanácsi Nagy József, Terén Gyula. 1120-1949. Tárgy: Az esztergomi járás területén 1928. évben született ismeretlen helyen tartózkodó állításkötelesek körözése. Polgármestereknek! Községi Elöljáróságoknak Mind. Felkérem, hogy az alant megnevezett 1928. évben hatóságom területén született és ismeretlen helyen tartózkodó állításköte­lesek után a nyomozást lefolytatni és fel­— 2 Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Labanc István, Sujbert Ferenc, Ványi László, Klányi István, Szklenár Szigetvári Ferenc, Pfau Antal, Szendrő László, Csányi Mihály, Ocsenász József, Bucsai Lajos, Koloszár Béla. Rományi Frigyes, Baranya Árpád, Tóth Gyula, Farda Menyhért, Pathó Ernő, Nagy Károly, Bocskai József, Hauck János, Reibling János, Szakács Antal, Varga Tibor, Patakfalvi Tibor, Kincses Árpád, Lajos Pál, Kertész Lajos, Bohner Ferenc, Stósz Ferenc, Marcsa Gyula, Farkas István, Fábi László, Mezősi Jusztinián, Ladányi Vilmos, Meszes Ágoston, ifj. Vörös Pál, Tóth László, Szalai István, Krampier Ferenc, Csicsó György, Dinnyés Gyula, Sárközi Tibor, Michellér Károly, Forró Ferenc, Schmidt János, Szabó Mihály, Kiss István, Juhász Gyula, Hegedűs Vilmos, Adolf Lipót, Pap Béla, Emánuel [Antal, Gombos János, Vázsonyi István, Lukács Ferenc, Baranyai Ernő, Lakos László, Lakatos János, Ofenszky Károly. találásuk esetén az esztergomi járási főjegy­zőt értesíteni szívesnedjék. 1565—1949. Tárgy: 1928. évfolyambeli állításkötelesek utáni nyomozás. Polgármestereknek! Járási Főjegyzőknek / Községi Elöljáróságoknak Székhelyein. Körözés végett megküldöm azzal, hogy a szóban levők feltalálása esetén a fehér- gyarmati járási főjegyzőt értesíteni szíves­kedjenek annak közlésével, hogy a feltalál­tak melyik járás állítási lajstromba vannak felvéve. Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Banda Zoltán László, Paskesz Gyula, Rosenberg Arnold, Eisner Jenő, Ombodi Kálmán, Blandor György Béla, Zolcsák Sándor, Heller Béla, Kalla Sándor, Torma Sándor, Rosenberg Salamon, Horváth Lajos, Simon Károly; Barla György, Rigó Bertalan, Besző János, Kanyó Miklós, Róth Miklós, Kiss Mihály, Weisz Miklós, Ilyés Dezső, Szarka Mihály, Surányi Károly, Kiss István, Varga Gerzson, Nagy András, Weisz Ernő, Agárdi József, Szabó Mihály, Resztenbaum

Next

/
Oldalképek
Tartalom