Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1949. január-december (3. évfolyam, 1-10. szám)

1949-01-31 / 1. szám

Miksa, Reisman Ernő, Kocsis Kálmán, Kanalas Elemér, Blum Miklós, Tamási Bertalan József, Székelyhídi József, Kauff- man Lázár, Brummer Jenő, Bartha Gábor, Klein Andor. 1695-1949. Tárgy: A berettyóújfalui járás területén született ismeretlen helyen tartóz­kodó 1928. évfolyambeli állításköte­lesek körözése. Polgármestereknek ! Járási Főjegyzőknek / Községi Elöljáróságoknak Mind. Felhívom, hogy a berettyóújfalui járás területén született ismeretlen helyen tar­tózkodó állításkötelesek felkutatása érdeké­ben a hatósága területén a j nyomozást le­folytatni és eredmény esetén a berettyó­újfalui járás főjegyzőjét Berettyóújfalu 2125—1948. számra hivatkozással értesíteni szíveskedjék. Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Nagy Gyula, Tiszai István, Szántó Ist­ván, Székács János, Tóth László, Kálló Mihály, Göncsör Mihály, Gombos Imre, Rózsa Elemér, Frank Béla, Weisz Ernő, Nyúl László, Dávid Albert, Nagy Gyula, Dankó Gyula, Kun Imre, Erdei István, Ajtai Sándor, Szabó Ferenc, Filip Imre, Farkas József, Bauer Imre, Balogh Sándor, Loska Elemér, Varga Sándor, Téglás Ferenc, Noveczki Mihály, Szabó Béla, Veres István, Bleier Dezső, Biri Miklós, Kohári Sándor, Mácsi Gyula, Pintye Géza, Görgényi Péter József, Barminka Sándor, Vékony József, Harangi Imre, Duró Imre, Sz. Csősz György, Kovács János. 1694-1949. Tárgy: 1928. évfolyambeli állításkötelesek körözése. Polgármestereknek ! Járási Főjegyzőknek! Községi Elöljáróságoknak M i n d. Felhívom, hogy a biharnagybajomi járás területén született ismeretlen helyen tartózkodó állításkötelesek felkutatása érde­kében hatósága területén a nyomozást le­folytatni és eredmény esetén a biharnagy­bajomi járás főjegyzőjét Biharnagy bajom 2920—1948. számra hivatkozással értesíteni szíveskedjék. Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Földesi Károly, Csák Sándor, Varga Imre, Kóti János, Kovács Ferenc, B. Tóth József, Ötvös Ferenc, Asztalos Imre, Szalai Mihály, Szabó Lajos, Földesi Lajos, Faragó Zoltán, M. Harangi Zsigmond, Oláh Gyula, Szabó Sándor, Szőke Bálint, Gyarmati Al­bert, Mezei Kálmán, Kristóf Zoltán, Bartha László. * 16 A Gazdasági Főtanácsnak 53.0.060— 3.059/1948. G. F. számú határozata alapján az alispáni hivatal minden kedden 8 órától 16 óráig közigazgatási napot tart. Nyomta: Zajkás Gábor nyomdavállalata, Gyulán, Munkácsy Mihály utca 12. — 3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom