Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (38. évfolyam, 1-58. szám)

6 Miniszteri Alispáni Tárgy Oldal száma s z á m ad. 20394/934 Dr. Déri Henrik szarvasi járási tiszti orvos nyugdíjazása 17 ad. 19748/934 Dinya György endrődi lakosnak elhullott tehene pótlására segély iránti kérelme 25 ad. 3322 Dubányi László vm, iroda-igazgató személyi pótléka 73 23811/1934 Dobozi Stefánia Fiókszövetség segélyezése 146 ad. 24043/934 Délmagyarországi Baromfi- Galamb- és Házi­nyultenyésztők Egyesülete kiállításának segélyezése 163 13951 Dudás Mózes gyulai lakos villámsujtott lova utáni segélyezése 260 ad. 4337 Délmagyarországi Baromfi, Galamb stb. Egyesületének segélyezése 269 UJ iü 22759/1934 Egyesített vármegyei nyugdíjalap fizetőké­pességének birtositása az 1935. évben 6 1548 Egészségügyi bizottság ujjáallakitása 35 ad. 4850 Endrőd—mezőtúri th. útépítéssel kapcsolat­bán lovag Wachtler Lothar és társával in­gatlan-csere ügyében kötött szerződés 74 3546 Egeresi Ferenc békési lakos, törvényhatósági utkaparó nyugdijának megállapítása 86 ad. 19897/934 Endrődi Vöröskereszt Egylet és Női Liga kérelme anyagi támogatás iránt ET 95 ad. 327 r M. Farkas József békéssámsoni lakos vil­lámsujtott állatai utáni segélyezése 151 12979 Vitéz Forrás András vésztői lakos elhullott lova utáni segélyezése 256 ad. 12856 Frankó Flóra vm. kezelő nyugdíjazása 257 12098 Forrás Mihály ujkigyósi lakos elhullott lova utáni segélyezése 261 15953 Fekete Antal békéscsabai lakos elpusztult lovai utáni segélyezése 281 G, Gy, 591 Gyógyszerészi gyakorlat újbóli szabályozása tárgyában kiadott belügyminiszteri rende­létről alispáni értesítés 36 590 Gyógyszertárak árusítási köre szabályozása tárgyában kiadott belügyminiszteri rende­létről alispáni értesítés 37 ad. 6977 Gyula m. város Ujgyulán létesítendő ivóvi­zet szolgáltató kút építésére irányuló se­gélyezése 132

Next

/
Oldalképek
Tartalom