Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (38. évfolyam, 1-58. szám)

7 Miniszteri Alispán Tárgy Oldal száma f szám ad. 5758 Gyulavári község kérelme az ebadó alappal szemben fennálló kamattartozásának elen­gedése iránt 153 18315 Gyümölcstermelők Országos Egyesülete bé­késmegyei fiókjának támogatása 248 11074 Gyula m. város segélye northon kútnak ártézi kúttá való átalakítására 262 16803 Gyümölcstermelők Országos Egyesülete vár­megyei fiókegyesületének segélyezése 268 20326 Gádoros—szentesi th. közút kiépítése és az építési költségek biztosítása 273 H ad. 422 Házalókönyvek kiállítási dijának újabb meg­állapítása 37 ad. 1983 Hegedős Lajos ujkigyósi községi irodatiszt nyugdíj ügye 69 ad. 1983 Hegedűs Lajos ujkigyósi lakos, közs. iroda­tiszt kegydija 85 ad. 69 Hrabovszki Mátyás békéscsabai lakos tör­vényhatósági utkaparó nyugdijának meg­állapítása 86 ad. 1115 Házaló kereskedés korlátozásáról szóló vár­megyei szabályrendelet ujjáalkotása 140 17501 Hadirokkantak és más hadigondozottak el­látása ügyében kiállított okirat feltételes illeték-mentessége 221 1. J 1551 Igazoló választmány újjáalakítása 33 9470 ínséges munkások újabb foglalkoztatásával felmerülő költségek fedezése 129 18320 Jegyzők Országos Árvaház Egyesületének segélyezése 250 11546 Jakus Károly gyomai lakos elhullott lova utáni segélyezése 260 K ad. 16950/934 Körösladány községnek munkásházak léte­sitésére Békésvármegye javára házhelyek felajánlása 5 ad. 22362/934 Kiss B. Mihály békési községi vezető-jegyző nyugdíj ügye 8 ad. 22200/934 Köröstarcsai gerebcsinyi és ösvényhegyi le­geltető társulatnak lépfene elleni védőol­tások népszerűsítésére segély iránti kérelme 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom