Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (38. évfolyam, 1-58. szám)

5 Miniszteri s z á Alispáni m Tárgy Oldal száma 15286 Békésmegyei Villamossági R.-T. budapesti cég által igénybevett th. utterület hasz­nálatára vonatkozó engedély 229 12599 Békésmegyei Szarvasmarha Tenyésztő Egye­sülét segélyezése 255 ad. 1645 Békéscsaba m. város területén befolyó ebadó jövedelemnek a város részére való áten­gedése 258 ad. 14711 Bangó András ujkigyósi lakos segélyezése 260 11545 Bagi László gyomai lakos elhullott lova utáni segélyezése 260 ad. 10995 Békésszentandrási Stefánia Fiókszövetség segélye 262 10673 Braun Lipót gyomai lakos elhullott lova utáni segélyezése 262 14055 Békésvármegyei Méhészeti Egyesület segé­lyezése 269 ad. 14045 Békéscsaba—kétegyháza—eleki törvényha­tósági ut békéscsabai 2 km. hosszú sza­kasza építési munkálatainak műszaki felül­vizsgálati jegyzőkönyve 272 ad. 6016 Békésmegyei Kertészeti Egyesület segélye­zése 277 ad. 14100 Néhai Bencze János nyug. községi jegyző özvegye özvegyi ellátásának megállapítása 279 ad. 18400 Néhai Bakos Béla nyug. közs. főjegyző öz­vegye özvegyi ellátásának megállapítása 289 Cf Cs ad. 13003/934 Csernus István békésszentandrási lakos elhul­lőtt lova pótlására segélyt kér 23 3466 Cséplőgép vállalkozók és munkások közötti szerződésnek a községi elöljáróság előtt való megkötése 44 ad. 4527 Csikós János törvényhatósági utkaparó gyo­mai lakos nyugdíj ügye 85 ad. 14937/934 Csalah Ferenc gyomai lakos elhullott lova utáni segélyezése 130 ad. 3151 Dr. Csermák Béla vm. t. főorvos jutalma a gyulai járási orvosi teendők végzéséért 250 10491 Cseke János gyulai lakos elhullott lova utáni segélyezése 262 D ad. 21925/934 Dr. Deseő Antal kondorosi községi orvos nyugdíjazása 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom