Békés Megyei Hírlap, 2006. november (61. évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-02 / 256. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN Requiem a forradalom emlékére Az 1956-os forradalom emlékére tar­tott hangversenyt hétfőn a Békéscsa­bai Szimfonikus Zenekar. M. oldal A munkapad nem akadály A szarvasi Tessedik Sámuel Népfőiskola ha­marosan bekopog a megye megha­tározó vállalkozá­saihoz. ► 5. OLDAL TARTALOM PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 EGÉSZSÉG 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HOROSZKÓP 12 HIRDETÉS 13 SPORT 14 Újabb leleplező hangfelvétel Nyilvánosságra hoznák a Nemzetbiz­tonsági Bizottság keddi, zárt ülésén készült hangfelvételt. ►6. oldal Ismét harcok folynak Gázában Feltételezett fegyvercsempészeti alag­utak megsemmisítésére vonultak be az izraeliek Gázába. ^7. oldal Mt IDŐJÁRÁS t V % Ma viharos széllel, átfutó hózáporok­kal, további lehű­léssel, újabb hi­degfront érkezik. Változóan felhős­napos idő lesz. ► 12. OLDAL A nikotin áldozatai Sem a gyógysze­rek, sem a külön­böző nikotinpót­lók nem váltják be a hozzájuk fű­zött reményeket. ► 9. OLDAL A pápa is üdvözölte őket A magyar női ifjúsági válogatott az olaszországi Monteverchi városában vett részt csapattalálkozón. ►14. oldal JO REGGELT! Kórházi folyosón siránkozik egy néni: 12 évesen kezdett dolgozni, 51 év után alignyugdíjból tengődik. Előre fél a vizit­díjtól. Nem tagadja, imád a várótermek­ben informálódni. Néha még bajt is ta­lálnak nála. Fiatal ismerősöm kicsit másként látja saját sorsának alakulá­sát. Rádöbbent, lelkének öregedése vi­haros sebességre váltott, fékeznie kell a tempót. A baj csak az, így meg fizikai­lag jönnek ki rajta a nyavalyák. Ezek­hez meg tényleg elkelne a külső segít­ség. Ott a kérdés, akar-e a magyar egészségügyre támaszkodni, miközben inkább az támaszkodik őrá?!Környeze­tem más, munkamániás családfenntar­tóit is ismerve, biztosra veszem, ez a korosztály nyugdíjasként már nem ül­dögélhet a várótermekben, a kórházak folyosóin. Cs. I. www.bmhirup.hu E-MAIL: SZERK.BEKES0AXELS.hu 9 771215106047 06256 Nem vitték el a 35 milliós Munkácsy-képet az őszi aukción Nagy meglepetésre nem talált gazdára az elmúlt szombati ár­verésen Munkácsy Mihály Isaszegi csatatér II. című fest­ménye a Mű-Terem Galéria őszi aukcióján, a Budapest Kongresszusi Központban. Az alkotást a legmagasabb kikiál­tási áron, 35 millió forintért bo­csátották árverésre, sikertele­nül. Az aukción mintegy 214 tétel került kalapács alá, mely­ből 209 kelt el. A pálmát Bálint Endre Petróleumlámpás című kompozíciója vitte el. Az 1950- ben készült festmény 4 millió forintról 18 millióra tornászta fel magát. A héten fokozott rendőri jelenlét a temetőkben A hét elejétől fokozták a rend­őri jelenlétet a temetők környé­kén. Komolyabb bűncselek­mény idén nem történt — tud­tuk meg Szombati Andreától, a Békés Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtóreferensétől. Az egyenruhás rendőrök mellett a bűnügyi szolgálat civil ruhás nyomozói is kivették a részü­ket a halottak napját kísérő ak­cióból. A megye mind a nyolc rendőrkapitánysága intézke­dési tervet készített erre a hét­re, munkatársaik 12 órás mű­szakban adnak szolgálatot a sírkertek környékén az alkal­mi tolvajok lefülelése és a bűn- cselekmények megelőzése, il­letve a forgalmi rend fenntartá­sa érdekében. ■ F. M. Könnygázfelhőből jöttek rendőrök Hét budapesti bevetés után most itthon gyűjtik az erőt Sok százan már felavatták ünnep Átadták a békéscsabai kórház sürgősségi osztályát Karácsonyra új lakás? KOSSUTH HÁZ-ban KIEMELT AKCIÓ! Huszti Zoltánt az MTV ostroma után rendelték fel először a fővárosba. Felvételünkön feleségével, Toldi Katalinnal és négy hónapos kislányuk­kal, Zorkával. A gyulai rendőr zászlós holnap már ismét Budapesten szolgál egy újabb bevetésen. Dobtak nekik zsíros ke­nyeret, fújták őket spray- vel, hajlakkal, és meg­szagolták a könnygázt is. Ha kellett, oszlatták a tö­meget, és ha volt rá idő, küldtek haza egy-egy fo­tót magukról szeretteik­nek. Szeptember közepe óta már hétszer járta meg a fővárost a Békés megyei csapaterő század. Csiszér Áron Ha jön a parancs, másfél órán belül úton van a cél felé a csa­paterő század, melynek tag­jai a megye megannyi szegle­tében abbahagyják a borot­válkozást, a bevásárlást, vagy éppen a játékot a gyerekek­kel, és indulnak a gyülekező- helyre. Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszéde óta már hét alkalommal adatott meg rendőreinknek, hogy helytálljanak a nem mindig barátságos események sodrá­ban. Garamvölgyi László, az Or­szágos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatója többször is igyekezett lapun­kon keresztül hangsúlyozni, hogy a Békés megyei rend­őrök kiválóan végezték mun­kájukat. Nagy Lajos őrnagy, a század parancsnoka csak annyit mondott, miután he­tedik alkalommal szállt ki a járműből a megyei kapitány­ság udvarán, hogy igyekez­tek megtenni minden tőlük telhetőt. A viharsarki egyenruháso­kat mindenesetre nem pik­nikkosarakkal várták a fővá­rosban. Amikor szeptember közepén először megérkez­tek, máris rohanhattak a Te­réz körútra, hogy a könny- gázfelhő közepette ellássák a kordonszolgálatot. Aztán per­sze akadt másféle készültsé­get igénylő feladatuk is, az utolsó napok tizenkét órás szolgálataiban például legin­kább a hirtelen lehűlő időjá­rás és a Kossuth téren terjen­gő latrinaszag okozta a leg­több kellemetlenséget. A fut- ballpályák hangulatát idéző, feléjük címzett beszólások­kal nem törődtek, ugyanak­kor alkalmuk volt közelről megtapasztalni a tüntetések világát. ^2. OLDAL Dr. Szabó Terézia főigazgató és Vantara Gyula polgármester jobbulást kívánt a vizsgálóban fekvő betegnek. Hivatalosan ugyan kedden adták át a békéscsabai Réthy Pál kórház sürgősségi osztá­lyát, ám az ünnepi ceremónia előtt már sok százan, ponto­san 2 ezer 531-en felavatták. Az osztály ugyanis október 1- je óta fogadja a betegeket. A létesítmény kialakítása és korszerű felszerelése össze­sen százötvenmillió forintba került. Ehhez százmillió fo­rinttal járult hozzá a békés­csabai önkormányzat, ötven­millió forintot pedig állami pályázaton nyert a kórház, amelynek vezetése abban bí­zik, hogy gazdaságilag és szakmailag is megtérül a be­fektetés. ►a. OLDAL EGY PERCBEN BÉKÉS HIRIAP 2006. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK KÖZÉLETI NAPILAP LXI. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM, ÁRA: 84 FT A SORSDONTO INTERJÚRA A MUNKÁT fl TEMETKEZÉSI CEGEK REKLÁMJA NflCSfl 0LIVER.. KERESŐK SOKSZOR .\,a ur..7r.irr «i/abA nem veszeit ossze ÉRKEZNEK FELKÉSZÜLETLENÜL ► 9. oldal SOHA NEIYI LEHET TO LAKÓ DO ^3. oldal BAGI IVÁNNAL ► 10. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom