Békés Megyei Hírlap, 2006. október (61. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-14 / 242. szám

19 2006. OKTÓBER 14., SZOMBAT - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP SPORT Ügyességi csapatbajnokság, Christián László- emlékverseny BRSE, a tinik csapata röplabda Három év után ismét bajnoki mérkőzés Békéscsabán Szünet után fordítottak a lila-fehérek az edzőmeccsen Békéscsabán, a Tünde utcai sportcentrumban rendezték meg az V.-VI. korcsoportos me­gyei ügyességi atlétikai csapat- bajnokságot, amely egyben az Id. Christián László-emlékver- seny volt. A kiváló gyulai test­nevelő születésének századik évfordulója alkalmából rende­zett emlékhét keretében meg­tartott viadalon több jó ered­mény is született. Győztesek. Fiúk. Magasug­rás: Békéscsabai Gépészeti (Csicsely Dávid, Unyatyinszki György, Bayrak Yusuf, Braksza- tórisz Norbert, Lázár Balázs) 170 cm. Távolugrás: Békéscsa­bai Rózsa (Benkő Balázs, Szokol Zsolt, Tóth István, Széplaki Ba­lázs, Szokol Mihály) 586,25 cm. Súlylökés: Gyulai Munkácsy (Szokolai István, Szolnoki Erik, Takács Dávid, Puskás József, Pintér Roland) 10,7675 m. Disz­koszvetés: Békéscsabai Trefort (Petrovszki Tibor, Nyisztor Ta­más, Bartolák Imre, Dávid Jó­zsef, Dómján László) 32,3225 m. Gerelyhajítás: Békéscsabai Rózsa (Benkő Balázs, Pauló Bence, Oláh János, Nagy Sán­dor, Mező Norbert) 40,9875 m. 4x1500 m váltó: Gyulai Erkel (Nagy Dániel, Balogh Zalán, Metz Ádám, Molnár István) 18:25,5. Svédváltó: Békéscsabai Rózsa (Berci Dániel, Benkő Ba­lázs, Tóth István, Baji Balázs) 2:02,9. Leányok. Magasugrás: Békési Farkas (Horváth Anikó, Hortobágyi Anikó, Szatmári Ju­dit, Darvasi Ágota) 143,75 cm. Távolugrás: Békési Farkas (Szatmári Judit, Hortobágyi Anikó, Darvasi Ágota, Horváth Anikó) 497,5 cm. Súlylökés: Gyulai Erkel (Seres Bernadett, Répás Georgina, Takács Dóra, Dobi Mariann, Vad Virág) 8,8425 m. Diszkoszvetés: Bé­késcsabai Rózsa (Pálfi Alexand­ra, Bozó Dóra, Sebestyén Anett, Péter Nóra, Bagó Georgina) 25,49 m. Gerelyhajítás: Békési Farkas (Hajdú Eszter, Hortobá­gyi Anikó, Horváth Anikó, Szat­mári Judit, Oláh Titanilla) 30,2525 m. 4x800 m váltó: Bé­késcsabai Szentgyörgyi Gimná­zium (Kovács Melinda, Kovács Kitti, Mózes Ildikó, Kutyik Mar­git) 11:31,4. Svédváitó: Békési Farkas Szakközépiskola (Hajdú Eszter, Horváth Anikó, Szatmá­ri Judit, Hortobágyi Anikó) 2:29,5. ■ V. L. Az egykori NB l-es női röplabdacsapatból heten, akiket a hét végén búcsúztattak a klub vezetői, balról: Kazár Kriszta, Somogyvári Bea, Tóth Éva, Fábián Ildikó, Mező Enikő, Koiarovszki Margi és Széplaki Nóra. Valamennyien gyarapították a város hírnevét az elmúlt évszazád végén. Hosszú, háromesztendei szünet után az elmúlt hét végén ismét láthattak az érdeklődők NB-s röplab­dabajnoki mérkőzést Bé­késcsabán. Sokan már úgy gondolták, ki is hal a sportág a megyében. Jávor Péter Pedig egykoron az NB I-ben vi­tézkedett a csabai női röplabda­sport, Gyomaendrődön NB Il-es élet zajlott, és Sarkadon is vi­rágzott a sportág. Aztán egy csapásra minden lenullázódott. Igaz, közben Kormos Mihály vezetésével, ha szép csendesen, de kezdett felnőni egy új gene­ráció. Persze ehhez kellett a ré­giek segítsége is, így a volt NB I- es csapat jó néhány tagja igen aktívan kivette részét a fiatalok neveléséből. Kázár Kriszta, Buzássy Emília, Tóth Éva, Ne­mes Katalin, Kerekes Mariann és sorolhatnánk, ki mindenki tett sokat azért, hogy ma már is­mét több mint százhúsz kisis­kolás jár rendszeresen edzések­re. Persze a már régóta a sport­ág egyik elkötelezettje, Papp Fe- , renc tanár úr keze alól is szám-1 tálán tehetség került ki. Manap-1 ság Nagy Attila vezetőedzőskö- í désével készül a gárda a min-1 dennapos megmérettetésekre.- Négy iskolában igyekez­tünk meghonosítani a sport­ágat - mondta Molnár László, a Békéscsabai RSE elnöke -, amit természetesen szeret­nénk tovább bővíteni. Mindez azt mutatja, hogy a saját neve­lésű lányokra kívánjuk építe­ni hosszú távon a csapatot. A klub nemcsak a fiatalok­ra figyel oda, hanem a ha­gyományokat is ápolja az­zal, hogy az első NB Il-es mérkőzésen köszönték meg Azt, hogy jó úton járunk, alá­támasztja: a NUPI által életre keltett Sport XXI. program ál­tal támogatott egyesületté vál­tunk az idén, ami az utánpót­lás-nevelésünk elismerése, és jelentős anyagi támogatáshoz juttatta a BRSE-t. Csaknem nyolcszázezer forint az ebből és búcsúztatták azokat a hölgyeket, akik hosszú éve­ken át hírnevet szereztek a városnak első osztályú tag­ságukkal. befolyó összeg. Tudjuk, hogy ez kevés a megannyi utánpót­lás- és felnőttcsapatunk moz­gatására, ezért tovább keres­sük a támogatókat. A hazai NB Il-es bajnokság három nyolccsapatos csoport­ban zajlik. Bár a csabaiak hosz- szú idő után csak most kapcso­lódtak be a bajnoki sorozatba, mégis úgy vélik, csoportjukban a dobogóra kerülhetnek már a 2006—2007. évi bajnokságban. Sőt egyesek azt sem tartják ki­zártnak, hogy az élen végezze­nek. Még akkor is, ha csikócsa­pattal vágtak neki az idénynek.- A tizenhárom tagú NB Il-es keretben tíz fiatal még középis­kolás, jobbára 13—16 éves — mondja Kormos Mihály elnök­ségi tag, edző. — És mindenki Békés' megyei. A tíz fiatal mel­lett erősségünk a Csabáról in­dult, majd ide visszatért het- venkétszeres válogatott Fésűs Erzsébet, a volt ifjúsági váloga­tott, huszonegy esztendős Bozó- né Bakos Rita, s szintén az „öre­gekhez” tartozik a maga tizen­kilenc évével Bucsi Barbara. A tizenéves lányokkal kiegészül­ve ez lehet a jövő csapata, amelytől elvárható, hogy rövid időn belül felkerüljön az NB I- be. Attól a kis csapattól, ame­lyik az elmúlt években minden korosztályos bajnokságon ott volt a dobogón. BÉKÉSCSABAI ELŐRE NK-HÓDME- ZŐVÁSÁRHELY 26-25 (13-17) Felkészülési női kézilabda­mérkőzés, Békéscsaba, 100 né­ző. V.: Ökrös, Szegedi. Békés­csaba: Veress - Valyuch 5, Zsu­zsa 8, Takács 1, Tóth K. 2, Sze­keres 5, Vincze 1. Cs.: Futaki (kapus), Kelemen 1, Hajdú, Such 2, Cifra 1, Petrovszki. Edző: Rapatyi Tamás. A Hódme­zővásárhely legjobb dobói: Bloj, Nyikolajenko 9-9. Két ellentétes félidőt hozott a pénteki találkozó. Szünet után a lila-fehérek jól véde­keztek, betartották a taktikai utasításokat és megérdemel­ten fordítottak. ■ Fociztak és kosárlabdáztak Orosházán, a Mátrai-stadion­ban rendezték meg a tanulás­ban akadályozott diákok me­gyei labdarúgódöntőjének őszi fordulóját. Két korosztályban, 12 csapat küzdött az őszi bajno­ki címért. Végeredmény. Általá­nos iskolások: 1. Magyarbánhe- gyes (edző: Széplakiné Kajári Tünde), 2. Békéscsaba, 3. Déva- ványa, 4. Békés, 5. Tarhos, 6. Orosháza. Különdíjasok. Gólki­rály: Ragály Csaba (Magyar- bánhegyes). A legjobb játékos: Németh Márk (Békéscsaba). A 11 legjobb kapus: Kelemen Zoltán (Békés). Szakiskolások: 1. Bé­késcsaba A (edző: Borsi Vince), 2. Magyarbánhegyes, 3. Tarhos, 4. Békés, 5. Békéscsaba B, 6. Orosháza. Különdíjasok. Gólki­rály: Varga Ferenc (Békéscsa­ba). A legjobb játékos: Gold- ner Attila (Magyarbánhegyes). A legjobb kapus: Koléner Tibor (Békéscsaba). Második alkalommal rendez­ték meg a fogyatékkal élők dél­kelet-magyarországi regionális kosárlabdatornáját Békéscsa­bán, a Szabó Pál Téri Általános Iskolában. Végeredmény. A-divízió: 1. Homoki DSE A (Jász-Nagykun- Szolnok megye), 2. Tarhosi DSE, 3. Vandháti DSE A (Békés­csaba), 4. Békés. B-divízió: 1. Homoki DSE B, 2. Esély SE (Bé­késcsaba, Degré utcai otthon), 3. Vandháti DSE B, 4. Hódmező­vásárhely. ■ A mai fiataloktól azt várják, jussanak föl az NB l-be. Hátul Nagy Attila edző. Köszöntötték és búcsúztatták a régieket Hét pontot ígért az edző, ahhoz ma győzni keli Besárgult az Orosháza FC teljes csatársora Két héttel ezelőtt Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre SE veze­tőedzője arról beszélt, hogy a kö­vetkező három mérkőzésen hét pontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy a középmezőny alsó régió­jához felzárkózzon a csapat a lab­darúgó NB II-ben. Nos, két talál­kozón túl van a lila-fehér gárda, s négy pontot már begyűjtött. Ah­hoz, hogy a rövid távú cél megva­lósuljon, a harmadik, az e hét vé­gi, szombati, Bocs elleni hazai (17 óra) találkozót hozni kell.- Remélem, az esetleges győ­zelem lökést ad a csapatnak, és az őszi szezon hátra lévő részé­ben is eredményesen gyűjtöget­jük majd a pontokat — mondja a vezetőedző. - A Bőcsnek az utóbbi időben volt két nagy ve­resége, a kupafordulóban 6-2- re kikaptak a Putnoktól, s a baj­noki során pedig 7-1-re a Jász­berénytől. Biztos, hogy most nem születik sok gól, de egy a lényeg, bármennyi is essen a mérkőzésen, mi eggyel többet rúgjunk, mint ellenfelünk. A Békéscsabában sérült: Brlázs, Czira és Buzási. A Békéscsaba tervezett kezdő­csapata: Such — Ferenczi, Czipó, Tóth-Kovács, Bogdán vagy Ju­hász Gy. - Okos, Süli vagy Szen­ti, Pozsár, Horváth T. - Tóth Gy., Kocsis vagy Dobi. Készenlétben: Harman (kapus), Valentényi, Ursz és a kezdőbe jelöltek közül azok, akik kimaradnak. ■ J. P. A labdarúgó NB II-ben szomba­ton 15 órakor az Orosháza FC a jó erőkből álló, negyedik helye­zett Szolnok csapatát fogadja a Mátrai-stadionban. Belvon Attila, a hazaiak veze­tőedzője így vélekedik: - Gya­korlatilag elfogyott a csatárso­runk, mivel mindhárom táma­dónk Baranyai, Balázs és Jakab is besárgult Jászapátiban. A Szolnok a mezőny egyik leg­jobb csapata, amely a stabil vé­dekezésből indított gyors táma­dásokra építi játékát. A vendé­geknél Remilire - akinek a hé­ten fellebbezés után két mérkő­zést elengedtek az eltiltásából — , valamint Kalinára, B. Tóthra és Bárdira kell figyelni a táma­dók közül. Nekünk elsősorban helyzetkihasználásban kell ja­vulnunk, hiszen eddig minden mérkőzésen megvoltak a lehe­tőségeink, de azok rendre ki­maradtak. Jó mérkőzésre szá­mítok, amelyen, ha nálunk mindenki hozzátesz valamit az eddigi teljesítményéhez, meg­szerezhetjük a három pontot. A hazaiaknál Závoda ismét megsérült, így ő sem szerepel­het. Az orosháziak várható össze­állítása: Tóth Z. - Kerepeczki, Molnár, Csiszár, Szabó N. - Szeverényi, Koncz — Búza, Pardi, Ábel — Lovas. A kispadon Szabó P., Fekete, Sipka, Mike, Kis-Szabó ülnek. ■ A labdarúgó NB IH-ban szom­baton 15 órakor a Szarvasi FC az Algyő csapatát fogadja, míg a Gyulai Termál FC a Túrkevéhez látogat. Paulik János, a Körös-partiak edzője elmondta: a listavezető­nél két gólt lőttek, így bizakodó a hangulat, bár az Algyő esélye­sebb. Terhes besárgult, Kis Má­tyás és Kriska sérülés miatt nem szerepelhet. A szarvasiak várható összeállítása: Balatoni - Kiszel, Pákozdi, Zahorecz, Rácz A. vagy Darida P. - Fe- kécs, Rónyai, Kondacs, Csellár S. - Klimaj, Nagy R. Bevetésre készen: Demjén, Csellár A., Czigléczki, Kugyela B., Szécsi. Oláh Ferenc, a gyulaiak szakvezetője arról beszélt: nem szabad lebecsülni az ellenfelet, amelynél edzőváltás történt. A gyulaiaknál szükség lesz a csa­pategységre, hiszen sok a hi­ányzójuk, ennek ellenére a há­rom pont megszerzésének re­ményében utaznak. Eltiltás mi­att Cseke és Fabulya nem sze­repelhet, míg Deák, Csúz és Tóth R. sérüléssel bajlódik. A tervezett csapat: Steigerwald — Laurinyecz, Brasoveanu, Bá­nyai P., Ótott vagy Kádár - Var­ga A., Oláh - Germán vagy Ká­dár, Dobray, Karda vagy Csende — Sztraczinszki. A kis­padon: a kimaradók, valamint Tímár, Bányai T., Takács és Ta­mási ülnek. ■ V. L. Túrkevén növelheti pontjait a Gyula Termál FC

Next

/
Oldalképek
Tartalom