Békés Megyei Hírlap, 2006. augusztus (61. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

2006. AUGUSZTUS 1, KEDD - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP 2 Miért vásárolnak az Éléskerben? SALLAI ILONA, BÉKÉSCSABAI VÁSÁRLÓ:- Már évtizedek óta a KIÉG ÁBC-be járok, közel van hoz­zánk, ráadásul a lányok na­gyon közvetlenek és segítőké­szek. A múltkor is mondja a pénztáros Évike, hogy tölt- sem csak ki azt a játékszel­vényt, sosem lehet tudni. Sza­badkozni kezdtem, hogy még nem nyertem soha, ne is va­cakoljunk vele. Most neki kö­szönhetem az Opel Corsát, amit a Reál játékán nyertem. CSEPREGHY JÚLIA, SARKADI VÁSÁRLÓ:- Tizenöt éve jöttünk át Ko­lozsvárról, azóta törzsvendége vagyok a sarkad! nagy ABC- nek. Járhatnék máshová is, de elvből csak olyan boltba me­gyek, ami tele van magyar áruval. És ez ilyen. Azt gondo­lom, hogy a magyar ember ké­pes jó minőségű terméket elő­állítani, és a munkára szüksé­ge van. Az már csak hab a tor­tán, hogy itt jók az árak és kedvesek a kiszolgálók. TÓTH SÁNDORNÉ, MEZŐHEGYE- Sl VÁSÁRLÓ:- Én annyira hozzánőttem a mezőhegyesi Éléskerhez, hogy naponta többször is át­megyek. Ott veszem a reggeli­met, az ebédet, s a nagyobb be­vásárlást is itt intézem. Állan­dóan nézem az akciós termé­keket, mert rengeteget spóro­lok vele. A lányok már tudják, miből milyen márkát szere­tek, rögtön szólnak, ha van, vagy ha nincs, beszerzik. Van a közelemben másik bolt is, de nem tudok leszokni erről. GAZDASÁG Tizenöt éves az Élésker! reál-tagok A kihívásokra mindig megkeresik a válaszlépéseket Az Élésker-iizletekben augusztus 5-étől október 15-éig szenzációs árakkal várják a vásárlókat az úgynevezett születésnapi akciósszigetek. A megyei cégek árbevételi listáján az első tíz között található, gyulai székhelyű Élésker Kft. ez év október 1-jén ünnepli 15. születés­napját. És hogy az elmúlt 15 év sikere­it, örömeit vásárlóikkal is meg­osszák, augusztus 5-étől októ­ber 15-éig tartó születésnapi ak­ciót szerveznek, melynek min­den elemében jelen van a bűvös tizenötös szám. Az idáig vezető út azonban nem volt nehézsé­gektől mentes, erről az Élésker Kft. ügyvezető igazgatója, Hild Györgyné beszélt lapunknak.- Amikor a 90-es években túl voltunk a privatizáción, az üz­letek szépítésén, megjelentek az első multinacionális cégek, s velük szemben új stratégiát kellett kidolgoznunk a fennma­radásunk érdekében. Amit a leghamarabb felismertünk, az volt, hogy önállóan nem dolgoz­hatunk: 1998-ban a CBA üzlet­lánc tagjaként folytattuk mun­kánkat. Hamarosan két raktár- áruházzal és egy logisztikai központtal bővültünk. Hét évi partnerség után, 2005. április 1-jén - helyet cserélve egy ak­kori Reál-taggal - a Reál üzlet­lánchoz csatlakoztunk. Az ügyvezető igazgató el­mondta, hogy jelenleg a megye hét városában — ahol Békés la­kosságának mintegy fele él — található az Élésker Kft. 20 üz­lete. Ezeken a településeken a hazai élelmiszer-kereskedők mellett nyolc multinacionális cég 25 egységével is fel kellett venniük a versenyt. — Hogy egyáltalán műkö­dünk, és nem is akárhogy, az annak a stratégiának köszön­hető, amit a kialakult helyze­tekre kidolgoztunk - hangoz­tatta a cégvezető. - Megbízha­Számok, mutatók a jubiláló Élésker világából IHRáÉKlS 't 1992 1996 2001 2006 (várható) Működö egységek Üzlet 15 15 17 20 Központi raktár­­1 1 Működö egységek alapterülete (nr) 8 647 10 192 13 278 20300 Üzleti tevékenység, nettó bevétele (millió Ft) 1442 2 326 5 004 8 000 A dolgozók létszáma (fő) 319 331 385 460 tó, stabil beszerzési háttérrel rendelkezünk - több mint 300 beszállítónk van a technikai fejlesztést rendkívül fontosnak tartjuk, a széles áruválaszték­kal igyekszünk minden vásár­lói igényt kielégíteni, s ami a legfontosabb, a vevőink meg­becsülést és szerete- Hild tét kap­nak tő­lünk. eve az Élésker elén. György­né 15 A kéményseprő most garantált szerencse játék Csokiforintot, s azzal akár 150 ezer igazi forintot is nyerhet A 15 éves születésnapra nagy­szabású akcióval készül az Élésker. Augusztus 5-én, és az azt követő, hét szombati napon, utoljára szeptember 23-án, minden 1500 forint feletti vá­sárlás esetén (1500 forinton­ként) egy csokiforintot kapnak a vásárlók, amelyekkel a ben­nük található ábráktól függően 15 ezer, vagy 150 ezer forintot nyerhetnek. Az Élésker 150 csomagolásban helyezett el szerencsemalac szimbólumot, ezek 15 ezer forintot érnek, 15- ben pedig kéményseprő eszkö­zöket, ami 150 ezer forintot je­lent a szerencsés megtaláló­nak. A nyerési lehetőség mellett tizenöt Élésker-forint összegyűj­tése 225 forint árengedményre, vagy egy október 15-ei Republic-koncert belépőjegyre jogosít. Érdemes tehát szomba­tonként az Élésker üzleteibe be­térni, mert ha mást nem, egy fi­nom csokit mindenképpen nyer az 1500 forinton felül vá­sárló. Emellett nyolc héten ke­resztül szombattól péntekig tartó szülinapi árakkal is talál­koznak a vevők. Az őszi jubileumra külön akcióval is készülnek Az Éléskert 1991. október 1- jén alapították. A tulajdonvi­szonyok sajátossága, neveze­tesen, hogy a céget többségé­ben dolgozók birtokolják, máig sem változott, sőt több­ségi tulajdon sincs. Az őszi születésnapra egy jubileumi kiadvánnyal készülnek, ami szeptember 30-ától október 15-éig lesz érvényes. A kiad­vány, a tervek szerint, min­den háztartásba eljut. Gyerekbulik hét héten át a megye hét városában Az idei szülinapi buli kap­csán az Élésker a gyerekekre külön is gondolt. Augusztus 12-e és szeptember 23-a kö­zött Békés megye hét városá­ban (Gyula, Békéscsaba, Bé­kés, Szarvas, Orosháza, Sar­kad és Mezőhegyes) roadshow-t rendeznek, ahol a kicsik tréfás ügyességi fel­adatok, játékok mellett talál­kozhatnak Évi tündérrel, Tü­csök Petivel és Hangya Levivel, felülhetnek a Dottó- vonatra és még nyerhetnek is, ha kitöltenek egy labirin­tus játékszelvényt. Békéscsabán, Jaminában nyílik a huszadik üzlet Békéscsabán, a Mázán Lász­ló utca 2-4. szám alatt nyí­lik az Élésker huszadik üzle­te. A Jamina ABC dolgozói augusztus 10-étől nagy áru- választékkal, jó árakkal és akciókkal várják vásárlóikat. Étkezési és vásárlási utalványokat kínálnak Munkáltatók figyelmébe ajánlja az Élésker, hogy ná­luk Reál étkezési és vásárlá­si utalványokat lehet vásá­rolni. Ezek valamennyi Reál vagy Reál-pont üzletben be­válthatók. / Elésker-forintot adnak ki a 60 éves forint mintájára A magyar állam 60 évvel ez­előtt bocsátotta ki a forintot. Ebből született az ötlet, hogy az Élésker a 15 éves jubileu­ma alkalmából szintén fo­rintot bocsát ki: az Élésker- csokiforintot. Ennek egyik oldalán a régi egyforintos látható, a másikon az Élésker lógója. ▲ Szobi Szörp 15 éves az Élésker, ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! fi szülinapi bulikat szombatonként 9.00 órától 12.30 óráig tartjuk az alábbi napokon ás helyszíneken: Augusztus 12. Gyula, „Szupermarket" előtt. Augusztus 19. Békéscsaba, „Százas” fiBC előtt, fiugusztus 26. Békés, Erzsébet ligetben a játszótérnél. Szeptember 2. Szarvas, „Központi" fiBC bejáratánál. Szeptember 9. Orosháza, „Piactéri" fiBC előtt. Szeptember 16. Sarkad, „Nagy" fiBC előtti téren. Szeptember 23. Mezőhegyes, „Róna" fiBC előtt. ii Szörp Gyümölcsfeldolgozó Zrt. Unilever Magyarország Kft. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. Piszkei Papír Zrt. BÉKÉSCSABA SZÁZAS ABC, Andrássy út 5. KIÉG ABC, Andrássy út 65. KAZINCZY ABC, Kazinczy u. 10. FÉNYES ABC, Lencsési út 114/1. JAMINA ABC, Mázán László u. 2-4. C+C Raktáráruház, Táncsics u. 6-10. GYULA Éléstár C+C Áruház, Varsándi út 15. SZUPERMARKET ABC, Kossuth L. tér 5. BUDRIÓABC, Béke sgt. 71. PARADICSOMI ABC, Temesvári út 173. OROSHÁZA HUBA ABC, Huba u. 1. PIACTÉRI ABC, Könd u. 36. DÓZSA ABC, Dózsa u. 16. SZŐLŐ ABC, Avar u. 37. PLATÁN ABC, Könd u. 80. MEZŐHEGYES ^^ŐNAABCjSzt^yörg^é^a bjp A Egyesült Vegyiművek Zrt. R“ckl” B*ncklt»r Kft Brau Union Hungiria Sörgyárak Nyit. «»aster Good Kft BÉKÉS FŐTÉRI ABC, Széchenyi tér 2. ADY ABC, AdyE. u. 12. SARKAD NAGY ABC, Szt. István tér 2-4. SZARVAS KÖZPONTI ABC, Szabadság u. 28. _________ ft ilmolive JCRAFTJ Colgate-Palmoiiv« Magyarország Kft Kraft Foods Hungária Kft Szllaafood Kft t > í i

Next

/
Oldalképek
Tartalom