Békés Megyei Hírlap, 2006. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

4 BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. MÁJUS 2., KEDD MEGYEI KÖRKÉP VONALBAN... FEKETE G. KATA ROVATA • • Otórás munka: nem jár szünet Olvasónk napi öt órában dolgozik egy vállalkozónál titkárnó'ként. Mivel rész- munkaidős, nem kap szü­netet, az utazását sem fize­tik, ahogy a nyolc órában alkalmazottaknak. Most pedig terhességi tesztet kö­vetel tőle a főnöke. Olvasónk elmondta, az utób­bi hónapokban meghízott, de nem azért, mert terhes. A munkáltató viszont azzal gyanúsítja, hogy gyermeket vár, csak nem vallja be. Ezért azt követeli, bizonyítsa be, hogy nem állapotos. Eh­hez azonban nincs joga, ha csak nem a nő munkaköre miatt kéri a tesztet. A kisma­mák az esetek többségében idővel különben is maguktól bejelentik, hogy gyermeket várnak. így élvezhetik csak a kedvezményeket, például azt, hogy a kicsi egyéves ko­ráig nem kötelezhetők rend­kívüli munkavégzésre, nem bocsáthatók el a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama alatt. A munkál­tatónak viszont a kismama bejelentésekor sincs joga el­rendelni a terhességvizsgá­latot, az eredmény bemuta­tását pedig főleg nem köve­telheti. A cég a munkaközi szünet­tel viszont helyesen jár el, ötórás munkaviszony esetén ez nem jár. Viszont az utazá­si és étkezési hozzájárulás mértékét a részmunkaidő nem befolyásolja, ez ugyan­úgy jár olvasónknak, mint a nyolc órát dolgozóknak. Részmunkaidő alkalmazása esetén a munkabér a teljes munkaidőben foglalkozta­tottak besorolása szerint alakul. KÉRDÉSEKET RÖGZÍTI A 66/527-207-ES TELEFONKÉ­SZÜLÉK HÉTFŐTŐL CSÜTÖR­TÖKIG 14—17, PÉNTEKEN 14—16 ÓRA KÖZÖTT Orosházi Az év rendőre díjazottak Ünnepélyes állománygyűlés a megyei főkapitányságon Az év rendőre indulói: Molnár Sándor (Békés), Nagy Lajos (Mezőkovácsháza), Horváth László (Békéscsaba), Elek István (Orosháza), Kellner Attila (Sarkad), Kiss Szilveszter (Gyula), Pljesovszki György (Szarvas), Juhász József (Békéscsaba), mellettük Gyurosovics József. (Hiányzik a szeghalmi Jámbor László.) Több elismerést átadtak szombaton Békéscsabán, a Békés Megyei Rendőr­főkapitányságon tartott állománygyűlésen. Fekete G. Kata Szombaton ünnepelték az áp­rilis 24-én esedékes rendőr­ség napját Békés megyében. Az állománygyűlésen jelen­tették be hivatalosan, hogy a megyei kapitányság vezető­jét, dr. Gyurosovics lózsefet rendőr dandártábornokká ne­vezte ki dr. Sólyom László köztársasági elnök. Dr. Lamperth Mónika belügymi­niszter pedig bátorság ér­demjelet adományozott Far­kas Attila őrmesternek, a szarvasi kapitányság járőré­nek. Azt is hangsúlyozták, hogy Hudák Pál alezredes, a megyei főkapitányság közbiz­tonsági igazgatója főtanácso­si címet kapott. Az állománygyűlésen derült ki Az év rendőre 2006 szavazás végeredménye. A versenyt la­punk hirdette meg úgy, hogy a kapitányságok munkatársai vá­lasszák ki, kilenc jelöltből kit tartanak szakmailag és embe­rileg a legjobbnak. Az olvasó­kat pedig arra kértük, tippeljék meg, a bemutatott jelöltek kö­zül ki győz. Végül Elek István rendőr főtörzsőrmester, az orosházi kapitányság munka­társa nyert. Az állománygyűlésen romá­niai vendégdelegációk tagjai is részt vettek. A Szeben, Ko- vászna és Arad megyeiek, va­lamint a Bodzafordulói Rend­őrkapitányság munkatársai el­látogattak több kapitányságra, és az együttműködés további erősítése érdekében tárgyaltak Gyurosovics lózseffel. ELEK ISTVÁN FŐTÖRZSŐRMES­TER, AZ ÉV RENDŐRE:- Meglepődtem, amikor kide­rült, engem választottak a kol­légák a Hírlap díjazottjának. Pusztaföldváron dolgozom. So­kan ismernek, de több a barát, mint az „ellenség”. SZABÓ GÁBORNÉ ALEZREDES, BELÜGYMINISZTERI DICSÉRET:- Immár 28 éve dolgozom rend­őrségen. Nőként nem egyszerű. Soha nem felejtem, amikor kez­dőként egy babettást nem tud­tam megállítani, amikor gyalo­gosan igazoltattam volna. LUP ZOLTÁN ŐRNAGY, AZ ORSZÁ­GOS RENDŐRFŐKAPITÁNY DÍJA:- Egyik legnagyobb sikerem az volt, amikor egy békéssámsoni hármas gyilkosság elkövetője bevallotta, nem három, hanem négy embert ölt meg. Negyven év/egyházat kapott. állattenyésztési napok Gyakorlati gépbemutatók tíz hektáron Vásárhelyen A hét végén igencsak a kegyei­be fogadta a hódmezővásárhe­lyi XIII. Alföldi Állattenyésztési Napok és a II. Mezőgazda Expo látogatóit az időjárás. A Hód- Mezőgazda Rt. 30 ezer négy­zetméteres kiállítócentrumá­ban több mint 400 kiállító vo­nultatta fel tenyészállatait, mu­tatkozott be termékeivel. Új­donság volt a vasárnap zárult háromnapos rendezvény életé­ben, hogy idén tíz hektáron gyakorlati gépbemutatók és ki­egészítő programok sora várta az érdeklődőket. A legnagyobb sikert az állat- tenyésztés aratta. Az egyik leg­rangosabb országos sereg­szemlén, a szakma találkozó­ján és egyben ünnepén me­gyénket harmincegynéhány ki­állító képviselte, s mindjárt te­gyük is hozzá, hogy igencsak szép sikerrel: jó néhány Békés megyei kiállító értékes díjakat és helyezéseket ért el, öregbít­ve megyénk jó hírét. ■ Békés. KÖLCSÖN. Békésen a la­káscélú helyi támogatásra nyúj­tott kamatmentes kölcsönt, az eddigi szabályozás szerint, önkor­mányzati lakás megvásárlására nem lehetett igénybe venni, a he­lyi szociális rendelet módosítása azonban törölte ezt a korlátozást. Békéscsaba, mazsorett. Grácia mazsorettcsoport néven folytatja működését a jövőben a békéscsa­bai MÁV Diákotthon 1988-ban ala­pított formációja. A művészeti veze­tő változatlanul Rábai Szilvia marad —tájékoztatta lapunkat Szarvasné Bondár Irén, a csoport vezetője. Bucsa. KÖNYVTÁR. A bucsai II. Rá­kóczi Ferenc Általános Iskola diák­jai a Rákóczi-napok keretében vet­ték birtokba a 8 millió forint értékű beruházás keretében megújult is­kolai könyvtárat. Mostantól tága­sabb, világosabb, szebb környezet fogadja a könyvtár látogatóit. Elek. ELADJÁK. Akadt vevő, így eladják a város tulajdonában lévő Sport Faház vendéglátóegységet. A tavaly felújított épületet a bérlő korábban visszaadta, új bérlőt nem találtak, ezért vált szüksé­gessé az értékesítés. Köröstarcsa. kikötő. Miután közbeszerzési eljárás keretében kiválasztják a nyertes pályázót, július elején hozzáláthatnak a köröstarcsai népi ökocentrum és kikötő fejlesztésének. A beruhá­zás a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Körösök lágy ölén prog­ramja részeként valósul meg. Szavazás az interneten Lapunk internetes oldalán egy hete arról kérdeztük meg Önöket, hogy elégedettek-e a választás eredményeivel? A szavazás a következőképpen alakult: Igen. ______________________ ~ 47% Nem._________________________ 53% E zen a héten arról kérdezzük meg olvasóinkat, hogy van-e ma súlyuk a szakszerveze­teknek? Klikkeljenek a www.bmhirlap.hu-ra! HIRDETÉS MtßfMv_0_______________ 20 06. május 4-én cégünk a SIP-SEMPETER szlovén mezőgazdasági gépgyár gépeivel — dobos fűkaszák + szársértő — tárcsás fűkaszák + szársértő — SPIDER profi rendterítők — STAR profi rendsodrók — URO 320, ilL SPIDER 230Z kétfunkciós gépek szántóföldi bemutatót tart a Kétsopronyi Rákóczi Mg.-i Szövetkezet területén, melyre a P.Z.S. vállalkozás tisztelettel meghívja Önt és munkatársait. A bemutató programja 9.00- 9.30: Gyülekező, regisztráció. Rákóczi étterem, Kétsoprony, Dózsa Gy. út 24. 9,30-10.00: A SIP-Sempeter cég, ill. a P.Z.S. Vállalkozás bemutatása. 10.00- 10.45: A SÍP cég gépeinek vetített, mozgóképes bemutatása. 10.45-11.00: Kávészünet. 11.00- 13.00: Szántóföldi bemutató. 13.00- tól: Konzultáció, a látottak értékelése a Rákóczi étteremben. ‘Megjelenésüket, részvéteinket elére is köszönjükí A Népújság Kft. Békés megyébe ÜGYFÉLMENEDZSERT keres. Feladatok: • új ügyfelek felkeresése, akvizíció • meglévő ügyfelekkel kapcsolattartás • a cég termékeinek értékesítése • megvalósítható ötletek előkészítése és végrehajtása. Feltételek: • felsőfokú végzettség • ügyfélorientáltság • jó kommunikációs készség • kitartás, jó munkabíró képesség • kreativitás • koordinációs készség • csapatszellem • mobiltelefon • vállalkozói jogviszony • személygépkocsi. Ajánlatunk: • alapdíj + jutalék • kiemelkedő kereseti lehetőség • előrelépési lehetőség • tréningek, továbbképzések. Jelentkezni 2006. május 5-éig a kiadóba eljuttatott fényképes önéletrajzzal lehet „Ügyfélmenedzser” megjelöléssel. OLVASÓINK TIPPELTEK Az „ÉV RENDŐRE" cím elnyerésére kilencen pályáztak, ápri­lis 12-ei lapszámunkban bemutattuk őket. Olvasó­inkat arra kértük, tippeljék meg, ki lesz az „ÉV RENDŐRE". A szakmai zsűri ELEK ISTVÁN főtörzsőrmestert találta érdemesnek a címre. A helyesen tippelők között megtartottuk a sorsolást. 1-1 kg kávét nyert: Ágfalvi Istvánná (Kon­doros), Boldog Sándorné (Gyula), Csontos Józsefné (Füzesgyarmat), Danis Erika (Tót­komlós), Fábián Istvánná (Köröstarcsa), Lengyel Diána (Csanádapáca), Málik György (Kétegyháza), Tóth Pál (Orosháza), Botyánszki Má­ria, Vincze Lászlóné (Békéscsaba). 1-1 doboz Raffaelót nvert: Domoki Józsefné (Orosháza), Maglóczki Gyöngyi (Kondoros), Molnár Dávid (Csorvás), Oláh Zoltán, Zsidek Péter (Békéscsaba). A nyereményeket kiküldjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom