Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-07 / 6. szám

2006. JANUÁR 7., SZOMBAT ÁRA: 84 FORINT LXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Uj »> Levelező szakirányú továbbképzések Új») MBA Piac- és közvélemény-kutató Egészségügyi menedzsment Gyógyszerész-közgazdász Mérnök-közgazdász Jogász-közgazdász Orvos-közgazdász Gazdálkodástudományi Európa tanulmányok Jelentkezési határidő: 2006. január 16. Új ») Alapdiplomát nyújtó (BA) képzések Gazdálkodási és menedzsment (nappali és távoktatás tagozaton) Kereskedelem és marketing (nappali tagozaton) Pénzügy és számvitel (nappali tagozaton) Közgazdász - gazdálkodási (nappali és levelező kiegészítő egyetemi) Jelentkezési határidő: 2006. február 15. További információ: www.eco.u-szeged.hu, info@eco.u-szeged.hu 62/544-424 | fZM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM &S gazdasagtudomanyi kar Vadászbalesetek: a megelőzésért tesznek is Vadászbalesetekről országos viszonylatban hallani, de me­gyénk szerencsére ezen a té­ren az utolsók között van, va­gyis nálunk az átlagosnál rit­kábban történik tragédia. Ta­valy ugyan előfordult Körös- tárcsán haláleset, de akkor a vadász gondatlanul kezelte otthonában fegyverét. Azt megelőzően évtizedekig csak két halálos vadászbaleset kö­vetkezett be. Nagy Sándor, a megyei vadászszövetség el­nökhelyettese hangsúlyozta: a vadászszezon, valamint a vadászatok megkezdése előtt is baleseti oktatást tartanak, és a jegyzőkönyvet mindenki­nek alá kell írnia. ►3. oldal Kétszáz millió forintot nyertek a Körös-szögiek Szélessávú internethálózat ki­építésére 193 millió forintos támogatást nyert a Körös-szö­gi Kistérség Többcélú Társu­lás — tájékoztatta szerkesztő­ségünket Mihaleczné Kovács Mária, a társulás munkaszer­vezet-vezetője. Az összeget a Nemzeti Fejlesztési Terv Gaz­dasági Versenyképesség Ope­ratív Programjára (GVOP) be­nyújtott pályázat alapján ítélték meg a kistérségnek. A pénzből a térség mind a hat településén (Békésszent- andrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szar­vas) gyorsabb és olcsóbb internet-hozzáférést biztosí­tó szélessávú hálózatot építe­nek ki. ■ L. J. * * * Szeretnének-e száz évig élni? Hódsági Ferenc szarvasi ügyvezető igazgató addig szeretne csak élni, ameddig egészséges. ►2. oldal TARTALOM HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 CSALÁD&NEVELÉS 9 SMS 10 HOROSZKÓP 11 PROGRAMOK 12 APRÓHIRDETÉS 13 SPORT 16 Negyvenöt éve üti a labdát Klampár Tibor egyedülálló világ­rekorddal büsz­kélkedhet: 45 éve üti versenyszerű­en a kaucsuklab- dát. ►15. OLDAL Facsemeték a lezárt szeméttelepen Sarkadkeresztúron felszá­molták a községi szemétte­lepet. A szilárdhulladék-le­rakóhely rekultivációja el­kezdődött, az első ütemben az önkormányzat 6 ezer fa­csemetét ültet a földdel le­takart, lezárt szeméttele­pen. ■ (b) Mézes Marica sikerei Vetések is belvíz alatt szivattyúznak Komoly baj akkor lenne, ha esne húsz milliméter Honey cake lady - így szólítottak két orosházi hölgyet Albionban a kará­csonyi készülődés idején. M. oldal Ma lehűlés kezdő­dik. Délelőtt elvéko­nyodik a felhőtaka­ró, előtűnik a Nap. ►12. OLDAL Éjjel-nappal dolgoznak a szivattyúk Kamuton, ha a belvíz magas szintje indokolja.- Nincs igazán nagy gond a belvízelöntések miatt me­gyénk földjeinek túlnyomó többségén, a terméskiesés mértékéről még korai beszél­ni - hangsúlyozta tegnap ér­deklődésünkre Szabó István, a megyei földművelésügyi hi­vatal (FM-hivatal) vezetője. Elmondta: folyamatosan szi­vattyúznak a vízgazdálkodási társulások, és komoly baj csak akkor lenne, ha a napok­ban még esne 20—30 millimé­ter eső. Markó István, a me­gyei FM-hivatal vízügyi refe­rense kiemelte, hogy decem­ber 29-étől kezdődően me­gyénkben átlagosan 36—37 milliméter csapadék hullott. Ehhez jött még a 15-20 cen­tis hóréteg olvadása. Az elön­tött terület Békésben 6600 hektárt tesz ki, ebből 2700 hektár az őszi vetés. Az elön­tött szántó 1750 hektár, a rét, legelő 1450 hektár, a zártkert, gyümölcsös 700 hektár. Ahol vetést lepett el a víz a gazda általában gondoskodik a víz eltüntetéséről, vagy a vízgaz­dálkodási társulások segítsé­gével igyekszik a belvízelve­zető árkokig eljuttatni a vizet. Szarvas térségében tanyás in­gatlanokat is fenyegetett a belvíz, de az illetékes vízgaz­Itt is apadó Körösök A Körösökön, Romániában továbbfolytatódott az apa­dás. Magyar területen tegnap árvízvédelmi készültség - el­ső fokú - csak a Kettős-Körö­sön volt. A folyókon apadás tapasztalható. A Hortobágy- Berettyón azonban ma reg­gelre elsőfokú készültségi szint alakulhat ki a belvizek beemelése miatt. dálkodási társulás révén elhá­rították a veszélyt. A Körös-vidéki Környezetvé­delmi és Vízügyi Igazgatóság teljes területén első és másod­fokú belvízvédelmi készültség volt tegnap a hosszúfoki védel­mi szakasz kivételével. A ké­szültségben lévő szakaszokon a belvízzel elöntött terület be­csült nagysága 7150 hektár, az igazgatóság egész .területén 7800 hektár volt. A várható száraz és hidegebb időjárás kedvezően befolyásolja majd a védekezést. ■ Ny. L.—Sz. M. ►2. OLDAL Uj Ford Fusion! A Ford Fusion egyesíti a kisautó fürgeségét, mozgékonyságát, a terep­járó biztonságát, megemelt hasmagasságát és az egyterűek sokoldalú­ságát. Az új Ford Fusion most még markánsabb és szebb, egy­szerűsége és használhatósága zseniális, tökéletes társ a hétköznapok­ra és a hétvégékre egyaránt. Csak árában maradt a régi! Most nálunk 2.599.000 Ft-ért vagy akár O F^ kezdő­befizetéstől az Öné lehet! Használtautó beszámítás! FordFusion Minőség. Megbízhatóság. FordHovány Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300. www.fordhovany.hu Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7.0 1/100 km. C02-kibocsátás: 106-182 g/km Beleolvadt a többcélúba a fejlesztési társulás adósságfizetés Lélekszám szerint A közelmúltban Szabadkí­gyóson tartotta ülését a Gyu­la és Környéke Többcélú Kis­térségi Társulás. Az előző társulást, a Gyula és Környé­ke Területfejlesztési és Kis­térségi Együttműködési Tár­sulást egyhangúlag meg­szüntették január 31-ei ha­tállyal. Érvényes akkor lesz, ha a kistérség mind a hat te­lepülésének képviselő-testü­leté ugyanígy határoz. A többcélú kistérségi társulás magában foglalja a terület- fejlesztési társulás feladatát is. A régi társulásnak ma­radt 1 millió 400 ezer forint­ja, de 1 millió 800 ezer forint tartozása is volt 2004-ből a gyulai polgármesteri hiva­talnak. A 400 ezer forintos különbözetről a társulási ta­nács úgy határozott, hogy a számlán lévő pénzt lélek- számarányosan utalják vis­sza a településeknek. A hi­ányt ugyanígy lélekszámará- nyosan fizessék meg a tagte­lepülések — tájékoztatott Lebenszky Attila kistérségi megbízott. ■ Sz. M. g| alföld csapágy CSAPAGYSZAKUZLET Békéscsaba, Baross G. u. 34. Tel.: (66) 529-980. # FAE KEMPINGEK SZAMA BÉKÉS MEGYÉBEN 2001 2002 2003 2004 j www.bmhirlap.hu j Email: ! szerk.bekes@axels.hu t 1 I > *

Next

/
Oldalképek
Tartalom