Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ ÁRA: 84 FORINT LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZALAY AUTÓHÁZ Kecskemét-Katonatelep Tel.: 06.76.471.447 Hffi j 06.20.55.33.428 ■ , 1 ! * * * Vásárlóerő-mérlegelés A legfrissebb adatok szerint Békés megye vásárlóereje „negyed gépko­csival” marad el Budapestétó'l. ►2. OLDAL Összefogásban rejlik az erő Évértékelést tar­tottak Mezőhe­gyes képviselői. Nehéz évet zárt a település, de tör­téntek jó dolgok is. ►4. OLDAL TARTALOM V HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8-9 SZÉPSÉG&DIVAT ÍO SMS 12 HOROSZKÓP 14 PROGRAMOK 14 APRÓHIRDETÉS 15 SPORT 16 IDŐJÁRÁS havazás válthatja fel az esőt ►14. OLDAL Jó úton a tanyák villamosítása Kitiltható-e az útburkolatot rongáló, átmenő kamionforgalom a telekgerendási Kossuth utcá­ból? ►S. OLDAL Biacsi és Berecz győzelme Csaknem hatszázan futottak a tizen­nyolcadik szilveszteri futógálán a megyeszékhelyen. ►16. oldal Zoltánka érkezett meg elsőként babakötvény A megyei közgyűlés elnöke köszöntötte Békés legifjabb polgárát Szabó Zoltán édesanyja átveszi a szimbolikus babakötvényt Varga Zoltán megyei elnöktől (középen) és Molnár László országgyűlési képviselőtől. A 2006. január elseje után született gyermekek alanyi jogon kapnak álla­mi támogatást, amelynek neve babakötvény. Molnár Pál Márton Tegnap adták át jelképesen az első babakötvényt a békéscsa­bai Réthy Pál Kórház és Ren­delőintézet szülészeti osztá­lyán. Az eseményen Varga Zoltán, a megyei közgyűlés el­nöke és Molnár László szocia­lista országgyűlési képviselő köszöntötte Békés megye leg­ifjabb polgárát, ifj. Szabó Zol­tánt és édesanyját. Varga Zol­tán elmondta, hogy az új tá­mogatás célja az esélyegyen­lőség megteremtése a pálya­kezdés, családvállalás során. A kötvényből származó pénz 18 évesen válik hozzáférhető­vé, realizálódik a gyermekek részére. A babakötvény egyéb­ként nem újkeletű találmány, elsősorban Nyugat-Európa or­szágaiban alkalmazták már sikerrel. Varga Zoltán szerint jelenleg a támogatási rend­szer kialakítása már túljutott a kezdeti stádiumon, most tár­gyalnak a megyei pénzintéze­tekkel arról, hogy hogyan kapcsolódhatnak be a későb­biekben a programba. Molnár László szocialista honatya nagyon örült annak, hogy az újszülött éppen Csabaszabadi fogyó lakosságát gyarapítja. A népességstatiszti­kai adatok egyébként nemcsak a községben, hanem az egész jegyében kedvezőtlenül ala­kulnak, csökkenő tendenciát mutatnak. ►a. oldal Két baleset - ötvenkilenc petárdadurranás ÜGYELET Akiknek még az óév utolsó napján és szilveszterkor is dolgozniuk kellett Nyugodt szüvesztere volt ez­úttal a Békés megyei szak- szolgálatok munkatársai­nak. A szülészeteken sem akadt sok tennivaló, három új állampolgárral gyarapo­dott a megye lakossága. Molnár Pál Márton A számos riasztás ellenére nem sok komoly esethez kellett kivo­nulniuk december utolsó napján a Békés Megyei Rendőr-főkapi­tányság munkatársainak. A tér­ségben két súlyosabb baleset tör­tént. Az egyik Orosháza belterü­letén, ahol személygépkocsi gá­zolt kerékpárost. A másik eset­nél szintén autós ütközött bicik­listával. Mindkét karambolnál egy-egy embert szállítottak kór­házba súlyos sérülésekkel. A békéscsabai mentőállomáson nyugodt hétvégéről számoltak be az ügyeletesek. Felvételünkön balról Petneházi Bálint és Földi Krisztián szolgálatvezető. Ötvenkilenc alkalommal riasz­tották az ügyeletet petárda hasz­nálatának alapos gyanúja miatt. Az esetek nagy többségében a hí­vások tévesnek, valótlannak bi­zonyultak. A bejelentők ugyanis gyakran r#ím kellőképp infor­máltak a pirotechnikai eszközök­kel kapcsolatban. A tévedéseket legtöbbször az okozta, hogy so­kan nem tudják, az engedélye­zett tűzijátékok is hangrobbanás­sal járnak. Az ilyen ügyeket egyébként is nehéz kontrollálni, hiszen mire a rendőrök kiérkez­nek a helyszínre, az elkövetők már árkon-bokron túl járnak. A tennivalók ellenére azért az ünnepet munkával töltő rendőrök szintén búcsúztat­ták az óévet. Felhívták szeret­teiket éjfélkor és még alkohol- mentes pezsgővel is koccin­tottak. ►a. oldal 7% ka 100% Tisztái* Békéscsaba, Munkácsy M. u. 3. (Európa Ház) Tel.: (66) 549-650 H-P 8-16 www.citlbank.hu EBKM: 7,00% Cili Da IIK Á 3 hónapos fuíaraidejű, automatikusan megújuló. legalább 2QC 000 forintot elérő Összegű betétlekötés eseten, a kiiszöbös kamatozás szerint a teljes betétösszegre érvényes kamatláb 7,00% (EBKM: 7.00%}. feltéve., hogy az így lekötni szándékozott összeg a Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első - 3 (három) hónapos - periódusára érvényes. A betéti szerződés részletes leírását a Citibank Rt. Lakossági Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti feltételei, továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Díjfeltételek tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat, amellyel kapcsolatban a bank - a bei- és külföldi pénzpiaci feltételektől függően - a kondíciók egy­oldalú módosRasi jogát lenntartja. A Citibank fil-a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. *286440*

Next

/
Oldalképek
Tartalom