Békés Megyei Hírlap, 2005. december (60. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-22 / 299. szám

SPORT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2005. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK 11JBdOTB Sakk: döntetlen a megyei rangadón A Körös Kupa Békés megyei sakkcsapatbajnokság ötödik fordulóját rendezték meg. A rangadó a Békés-Mezőbe- rény I. találkozó döntetlenül zárult. Eredmények: Gyula I.-Mezőberény II. 7,5:0,5, Békés—Mezőberény I. 4:4, Gádoros—Orosháza 2:6, Gyu­la IL-Szarvas 4:4. A Csaba Honvéd-Dévaványa mérkő­zés elmaradt, a találkozót ké­sőbb rendezik. Tisztújítás a Handball Club Szarvasnál A közelmúltban tisztújító közgyűlést tartott a Handball Club Szarvas. Az egykor szebb napokat látott NB I B-s férfikézilabda-egyletet a jövő­ben új elnök, ifj. Tusjak lános irányítja. Az elnökségbe Lestyan Goda Pál, Besenczy Zoltán, Kovács Mátyás, Keller Zsolt, Pecsenye László és id. Tusjak lános került be. Ifj. Tusjak János elmondta, hogy a sikeres bajnoki szereplés (az őszi felvonás után vezetik a megyei bajnokságot) mel­lett a gazdasági háttér meg­szilárdítása a cél. Hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra is, a Vajda Péter Gimnázium tor­nacsarnokába várják az egye­sület edzéseire az általános iskolás diákokat. A foglalko­zásokat hétfőn, szerdán és pénteken 17 óra után tartják. Bozóky, Puhl, Kutasi leszavazva, de maradnak Bozóky Imre, Puhl Sándor és Kutasi Róbert is marad a posztján: a Magyar Labdarú­gó Szövetség tegnapi közgyű­lésén mindhármuk esetében többen szavaztak ugyan a visszahívásukra, mint a ma­radásukra, a leváltáshoz szükséges kétharmados több­ség azonban hiányzott. Bozóky Imre MLSZ-elnök tá­vozására 57 igen, 35 nem szavazat érkezett, egy pedig érvénytelen volt. Puhl Sándor visszahívására 59-en voksol­tak, 34-en viszont megerősí­tették alelnöki posztján. Kutasi Róbert leváltását 58- an támogatták, míg 35-en to­vábbi bizalmukról biztosítot­ták, aki így maradt a szövet­ség elnökségének tagja. A tizenhat között botlottak vívás Válogatóztak a felnőttek A női párbajtőrözők a BVSC­nél, a férfiak a Honvédnél vá­logatóztak Budapesten. A höl­gyeknél egy híján ötvenen in­dultak, a békéscsabai Kará­csonyi Lajos Vívó Egyesület mindhárom pengeforgatója felkapaszkodott a táblára. A 32 közé jutásért Diós Linda Molnár Katalin, Tóth Anna­mária Bohus Sára ellen vívott, Diós 15:8-ra, Tóth 15:12-re győzött. A Tóth Hajnalkával egykoron Békéscsabán vívó, Hollandiából hazatelepülő, Bognár Mariann azonban nem bírt a tatai Laborcz ellen. A tizenhat közé kerülését Tóth Annamária az MTK-s Hormay Adrienn ellen hat tusra volt képes, Diós ellenben továbbju­tott. A nyolc közé kerülésért a honvédos Szeile Rita megálljt parancsolt, így maradt a tizen­harmadik hely. Az uraknál ötvenhárom ví­vó között ott találtuk az aktív vívásban számításait újra megtaláló Hajtman Jánost is, .aki két győztes mérkőzés után a főtáblán két tussal alulma­radt a veszprémi Imreh elle­nében. A karácsonyisok má­sik indulója, Horváth Tamás ugyanakkor továbbment, s csak a nyolc közé kerülésért szenvedett vereséget a bolyais Samutól. Hír még a «f vívók háza tá­IL. —.1 járói, hogy T radnai eme­i: jk SE> a Gyulai JH SE tehetséges *- ' Vk. pengeforgató­ja a napokban pástra lépett a BVSC csarnokában megren­dezett serdülő párbajtőr orszá­gos ranglistaversenyen is. A Winkler-tanítvány a nagyob­bak között sem vallott szé­gyent, a nyolcba jutott, ott pe­dig a hetedik helyet szerezte meg. ■ G. P. Gál Gyula, a válogatott beállósa volt a tegnapi mérkőzés legjobb magyarja, ötször volt eredményes a legnehezebb posztról Pannon GSM Karácsony Kupa nemze­tek közötti férfi kézilabdatoma, Békés­csaba, 2000 néző. V.: Nielsen, Laursen (dánok). Magyarország: Mikler - Tom- bor 3, GÁL 5, Buday 2, Tamavölgyi 1, Józsa, Vadkerti 1. Cs.: TATAI (kapus), Császár 5 (3), Lendvay 1, TÖRŐ 5, Gre- benár, Harsány! 1, ZUBAI. Szövetségi kapitány: Skaliczki László. Lengyelor­szág: STECZNIEWSKI - Kuchczynski I, Wubranovicz 2, Wasz-kiewicz 2, ÍURECKI B. 5., Kubisztal 2, Zydron 2. Cs.: Wichary (kapus), Zoltak, JURERC- KI M. 5, Mroczkowski 1, Niedospial, OBRUSIEWICZ 4 (1), Wisniewski. Szö­vetségi kapitány: Waskievicz Daniel. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétmétere­sek: 4/3, ill. 3/1. Az eredmény alakulása: 5. perc: 0-3, II. p.: 3-3, 21. p.: 10-6, 25. p.: 10-9, 36. p.: 15-13,47. p.: 20-16, 51. p.: 20- 20, 54. p.: 22-20, 58. p.: 23-23, 60. p.: 23-24. Jávor Péter, Verasztó Lajos A válogatott mérkőzés előtt ba­rátságos mérkőzésen találko­zott Budapest és Békéscsaba öregfiúk válogatottja, az össze­csapást 22-20-ra a fővárosiak nyerték. A találkozó előtt egy perces gyászszünetet tartottak a ked­den 67 éves korában elhunyt Elekné Rothermel Anna, az 1965-ös dortmundi világbaj­nokságon aranyérmes magyar válogatott kapusa emlékére. Sinka László, az MKSZ főtitká­ra és az egykori világválogatott Varga István köszöntötte a hu­szonötödik válogatottságát ün­neplő Józsa Mátét. A vendégek kezdtek jobban és 3-0-ra elhúztak. A lengyel kapuban a 211 cm magas Steczniewski szinte megbabo­názta a mieinket. Aztán Gál megtörte a gólcsendet és Vad­kerti góljával már mi vezettünk a 12. percben 5-4-re. Gyors volt a játék, a mieink fokozatosan el­húztak és a 21. percben már négy góllal vezettek (10—6). Ek­kor érthetetlenül kapkodni kezdtek a magyarok és a len­gyelek előbb egyenlítettek, majd a félidő végén egy gólos előnyre tettek szert. Szünet után felpörgött a ma­gyar együttes és a félidő köze­pén a csereként beállt Törő talá­lataival már 20-16-ra vezetett. Ekkor ismét rövidzárlat követ­kezett a mieinknél és a lengye­lek egyenlítettek. Izgalmas volt a végjáték, negyven másod­perccel a lefújás előtt a vendé­gek vezetést szereztek, miköz­ben Budayt kiállították. A kö­zönség biztatása mellett négy másodperccel a vége előtt Tombor egyenlített. A lengyelek még időt kértek, de már nem tudtak újabb gólt szerezni. A látottak alapján, a hullám­zó teljesítményt nyújtó fiatal magyar csapat ellen igazságos döntetlent ért el a külföldi légi­ósait nélkülöző lengyel váloga­SKALICZKI LÁSZLÓ: - A végjátékra oda kellett volna jobban figyelni, ugyanis azt ala­posan elrontot­tuk. Igaz, nagyon sok a fiatal ebben a csapatban, akik olykor hullámzó teljesítményt nyújta­nak. Komplett gárdával megcsi­náltuk volna a mecset. Zabczynski Marek: - A dön­tetlen valós, bár egy kicsit mi álltunk közelebb a győze-lem- hez. Ám erősen tartalékos a csapat, igaziból csak négy kez­A Karácsony Kupa minden helyszínén a mérkőzések nap­ját valóságos kézilabdaünnep­pé szeretnék varázsolni a szer­vezők. Ezért számtalan kísér& rendezvényt és betétprogramot, vetélkedőt, valamint rangos és érdekes előmérkőzéseket láthat mindenütt a publikum. A befejező napon, december 22- én, csütörtökön Gyulán kezd& dő ember van itt Békéscsabán, a többiek egyelőre külföldön játszanak. Tegnap a magyar csapat gyorsabb volt, de mind­két együttes ma már fáradtab­ban játszott. CSEHORSZÁG—SZLOVÁKIA 26-30 (12-17) Pannon GSM Karácsony Ku­pa nemzetek közötti férfi kézi­labda-mérkőzés, Szeghalom, 400 néző. V: Kékes Cs., Kékes P. Legjobb dobók: Vitek 6, Motl 4, ill. Kleis 8, Tabacko 4, Kukucka 3. Állás a 2. forduló után 1. Lengyelország 1 1 - 54-49 3 2. Magyarország 1 1 - 51-49 3 3. Szlovákia 1- 1 55-56 2 4. Csehország­- 2 51-57 0 dik a program: 14 órakor a Gyula—Makó leány kézilabda­mérkőzést tekinthetik meg a né­zők, amit a cseh és a lengyel válogatott mérkőzése követ. Békéscsabán ugyanezen a na­pon 16 órától a Békéscsabai Előre NK leány csapatai csap­nak össze, amit követ a sokak által várt magyar-szlovák mér­kőzés. tott. Ez lesz ma Békéscsabán és Gyulán Czégény Csaba, a mezőgyám erőművész kilencedik a vb-n vasember A kaminonhúzás és sziklapakolás után jól esett és ízlett a krokodilleves, a homár, no meg a csiga A „mezőgyáni vasember”, Czégény Csaba a napok­ban tért haza Hongkong­ból. Both Imre Az Erős Emberek Világszövet­sége (IFSA) által rendezett 105 kilogramm alattiak világbaj­nokságán járt, ahol a Békés me­gyei sportoló 20 ország 22 ver­senyzője között a kilencedik he­lyen végzett.- Idén a Hongkong közelé­ben található hárommilliós kis­város, Penyau adott otthont a vi­lágversenynek, s osztályon felü­li ellátásban volt részünk. A vi­lág száz legjobb szállodája kö­zött jegyzett ötcsillagos létesít­ményben voltunk elszállásolva, s vendéglátóink tényleg kitet­tek magukért. Krokodillevest, csigát és homárt egyaránt kós­tolhattunk - tudatta elöljáró­ban Czégény Csaba. No persze nem nyaralni men­tek á világ nemzeteinek erős fi­ai, hiszen kamionhúzásban, sziklapakolásban, 125 kilo­grammos táskacipelésben, zsákpakolásban, 380 kilogram­mos gumiforgatásban egyaránt összemérték erejüket. Czégény Csabának leginkább a felhúzás ment, a 250 kilogrammos súlyt tízszer húzta fel, s így ebben a számban a harmadik helyezést szerezte meg. A 340 kilogram­mos lengősúly cipelést is jól tel­jesítette, az ötödik helyen szere­pelt. Czégény Csaba ünnepek alatt sem sokat pihen, ugyanis edzéssel telnek napjai, hiszen februárban Lengyelországban a 105 kilogrammosok Grand- prix versenyén szeretne súly­hoz állni. Mostanában nem sokat pi­hen a mezőgyáni vasember. Ok­tóberben Ukrajnában az Eb-n a napokban Penyauban a 105 ki­logramm alattiak világbajnok­ságán mérette meg magát. Felvételünkön balról: Czégény Csaba, a többszörös világbajnok izlandi Magnus Ver Magnusson- nal, és Forgács Gáborral D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Po ntmentés hátrányban kézilabda Magyarország-Lengyelország 24-24 (12-13)

Next

/
Oldalképek
Tartalom