Békés Megyei Hírlap, 2005. december (60. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-23 / 300. szám

, AJKAI KRISTÁLYT, HOLLÓHÁZI PORCELÁNT! GUSS KFT Békéscsaba, Liptúk A, Telefon: (66) 325-482 CSABA CENTER I. emelet. *281. Vigyázunk a pénztárcájára! A legolcsóbb Borsodi sör 100 Ft Lapunk a legolcsóbb, félliteres, üveges Borsodi sört Ecsegfalván találta. ►2. OLDAL Plusz forintok időjárás januárban A békési települé­sek többségéiben januárban kapják kézhez a tizen­harmadik havi fi­zetést ►S. OLDAL Változóan napos, néha felhős Idő lesz, számottevő csapadék nélküL ►13. OLDAL ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT Felhúzott lapáttal mentek a hótúrók Az egész megyében elkezdett havazni tegnap délután, estig mintegy három-négy centimé­ter égi „áldás” hullott le. - Amíg nincs legalább öt centi- méteres hótakaró, csak sózni tudunk - mondta Varga Zsolt, a Magyar Közút KhL megyei igazgatóságának osztályveze­tője. - Ezért mentek a gépek felhúzott lapáttal, hiszen ha túl vékony hótakarót próbálnánk eltolni, az csupán az aszfaltot és az eszközt károsítaná, de célt nem érnénk vele. Az már tegnap este látszott, a gépek egész éjszaka járják az utakat, ugyanis a munkálatok akkor is hajnalig tartottak volna, ha eláll a hóesés. M. oldal Újabb irodákat zár be a Dégáz? Ősztől működik a Dégáznál a call center, vagyis a telefonos ügyfélkapcsolati központ. Még nem dőlt el, hogy emiatt megyénkben - a mezőko­vácsházi bezárása után — ügy­félszolgálati irodákat meg­szüntetnek vagy sem.- A call center megnyitását követően figyelemmel kísérjük az ügyfélszolgálati irodák forgal­mát —hangsúlyozta Csomortány András, a Dégáz kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója. Hoz­zátette: az eredmények függvé­nyében határozzák meg az iro­dákban dolgozók létszámát, illet­ve a kiszolgáláshoz szükséges ügyfélszolgálatok eloszlását A call centerben dolgozóknak idén a beérkező hívások 70 százalé­kát 30 másodpercen belül fogad­niuk kell. Január 1-jétől ez 80/30- ra módosul. oldal Parkolójegy: házat vihet autó A többéves büntetést most, utólag kell befizetni Békéscsabán 2001 februárjá­ban, Gyulán 2002-ben vezet­ték be a fizetős parkolást. Ko­rábban úgy tűnt, el lehet blic­celni az aprópénz bedobálá- sát az automatákba, mond­ván, úgysem tudják behajta­ni a bírságot. A könnyelműe­ket most éri meglepetés: akár több évvel ezelőtti mulasztást is számon kérhetnek rajtuk. A fürdővárosban és Békés­csabán egyaránt ingatlano­kat veszélyeztet az akkor még pár száz forintos bünte­tési tétel.- Ha valaki úgy állítja le kocsiját, hogy nem vesz par­kolójegyet ott, ahol kötelező, az a jogszabály szerint nem szabálysértés, hanem pénz- követelés. így öt évig bármi­kor kérhetjük a pénzt - hang­súlyozta Kozma János, a bé­késcsabai Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatója. — A Bel­ügyminisztérium adatbázisá­hoz a tavalyi év óta férünk hozzá, azóta tudjuk visszake­resni a kocsi adatait, tulajdo­nosát. Ezért ne lepődjön meg senki, ha több esztendővel ko­rábbi mulasztás miatt kül­dünk felszólítást. Az első figyelmeztetésnél elegendő az akkori alapdíjat leróni. Ha most sem fizetünk, a továbbiakban borsos per­költséget varrhatnak .a nya­kunkba. A parkolócégek akár ingatlant, autót is lefoglaltat­hatnak. Csak Békéscsabán legalább száz ilyen esetet je­gyeztek, Gyulán huszonöt végrehajtásról tudunk. Aa ►z oldal A jogszabály szigorú, így Jobban járunk, ha lerójuk a parkolási díjat. nMetaRgr *PCu$ 'Kft. köszöni minden kedves vásáríójánakx hogy megtisztelt Bennünket Bizalmával. ßLz új esztendőben is sok^szeretetteC várunk, mindenkit a medgyesegyházi diszkontáruházunkban. MÉTAKOR PLUS KFT. Tdvámmkjnmdenkptek. Békés, boldog kprácsonyt, egészségben és sikerekben gazdag új évet nkjnek. •sonyt, rtkBen íf évet. AUTÓALKATRÉSZ KIS- ES NAGYKERESKEDES Békéscsaba. Bartók B. út 66. TeL: (66) 328-984, 430-175. (30) 6388-150. Fax: (66) 430-174. Orosháza. Móricz Zs. u. 25/A. Tel: (68) 510-760. (30) 2797-400. Fax: (68) 510-761. I 'KsUmui éatdciMyi iMzejiebet él iibetedíeK CfiyUj- jyr íeldsj új.éveléívdatotkatindenkedvei ú^eliinktted! P&A Kawasaki 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 66/1. BIKE TeL/fax. 06-66-540-850. TeL 06-30-9030-115. HIVATALOS KAWASAKI MÁRKAKERESKEDÉS A közelgő ünnepek alkalmából békés, boldog karácso és sikerekben gazdag új évet kívánunk! A CIB bankfiókok munkatársai CIB afo.hu BANK mm Opel. Jó ötletek - Jobb autók. Az Opel Körös kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden kedves meglévő és leendő ügyfelének! Az ön Opel-partnere: Opel Körös 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. Tel.: (66) 451-855, Fax: (66) 441-287 www.opel.hu www.bmhlrlap.hu E-mail: J szerk.bekes@axels.hu B EKESMEGYELHIELAP DECEMBER 23., PÉNTEK ARA: 84 FORINT LX. ÉVFOLYAM 300. SZÁM TARTALOM V HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 ÍNYENCSÉGEK 9 SMS 10 HOROSZKÓP 13 PROGRAMOK 13 APRÓHIRDETÉS 14 SPORT 16 Maradhatnak szülőföldjükön Kézdivásárhely és Csíkdánfalva távoktatásban résztvevő tanu­lói most először találkoztak. ►4. OLDAL Karácsonyi ünriepvárás a zálogházakban is A karácsony eljövetelével immár hagyományosnak te­kinthető, hogy jelentősen megnő a Békés megyei zá­logházak forgalma. Ennek oka egyszerű: az ünnepi köl­tekezések kapcsán sokak számára jól jön a gyorsköl- csön lehetősége. Perjési Már­ton, a békéscsabai HP Kft. ügyvezető igazgatója, a Láz­ár zálogház vezetője lapunk kérdésére három, erősebb igénybevételi időszakot ne­vezett meg. A tél végi számlabefizeté­sek esedékességét, az iskola- kezdés hónapjait és termé­szetesen a karácsonyt. A zá­logházak nagy százaléka ér­tékállósága miatt csak éksze­rek beváltásával foglalkozik. A műszaki tárgyak rentabili­tása kicsi, a gyors technikai fejlődés miatt hamar elavul­nak. A szociális helyzet szempontjából a „zacik” törzsközönségét a nyugdíja­sok alkotják, akik személyes, kis értékek beadásával jut­nak hitelhez. Ha a nemen­kénti megoszlást vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy inkább a nők fordulnak a pénzszerzés ilyen formájá­hoz. Az ünnepek táján az ügyfelek átlagosan tizenöt­húszezer forint értékben vesznek fel pénzt a záloginté­zetekből. ■ (mpm) i I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom