Békés Megyei Hírlap, 2005. október (60. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT , ÁRA: 79 FORINT _____________________LX. ÉVFOLYAM 230. SZÁM MK B KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül (EBKM 5,2%)* C* Érv.: 2005. 09. 06-tól) www.mkb.hu MKB TeleBANKár: 06/40 333 666-timFt-helyett­S.64S Ft Sí-Sport Turisztika Szakbolt Csaba Center földszint on-50%> 14.990 Ft helyett- Ä 7.49S Ft * * * Gólyatábortól diplomáig Aki próbálta már, tudja, főiskolásnak lenni nem csak annyit jelent, hogy a diák bejár az órákra. M. OLDAL Külügyminiszteri csúcs kormányülés Temesvár után Gyulán véglegesítették szándékaikat Példa nélküli eseménynek ne­vezte tegnap Somogyi Ferenc külügyminiszter az október 20—21-i közös román-magyar kormányülést Bukarestben. Somogyi Ferenc és Románia külügyminisztere, Mihai Ráz­ván Ungureanu júniusban már találkozott Temesváron, hogy előkészítsék a kormányülést. Somogyi Ferenc meghívására ezúttal pénteken Gyulán végle­gesítették álláspontjaikat. A külügyminiszteri találkozó a városházán zajlott. A román tárgyaló felet dr. Perjési Klára polgármester és Somogyi Fe­renc fogadta. A külügyi megbe­szélés után Mihai Rázván Ungureanu még Gyulán ma­radt, felkereste a Magyarorszá­gi Román Ortodox Egyház püs- « pökségét, ahol találkozott 1 Sofronie Drincec püspökkel. § Ezután a Román Kulturális § Központban folytatott megbe-1 szélést a magyarországi romá- S nők képviselőivel. ►2. oldal Mihai Rázván Ungureanu (balról) magyar kollégája, Somogyi Ferenc meghívására érkezett Gyulára. Tizenhétmilliós parfümfogás a határátkelőn A Gyulai Vámhivatal munkatár- sái közel 17 millió forint értékű parfümöt foglaltak le egy ma­gyar kamionostól, aki ruhane­műk közé rejtette a márkás Chanelt, Givenchyt R. A. csütör­tökön lépte át a határt kamionjá­val. A bemutatott okmányok szerint több mint 6 ezer küo- gramm ruhaneműt szállított Tö­rökországból Szlovákiába. A pénzügyőrök a tételes vámvizs­gálaton - a kamion rakterében, a ruhanemű között — kartondo­bozokban 900 márkás parfü­möt találtak. Mivel a sofőr nem tudott védjegy-jogosultsági en­gedélyt bemutatni a parfümök­re, az illegális rakomány lefogla­lásán túl csempészet és áru ha­mis megjelölése miatt feljelen­tették a vámosok. ■ (ö) Megtámadott egy békéscsabai főiskolás lányt LBLin vest Kft HERMA Kft. Bővebb információkért keresse fel honlapunkat: WWW.hernia.hu. illetve személyesen Békéscsabán a Kinizsi u. 2/1. szám alatt 9-15 óráig, tel.: (66) 454-054, (30) 3032-642, (30) 3032-665. FordMondeo Minőség. Megbízhatóság. FordHovány Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300. www.fordhovany.hu Vegyes átlagfogyasztás: 5,7-10,8 1/100 km, CO^-klbocsátáa: 117-389 g/km Szeretne 500 000-1 000 000 forinttal csökkentett 2006. évi áron lakást vásárolni és október végéig beköltözni, mindezen felül szeretné előtte megnézni? •• Várjuk Ont nyüt napunkon, szombaton 9-12 óráig. KOSSUTH HÁZ _ Minden részletében nagyszerű! Az új FordMondeo minden részletéből sugárzik a tökéletesség. A megszo­kott stílus és elegancia mellett, a magas alapfelszereltség és az új szériatar­tozékok teszik még vonzóbbá modelljeinket. Az új, egyedi tervezésű, színre fújt első és hátsó lökhárítók és a megújult kárpitválaszték már a Ghia, a Ghia Executive, a Titanium és a Titanium-X alapfelszereltségben is megtalálhatók. Most 700.000-1.000.0000 Ft árkedvezménnyel az Öné lehet! Jöjjön és győződjön meg róla ön is! Méltósággal IDŐJÁRÁS megérkezni A cenzúrázott egészség, A beteg­ségipar futószalag­ján szerzője új ki­advánnyal jelent­kezett. ►S. OLDAL Ma egész nap borongós, szeles, hideg idő lesz. ►13. OLDAL TARTALOM m FBI-taktikával HAZAI TÜKÖR 6 a bűn ellen VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 Az amerikaiak KÖZELKÉP 9 által alkalma­SMS 10 zott taktikával HOROSZKÓP 11 lépnek fel a PROGRAMOK 12 szervezett bű­APRÓHIRDETÉS 13 nözés ellen. SPORT 15-16 ►10. OLDAL A sarkadkeresztúriak pihennek Októberbe lép a labdarúgóidény, e hét végén már 15 órakor kezdődnek a mérkőzések az NB Ill-ban. ►16. oldal Tizenhatan mondtak nemet szakszervezet Kisebbségben maradtak A szarvasi képviselő-testület csütörtök esti ülésén döntöt­tek a helyi szakellátás priva­tizációjáról és az ott dolgozó 94 közalkalmazott álláshelyé­nek végleges megszüntetésé­ről. Erről ugyan már szep­tember 12-én határoztak, azonban a szakszervezet arra szólította fel a dolgozókat, hogy ne írják alá a feladatel­látást átvevő két orvosi kft. ál­tal ajánlott munkaszerződé­seket. Az aláírásra 15 napos határidő állt a dolgozók ren­delkezésére. Ezalatt éles vi­ták folytak a szakszervezet és a munkáltató Egyesített Gyó­gyító Megelőző Intézet között. ►3. OLDAL A címzettek védelmében posta Változások a szolgáltatásban A postai forgalom felgyorsítása és a szolgáltatások javulása ér­dekében a kormány mától mó­dosította a postai szolgáltatás­ról szóló rendeletét. Több válto­zás nyomán egyaránt lesznek szigorítások és egyszerűsíté­sek. Mindezekről Kotroczó De­zsővel, a békéscsabai postahi­vatal helyettes vezetőjével be­szélgettünk. A lakosság több­ségét a változások kedvezően érintik, ugyanakkor bizonyos mértékben szigorítások is lesz­nek. Új nyomtatványok lépnek életbe, a lényeges módosulá­sok ugyanakkor elsősorban a hivatalos iratokat és értesítőket érintik, fokozottabban védik a címzetteket ►a. oldal Szemérem elleni 'UiszakkaU gyanúsítják a 34 éiMkegye- székhelyi Cs. M.-t.^KjPrfi au­gusztus végén támadott meg egy békéscsabai főiskolás lányt, fogdosta őt. A 24 éves hölgy az esti órákban futott Bé­késcsabámra kerékpárúton a Veszély Csárdáig, majd vissza. Eközben vette őt üldözőbe az akkor még ismeretlen elköve­tő. Először a melleit tapogatta, majd megpróbálta a bokorba rángatni. Két közelgő kerékpá­rost meglátva menekült el a tá­madó, akit a minap azonosított a rendőrség. ►io. oldal www.bmhirlap.hu 1 E-mall: szerk.bekes6axels.huI A Gyóni Géza és Csaba utca sarkán épülő igényes, elegáns, nagy műszaki tartalommal rendelkező, 27 lakásos Kiváló minőség, kiváló áron! társasházban 37-48-63-80-110 m2-es lakások, önálló garázsok és üzletek leköthetők 2006. októberi átadással. KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK. I'm- I TRADE Luxor LUXOR INGATLANIRODA, Békéscsaba, Andrássy út 14. | Tel.: (30) 228-6922, (66) 452-317.­I I 1 JÉ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom