Békés Megyei Hírlap, 2005. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

D-FOTÓ: KISS ZOLTÁN 20 05. JANUÁR 3., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT __________LX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Dsi da Jenő múzsája melltartójában menekítette ékszereit Bő fél évszázaddal ezelőtt érkezett Körösladányba dr. Asztalos Miklós, a művelődési ház névadója. M. oldal Ajándékkal köszönték meg A Magyar Autó­klub megyei szer­vezete az autósok nevében két rend­őrt jutalmazott meg. ►s. OLDAL IDŐJÁBÁS Ma a felhők kö­zött, tartósabb napsütésre szá­míthatunk. ►13. OLDAL „Összerezzenek, ha csörög a telefon vagy csöngetnek” Egy Békés megyei apa végignézte, ahogy mindenki mocskos kábítósze­resként kezelte a fiát. ^7. oldal A mókus is patkány, csak jó a reklámja A többi iparághoz hasonlóan a reklá­mozás is bőven szül remek terméket, s persze selejtet is. ►!!. oldal VILÁGTÜKÖR a futógála HAZAI TÜKÖR^ 3 gazdaság ,t ;;%. A profik között szépség&divat 9 Tábor Miklós és BMC iö Szabóné Csen­Tv-MűsoR 13 des Ildikó révén horoszkóp 13 kettős békés- apróhirdetés 14 csabai siker programok 14 született. SPORT 16 ►16. OLDAL ÖSSZES FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK S ‘ www.bmhlrlap.hu Email: 1 szerk.bekesta*els.hu púnknak: az energiaárak növekedé­se miatt 5-7 százalékos áremelést terveznek.- A pékségek arra kényszerülnek, hogy nyomott áron kínálják termékei­ket, de cégünk sosem vett részt az ár­versenyben. Több éve sikeresen mű­ködő üzletpolitikánk az alacsony ár helyett a minőségre helyezi a hang­súlyt, a vásárlók pedig hajlandók töb­bet áldozni a kiváló áruért - mondta az ügyvezető. Szombathy Gyulától, a Gyulai Hús­kombinát Rt. belkereskedelmi igazga­tójától megtudtuk, a cég nem emeli A közlekedők is többet fizetnek Ahogy azt korábban lapunk is megírta, jövőre drágul a közleke­dés. Az autópálya-matricákért átla­gosan 15, a vasúti jegyekért 4,5, a Körös Volán helyközi járatain 4-5, míg helyi járatain hét százalékkal kell többet fizetnünk. Az infláció, a szerzői jogdíjak emelkedésével, valamint költségeik növekedésével indokolja a Matáv­kábel TV Kft. a januártól életbe lé­pő 9,2 százalékos áremelését. árait januárban, 2005 első negyedév­ében pedig több termékre kiterjedő akciókat szerveznek. Drágulásra majd csak az év második felében, júli­us 1-je után számíthatunk. Januártól a hatósági áras postai termékek közül a levélfeladásért ugyanannyit kell fizetnünk, mint a korábbi évben. A belföldi, szabvány levél 2005-ben is 48, míg az elsőbb­séggel feladott 90 forintba fog kerül­ni. A belföldi csomagok díjszabása azonban változik: az 5 kilogrammo­sért az eddigi 550 helyett 600 forin­tot kérnek el. Menetrend szerint érkeznek 2005-ben is az év eleji áremelé­sek. Sok cég a növekvő energia- költségek miatt drágábban kí­nálja termékeit, mások azonban az egyre élesebbé váló árver­seny miatt minél tovább próbál­ják tavalyi áraikat tartani. Suhajda Zoltán — A tejtermékek majdnem biztos, hogy drágulnak, én hét százalékos ár­emelkedésről tudok. Emellett várható­an többet kell majd fizetnünk a pék­süteményekért, a tőkehúsért és a hen­tesárukért - mondta Benkő Zoltán. A békéscsabai 100-as ABC boltvezetője hozzátette: a drágulás nem azonnal, hanem január első heteiben realizáló­dik majd, addig ugyanis a tavalyi áron L’e^.erzett kCímékek állnak a holtok polcain.- A szokásos áremelkedés valószí­nűleg jövőre is érint néhány terméket, komoly drágulással azonban nem kell számolniuk vásárlóinknak - közölte lapunkkal Ignácz János, a békéscsa­bai Tesco áruház igazgatója. Elmond­ta, az áremelkedések kis mértékben és fokozatosan fognak jelentkezni. — Az iparágnak jót tenne, ha maga­sabb áron tudnánk a pékárukat elad­ni, de jelenleg nem emelhetünk, mi­vel a vállalatok - elsősorban a multicégek - nagyon olcsón kínálják a termékeiket - közölte Árendás Béla. A békéscsabai Sütőker Rt. vezérigaz­gatója hozzátette, egyelőre nem tud­ják, drágul-e a liszt, holott ettől függ a péktermékek ára, ráadásul a sütő­ipart sújtja a gáz- és üzemanyag-ár­emelés. A vezérigazgató elmondta, 2005 első negyedévében minden bi­zonnyal nem fognak emelni. Moskovits Imre, a Burker Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott la­A drágulás nem azonnal, hanem január első heteiben fokozatosan realizálódik majd, addig ugyanis a tavalyi áron be­szerzett termékek állnak a boltok polcain. Utána azonban észre vesszük pénztárcánkon az áremeléseket. Áremelésekkel kezdődik megint az új esztendő drágulás Az egyre erősödő versenyben sokan a tavalyi szintet próbálják tartani A gyulai kórházban 2005-ben, éjfél után elsőként született meg Módi Alex, képünkön anyukájával, Módi Olgával. Öt baba született megyénkben újévkor Békés megyében az első, 2005-ben született csecsemő a vésztői Alex volt, aki egy óra hét perckor 3650 gram­mal, a gyulai Pándy Kálmán megyei kórházban jött világ­ra. Fél kettőkor a körös- ladányi Máté követte őt, 3050 grammal. Vanessza Batto- nyáról reggel 7 óra 35 perc­kor, 2700 grammos súllyal látta meg a napvilágot. Dél­után fél négykor, 2950 gram­mal született a füzesgyarmati Alexandra Zsuzsanna. A bé­késcsabai Réthy Pál kórház­ban Bianka Viktória Békésről 20 óra 55 perckor, 4130 gram­mos súllyal jött világra, a ma­mák és a babák jó egészség­nek örvendenek, (s) Folytassa Szegeden Szakirányú továbbképzések* Új ► MBA Egészségügyi menedzsment Gyógyszerész-közgazdász Mérnök-közgazdász Jogász-közgazdász Orvos-közgazdász Gazdálkodástudományi Európa tanulmányok** * Az Ftv. módosítás értelmében a 40. életévüket betöltötték az általános nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesülnek! ** Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 5. ► Jelentkezési határidő: 2005. január 15. További információ a 06-62-544-424-es telefonon, vagy az info@eco.u-szeged.hu e-mail címen, illetve a www.eco.u-szeged.hu oldalon. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET

Next

/
Oldalképek
Tartalom