Békés Megyei Hírlap, 2004. február (59. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-19 / 42. szám

16. OLDAL - 2004. FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK SPORT „Eddig ez nem az én évem” Király Gábor tíz ujja közül nyolc már hasonlóan sérült korábban Hat év, hat utánpótlás-válogatott Gyáni János olimpikonokat szeretne nevelni _____Berlin, Budapest Tov ább tart Király Gábor (felvéte­lünkön) rossz sorozata. A Hertha BSC kapusa még csapata Las Palmas-i edzőtáborban szenvedett vádliizom-szakadást januárban. Felépülése több hetet vett igénybe. A magyar válogatott kapusa a hét­végi Freiburg elleni bajnokin - amelyet a berliniek háromgólos vezetést követően nagy nehezen tudtak csak megnyerni 3-2-re - már újra leülhetett a kispadra, a mérkőzés másnapján azonban új­ra megsérült az edzésen.- Eddig ez nem az én évem — mondta elkeseredetten Király Gá­bor. A bemelegítésnél az egyik labda elvitte a bal hüvelykujja­mat. Rosszul értem a labdához és a szalag, valamint az ízületi tok is megsérült. Tíz ujjam közül nyolc­nak már volt hasonló baja, az ízü­leti tok ezen az ujjamon is sérült már meg korábban, de a mostani azt hiszem, kicsit más. A fájda­lom ilyenkor eltart akár két hóna­pig is. Azonban minél hamarabb szeretnék a kapuba visszatérni, így remélem a jövő héten már új­ra teljes intenzitással edzhetek.- Mikor álltái utoljára a Hertha kapujában?- Már nagyon régen volt. Ta­valy decemberben, a Köln elleni bajnokin védtem utoljára. Egy játékos számára az a legna­gyobb büntetés, ha nem léphet pályára a hétvégi bajnoki mér­kőzéseken. Most az a legfonto­sabb a számomra, hogy egészsé­ges legyek és csapatomnak, a Herthának ne legyenek kiesési gondjai az idén tavasszal. — Legutóbbi két mérkőzésete­ket megnyertétek a Herthával. Ki­lábaltatok ezzel a gödörből?- Ezt azért még nem monda­nám. Ha a következő néhány for­dulóban is hasonlóan szerepe­lünk, akkor úgy érzem, nem le­hetnek gondjaink. Minden esetre jó úton haladunk a bentmaradás felé. Ennek a csapatnak nem itt lenne a helye a tabellán.- Tavasszal lejár a szerződé­sed. Szeretnéd meghosszabbítani?- Éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy újra védjek. Az előt­tem álió fél évben ugyanis biztosí­tani kell a pozíciómat ahhoz, hogy újabb szerződést kínáljon a klub. Jól érzem magam Berlinben, már megszoktuk ezt a várost. Július elején gyarapodik a családunk, hi­szen feleségemmel ekkorra várjuk a hároméves Viktória kisöccsét. Úgyhogy nem tenne jót, ha éppen ebben az időszakban kellene új csapat után néznem.- Sérülésed miatt nem utaz­hattál a válogatott Ciprusi edzőtá­borába. Gondolom Lothar Matt- háusnak is szeretnéd minél ha­marabb bizonyítani, hogy számít­hat rád a jövőben.- Sajnálom nagyon, hogy nem tarthattam a fiúkkal Ciprusra. A szövetségi kapitány azonban biz­tosított arról, hogy amint egészsé­ges leszek, újra bizonyítási lehető­séget kapok. Most azonban nem maradt más, mint a képernyő előtt szurkolni a fiúknak. Remélem si­keres lesz Lothar Matthäus debü­tálása a válogatott élén. BORBOLA BENCE Szombaton felbőgnek a motorok II. Nemzetközi teremcrossverseny hazai és külföldi nagyágyúkkal Tavaly februárban is nagy sikere volt Békéscsabán a nemzetközi teremcrossversenynek, alighanem az idén is telt házat vonz a hét végi Viadal »OTÓ: VERESS ERZSI Örömhír a motorsport, azon belül is a crossmotorozás szerel­meseinek: február 21—22-én a békéscsabai sportcsarnokban — a tavalyihoz hasonlóan — újfent felbőgnek a motorok s ha­zai, valamint külföldi „nagyágyúk” közreműködésével, lát­ványban felejthetetlen, bravúros légi parádéval spékelt, ben­zingőz illatú, kétnapos nemzetközi teremcrossverseny veszi kezdetét. Békéscsaba Idén előreláthatólag az időjárás is inkább kegyeibe fogadja a Kiss Tamás nevével fémjelzett, ver­senyrendező békéscsabai Főnix Motorsport Egyesületet, s így a honi amatőr, illetve profi élme­zőny mellett a motocross külföldi doyenjei, élő legendák is rajthoz állnak a békéscsabai sportcsar­nokban.- Békéscsaba vezetése a tu­risztikai vonzerőt növelő ese­ményként kezeli a másodszor megrendezendő nemzetközi teremcrossversenyt, s felkarolták, támogatják a megvalósítást. Min­denképpen újdonság a tavalyhoz képest, hogy megszüntettük az edzésjegyek rendszerét. Csábító ajánlat, hogy nem változott a fel­nőtt napi jegy ára. A tavalyi 2 ezer forintért kínáljuk, s elővételben a sportcsarnokban már február 9- étől, a Csaba Centerben 16-a óta beszerezhető. A napi beugróval idén már a 9.30-13 óra között zajló szabad, illetve időmérő edzések, valamint a 15 órától de­bütáló futamok egyaránt megte­kinthetők. A gyermekjegyek ára meg egyenesen csökkent: idén az apróságok naponta 1200 forintért tekinthetik meg a látványos pro­dukciót. Idén a juniorok is bemu­tatkoznak Békéscsabán: a legfel­jebb 85 köbcentis motorral ver­senyző fiatalok között a magyar színeket Kerék Krisztián és Hugyecz Erik képviseli. Mostmár csk az időjárás miatt fohászko­dunk, nehogy új fent betemessen a hó, mint tavaly — tudatta a na­pok óta pályaépítéssel foglalkozó versenyrendező egyesület front­embere, az amatőr léghűtéses ka­tegóriában tavalyelőtt aranyér­met, tavaly ezüstöt szerzett bé­késcsabai Kiss Tamás. A szervezőgárda a színvonalas betétprogramokról is gondosko­dott: Mókus-show, oldalkocsis- show színesíti a szüneteket, de a leginkább férfiszemeket gyönyör­ködtető testfestett lányoknak, s egyéb látványosságoknak sem lesz híja. S hogy az időjárás szeszélyei miatt nem alaptalanul aggódik Kiss Tamás, arra a rajtlista szolgál magyarázattal. A teljesség igénye nélkül: a Békéscsabán rajthoz ál­ló külföldi profi versenyzők kö­zött egyaránt megtalálható Tho­mas Madaras Németországból, Christian Ackerl, Andreas Hirs- bögl, Jürgen Raininger, Raimund Stipek, Stefan Zelko többszörös osztrák bajnok a „sógoroktól”, Zdenek Kuchar, Jiri Bittner, To­mas Kudilek Csehországból, s — egy élő legenda! — Jymmie Vher- ner Svédországból. Nem felejtve a hazaikat: a hatszoros magyar bajnok, hatszoros teremkupa és Enduro Eb-negyedik helyezett, tavaly Békéscsabán az első ver­senynapon, s összetettben egy­aránt diadalmaskodó Grillmayer Gábor, a népes szurkolótábora ál­tal „a levegő királyaként” emlege­tett Hujber Péter, a szakmai ber­kekben „trónkövetelő tinédzser­ként” aposztrofált, tavaly magyar bajnoki címet szerzett ifjabb Borka János szintén itt lesz a bé­késcsabai arénában. Az amatőrök versenyében Ba­lázs Csaba, illetve Czeglédi Lajos személyében megyei résztvevői is akadnak a rangos nemzetközi viadalnak. BOTH IMRE Január végén befejezték a felkészülési alapozó időszakot a Gyáni János vezette Békés Megyei Kano és Judo Egyesület versenyzői, e napokban már a finomabb technikai munka került előtérbe. E téren is igazi specialista Gyáni János, ami érthető, hiszen az olimpiákat is megjárt, a világ- és Európa-bajnokságokon érmes, illetve pontszerző egykori judós hosszú évtizedek óta elkötelezte magát a sportággal, s volt miből merítenie. Egy biztos, a viszonylag hosszú, versenymentes időszakot hamarosan felváltja az újabb szezon, amikor hétről hétre ismét tatamira állnak tanítvá­nyai. Békéscsaba De mielőtt az idei feladatok ke­rülnének szóba, érdemes egy ki­csit elidőzni a tavalyi esztendő mellett is. Az edzőtől megtudtuk, sikeresebb évet zártak az elmúlt esztendőben, mint az azt meg­előzőben. Mindezt alátámasztja: összesen 21 bajnoki érmet gyűj­töttek be tanítványai 2003-ban, ami nyolccal több, mint korábban. Ráadásul két diákolimpiái arany (Vo- zár Sári és Kukola Mi­hály révén) is a békés­csabai judósoké lett ta­valy. — Ezekkel a bajnoki helyezésekkel a tizen­egyedik helyre léptünk előre a korábbi tizenne­gyedikről a hazai ranglis­tán, amelyen kilencven- két klubot, illetve szak­osztályt jegyeznek - mondta Gyáni János. - Minden esztendő­ben több helyet is előreugrottunk hatéves fennállásunk óta. Remé­lem, még két-három esztendő és a legjobb hat között leszünk talál­hatók. A csabai judóklub nem dúskál az anyagiakban, s ha mindehhez hozzátesszük, hogy a város egyik legszerényebb költségvetésű egyesületeként érték el ezt a szép helyezést, akkor különösen fi­gyelemre méltó a teljesítményük, írd és mondd, tavaly mindössze 150 ezer forint önkormányzati tá­mogatást kapott a csapat, amely napjainkban több mint száz sportolót számlál. Csupán né­hány vállalkozó segíti a zömében gyerekekből álló klubot, amely pályázatok révén igyekszik ki­egészíteni szerény kasszáját. De még így sem jut mindenre. Nem tudnak ott lenni minden, szak­mai szempontból szükséges ver­senyen, s akkor még nem beszél­tünk arról, hogy felszerelésre az első napok óta nem jut egy fillér sem. Gyáni János így is szíwel- lélekkel csinálja a napi edzése­ket, amihez hozzáteszi: — Szeret­ném, ha olyan hírnévre tenne szert egyesületünk, mint egyko­ron az a sportklub, a H. Szalvai SE, amely engem is felnevelt, s ami által eljuthattam az olimpi­ákra és más nagy világesemé­nyekre. Minden vágyam, hogy én is olimpikonokat neveljek, noha tudom, a hat év ehhez még ke­vés, de az újabb hatnak, nyolc­nak már elegendőnek kell lennie. Tehetségekben, ígértekben nincs hiány nálunk, csak sokat kell még dolgozni a gyerekekkel, akik mindegyike nagyon a szívemhez nőtt. Tisztában vagyok vele, ne­héz fába vágtam a fejszém, annál is inkább, mert ma már rengeteg- féle küzdősport honosodott meg hazánkban, így Békés megyében is. Aztán szóba kerültek a körül­mények. A „kis csapat” ma már a városi sportcsarnokban kapott végleges helyet az önkormányzat és az intézmény jóvoltából. Itt egy külön edzőtermük van, amit csak maguknak rendezhettek be. Ami egyébként, ha kétszer ekko­ra volna, akkor is sokszor kicsi­nek bizonyulna, olyan kedvvel és rendszerességgel járnak a fiatalok az edzésekre. — Jó lenne két-három havonta toborzót tartani, de kicsi a he­lyünk. Viszont nem mondok le arról, hogy még több gyerekkel ismertessem meg a sportágat. Ép­pen ezért eltökéltem, hogy fiók­szakosztályokat hozok létre más településeken. A nyáron edzőtá­bort tartottunk Szarvason, ahol nagyon sok fiatal jött le hozzánk kíváncsiskodni. Többen meg is kérdezték, hogyan sajátíthatnák el ők is a judót. Éppen ezért, úgy gondolom, talán először a Körös­parti városban kellene kipróbál­nom létrehozni a fiókszakosz­tályt. No, meg Csorváson képze­lem el még a következőt. Persze, tudom, ehhez még edzőt is kelle­ne találnom... Ha mindez sikerül, akkor to­vábbi olyan remek versenyzők kerülhetnek ki a Gyáni-iskolá- ból, mint a jelenlegi utánpótlás­válogatottak. Ugyanis a bő ifjúsági, illetve junior keretbe meghívást kapott Békéscsabáról a 48 kilós Kacsán Kornélia, a 70 ki­lós Gyáni Brigitta és a 73 kilós Lédeczi János. A serdülő keret tagja a 38 ki­lós Kanalas Edit, a 41 ki­lós Vozár Sára és a 45 ki­lós Urbán Gergő. — A fiatalok mellett a szeniorok felé is egyre na­gyobb figyelmet kívánok fordítani, hiszen egykoron remek sporttársaim voltak, akik a ma­guk idejében már letették a név­jegyüket - folytatja az ötdanos mester. — Az már tény, hogy a márciusi hazai szeniorbajnoksá­gon tatamira lép Magyar Pál, Móka István, Tóth Szabolcs, Botyánszki János és - bár nem­régen műtötték, de - szeretnék én is bizonyítani. Akinek itt sike­rül eredményesen szerepelnie, annak egyenes az út a júniusi bé­csi szenior világbajnokságra. A Békés Megyei Kano és Judo Egye­sület támogatói: Balogh Fruct, Balogh Tibor; városi sportcsarnok, Csanálosi László, Garzon szálló, Ancsin Ákos; Andrássy úti borozó, Gazsó István; IXM, Mekis János, Mák Bt., Ónodi Ben­jámin és Tóth József; Road Star autó­bontó, Kellner Zoltán, Securicor, Hankó Pál; Hús Kp Kft., Pauló András; Számprog, Bíró János, Kőváry Istvánná; Elektrotop Kft., Balogh Lajos, Coca-Cola, Pangert László; Szi-Szi Szi­ta; Kaliber Kft., Bezzegh László; Interfruct Kft.; Amerikai pizzéria; Jantyik Tamás vállalkozó. JÁVOR PÉTER Toborzó A judóegyesület a sportág iránt érdeklődő 7-15 év közötti fiúk és leányok jelentkezését várja Békéscsabán, a sportcsarnokba hétköznapon­ként 16.30 órától. Az érdeklődők Gyáni János edzőt, ötdanos mestert keressék. Azok a szarvasi fiatalok, akik szintén szívesen judóznának, hívják telefonon Gyáni Jánost a (20) 9170-498-as számon, ugyanis kellő szá­mú jelentkező esetén tanfolyamot indít a város­ban. Teremfoci Békésen befejeződött a Vektor Kupa teremlabdarúgó-bajnokság, amelyet két korosztályban hirdettek meg a szervezők. Végeredmény. Nyílt kategória: 1. Barca, 2. Öreg Gumis, 3. Flamengo. Vi­gaszdíj: Fess Rochilde. Különdíjasok. Legjobb mezőnyjátékos: Lázok János (Barca). Gólkirály: Horváth Sándor (Öreg Gumis). Legjobb védő: Polgári Ferenc (Tízhat). Legjobb kapus: ifj. Dominik Mihály (Flamengo). Legsport­szerűbb csapat: Red Devils. Öregfiúk (40 év felettiek): 1. Picas- só, 2. Békési öregfiúk, 3. Hőterm Kft. Különdíjasok. Legjobb mezőnyjáté­kos: Ónodi Benjámin (Békési öregfiúk). Gólkirály: Kanyári Zoltán (Hőterm). Legjobb kapus: Oláh Imre (Hőterm). Támogatók: Vektor Kft., Békés, Bé­kés város önkormányzata, Fess Rochil­de, Suha Lajos vállalkozó, Hőterm Kft. M U M ® ® ® Az Eötvös téri sportcsarnokban befe­jeződött Orosházán a Téli Kupa terem­labdarúgó-torna. Az orosházi polgár- mesteri hivatal kulturális osztálya ál­tal szervezett viadalon december eleje óta hatvan csapat küzdött a végső győ­zelemért. Eredmények. Negyeddöntő: Székku- tas-Szekeres Panzió 3-3 (hétmétere­sekkel 3-4), Schnell-Ex-Unicum 4-0, Komlósi Bikák-Barátok 7-2, Fortuna- Szuperinfo Muszi Montázs 1-2. Elő­döntők: Schnell Ex-Szekeres Panzió 2—1, Komlósi Bikák—Szuperinfo Muszi Montázs 4-4 (hétméteresekkel 4-2). A 3. helyért: Szekeres Panzió-Szuperinfo Muszi Montázs 2—2 (hétméteresekkel 2-3). Döntő: Schnell-Ex-Komlósi Bi­kák 1-1 {hétméteresekkel 4-2). Vég­eredmény: 1. Schnell-Ex (Orosháza), 2. Komlósi Bikák (Tótkomlós-Mezőhe­gyes), 3. Szuperinfo Muszi Montázs (Orosháza), 4. Szekeres Panzió (Tót­komlós). A torna gólkirálya: Gyivicsán János (Szekeres Panzió) lett 5 góllal, amelyet a 16-os döntőben szerzett. ■ mt. Januir J9461 íuírcB»l$® líifoVwm]: ü 0-20/152-272/ Égte^E-mail; piiLcupUaranyaszuk.hu II. ARANY ASZOK • Országos Kispályás hu-v'* Labdarúgó Kupa Emeljük a tétet, mert idén a ossz< azasa 6 000 000 Ft! Toborozzon csapatot, és máris győztesnek ( A selejtezők minden és az első ezer jelenti­kezesi lap a vendéglőt* es Sportban és a vvww.ai ARANY ASZOK. A magyar foci jövőjéért

Next

/
Oldalképek
Tartalom