Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

2003. FEBRUÁR 1., SZOMBAT ÁRA: 72 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM Suzuki, Maruti teljes körű alkatrészkínálat, minden típushoz teljes körű karosszéria-és javítóelemek forgalmazása. $ Békéscsaba, Nagy Balogh János u. 10. fó*** Telefon: (66)448-706, (66) 449-676. Nyitva: hétfőtől péntekig 7-16 éráig, szombat, vasárnap zárva. Havas Alföld A havazás miatt kissé lelas­sult a vonatközlekedés, tér­ségünkben kezdetben a vi­haros erejű szél miatt kellett csökkenteni a vonatok se­bességét. A tegnap kezdődött havazás miatt több vonalon lelassult a vasúti közlekedés. Néhány he­lyen a viharos erősségű szél mi­att kellett a vonatok sebességét csökkenteni. Az eredetileg 100 kilométeres óránkénti sebesség helyett haj­naltól Tiszatenyő és Csárdaszál­lás között 40, Csárdaszállás és Békéscsaba között 80 kilométe­res sebességgel haladhattak a vo­natok. A korlátozás miatt várha­tó, hogy a hét végén mintegy 20- 25 perccel hosszabb menetidőre számíthatnak az erre utazók. A Budapest-Újszász-Szolnok vo­nalon mintegy 10 perccel megnő a vonatok menetideje. _______fu. Te gnap déltől Békéscsabán ismét lassította, nehezítette a közlekedést az erős havazás D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Másfélmilliárdhoz jutottak Csaknem hétezren értékesítették szövetkezeti üzletrészüket Az utóbbi évtizedben a Körös- Sárréten jó néhány ezer em­ber jutott saját jogon vagy közvetett módon szövetkezeti üzletrészhez. Egyeseknek már korábban sikerült érté­kesíteniük ezeket az üzletré­szeket. Az utóbbi hetekben pedig csaknem 7 ezer ember problémája oldódott meg: ők most jutottak pénzükhöz. Körös-Sárrét A rendszerváltást követő első években az észak-békési térség­ben is több mezőgazdasági szö­vetkezet ment csődbe. Ahogy múltak az évek, a folyamat to­vább erősödött. Ma már alig talál­ni a Körös-Sárréten olyan régi tí­pusú szövetkezetei, amely ma is gazdaságosan működik. Az észak-békési üzletrész-tu­lajdonosok többségének is csőd­be ment vagy már fel is számol­ták a szövetkezetét. Az elmúlt egy két évben több ezer érintett­nek már sikerült értékesítenie üz­letrészét, de sok esetben az eljá­rások hosszú hónapokig elhú­zódtak. Az utóbbi hetekben vi­szont közel 7 ezer ember ügye ol­dódott meg, s jutott pénzéhez.- Térségünkből 6800-an érté­kesíthették üzletrészüket, ezáltal összesen 1,5 milliárd forinthoz ju­tottak. A még működő szövetkeze­tek 2800 nyugdíjasa, valamint a csőd és felszámolás alatt álló szö­vetkezetek 4000 külsőüzletrész- tulajdonosa kapta most meg a pénzét — tájékoztatta lapunkat Vígh Ilona, a körös-sárréti térség országgyűlési képviselője. m. b. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Radics Tivadar méhkeréki nyug­díjas: a havazás hatalmas károkat okozott a fólia­sátrakban. (4. oldal) VÉLEMÉNY « Bede Zsóka a nö­vekvő munkanél­küliség súlyos hatásairól elmél­kedik jegyzeté­ben. (5. oldal) Békéscsabai közgyűlés Ismét a költségvetés került elő­térbe a csütörtöki békéscsabai közgyűlésen. (6. oldal) hétvége Csabaiak „leányvállalata” Tatán A Tondach tovább bővítette országos hálózatát A Jamina Tégla és Cserépgyártó Rt. a Csorna— Beled Rt.-vel karöltve — mint az osztrák Tondach képviselői — megvásárolták decem­ber közepén a Tatai Cserépipari Rt.-t. A befek­tetéssel és a továbbiakkal kapcsolatban sajtó- tájékoztatót tartott a cég vezetése a minap Bu­dapesten. Békéscsaba—Tata A Békéscsabán tavaly gyártott 48 millió cserép a legmodernebb európai elvárásoknak is megfelel d-fotó, lehoczky péter A Tatai Cserépipari Rt.-t példaként emlegették a '90-es évtized közepén, mint olyan társaságot, amelyet a munkavállalói résztulajdonosi prog­ram keretében elsőként privatizáltak, és mint ilyen, meg is őrizte a piaci helyzetét. Néhány év elteltével azonban be kellett látniuk a tulajdono­soknak, nincs annyi tőkéjük, hogy az elkerülhe­tetlen fejlesztéseket fedezni tudják. A mintegy félszáz tulajdonos-munkavállaló a múlt év során döntött arról, hogy tőkebefekte­tőket keresnek. Mivel azonban csak többségi tulajdonra volt je­lentkező, eladták a gyárat. A leg­kedvezőbb ajánlatot a Tondach Magyarországot képviselő rt.-k, a Jamina és a Csorna-Beled tet­ték. A Tondach-csoport termelé­si garanciát vállalt, azaz, hogy változatlanul tetőcserepet gyárt, működteti és fejleszti a gyárat. Rövid távon elsődleges feladat­nak tekintik a cserépgyár műkö­dőképességének stabilizálását, amelyhez jelentősen hozzájá­rulhat a már befektetett 500 mil­lió forint, valamint a békéscsa­bai és csornai termelési rend­szer átvétele. A Tondach egyébként nyolc közép-európai országban jelen van, Ausztriában, Csehország­ban, Szlovákiában, Romániá­ban, Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában, Horvátország­ban és Szlovéniában. (Folytatás az 5. oldalon) Igaz érdekeket a közgyűlésbe! Holnap országos román önkormányzati választás Gyulán, a magyarországi ro­mánság székhelyén vasár­nap tartják a Román Kultu­rális Központban az orszá­gos román kisebbségi elekto- ri gyűlést. Ez a gyűlés lesz hivatott arra, hogy megvá­lassza a Magyarországi Ro­mánok Országos Önkor­mányzatát és vezető testüle­tét, a közgyűlést. Gyula Az országos román önkormány­zat székhelye Gyula, s ebben a városban alakult meg nemrégi­ben a Román Alternatíva Tömö­rülés. A szervezet a közgyűlés­ben a területi elv egyszerű köve­tése helyett a legfőbb testületi he­lyek igazságosabb elosztását szorgalmazza. — A területi elv 1998-ban a ha­zai románság valódi értékeinek megvédésére fogalmazódott meg, hiszen valós volt a veszély az autentikus, történelmi román kisebbség háttérbe szorulására — nyilatkozta lapunknak dr. Rúzsa György, a Román Alterna­tíva Tömörülés szóvivője, gyulai elektor. - Azonban nem jelen­tette a végleges megoldást, hi­szen a román közösség tudta, hogy ez csak időleges kényszer- helyzet, amely további négy év­re biztosította az országos ön­kormányzat működőképességét. Akkor jelent meg az etnobiznisz fogalom. A kisebbséghez tarto­zás, illetve a kisebbségek érde­keinek védelme némelyeknél anyagi érdek lett. A Román Al­ternatíva Tömörülés akkori és jelenlegi képviselőit, s más jó szándékú elektorokat ugyanaz motiválta 1998-ban és 2003-ban: a románság valós érdekeinek megvédése. Dr. Rúzsa György elmondta, szervezetük nem folytat kire­kesztő politikát, hiszen képvi­seletet ajánlott minden román lakta településnek - közvetlen és közvetett módon - az orszá­gos önkormányzat közgyűlés­ében. Számukra elfogadhatat­lan, hogy a maroknyinak neve­zett — közel négyezer, magát románnak valló honfitársukat képviselő - önkormányzatnak nincs megfelelő érdekérvénye­sítő képessége a közgyűlésben. Az úgynevezett pocsaji lista összeállítására, Pocsajra a bu­dapesti, szegedi, gyulai román kisebbségi önkormányzatokat nem hívták meg, a méhkeréki önkormányzat képviselői pe­dig tiltakozásul az aránytalan közgyűlési helyek felosztása miatt elhagyták az összejöve­telt. (Folytatás az 5. oldalon) CSABA SPAN ff f M SZAKUZLETIMREN KIVÁLASZTHATJA EGY HELYEN, AMI A BÚTORÁNAK MEGTERVEZÉSÉHEZ, GYÁRTÁSÁHOZ KELL! 5600 BÉKÉSCSABA. Berénvi út 103/1. Telefon/fax: (66) 454-239, (30) 3700-828. V * ÉRVÉNYES: 2003. FEBRUÁR 3.-FEBRUÁR 28. Megnevezés LAMINÁLT BÚTORLAPOKRA; Vstg. mm SZABOTTÁR Ft/m2 bruttó TÁBLÁS ÁR Ft/m2 bruttó Ft/tábla bruttó K110 SM fehér 275x207 16,19 1180 895 5100 D344PR öregcseresznye 275x207 19 1650 1158 6600 D381PR bükk 275x207 19 1650 1158 6600 D757PR natúr tölgy 275x207 19 1650 1158 6600 D793PR csomós fenyő 275x207 19 1650 1158 6600 EGYES MUNKALAPOKRA, TÖMÖRFA ÉS VÁKUUMFÓUÁZOTT AJTÓFRONTOKRA 10% KEDVEZMÉNY! BÚTORGYÁRTÁS EGYEDI MÉRETRE! Telefon: (30) 289-3114. Vkdon^tújgpck liÉjÉF kollekció vaí im riäkk mm ^ .£ Gyula, .Réz József u. \ Xm.. 18/A. a itt Megkezdtük a menyasszonyi. cipők árusítását is! 11 HITELTÁMOGATÁSSAL M12 799"» törlesztörészlctre K F ♦30% kezdő befizetéstől CASCOMENTESEI ♦ mozgáskorlátozott-utalványok beszámítása, ♦ használt autó beszámítása ♦gyors helyszíni ügyintézés. T *Induló részlet Suzuki Swift 1.0 GL esetén. * * I 099 000 Ft kezdő befizetés esetén. TovAbbi INFORMÁCIÓKÉRT hIvja autószalonjainkat!---------------------------- AUTÓSZALONJAINK: ------------------------­57 00 GYULA, Csabai út 9. MÁRKASZERVIZ 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 12. Tel.: (66) 4634)62. 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (30) 3037-856, E-mail: afit§bekesnet.hu Tel.: (66) 4634111. (20) 4675-840. Ha új, ha régi: elad — vesz — javít! < f 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom