Békés Megyei Hírlap, 2001. december (56. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

Hidraulikus | féktömlők lííö%A lengéscsillapítók MOUTON ^ gázrugók ,lti ­------^ VW, Audi hátsó fel adói!klpcsoiók kerékcsapágy-garnitúra Intermotor * nOr Ä (Q) aACf*| Békéscsaba, Bartók B. üt 66. r íV vCy ♦VWVI ‘ Tel.:(66)328-384,430-175, (60)388-150. *■ ■ ■ ■ m MÁRKABOLT Fax: (66) 430-174. AUTÓ AUTÓALKATRÉSZ KIS-ÉS NAGYKERESKEDÉS R December 1<jétől. Zöldszámunk: 06 (80) 922-022. kardánkeresztek, féltengelycsuklók féktárcsák, fékpofák, fékbetétek, powerdisc-ek 1 lHcILH ködfényszórók, távfényszórók Fagyálló, -70 fokos, 350 Ft/liter ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT REKES MEGYEI HÍRLAP ^** KÖZÉLETI NAPILAP 2001. DECEMBER 1., SZOMBAT ARA: 65 FORINT LVL ÉVFOLYAM 280. SZÁM Karácsonyi vásár I n CLASS KFT. PORCELÁN, ÜVEG, MŰANYAG SZAKNAGYKERESK|DÉSNÉL ajkai kri 5600 Békéscsaba, Lipták A. u. 7,. Telefax: (66) 3ÍÍ5-482. A Hungarotel Rt. intemetszolgáltatása ^ ßlOÜONEt www.globonet.hu Ingyenes internet információs vonalunk: 174 A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN j márkakereskedésünkben! H0VÁNY BÉKÉSCSABA Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300.' Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY Akadálypályának is kitűnő volna néhány békéscsa­bai útszakasz - írja jegyzetében Váradi Krisztina. (5. oldal) Hétvégi magazin 11-14. oldal Ma: falinaptár Lapunk ma a 2002-es fali­naptárral 40 ezer példány­ban jelenik meg, rajta Evita szere­pében Ma­donna. Re­méljük, a má­ig legendás hírű, egykori Éva Perónt Alan Parker nagy sikerű filmjében alakító világsztárt, Madonnát szívesen látják Olva­sóink egész évben. Eva Duarte nagyon mélyről, egy argentin kisfaluból emelkedett üstökös­ként a magasba, Buenos Aires legelőkelőbb köreibe. Perón szeretőjeként, majd felesége­ként, First Ladyként aktív szere­pet vállalt a közéletben, a szegé­nyeket oltalmazta hazájában, a peronisták politikáját népszerű­sítette Európában. Mindössze 33 évet élt, ötven éve hunyt el; rajongói szőke istennőként, a nemzet anyjaként, szentként tisztelik, mások sátánként át­kozzák a mai napig. Tavasztól építik a négysávos utat Határ menti fejlesztéseket terveznek Phare CBC-támogatással Zátonyra futott konferenda-központ? Terület a titokzatos befektetőcsoportnak ] ÍÓ TANÁCS színes életmódmagazin £ Az Európai Unió szaknyelven tükörprogramoknak nevezi a határok mentén, két országot érintő fejlesztési tervezeteket. Két ilyenre, belterületi vízren­dezésre és színházfejlesztésre szavazta meg saját forrás biz­tosítását, a 975, illetve 740 millió forint összköltségű programra tegnapi, soros ülé­sén a Békés megyei képviselő- testület. A közgyűlésen dr. Fó­nagy János közlekedési és vízügyi miniszter a régiós út­fejlesztésekről beszélt. Békéscsaba Az évi egyszeri közmeghallgatá­son - ajánlott témaként - a terü­letfejlesztési koncepcióról fejthet­ték ki véleményüket a civil szer­vezetek, állampolgárok. A ki, hol, mit építhet, milyen lesz a földmű­velési rendszer, hol lesznek tér mészetvédelmi területek téma­körhöz értékes javaslatokat kap­tak a tanulmányterv budapesti készítői. Bár többször is elhangzott, „nem terelem politika síkra a vi­tát”, mégis akaratlanul azzá vált az a tükörterv-támogatás, amely­nek során a Phare CBC pénzéhez színházfejlesztésre 185, az or­szághatárt metsző érvonulatok mentén lévő belvízrendszerek rendezésére 390 millió forint sa­ját forrást szavaztak meg, ez egy- harmada a teljes programköltség­nek sikeres pályázás esetén. A megyei kórháznak 1,9 milliárd fo­Először vett részt tevékenyen a megyegyűlés munkájában miniszter, felvételünkön dr. Fónagy János (balról) és Domokos László elnök of otó: lehoczky péter rintot juttatnak a központi orvosi rendelő megépítésére és 300 mii Iió forintot műszervásárlásra. Először vett részt tevékenyen a megyegyűlés munkájában mi­niszter. Dr. Fónagy János el­mondta: a 43 projektből a dél-al­földi régiót, tehát Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét össze­sen 21 munka érinti 2015-ig. Kéz­zelfogható közelségű jó hír a Vi­harsarokban élőknek, hogy ta­vasszal megkezdik a Békéscsabát elkerülő főút első ütemének épí­tését, és ezt mintegy folytatva a román határ felé vezető további, 3 és fél kilométeres, most még zsúfolt út négysávosítását. Ezzel 2003 végére végeznek, de egy év Center PROGRAMOK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK! 2001. december 1. Szombat 10.00 -12.00 Mini dlsco/Táncvereeny 14.00 -16.00 Mini disco/Táncverseny 18.00 - 20.00 DÉJA VU/Zene - játék Ce»tef 2001. december 2. vasárnap 14.00-18.00 Várjuk együtt a Center Mikulását- Gulyás LeventaíBertnyl Nagy Péter műsora ’- játszón áz, karácsonyfa disz, adventi koszo­rú készltée, puzzle, varázs könyv, vetélkedők Decemberi előzetes: December 8.: Amokfutók-December 13.: Bon-Bon koncert December 20.: Cotton Club Singers - December 28.: MÉZ A Ml VILÁGUNK! BÉKÉSCSABA, ANDRASSY ÜT 37-43. VÁSÁROLJON-JÁTSSZON - NYERJEN! múltán Gyuláig érnek el. A ki­sebb, ugyancsak nagy ÍGi’j ^almú szakaszokra is gondolnak: elő­ször az Orosháza-Battonya utat erősítik tovább, majd következik a Szarvast, Orosházát, Mező- berényt és Csorvást elkerülő 44- es, illetve 47-es főút megépítése. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem folyamatos szalagátvágások­ra törekszenek, hanem megala­pozott előkészítő munka utáni át­adásokra. Békés megye azért élvezett az országos átlagnál jobb megítélést az útépítési programban, mert eleve kész tervekkel rendelkezett - tette hozzá Fónagy János. FÁBIÁN ISTVÁN Gyula vezetését azzal keresték meg, hogy az elképzelések szerint 19 megyei konferen­cia-központot hoznak létre az országban. A megye, a régió döntése alapján Gyula meghí­vásos pályázaton vehet részt a Széchenyi-terv keretében. A kérés az volt, a város készít­tessen befektetési ajánlatot — mondta Danes László polgár- mester a konferencia-köz­pontról, amely a legutóbbi képviselő-testületi ülésen té­ma volt. Jelenleg a gazdasági bizottság tárgyalja a kérdést. Gyula- Nem kaptunk értesítést, hogy a megye, a régió kiválasztott ben­nünket - mondta a polgármester. A Kisökörjárásra készült tanul­mányterv része egy 300 szemé­lyes konferencia­terem, ám a szak­emberek elmond­ták, Gyulán nincs realitása 500 sze­mélyes létesít­ménynek, hiszen nemzetközi kon­ferenciákra üyen megközelít- hetőségű városba nem jönnek. A Széchenyi-terv 2002-es pályázati kiírásában van konferencia-turiz­mus fejlesztését célzó rész, mely szerint 500 személy feletti konfe­rencia-központ építhető ott, ahol ehhez megfelelő szellemi háttér áll rendelkezésre - egyetemek, kutatóintézetek -, ahol a megkö­zelíthetőség jónak mondható, s Észak-Magyarországon vagy a ba­latoni régióban lehetséges. — Nincs szó megyei konferencia- központok létesítéséről, Gyula a jelenlegi kiírásba nem fér bele, ezért a város nem készíthet több mülió forintos megvalósíthatósá­gi tanulmányt a pályázó helyett. Ha van partner, aki 500 szemé­lyes létesítményt akar építem, eh­hez az önkormányzat területtel hozzájárul. Terület van a város­ban, de látnunk kellene a befekte­tői szándékot - mondta el véle­ményét a polgármester. A városvezetést a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tu­risztikai programcentruma gesz­tor kft.-jének, a Békés Thermál Csak semmi politika! — Nem azon csúszott el a konferenciaköz­pont, hogy lemondott alpolgármesteri tisztsé­géről és ez rányomta bélyegét a viszonyukra, ezáltal az ügyre? — tettük fel a kérdést Baranyó Gézának. - Bízom benne, ez a tény semmiféle szerepet nem játszott, mert ha po­litikai felhangokkal is számolni kell egy befek­tetési lehetőség esetén, nagyon rossz bizo­nyítványt állítunk ki magunkról — válaszolta a turisztikai programcentrum gesztorcégének ügyvezetője, gyulai önkormányzati képviselő. Kft.-nek az ügyvezetője, Baranyó Géza kereste meg. Baranyó Géza a gyulai képviselő-testület tagja, a város korábban lemondott al­polgármestere. (Folytatás az 5. oldalon) www.volkswagen.hu,wap.volkswagen.hu Van, aki a legendát, van, aki az árát szereti. GoH Jubileum 500 OOO Ft árelőnnyel ... GoW Jubileum 500 OOO Ft nrelánnyel Golf Jubileum - 500 000 Ft árelőnnyel. t Kedvező ár, tradíció, minőség és biztonság? A Golf Jubileum mindezt egyesíti magában. Jöjjön el márkakereskedésünkbe, és próbálja ki Ön is! eoi f ’ *J":1 olf Jubileum egyedi felszereltséggel. • Vezető-és utasoldali légzsák • Szervokormány • ABS (blokkolásgátló) • Központi zár • Elektromos ablakemelők • Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök • Könnyűfém keréktárcsa • Bőr sportkormány • Magasságállítható első ülések • Gyári rádió • ISOFIX' előkészítés •Sportülések elöl •Fejtámlák elöl/hátul Golf Jubileum Az Ön Volkswagen márkakereskedője. Auto Körös Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Tel.: (66) 447-277, fax: (66) 453-261. E-mail: autokoros@autokoros.hu Az akció korlátozott darabszámú gépkocsira érvényes. Megyei jogot? A parlament önkormányzati bizottsága általános vitára bocsátja Latorcai János or­szággyűlési képviselő indít­ványát a megyei jogú városok körének kiszélesítéséről. Gyula Latorcai János törvénymódosí­tást indítványozott, hogy az Or­szággyűlés egyes, ötvenezernél kisebb lakosú településeket is megyei jogú városokká nyilvá­níthasson, ha azt az önkormány­zat képviselő-testülete kéri. Gyu­la is lehetne megyei jogú város az indítványban felsorolt 11 tele­pülés között történelmi múltjá­ra, jelentőségére tekintettel. La­torcai bizakodó, hogy az önkor­mányzati bizottság egyhangú tá­mogatása megismétlődhet a par­lamentben. Gyula képviselő-tes­tülete egyelőre nem foglalt állást, akarja-e a városnak a megyei jo­gú rangot. December 17-én tár- gyalják a kérdést. sz.m. UlilLKÖIOJIAÜ SAROKKÁDAK bomba áron 135 x 135 33 <>00 fi 145 x 145 IH 000 ft 150 x 105 $f 000 ff LB Knauf beltéri ragasztó 890 tt/1 S kg fugázó tl90 fi/S kg CSEMPE-TURKÁLÓ kifutó készletek, maradékok 30% fc«dy«zftiénAycl Szaktanácsadás Ingyenes házhoz szállítás Nyereményjáték LAMINÁLT PARKETT HDF-es akcióban í690ft/m‘ 8 színben! RUSZTIKUS KŐPORCELÁN 4200 Ft helyett 2490 ft/W LAMINÁLT PARKETT kifutó színek 20% kedvezménnyel Új! Proflltek minőségi zuhanykablnok széles választéka raktáron. KEROS minőségi fürdőszobai falicsempék akcióban. ÉRDEKESSÉG 2002-es jjj csempekollekciók ? egy része már megtekinthető BÉKÉSCSABA, Lipták A. u. 7/2. V) cember I -jétől december 14-éig hétköznap ESTE 8-ig Tel./fax: (66) 430-792, (66) 529­i

Next

/
Oldalképek
Tartalom