Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-23-26 / 300. szám

SPORT 2000. DECEMBER 23-26., SZOMBAT-KEDD - 15. OLDAL ^KÉKÉS MEGYEI HÍRLAP „Orosházán szeretik a kézilabdát”- állítja Orbán István, az Agro SE vezető edzője, az egykori kétszeres világbajnok román kapus Az év elején hívták először az NB I-es újonc Agro SE Orosháza női kézi­labdacsapatához az egykori román válogatott kapuvédőt, Orbán Istvánt. A Marosvásárhelyről érkezett szakvezető bravúros tavaszi szerepléssel a nyolcadik helyre vezette a piros-fehér együttest. Orbán István a szerződé­se lejárta után visszatért hazájába. Az őszi idény első hét fordulójában csak két pontot szerzett az Agro SE, ezért döntött úgy a klub vezetése, hogy edzőt váltanak. Az orosháziak választása Orbán Istvánra esett, aki az első hívó szóra örömmel jött a városba. A rutinos szakvezetővel be­szélgettünk eddigi pályafutásáról, a családról, a karácsonyról. Orosháza- Mikor és hol ismerkedett meg a kézilab­dával?- Székelyudvarhelyen az iskolában sokat kézilabdáztunk, és tizenhárom évesen, 1962-ben igazolt le a helyi csa­pat. Irányítóként játszottam, majd fertő­ző májgyulladást kaptam és felépülésem után az orvos nem engedte, hogy na­gyobb terhelést kapjon a szív és a máj, így kerültem a kapuba, amit nem bántam meg.- Hova vezetett Székelyudvarhelyről az útja?- Az iskola befejezése után Bukarest­be kerültem a testnevelési főiskolára, ahol négy évig az első ligás Universitate Bukarest kapuját őriztem, és a fiatalok­ból álló csapat a legjobb négy között vég­zett. Bekerültem az ifjúsági és junior vá­logatottba. Amikor 1971-ben sikeresen befejeztem főiskolai tanulmányaimat, hí­vott a sokszoros bajnok, Steaua Buka­rest, ahol olyan világhírű játékosokkal szerepeltem mint Gatu, Birtalan, Kicsid, Marinescu. Felejthetetlen éveket töltöt­tem a Steauánál, hétszer nyertünk zsi­nórban bajnoki címet, bekerültem a fel­nőtt válogatottba, ahol olyan kiváló tár­sam volt, mint Perm, aki a szakemberek véleménye szerint a világ egyik legjobb kapusa volt.- Válogatottság, világbajnoki címek következtek ezután...- A felnőtt válogatottban százötven­szer szerepeltem. Tagja voltam az 1970- ben és 1974-ben aranyérmet nyert román válogatott csapatnak, ahol Oprea Vlase volt a kapusedzőnk, akitől nagyon sokat tanultam. Ő gyakran parittyalabdával tar­totta az edzéseket, ami azt jelentette, hogy állnunk kellett az erős ütéseket, és ez a gyakorlás azt a célt szolgálta, hogy ne féljünk a labdától. .- Úgy tudom, egy váratlan sérülés mi­att fiatalon abba kellett hagynia a kézi­labdát...- Valóban így van. A lengyelországi Tarnowban 1977-ben rendezték a főisko­lai világbajnokságot, amelyen aranyér­met nyertünk. Itt dupla lábszártörést szenvedtem, és hat műtéten estem át, mi­re rendbe jött a lábam. Mindez azt jelen­tette, hogy nagyon korán, huszonhét éve­sen be kellett fejeznem a pályafutásomat.- Hogyan és mikor lett edző? Milyen eredményeket ért el?- Még aktív játékos .voltam, amikor már a Steaua 11-12 éves játékosokból ál­ló csapatánál dolgoztam. Később, 1980- 82 között a serdülőkkel, majd 1982-84 között az ifjúságiakkal foglalkoztam a sokszoros bajnok csapatnál. Közben ka­pusedzőként és pályaedzőként a román ifjúsági válogatott mellett is dolgoztam. A marosvásárhelyi első ligás férfi csapat a kiesés ellen küzdött, amikor 1986-ban oda hívtak edzőnek. Az első évben sike­rült bent maradnunk, majd a harmadik év végén már a negyedik helyen végzett a csapat. Ezután, 1990-ben a román szö­vetség vezetői hívtak a felnőtt válogatott­hoz kapus- és pályaedzőnek. Öt évet töl­töttem el a válogatott mellett, a prágai vi­lágbajnokságon, 1990-ben bronzérme­sek lettünk. Részt vettem a barcelonai olimpián, ahol a román férfi csapat, amelynek vezető edzője Birtalan Pista barátom volt, a kilencedik helyen vég­zett.- Kik voltak azok a magyar kézilabdá­zók, akikkel közelebbi kapcsolatba került az évek során? — Sok nagyszerű magyar kézilabdázó ellen szerepeltem a román válogatottban és a klubcsapatomban. A nálam időseb­bek közül Adorján és Marosi ellen is véd­Egy győztes orosházi mérkőzés után Orbán edző örömmel ölelkezik össze játékosaival Feketével (3) és Felegyivel d-fotó: such tamás tem, majd később Varga Pista, Kovács Pé­ter, a Vass fivérek, Simó, Hunyadkürti, mind jó barátom lett, míg a kapusok kö­zül a nagyszerű teljesítményt nyújtó Bartalos Bélára emlékszem szívesen.- Szóljunk néhány szót magyarországi eredményeiről is...- Először Ceglédre hívtak 1997-ben, ahol félévkor vettem át az NB I B-s csapa­tot, amely a második helyen végzett, majd az osztályozón kivívta a feljutást az NB I-be, s ezután félévig irányítottam még a csapatot az élvonalban. Ezt köve­tően hat hónapig edzősködtem Nagyvá­radon, majd jött az orosháziak megkere­sése. Érdekesség, hogy az elmúlt negyed- százados edzői pályafutásom alatt min­dig férfiakkal dolgoztam, a nőknél az Agro SE az első csapatom. Orosházán szeretik a kézilabdát, már sokfele jártam a világban, de ilyen jól nem éreztem ma­gam sehol. A szurkolók nagyon sok segít­séget adnak a lányoknak.- Milyen volt a karácsony régen az Or­bán családban, és milyen lesz a mostani karácsonya?- Gyerekkoromban Székelyudvarhe­lyen otthon, anyáméknál nagyon szép ka­rácsonyok voltak, ám mi munkával ünne­peltünk és szerényen éltünk. A bátyám­mal együtt mindenben segítettünk a szü­léinknek. A bátyám két gyermeke jelen­leg Magyarországon él. A mi csapatunk december 20-21-én Déván szerepel egy tornán, és onnan hazamegyek karácsony­ra, ahol vár a feleségem, aki testnevelő és a két huszonhét éves ikerfiam, akik spor­tolnak. Az egyik fiam korábban kézilab­dázott, ám jelenleg röplabdázik Marosvá­sárhelyen. Velük töltöm a karácsonyt, majd jövők vissza Orosházára, hiszen egy felkészülési tornánk lesz az ünnepek után - fejezte be az ősz hajú mester. VERASZTÓ LAJOS Egy győzelem, egy vereség A romániai Déván négy csapat részvételével, kétnapos nem­zetközi női kézilabdatornát rendeznek, amelyen az Agro SE Orosháza csapata is indul. Az első fordulóban az orosházi­ak győztek a hazaiak ellen, majd a másodikon egygólos ve­reseget szenvedtek az EHF-kupában szereplő Silcotab Zalautól. Déva Universitate Déva (román)— Agro SE Orosháza 26—28 (14-15) Nemzetközi női kézilabda-mér­kőzés, Déva, 600 néző. V.: Mátéi, Feheru (románok). Agro: Kerner - Lázár 1, Felegyi 3, Baboi 1, Moszkovaja 4, Griga 4, Ancsin T. 3. Cs.: Varga (kapus), Fekete 9, László 3, Onoiu. Edző: Orbán Ist­ván. Az ellenfél legjobb dobói: Elnei, Dián, Zavragiu 5-5, Nanita 4. A találkozó előtt a hazaiak vi­rágcsokorral köszöntötték az orosházi csapatot. Az Agro SE- ben Ruskó, Kovács betegség, Guricsné és Flodroga sérülés mi­att nem szerepelhetett. A fegyel­mezetten játszó orosházi együt­tes végig vezetve megérdemelten nyert a román I. ligás dévaiak el­len, akiknek szurkolótábora a ta­lálkozó után mindkét együttest megtapsolta. Silcotab Zalau (román)—Agro SE Orosháza 23-22 (11-12) Nemzetközi női kézilabda-mér­kőzés, Déva, 300 néző. V.: Mátéi, Feheru (románok). Ld.: Popescu, Motogna 5-5, Gábor 4, ill. Fekete 7, Moszkovaja, Felegyi, Ancsin T. 4-4. Végig fej-fej mellett haladt a két együttes. Az első félidő végén egygólos előnyt szerzett az oros­házi gárda. Fordulás után a rendkívül keményen, helyenként durván játszó román csapat tagjai Felegyinek és Ancsin Tímeának elsőre súlyosnak látszó sérülést okoztak. Végül a két hétméterest hibázó orosháziak ellen a játék­vezetők támogatásával győzni tu­dott a zilahi gárda. További eredmények: Silco­tab Zalau—Rapid Bukarest 25— 25, Rapid Bukarest—Universitate Déva 31—20. A záróforduló mér­kőzései lapzártakor tartottak. Pólós tornagyőzelem Nagyszabású, négycsapatos utánpótlás vízilabdatornát ren­deztek szerdán a romániai Nagyváradon, amelyre meghí­vást kapott a Békéscsabai VSC csapata is. A 11—12 évesek csatájában a békéscsabaiak két győzelmet arattak, egy dön­tetlen értek el, s ezzel tornagyőztesek lettek. Nagyvárad váradi Dinamo, 4. Nagyváradi —---------------------------------------- Vízmű. A csabaiak eredményei: Békés- Végig remekül és lelkesen ját- csabai VSC-Arad Astra 7-6, - szott a viharsarki gárda, s különö- Nagyváradi Vízmű 11-6, - sen Mucsi gólerősségének kö- Nagyváradi Dinamo 3-3. szönhető, hogy megszerezték a A végső sorrend: 1. Békéscsa- tornagyőzelmet Ricza Lajos tanít- bai VSC, 2. Aradi Astra, 3. nagy- ványai. A tornagyőztes csapat tagjai: Cseh - Stefanik, Fazekas, Nagy B. Diós, Uhrin, Pallag, Mucsi, Ritz, Nyisztor, Vermes, Pikó. ál » « A csabai fiatalok legközelebb ha­zai környezetben, 2001. január 5-6-án, szombaton és vasárnap szállnak vízre, amikor a megye- székhelyi Árpád fürdő ad otthont a gyermek korcsoportúak területi bajnoksága soros fordulójának. Kiestek a kupából Rubeola FC Csömör—Csaba FC-Geowatt 8—3 (4—1) Magyar Kupa teremlabdarúgó-mér­kőzés, Csömör, 50 néző. V.: Deme, Puskás. Békéscsaba: Such — Kulcsár, Lévai, Szatmári, Nagy M. Cs.: Provosinszki, Gubucz. Edző: Szarvas András. Csabai gólszerzők: Kulcsár, Szatmári, Lévai. Csömör Az első találkozót 7-t4-re a csö­möriek nyerték és előnyük tuda­tában nyugodtan játszhattak. A 18. percben csak 2-1 volt az ál­lás, ám ekkor gyors két gólt szer­zett a Rubeola. Fordulás után is az NB I-es tabella harmadik he­lyén álló hazaiak akarata érvé­nyesült a kis létszámú csapattal elutazó vendégek ellen. Kettős győzelemmel, 15-7-el jutott to­vább a csömöri együttes a Magyar Kupában az előző évi ezüstérmes csabaiak ellen. ■ Békés megyei szuperbajnokság Az évszázad utolsó sakk rendezvénye A Békés Megyei Sakkszövetség és a Csaba Honvéd Kulturá­lis Egyesület az évezred utolsó hivatalos Békés megyei sakkrendezvényét szervezi meg december 27-28-án. A ne­gyedik alkalommal kiírt megyei felnőtt és ifjúsági egyéni szuperbajnokságon több mint negyvenen vesznek részt. Békéscsaba A nyolcfordulós, svájci rendszerű viadalon naponta négy kört bo­nyolítanak le. A játékidő egy-egy óra zászlóleesésig, a gyorsított já­ték szabályai szerint. A versenyt az idén nemrégiben elhunyt gyu­lai sakkozó, Szabó Mihály emlé­kére rendezi meg a Békés megyei szövetség. A megnyitót december 27-én, szerdán 8.30 órakor tartják a Csaba Honvéd Kulturális Egye­sület székházában, majd másnap folytatódik a viadal. A versenyen a legmagasabb értékszámmal rendelkező tizenkét Békés me­gyei sakkozó vehet részt, vala­mint a rendezőség által meghí­vottak. Az ünnepélyes eredményhir­detést mindkét kategóriában de­cember 28-án 18 órakor tartják. A legjobbak pénz és tárgyjutalom­ban részesülnek. A verseny korábbi győztesei: 1997-ben a felnőtteknél Fekete Al­bert, az ifjúságiaknál Nagy Sán­dor győzött, 1998-ban Emődi Gyula és Erdős Viktor bizonyult a legjobbnak, míg az elmúlt esztendőben Kakuk Sándor és Gombár János végzett az élen a versenyen. _______________________________(V.L.I Venus Williams mesés szerződése Bozóky és Bicskei is elégedett Venus Williams amerikai teniszezőnő öt évre szóló, 40 millió dolláros szerző­dést kötött a Reebokkal. A wimbledoni bajnokság és a US Open idei győztese a bejelentés után tartott saj­tótájékoztatón tetőtől-tal- pig a sportszergyártó cég termékeiben jelent meg. New York A sydneyi olimpián egyéniben és párosban is aranyérmes Venus Williams az anyagiak te­kintetében rekordot döntött a női sportolók körében. Az eddigi csúcsot a svájci illetőségű Martina Hingis tartot­ta, aki korábban hat évre szóló, harminc millió dolláros megálla­podást kötött az amerikai Nike céggel.- Végre megvalósult az ál­mom - mondta az amerikai teniszezőnő, akinek húga, Sere­na a Pumával áll szerződésben. - Jövőre újra bizonyítanom kell, azt szeretném elérni, hogy minden tekintetben én legyek a legjobb a világon. S ez nem csak a teniszre vonatkozik - tette hozzá sejtelmesen. Bozóky Imre, az MLSZ el­nöke és Bicskei Bertalan, a magyar labdarúgó váloga­tott szövetségi kapitánya is elégedetten nyilatkozott a nemzeti együttes idei telje­sítményéről a pénteki évzá­ró sajtótájékoztatón. Budapest- Nyugodt, botrányoktól mentes évet hagytunk magunk mögött - mondta Bozóky. — Ismét bebizo­nyosodott, hogy eredményesen dolgozni csak normális légkör­ben lehet. A válogatott teljesítmé­nye mérkőzésről mérkőzésre ja­vult, külön öröm számunkra, hogy J4 év után ismét telt ház volt a Népstadionban: a világbaj­noki selejtezőn Olaszország ellen elért 2-2-es eredmény az év leg­nagyobb sikere. Bicskei Bertalan értékelésében azt emelte ki, hogy csapata 1997-ben még 86. volt a világ- ranglistán, most pedig 47,-ikként zárt.- Jelentős előrelépés, hogy si­került stabilizálni a helyünket a 40. és 50. hely között. A 30 közé kerüléshez arra lenne szükség, hogy legyőzzünk egy világhírű válogatottat is. Hazai pályán már bárkinek méltó ellenfelei va­gyunk, az élvonalba tartozó csa­patok ellen azonban itthon is csak döntetlent tudunk elérni. Biztos vagyok benne, hogy nem kell már sokat várnunk egy szen­zációs győzelemre. A szakvezető elégedetten be­szélt arról is, hogy sikerült egy új alapfelállást elsajátíttatni a csa­pattal.- A 4-3-3 helyett 3-5-2 rend­szerben játszottunk, aminek cél­ja a támadás hatékonyságának ja­vítása volt. Ezt a feladatot csak részben tudtuk megvalósítani, mert igaz, hogy Horváth Ferenc és Fehér Miklós személyében van két klasszis csatárunk, de ha valamelyikükre nem számítha­tok, akkor nem tudom kivel he­lyettesíteni őket. Ugyanez a gond a balhátvéd posztjával is, ahol egyedül Mátyus János tud nemzetközi szinten is megfe­lelő teljesítményt nyújtani. Ösz- szességében jónak értékelem az elmúlt évet, Király Gábor, Hor­váth Ferenc és Fehér Miklós ját­szottak a legjobban, de rajtuk kí­vül is több emberrel voltam elé­gedett. A magyar válogatott jövőre először február 28-án lép pályára, amikor Bosznia-Hercegovinában játszik barátságos mérkőzést. ■ V

Next

/
Oldalképek
Tartalom