Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-23-26 / 300. szám

16. OLDAL - 2000. DECEMBER 23-26., SZOMBAT-KEDD SPORT Kormos Misi karácsonyai és vágyai Huszonegy évesen az ország legfiatalabb NB I-es edzője volt a dévaványai röplabdatréner Amikor 1993-ban átvette — három NB Il-es „próbamérkőzést” követően — az akkor még másodosztályú Békéscsabai FDSE női röplabdacsapatának irányítását, senki sem gondolta, hogy rá egy esztendőre az NB I-be ve­zényli a lányokat. Abban pedig még kevesebben bíztak, hogy az új sze­zonban — mármint NB I-es gárda — könnyedén meg is őrzik tagságukat. Annál is inkább, mert nemcsak a hazai mezőny legfiatalabb csapatáról volt szó, hanem egyben a maga 21 évével ő volt az ország legfiatalabb NB I-es edzője. Sok tanítvány idősebb volt a csapatból. Kormos Mihályról van szó, aki még ma is csupán 28 esztendős. Pardon, csak lesz — 2001. ja­nuár 17-én. Békéscsaba Ma viszont ismét eggyel lejjebb lévő osz­tályban szerepel a csabai röplabdasport, amely a megyében egyedül maradt a sportágat képviselve. Pedig hajdan akadt Békés megyében férfi szakág is, s Gyomaendrődön, Telekgerendáson is ak­tívan művelték, hogy ne menjünk sok év­tizedet vissza. Most viszont ismét Kor­mos Mihály ül a kispadon. Igaz, az NB II- ben. Elöljáróban azt is hozzá kell tennünk: nem kiestek a lányok — hanem egész egyszerűen az anyagiak hiánya miatt, a fő támogató, a főiskola távozásával kény­szerhelyzetbe kerültek a nyáron a me­gyeszékhelyi röplabdások: vagy meg­szűnnek, vagy osztályt váltanak (lefelé), s akkor életben maradhatnak. Az is az igazsághoz tartozik: a legutolsó három évben már nem Kormos Mihály ült a kis­padon, ugyanis 1997-ben önként felállt onnan. Csak szeptemberben vette át is­mét a stafétabotot - amikor vészhelyzet alakult ki. De honnan a sportág szeretete és a ki­tartás? — Jómagam dévaványai vagyok, ott jártam általános iskolába - vallja Kor­mos Mihály (most már) tanár úr. - A kézilabdával barátkoztam Dévaványán, aztán a nyolc általános elvégzése után a békéscsabai Kemény Gábor Szakközép- iskolába nyertem felvételt, ahol viszont Kovács Gábor tanár úr jóvoltából a röp­labda dívott. Igazság szerint kézilabdáz­ni szerettem volna Békéscsabán is, de az iskola és Kovács tanár úr meghatá­rozta a jövőmet. Jól emlékszem, az osz­tály nagy része jelentkezett röplabdáz- ni, amikor hívták a magas növésű sráco­kat. Én nem voltam valami hosszú, ezért csak annyit mondtak: „jól van, azért jöhetsz te is”. Más kérdés, hogy mire végeztünk a sulival, csak én ma­radtam meg a sportágnál meg egy ugyanilyen magasságú barátom. Végül öt évet eltöltöttem a sportágban. Még az érettségim sem volt meg, amikor már az edzőire is jártam, sőt, középiskolás ko­romban már elkezdtem foglalkozni gye­rekekkel.- Sőt, igencsak felgyorsultak az esemé­nyek körülötted...- Alig száradt meg a tinta a techniku­si oklevelemen, amikor már az NB Il-es női csapat utánpótlásával foglalkozhat­tam. Ott is csupán háromnegyed év telt el, amikor az élet úgy hozta, hogy egy­szer csak a felnőtt csapat élén találtam magam.- Mi okozta ezt a gyors,, előmenetelt”?- Három forduló volt hátra az NB Il-es bajnokságból, amikor Németh Pál helyé­re kineveztek. Azt mondták eredetileg, hogy egy éppen kéthetes átmeneti álla­pot van, addig tartsam meg az edzéseket, keresnek trénert Németh Pál utódjának. Közben Kása István elnök úgy döntött, azt a három meccset már vezényeljem le én. Közben figyelték az edzéseimet, kon­zultáltak a lányokkal, akik elfogadtak, így a nyáron nem is kerestek tovább edzőt, hanem felajánlották, vigyem to­vább én a csapatot még egy évig. Mond­tam, rendben van, de van két kitételem...- Mégpedig?- Azt mondtam, legyen inkább két év a megbízatásom, s azt a célt tűzzük ki a csapat és én elém, hogy jusson föl a gár­da az NB I-be. Láttam, a bajuszuk alatt jót mosolyogtak, de legyen - mondták.- Egy év múlva azonban odaért a csa­pat az NB I-be...- így van. Sőt, hat évet ott is töltöttek, az első hármat velem. Most is NB I-es csapata lehetne a városnak, csakhogy időközben a főiskola kifarolt a sportág­ból, a pénz elfogyott, kicsi híján meg is szűnt a röplabda egész Békés egyében. Néhány lelkes egykori sportbarát igyek­szik ma is életben tartani, de önkéntes száműzetésben az NB II-ben.- Ne siessünk előre! Miért csak három évig ültél a kispadon?- Az NB Il-es időszakkal együtt össze­sen négy évig. Az idő előrehaladtával úgy láttam, ez a csapat még többre lehet ké­pes. Szerettem volna még több edzést tartani, hogy tovább fejlődjünk. A lányok nagy része azonban nem volt „vevő” er­re. Tudtam, ha ez így van, akkor váltani kell. Marasztaltak, de inkább úgy döntöt­tem, akkor inkább az utánpóüással fog­lalkozom tovább. Újra a 12-13 évesekkel kezdtem.- ,,Ki is termelődött” egy remek gye­rekcsapat.- így van. Innen került ki Fodor Edit, Kormos Mihály (jobbra) fiatal tanítványai körében Bakos Rita, akik ma már Szegeden játsza­nak. De ebbe a csapatba tartozott a mai, még mindig junior korúakból álló fiatal gerinc, Gyebnár, Bucsi, Márton, Mátyás, Nórándt... Akik nyolcadik osztályosként a gyermek korcsoportúak országos baj­nokságának döntőjéig meneteltek. Ren­geteg tornán a dobogón végeztünk. Azt hiszem, ennek köszönhető, hogy Ducsai Géza mellé kerülhettem másodedzőnek az ifjúsági válogatotthoz. Amelyik most hosszú szünet után újra az Eb-döntőn ve­hetett részt.- Menet közben többször is felmerült, hogy esetleg külföldön folytatod.- Még a főiskolás időszakból kialakult egy nagyon remek olaszországi kapcso­lat, ezért szerettem volna Brescia környé­kére kerülni. Szóba került, hogy ott fog­lalkoznék az utánpótlással, miközben „tovább tanulhatom” a sportágat. Ami érthető, az olaszok világelsők röplabdá­ban. Most viszont kicsit leült az ügy, de nem tettem le arról, hogy valamelyik röp­labda-nagyhatalomnál képezzem tovább magam. Mindenesetre olaszul tanulok egy ideje, az angollal meg nincs problé­ma, hiszen angolt oktatok.- Ha már szóba került más téma is... „Civilben” mivel foglalkozol?- Elvégeztem a tanítóképzőt Békés­csabán, s az angol nyelvtanárit. A Szent László Utcai Általános Iskolában tanítok, a BRMKK-ban angolt okítok.- Nem sok szabadidőd marad mind­emellett.- Ha az edzéseket is hozzáveszem, napi tíz-tizenkét órát dolgozom.- Mindebből arra következtethetne az ember, felvet a pénz...- De ha rám nézel, már nem úgy lá­tod. A tanári fizetést ismered, a röplabdát pedig szerelemből csinálom.- Mindig így volt?- Az NB I-ben kaptam egy kis fizetsé­get érte. Akkor az jól jött az ösztöndíj mellé, mert otthonról kevésbé tudtak a szüleim támogatni.- Apropó, nappalis főiskolai hallgató­ként voltál a csapat vezető edzője...- Igen. Akkor a tanulást és a sportot kellett összeegyeztetnem. Ma az életet, a megélhetést és az örök hobbit, a sportot.- Az imént említetted, otthonról nem nagyon tudtak támogatni.- Gyerekkoromban sem vetette fel családunkat a pénz. Meg kellett minden fillérért dolgoznia mindenkinek, s meg­becsülni minden lehetőséget. Ezért sze­rény volt minden karácsony nálunk, de FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET annál nagyobb szeretetben éltünk,' s élünk ma is. — Hol leszel karácsonykor? — Természetesen a szüleim mellett Dévaványán most is, mint mindig.- Melyik volt a legemlékezetesebb ka­rácsonyod? — Negatív értelemben a három évvel ezelőtti. A nagyapám szenteste halt meg. Azóta különösen ragaszkodom ahhoz, hogy együtt töltsük az ünnepeket szüle­immel, testvéremmel. De azért szép ka­rácsonyunk is volt, mert mindig békés és bensőséges volt. A húgommal, Erikával együtt díszítjük a fát kisgyerek korunk óta, a vacsora után kártyázunk. Egyszó­val ilyenkor mindent elfelejtünk, s a sze­retet ilyenkor nyilvánul meg a legjobban.- Vágyad?- Gyerekként az volt, hogy felhúzhas­sam a címeres mezt magamra, s mint sportolónak, eljátsszák a Himnuszt. Ez egyszer megadatott nekem, amikor az ORV-n Lengyelországban, mint edzőnek, nekem is szólt egy kicsit. Most az a vá­gyam, hogy egyszer újra magasabb osz­tályú csapatot vezényelhessek a bajnok­ságban. Igaz, erre Békéscsabán talán egy évtized múlva nyílik lehetőség. JÁVOR PÉTER Az életmentő labdarúgó játékvezető Álmában sem gondolta volna az idén har­mincesztendős Laurovics Zoltán, hogy azon a vasárnap délutánon, 1999. október 23-án mint életmentőnek is szorongatják majd a kezét. Ugyanúgy készült a nagybánhegyesi mérkőzésre, mint egy igazi „tanuló játékve­zető”, ha jól emlékszik, délelőtt még egyszer átfutotta a szabálykönyvet is. Igaz, csak ket­tes számú asszisztensnek jelölték, de hamar megtanulta, a ranglétrát végig kell járni. Orosháza Igyekezett követni a játékot, ahogy tanítómesterei, köztük Győri László tanár úr is sokszor mondták: „légy közel az eseményekhez, akkor könnyebb dönteni”. Talán már tíz perc sem volt hátra a megyei III. osztályú labdarúgó-találkozóból, amikor tőle elég távol, ketten, egy hazai védő és egy vendégcsa­tár felugrottak fejelni, ám utána mozdulatlanul mindegyik játékos a földön maradt. De innen foly­tassa ő a történetet!- Bajt éreztem, nagyot és mint egészségügyi dolgozó, azonnal odafutottam a túloldali térfélre. Egyikük, a telekgerendási Kovács István már hör- gött és ebből arra következtettem, hogy esetleg hátracsúszott a nyelve. Nem tévedtem, de mivel szájzárat kapott, nem bírtam kinyitni a száját. Egy szódásüveg fokával egy, de lehet, hogy két fogát azonnal kitörtem, utána szétfeszítettem a száját, valahogy benyúltam a mutatóujjammal és vissza­fordítottam a nyelvét! A srác csak annyit csinált, hogy Hhhhhhhh... és jajjj! Rögtön kapott levegőt, de istenemre mondom, másodperceken múlott az élete.- Ilyen eset az ember életében csak egyszer fordul elő, de...- Ne folytassa, nem csak egyszer! Még kispályás focista voltam Orosházán, amikor szinte ugyanez megtörtént. Egyik bulimeccsünkön, egy ütközés után ugyanazt a hörgést már hallottam... Ótt szeren­csére gyorsabban tudtam odaugrani és ugyanígy se­gíteni. Laurovics Zoltán eredetileg a műköves és kőmű­ves mesterséget tanulta ki, de a jobb kereseti lehető­ség reményében az egészség­ügybe ment át. Az orosházi kórházban kilenc évvel ezelőtt előbb műtős lett, egy ideje pe­dig betégszállító, mivel több­ször műtétre szorult, ezért a legutóbbi „váltás”. Azt mondja, nem bánta meg, itt sincs ugyan Kánaán, de ugyanannyiért nem fázló- dik, és jó a társaság is.- Végül is ebben az a fontos, hogy nagyon sok barátot szereztem, sokan tudják, hogy mi jelenti a hétvégi elfoglaltságomat. Sokat köszönhetek a kol­legáknak és főnökasszonyomnak, Faragó Gáborné Irénkének, hogy ha kell, mindig elenged vagy cse­rélhetek — folytatja. Ami eldöntötte, abbahagyja az aktív játékot, és a síp mellett dönt, hogy a szövetségben azt tanácsolták: akkor juthat előbbre, ha egyszerre csak egy lovon ül. — És előtte, az igazi ok? — Hát, nem akarok senkit megbántani, de én nem azért akartam játékvezető lenni, mert sokat bosszankodtam a gyenge bíráskodások miatt, ha­nem mert nem jöttem ki az edzőmmel, no nem Se­bestyén úrral, hanem még a korábbi bodzási tréner­rel. Hiába mondták a szurkolók is, Laci, miért nem rakod be Zolit, ő hajthatatlan maradt, többnyire mellőzött. Ahogy beköltöztem ide Orosházára, a ha­verok beszéltek rá, hogy jó lennél te bírónak. Elsőre szépen levizsgáztam, és mit mondjak, egyszer sze­retnék NB I-es játékvezető lenni. A következő lépés ehhez, hogy télen legalább alapfo­kon megtanulok németül vagy an­golul. Zoltán a volt NB Ill-ban már be is mutatkozott, az Algyő-Martfű meccsen debütált, 9,23-t kapott az ellenőrtől, aki csak annyit mondott: „egy kicsit többet mozogjon a lab­da közelében”. Talán az olvasók is hiányolnak valamit ebből a már nem éppen tagnapi és nem éppen hétköznapi történetből. Hogy vajon azóta találkozott-e Laurovics Zoltán és Kovács István? Nos, csak azon a bizonyos meccs utáni reg­gelen találkozott néhány percre. Amúgy a minap Puhl Sándor is gratulált különle­gesen sportszerű cselekedetéért ifjú kollegájának. Talán a telekgérendási csapat vezetői is megszorít­ják egyszer Laurovics Zoltán kezét. _______________ FÁBIÁN ISTVÁN Az orosházi kórház műtőjében. Laurovics Zoltán éppen egyik bete­gükkel A SZERZŐ FELVÉTELE Plakettszöveg LAUROVICS ZOLTÁN labdarúgó játékvezetőnek ÉLETMENTÉSÉRT (Nagybánhegyes- Telekgerendás mérkőzés) Békéscsaba, 2000. decem­ber 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom