Békés Megyei Hírlap, 2000. február (55. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

I Két nőnap alatt nagyot no V -írnijfSUJV (Ft) Kuniul (%) 20000 489999 ] 11,75 _500000 1 999 999__ 12,00 / ooo ooo n rn vn 12,50 ; 0 000 000 10 ooo ooo | 12,75 ABN AMMO kol honapor. I.tkossayi betol A Bálik ri l«rtllialvállli/lilláb teiilildftja mclyi.'.t a lnl>iis»d(ji lloKoMiáll l> ilicl yez el I I tli «leimen yl.cm I njcl*«. í 1a I j rí ilijylelcil A IliWáliltl ICbílelfckel "n I linle 111 léi i / és ai (J/lel a.- ol.nly.nl la! I nli ■ iá/ ; a A i I BKM o.jya'Cll läkOtäb cselén incncjye/ll* a fanvia ci fényes káinnltál békés mbgyeiköhyvtsr 5601 BÉKÉSCSABA--------------------------------FO?----------------­12,75% kamat# , . OA 40 444 444 I ABIM AMRO Bank Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu Családi nap... A Gyermek és Ifjúsági otthon­ban, Battonyán szombat reggel fél hétkor a többség talpon volt... (3. oldal) Gyógyszerár-emelés ? A Hírlap mun­katársa arra kereste a vá­laszt, mit szól­nak az újabb gyógyszerár- emeléshez. (5. oldal) Az Apor-bállal... Pár hete a Gellért- szállóban megrende­zett Apor-bállal meg­kezdődött a báli sze­zon. (7. oldal) Egy ifjú költő... A korát meg­hazudtoló gondolato­kat papírra vető békés­csabai lányt, illetve egyik versét mu­tatja be la­punk. (10. oldal) Az olvadás miatt nagyobb a belvíz Az országban százhúsz a veszélyeztetett települések száma Megyei körkép Az enyhe időjárás máris éreztette hatását belvízfronton: teg­nap a korábbi 43 250 hektár helyett már 43 450 hektár víz­zel borított területet regisztráltak Békés megyében. Az or­szágban 774 vízügyes dolgozó vesz részt a védekezési mun­kákban, 193 gépkocsit és 84 munkagépet foglalkoztatva. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgató­ság ügyeletén megtudtuk, hogy mind a tíz belvízvédelmi szaka­szon tart az első fokú ügyelet. A korábban III. fokú készültségben lévő települések listájához - Kondoros, Elek, Gyula, Méhkerék még erőteljesebben változik, ha továbbra is ilyen enyhe marad az idő és a maradék hó is elol­vad. Ami az országos körképet ille­ti, 120 veszélyeztetett település van és a belvizes területek nagy­sága összesen 2 ezer hektárral növekedett a felmelegedés hatá­sára. Békés megye mellett válto­zatlanul a szomszédos Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben okozza a legtöbb gondot a belvíz. f. i. Csaba Center: a város nagy mágnese A bevásárló- és szórakoztatóközpont várhatóan jövő áprilisban nyit Csaknem 5 milliárd forint a beruházás nettó összege és 11 hónap alatt naponta 14,8 millió forint értéket építünk be — mondta tegnap a megyeszékhelyen a Csaba Center bevásárló- és szórakoztatóközpont terv- és projektismertetőjén Zsibrita Pál, a Csaba Center Invest Kft. ügyvezető igazgatója. Békéscsaba Az Andrássy út-Jókai utca határolta 14 ezer négyzetméteres telekrészen áprilisban kez­dődik az építkezés, jövő februárban adják át az üzleteket szerkezetkész állapotban, a nyitás várható időpontja 2001 áprili­sa. A létesítmény tervezője a békés­csabai MEGINA Építész Stúdió, a ki vitelező kiléte még nem eldöntött. Az ötszintes épületben többek között élelmiszer-szupermarket, műszaki áruház, vendéglátó- és szórakoztatóegységek - például multiplex mozi -, irodák, apartmanok kerülnek kialakításra. Zsibrita Pál hangsúlyozta: közös törekvés, hogy a Csaba Center a város nagy mágnese le­gyen, amely ide vonzza a térségből is az embe­reket, akik szórakozva vásárolhatnak. Egy olyan önálló városka jöhet létre, ahol kora reggeltől ké ső estig pezseg az élet, mindenféle elkötelezett­ség nélkül jól érezhetik magukat az ide betérők. Az ügyvezető igazgató kitért arra is: első ráné­zésre még túl gigantikus beruházásnak tűnhet a létesítmény, de ilyen összefüggő komplexumot nem lehet több ütemben megépíteni, másrészt legalább a következő 100 évre készül. Néhány érzékletes adatot is sorolt Zsibrita Pál, eszerint 83 üzletet, 54 irodát, 11 apartmant alakíta­nak ki, 632 férőhelyes és 93 garázsos parkolóház vehető igénybe. Üzletekhez, irodákhoz vétel vagy bérlet útján juthatnak a vállalkozók, ke­reskedők, magánszemélyek, és kiemelten kezelik a helyieket. Eddig a helyi érdeklő­dők 90 százaléka a vásárlást részesítené előnyben a bérlettel szemben. Természetesen a megjelenteket az árak is foglalkoztatták. A földszinti üzletek a legdrágábbak, itt a négyzetméterár 600-800 ezer fo­rint között mozog, a bérleti díj havonta 30-60 német márkának megfelelő összeg négyzetméterenként. Az ötödik szinten ugyanak­kor 160-250 ezer forint között alakul a négyzetmé­terár, a bérleti díj pedig 16-25 márka/hó/négyzet- méter. A szerződéskötéseket egy hónap múlva kez­dik, és több fizetési, illetve hitelkonstrukciót is kí­nálnak. NYEMCSOK LÁSZLÓ A békéscsabai állomáson igyekeznek mindent megtenni, hogy az utasokat célba juttassák D-FOTÓ: SUCH TAMÁS A sztrájk ellenére több vonat Amennyiben lesz sztrájk, a napi két párnál több vonat közlekedik majd, mint a 60 órás munkabeszüntetés alatt. Közlekedés Mindent megteszünk, hogy a le­hető legkevesebb bosszúság érje az utazóközönséget — válaszolta érdeklődésünkre Botyánszki Já­nos, a békéscsabai vasúti csomó­pont főnöke tegnap délután. Van-e tudomása arról, hogy érin- ti-e a vasutassztrájk a megye gazda­sági életét? - kérdeztük a megyei közgyűlés elnökét. Domokos Lász­ló egyetlen olyan „megkeresésről” sem tudott, amelyben segítségüket kérte volna bárki. Az elnök aggodal­mát fejezte ki a munkabeszüntetés miatt, remélve, hogy mihamarabb egyezségre jutnak a felek. Elmond­ta, hogy a szárnyvonalak megszün­tetése érdekében erős összefogásra van szükség a megyében. A Körös Volán Rt. személyszál­lítási vezérigazgató-helyettese, Csuka Zsigmond közölte: a leg­utóbbi munkabeszüntetés tapasz­talataiból ítélve az első napokban nem számítanak utasszám-növe- kedésre, mindenesetre 10 autó­buszt szabaddá tettek, s ha kell, bármikor forgalomba állítanak. (További információk a 4. és a 11. oldalon) _______________rl Gyors pénz. Citibank Személyi Kölcsön. Kezes és fedezet nélkül Szabadon felhasználható bármilyen célra 300 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedő kölcsönösszeg 1-5 éves futamidő Előzetes hitelelbírálás telefonon Hitelvonal: 06-80-400-000 CITIBANK A pénz egy percig sem pihen Alapfeltételek: lakóhelyi vezetékes vagy privát mobiltelefon és legalább 21 éves életkor. Minimum jövedelem: egyedülálló személy esetén minimum 55 OOO Ft havi nettó jövedelem, kétszemélyes igénylés esetén (amely közös háztartásban élő két személy keresetéből adódhat össze) minimum 75 OOO Ft havi nettó jövedelem. ’A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján nyújtja. JA Citibank fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a hitelbírálat az átlagosnál hosszabb ideig tartson. 3Az akciós ajánlatokra vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük hívja a Citibank Hitelvonalát. ‘Citibank Visa hitelkártyát kaphat kedvezményes első éves díjjal, ha kölcsönkérelmét legkésőbb 2000. február végéig eljuttatja a Citibankhoz. A Citibank a Visa hitelkártyát hitelbírálati feltételei alapján nyújtja. A teljes hiteldíjmutatóval kapcsolatos információért hívja a 06-80-400-000-as telefonszámot. A táblázatban feltüntetett törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. Kedvezöb Citibank Visa h b kamatok telkártya kedv kai február ezményes els végéig!1 1 ö eves díjjal!4II Kölcsön összege* Részlet 60 hónapos futamidő esetén Részlet 36 hónapos futamidő esetén Részlet 12 hónapos fut amidó esetén ; 300 000 Ft 9 697 Ft 12 727 Ft 29 239 Ft 500 000 Ft 16 161 Ft 21 212 Ft 48 731 Ft I MOOOOOOFt 32 323 Ft 42 424 Ft 97 463 Ft ([ 3 OOO 000 Ft 96 968 Ft 127 273 Ft 292 388 Ft Új évad a millennium jegyében A Gyulai Várszínház nyári évadának egyeztetése most folyik. A színház kezdeményezésére a város levélben kereste meg tegnap az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnökét, játszhatnak-e az idén bent a várban. Gyula A Gyulai Várszínház XXXVII. évada június 29-től augusztus 12-ig tart, a program a millenni­um jegyében zajlik. Az utóbbi évek hagyományai szerint össz- művészeti fesztiválban gondol­kodnak - tudtuk meg Gedeon József színházigazgatótól. A ze­nés, a prózai színház mellett más művészeti ágaknak is he­lyet adnak, megfelelve a sokféle nézői igénynek. — A program még terv, nem teljes, március 22-én, az Utazás kiállításon tesszük közzé — hangsúlyozta az igazgató. - Álmom, hogy az István, a király, Szörényi-Bródy rockoperája a vár előtti téren hangozzon el. Két előadásban, 2000-2000 néző előtt szeret­nénk bemutatni a Nemzeti Szín­ház művészeinek előadásában, Iglódi István rendezésében. Kiemelt előadás Erkel Ferenc Bátori Mária című operája, me­lyet a Kolozsvári Állami Magyar Opera visz színre a hatodik Er- kel-operaként 1991 óta. A Ma­gyar líra az ezredfordulón feszti­válon 15 magyarországi és hatá­ron túli vezető magyar költő mondja el verseit, magyar muzsi­kusok szólaltatják meg a megze­nésített műveket. A színház ter­vez millenniumi operettgálát és jazzfesztivált A magyar jazz ün­nepe 2000 címmel. Két bemuta­tójuk lesz: Schwajda György Himnusz című komédiájának fő­szerepeit Eperjes Károly és Nagy Kálózy Esz­ter játsszák, Shakespeare Rómeó és Júlia című művét Beat­rice Bleont rendezi ma­gyar színjátszók közreműködé­sével. A millenniumhoz kapcsolódik a néptáncfesztivál és népművé­szeti vásár, a történelmi ruhák a magyar színpadokon kiállítás. A Várszínház sokféle programot tervez, a megvalósulás pénzkér­dés is. További támogatóiknak szeretnének vállalkozókat meg­nyerni. Közben várják az OMVH elnökének, Entz Gézának a vála­szát: szeretnének az évadban bent a várban játszani. Tavaly nem lehetett, pedig a rekonstruk­ció állt.- SZŐKE ­<- hétfőtől Doboz is társult étsopronyból kaptuk a hírt: teg aptól egy 950 méter hosszú va onatúj csatorna „tehermente [ti” a víztől a település 44-es főú ílőli részét és közvetve a Dögös ákafoki belvízgyűjtőbe szállítja z olvadékot. Nyilvánvaló, hogy a helyzei

Next

/
Oldalképek
Tartalom