Békés Megyei Hírlap, 1999. november (54. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

1999. november 1., hétfő VILÁGTÜKÖR Kínát be kellene vonni a hét legfejlettebb ipari államot és Oroszországot tömörítő G8-ak csoportjába - jelentette ki Gerhard Schröder német kan­cellár vasárnap távol-keleti útjá­nak első állomásán, Japánban. Izrael megnyitott egy utat a palesztinok számára a ciszjordániai Hebronban vasár­nap. Feltehetően palesztin terro­risták a ciszjordániai Tarkumija város közelében, a Gáza- öveze­tet Ciszjordániával összekötő, október 25-én megnyitott autóút ciszjordániai bejáratától egy ki­lométerre keletre szombat este tüzet nyitottak egy izraeli turis­tabuszra. A támadás következté­ben öten megsebesültek, köztük egy hétéves kislány is. Több mint 200 személy tar­tózkodott az egyiptomi légitár­saság egy Boeing 767-es típusú gépén, amely nem sokkal New York-i felszállása után lezuhant az Egyesült Államok partjainak közelében, a Massachusetts ál­lamhoz tartozó Nantucket szi­get közelében. Választásokat tartottak há­rom kelet-európai országban. A független Ukrajna nyolcéves történelmének második közvet­len elnökválasztásán 37 332 819 szavazópolgár adhatta le voksát a tizenhárom jelölt vala­melyikére. Macedóniában 1,61 millió választásra jogosult ál­lampolgár hat jelölt közül vá­laszthatta ki az ország új állam­főjét. Grúziában pedig a több mint 2,5 millió választópolgár 33 párt jelöltjei közül választha­tott képviselőt a 235 tagú, egy­kamarás parlamentbe. Elnöki kegyelemben részesí­tett Abdelaziz Buteflika algériai államfő szombaton ötezer elitél­tet, köztük 152, enyhébb gerilla­cselekményért börtönbünteté­sét töltő iszlám szélsőségest. Az amnesztiarendelet nem vonat­kozik a súlyosabb bűncselekmé­nyeket - gyilkosságot, pokolgé­pes merényletet, nemi erősza­kot - elkövetett, továbbá kor­rupció vagy kábítószer-kereske­delem vádjával elítélt foglyokra. Több ezer áldozatot követelt az India keleti partvidékén pusztító forgószél. A ciklon ál­tal okozott, másfél méteres ma­gasságot is elérő tengerár 15 ki­lométer mélyen hatolt be a szá­razföldre Paradip kikötőjénél. A természeti csapás másfél mil­lió embert tett hajléktalanná. Bő egy órán át tárgyalt vasár­nap délután Lionel Jospin francia kormányfő és a hamisítással vá­dolt Dominique Strauss-Kahn gazdasági csúcsminiszter, de utá­na egyikük sem nyilatkozott. Jospin mindössze annyit közölt, hogy tiszteletben kell tartani a ha­talmi ágak szétválasztását, s nem kíván beavatkozni a jogi eljárásba. Gyászszertartás Jerevánban. Mintegy húszezer ember vett részt Vazgen Szárkiszján örmény miniszterelnöknek és a szerdai parlamenti lövöldözés többi politikus áldozatának búcsúztatásán, amelyen az orosz kormányt Vlagyimir Putyin miniszterelnök képviselte. fotó: feb/reuters ÁRVERÉSI ÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁV Vagyonkezelő Rt. (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanokat: Helység Megnevezés hrsz. Terület (m2) Min. nettó ár (Ft) Békés* Békés állomás 4027/3 821 200 000 Biharugra gyep 0445/2 2005 25 000 Jánoshalma gyep 0447/1 4945 70 000 Jánoshalma* beépítetlen terület 2664/5 1420 200 000 Jánoshalma* gyep 0447/2 5950 80 000 Kecskemét* túlhányad 2157/2 52 48 000 Kiskunhalas* Róka u. - delta vg. 5817/1 342 40 000 Kiskunhalas* Róka u. - delta vg. 5817/2 216 25 000 Kiskunhalas* Róka u. - delta vg. 5818 719 85 000 Kőrösladány gyep 0196/3 1417 15 000 Kőrösújfalu szántó 02/2 3001 30 000 Mezőhegyes gyep 0240/7 9101 15 000 Mezőkovácsháza* vasútállomás 1666/5 4518 150 000 Nagylak beépítetlen terület 22/9 4367 530 000 Okány gyep Ö146/2 4337 25 000 Tótkomlós kivont 0292/4 6509 75 000 Vésztő udvar 619/4 853 60 000 Vésztő barakképület, 078/3 168 400 000 udvar 1738 20 000 Vésztő szántó 078/4 1761 19 000 Vésztő* udvar, szántó 619/11 446 43 000 A *-gal jelzett ingatlanok bérleti joggal terheltek. A részvétel feltétele: az árverési biztosíték letétbe helyezése a helyszínen. A biztosíték összege az ingat­lan kikiáltási árának 10%-a. Az árverés helye: MÁV Rt. Üzletigazgatósága, Szeged, nagy tárgyaló (6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.) Az árverés időpontja: 1999. november 30., délelőtt 10 óra. Pályázat útján értékesíti az alábbi ingatlanokat: Helység Megnevezés hrsz. Terület (m2) Min. nettó ár (Ft) Békéscsaba* Kétegyházi út 2648/5 7458 10 628 000 Békéscsaba* Kétegyházi út 2648/6 10152 14 467 000 Makó* üzemi terület 10938/13 6053 3 615 000 Szeghalom gazd. épület, udvar 963/6 2635 200 000 főépület 133 3 800 000 melléképület 64 A *-gal jelzett ingatlanok bérleti joggal terheltek. A részvétel feltétele: a pályázati biztosíték letétbe helyezése (az ár 10%-a) a MÁV Rt. Szegedi Területi Igaz­gatóságának házipénztárába, a bontás előtt. A pályázatot zárt borítékban, jelige megjelölésével, 1999. november 29-én 12 óráig kell leadni a MÁV Rt. Szegedi Területi Igazgatóság 224. sz. szobájában. A pályázatok nyilvános bontása 1999. november 30-án, 11 órakor, a MÁV Rt. Szegedi Területi Igazgatóság nagy tárgyalójában lesz. : A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. : További felvilágosítás: . . # MÁV Rt., 6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30., telefon: 06-62 424-486 ÄSMAY MÁV VK. Rt., 1066 Budapest, Teréz krt. 62., telefon: 06-1 302-7728 / 125-ös mellék vA&^KIEZIELŐ l?T Groznij kétharmada orosz kézen Cáfolják a rakétacsapásokat Az észak-kaukázusi orosz erők mozdoki parancsnoksága vasár­nap határozottan cáfolta, hogy rakétacsapást mértek volna a Vöröskereszthez tartozó autó- konvojra Csecsenföldön. Csecsen állítások szerint egy Szu-25-ös vadászbombázó mért csapást a menekültoszlop­ra a Nazrany és Groznij közötti úton. A mozdoki sajtószolgálat szerint meg nem történt ese­ményről van szó, s az erről szó­ló hír újabb félrevezetés a terro­risták részéről. Azt elismerték Mozdokban, hogy több autó­oszlopot is támadott szomba­ton az orosz légierő, s részlege­sen megsemmisített három kon­vojt, továbbá egy tíz gépkocsi­ból álló menetoszlopot, ám e konvojok egyikén sem volt vö­röskeresztes jelzés - szögezték le az orosz parancsnokságon. Csecsenföldön vasárnap minden irányban folytatódott az orosz előrenyomulás. Hely­színi jelentések szerint a szövet­ségi erők egyre közelebb kerül­nek Groznij peremkerületei­hez, ahol szórványos harcokat vívnak a város védőivel. Vasár­nap reggelre a fővárost és kül­városait „kétharmad részben” sikerült bekeriteni, s az orosz erők kezén vannak a környező stratégiai magaslatok, továbbá a főbb országutakat is ellenőr­zésük alá vonták. Az orosz pa­rancsnokság elképzelései sze­rint november első harmadá­ban teljesen bezárul a gyűrű Groznij körül. Merénylet Koszovóban Szakadár albánokat ítéltek börtönbüntetésre Három szerb fiatalember súlyo­san megsérült egy pokolgépes me­rényletben, amelyet szombaton késő este követtek el Koszovóban. A robbanószerkezetet egy moz­gó gépkocsiból hajították az ál­dozatokra a koszovói közigaz­gatási központtól, Pristinától 15 kilométerre délre fekvő Lipljan településen. A szerb állami tele­vízió szerint a támadást „albán terroristák” követték el. A helyi szerbek a merénylet ellen tilta­kozva még az éjszaka az utcák­ra vonultak. A koszovói nem­zetközi békefenntartó erők ka­tonái könnyfakasztó gránátok­kal vetettek véget a tüntetésnek. A dél-szerbiai Prokuplje büntetőbírósága terrortevé­kenység miatt összesen 60 év­Nyelvháború Július óta, amióta Finnország az Európai Unió soros elnöke, kisebbfajta nyelvi háborúskodás tört ki a közösségen belül. Az 1992-ben megkötött maast- richti szerződés csak az angolt és a franciát tekinti az EU hivatalos nyelvének, ezeken a nyelveken tartják a hivatalos találkozókat is. A szokásjog alapján alakult ki, hogy a szervezet soros elnökségét betöltő ország nyelvét is használ­ják az informális, nem hivatalos találkozókon. A németek régóta sérelmezik, hogy Goethe nyelve miért nem esik az angollal és a franciával azonos elbírálás alá, hiszen a né­met gazdaság számít az Unió egyik motorjának, 82 milliós né­pessége is a legnagyobb a szerve­zeten belül. A finnek azonban nem voltak hajlandóak „behódol­nyi börtönbüntetésre Ítélte a leszerelt szakadár albán Ko­szovói Felszabaditási Hadse­reg (UC) öt gerilláját - adta hí­rül vasárnap a Politika. A belg­rádi kormánypárti napilap sze­rint a bíróság abban találta vét­kesnek az egykori gerillákat, hogy tavaly júliustól októberig fegyvereket csempésztek Albá­niából Koszovóba. A szerbiai tartomány több településén ugyanakkor UCK-osztagokat hoztak létre, szakadár fegyve­resek kiképzését és olyan lö­vészárkok, erődítmények kiala­kítását irányították, amelyeket a jugoszláv hadsereg és a szerb rendőrség elleni harcban hasz­náltak a gerillák. Az öt albán szakadárt tavaly októberben vették őrizetbe. az Unióban ni”, négy hónap óta nem készül­nek feljegyzések német fordítás­ban (korábban azért készültek, mert Németország töltötte be az elnöki posztot). „Ha felvennénk egy újabb nyelvet, legyen az né­met, spanyol vagy olasz, véget nem érő tiltakozásokat kapnánk a többi országtól” - magyarázta az újságíróknak Reijo Kemppinen, az EU-ügyek finn szóvivője. „Nincs német - nincsenek né­metek” - üzente Schröder kancel­lár. Németország és a vele szoli­dáris Ausztria hónapok óta boj­kottálja a finnországi szekcióülé­seket, bizonyos nagyon fontos­nak ítélt tervek előkészületi mun­kálataiban sem vesz részt, holott természetesen minden német szakértő kiválóan beszél angolul. Ám Németország számára ez nemzeti büszkeség kérdése, már- már politikai ügy. Az internet-generáció A világ egyik leggazdagabb embere, Bill Gates nem ebben a minőségében, hanem mint korunk folyamatainak egyik legavatottabb szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a most felnövekvő fiatalok már az „internet-generáció” tagjai lesznek. A diákok sok esetben már most jobban értik, könnyebben keze­lik a világhálót, mint tanáraik. Bill Gates szerint az internetet az eddigieknél általánosabban és hatékonyabban kell bevonni az oktatásba. A tanárokat pe­dig jobban fel kell készíteni a háló használatára. Ma még Amerika sem tud megfelelni e kihívásnak, Gates főként ezért emelte föl a szavát. A következő generáció a tu­dás megszerzéshez már sokkal természetesebben, célszerűb­ben, hatásosabban fogja fel­használni a világhálót - véli Gates. Szerinte az információ- áramlásban a papír helyett már ma is főszerepet kap a számító­gép és a világháló, s ez a jövő­ben fokozottabban így lesz. Az internet-generáció már számí­tógépen fogja letölteni a zenét, nem könyvesboltban vásárolja majd meg az olvasnivalóját, ha­nem a hálóról letöltve olvassa a regényeket. A fejlődés iránya Gates sze­rint nyilvánvaló, és minden fia­talnak meg kell adni a lehetősé­get, hogy az internet-generáció egyenjogú tagja legyen. Ez rész­ben társadalmi kérdés, de a lé­nyeg az oktatáson van, meg­valósulása a tanárokon múlik. Nem álom többé a nyugodt alvás Több milliárd dollárt fordítanak a világon a betegség kutatására „Aki éjjel nem alszik, az másnap reggel álmos” - sommásan így fog­lalható össze annak a minap Drezdában megtartott nemzetközi kon­ferenciának a tanulsága, amelyen az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével harmadik alkalommal gyűltek össze az alváskuta­tással foglalkozó egyesületek nemzetközi szövetségének tagjai. Lehet, hogy első olvasatra de­rültségre ad okot ez a megálla­pítás, pedig csöppet sem vélet­len, hogy az említett szerveze­tek - köztük például az Egye­sült Államok Nemzeti Alvás Alapítványa - évente dollármilliárdokat költenek a probléma kutatására, a bajok orvoslására. Olyan civilizációs ártalomról van ugyanis szó, amely járványszerüen terjed az egész világon. Azt tapasztalni, hogy például a föld déli részén jóval kevesebben küszködnek alvászavarokkal, mint az északin, és nyugaton nyugtalanabb az emberek álma, mint keleten. Sőt: a városlakók soraiban jobban pusztít az álmat­lanságkor, mint faluhelyen; a ma­gasabb képzettségűek, a szellemi munkát végzők körében inkább tapasztalni, mint a kevésbé tanul­tak, a fizikai munkát végzők ese­tében. Az orvostudomány több mint kilencvenféle alvási rendel­lenességet ismer, amelyek közül a leggyakoribb az álmatlanság: amikor a beteg nehezen alszik el, vagy éjjel fölébred, s nem tud is­mét álomba szenderülni. A bajt tetézi, hogy a betegek általában nem ismerik fel helyzetüket: egy amerikai fölmérés szerint példá­ul mindössze egyötödük fordul panaszával orvoshoz. Mindez pedig társadalmi prob­lémákat is fölvet. A reggel kial- vatlanul ébredők ingerlékenyeb­bek, kevésbé tudnak koncentrál­ni a munkájukra, a közlekedés­ben növekszik miattuk a baleset- veszély, mind többen fordulnak alkoholhoz. Fáradtság esetén csökken a szexuális teljesítőké­pesség is, ami a házasságok föl­bomlásához vezethet. Teljesen extrém esetben a bűnözésben is kereshetik a föloldást a kiadat­lanok. Még mindig a legelfogad­hatóbb megoldás az altató hasz­nálata, amely azonban - káros mellékhatásain túl - könnyen gyógyszerfuggőséget okozhat. Nem véletlenül időzítette legújabb - kémiailag és hatásá­ban is új hatóanyagot tartalma­zó - altatójának bemutatását erre a kongresszusra a francia Sanofi-Synthelabo nevű cég. Mint két párizsi vezető munka­társuk, J. Lavoisy és J. Belin el­mondta: fölismerték azt a tényt, hogy a gyógyógyszernek tartósan és mélyen kell altatnia. A pihentető alvást nyújtó gyógyszer hatására az álmatlanságban szenvedő meg­őrzi az alvás természetes ritmu­sát, és reggel frissen ébred. Gyulay Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom