Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-02-03 / 230. szám

Tavaly októberben vi­ta zajlott Békéscsa­bán: a kolbászfeszti­válra érkezett Orbán Viktor kezet fogott-e a város első emberé­vel, Pap Jánossal? Ha igen, azt tudatosan tette vagy tévedésből. Pénteken, egy békés­csabai beruházás át­adásán kétséget kizá­róan és általunk is megörökítetten meg­történt! A kézfogás — úgy tűnik — Pap Já­nos számára sem nyomtalanul múlt el. Előbb ő győződött meg a történtek való­diságáról, majd fele­sége jóváhagyását VASARNAP 1999. október 3. II. évfolyam 40. szám k 1 ; ai 1 1 J & 1 ■ MINDHALÁLIG AMERIKA? MARATHON Békés megyeiek a románság élén! 39. HETI LOTTÓSZÁMOK Mindenki igazoltan volt jelen Göncz Árpád köztársasági el­nök — Szili Katalin, az Ország- gyűlés alelnöke jelenlétében — tegnap Budapesten, a Parla­mentben a Magyarországi Ro­mánok Országos Önkormány­zata 53 tagjának átadta megbí­zólevelét. A testület ezután a szerb or­szágos kisebbségi önkormány­zat székházában alakuló ülést tartott, s a lapzárta előtti időre megválasztotta 21 főből álló el­nökségét. Az országos elnök a batto- nyai Kreszta Traján lett. Az al- elnökök: Grósz György békés­csabai elnök, Gulyás György, Kétegyháza polgármestere, va­lamint Tanaszi János Hajdú-Bi- har megyéből. Ezzel — s a demokrácia győ­zelmével — lezárult egy szé­gyenletes vesszőfutás. B. I. A nyáron lapunk repítette szét a hírt: a Gyulán élő, nemzetközileg elismert színész, Kovács Lajos ok­tóber 3-án, a budapesti. nagy versenyen lefutja a m? maratoni távot. Bár izom­szakadás, csonthártya- gyulladás hátráltatta a felkészülést, a meleg sem használ a futásnak, nekivág. Színháza, a Bár­ka születésnapját kö­szöntő futását a Duna TV rögzíti. (k)----------------------------­-—---------------------------------­K it söpörhet el a békési rendőr—olajügy? 6,7%. O Dr. Pintér Sándort j Dr. Gál Lászlót 111,7% | 8,3% 13,3%|j J) Dr. Berke Imrét § Valamennyi felsoroltat 27% Gyula könyvét? érdekel, hogyan látja saját kormányzását Nem, mert úgy sem igaz, amit ir Q Talán, ha lenne penzem, megvennem Nem. mert nem érdekel a politika Ezen a héten is száz olvasónk vá­laszolt kérdése­inkre. A válaszadók közel kétharmada úgy véli, a békési rendőrügy kirobbantójának, Karancsi Tibornak nem lehet nyugodt élete mostaná­ban, sűrűn kell a háta mögé néznie. A Békés megyeiek szavazataiból kiderül, kevésbé bíznak a botrányos ügyek korrekt kivizsgá­lásában, a bűnüldöző szervek tisztaságában — és sajnos a demokratikus intézményrendszer működésében. Nagy visszhangot kapott Horn Gyula könyve, ami annak is köszönhető, hogy sokakat érdekel, miként látja a szerző saját kormányzását. A focival kapcsolatos kérdé­sünk ismét sokakat hagyott hidegen. Akik vi­szont válaszoltak, nem jósolnak hosszú MLSZ- elnöki pályafutást dr. Bozóky Imrének. Meddig marad MLSZ-elnök Bozóky Imre? Jövőre már nem ő lesz Tovább, mint Kovács Attila FISCHER' Fantasztikus repülős LAST MOMENT ajánlatok a FISCHERTŐL! Mallorca 10.06 Budapestről * szálloda 10 nap félpanzióval csak 90.930.- Ft * * * szálloda 10 nap félpanzióval csak 111.930. Ft *** szálloda 10 nap all inclusiv 125.930. Ft Kedvezményes gyermekárak! Teletext: MTV1 - 453.0. - Internet: www.fischer.hu . INFORMÁCIÓ: Bp„ Teréz krt. 25. Az Oktogonnál Tel.: 374-1060-65-ig hívható Az 5-ÖS LOTTÓ nyerőszámai: 48, 54, 57, 60, 90. A Jokerszám: 991234. A 6-OS LOTTÓ nyerőszámai: 4, 5,17, 25, 26, 35. A pótszám: 44. » A nyilvánosság megvédi őt Mindenkit érhet baleset Nem merek n nyilatkozni U Ón szerint veszélyben van-e a békési rendőrügyek kirobbantójának. Karancsi TibornaK az élete? VR ORAFIKA/VÍZIMOLNÁR STÚDIÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom