Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-02-03 / 230. szám

FOTÓ: FEB/REUTERS 2 ★ KÖRKÉP ★ 1999. október 3. Másfél millió telefontulajdonost érint: Januártól minden mobilszolgáltatónak át kell térnie a másodpercdíj-tarifára Egyre inkább minden másodpercnek jelentősége lesz a telefonálásban. Január elseje óta a Matáv már másod­perc alapú díjelszámolást használ. Szerdától pedig már a Pannon GSM számlázása is erre tér át. Méghozzá az előfizetők nagy örömére, hiszen eddig 15 szekundum beszélgetésért is fél percet, azaz a dupláját fizették. Október 6-tól mindez már a múlté. Éljen a költség- takarékoskodás. Igaz viszont, hogy az eddigi háromminutumos ingyenkapcsolás is megszűnik. A Westel 900 nem változtat, viszont ígéri, hogy 2000-ben nem emelnek árat, és nem szüntetik meg a fent említett három másodperces „sza­bályt”. És nem változtat a Westel 450 sem. Egy­előre. Ugyanis egy korábbi KHVM-rendelet ér­telmében 2000. január 1-jétől minden szolgál­tatónak át kell térnie a másodperc alapú számlázásra. Összehasonlításként, amíg egy átlag ma­gyar állampolgár fizetéséből csúcsidőben napi 25 perc beszélgetésre futja, addig egy brit 185, míg egy amerikai több mint 500 (!) percet trécselhet. (sch) Mobilpénzek h. b.: hálózaton belül, h. k.: hálózaton kívül nettó, (áfa nélküli árak) Pannon GSM (Minimum) Westel 900 (Szervusz) Westel 450 (K. 0.) csúcsidő h. b. h. k. h. b. h. k. h. b. h. k. 10 mp 15,86 16,08 49,50 49,50 45,00 45,00 20 mp 31,73 32,16 49,50 49,50 45,00 45,00 30 mp 47,59 48,24 49,50 49,50 45,00 45,00 40 mp 63,46 64,32 99,00 99,00 90,00 90,00 50 mp 79,33 80,41 99,00 99,00 90,00 90,00 60 mp 95,20 96,50 99,00 99,00 90,00 90,00 120 mp 190,40 193,00 198,00 198,00 180,00 180,00 Táblázatunkban a három mobilszolgáltató legolcsóbb havi alapdíjfizetéssel járó csomagját hasonlítottuk össze a csúcsidőszakban. í ' HÍREK • HÍREK • HÍREK Jövőre ismét nőnek a nyugdíjak Pápa: A következő évben a várható nyugdíjemelés leg­alább nyolcszázalékos lesz a hatszázalékos árnöveke­dés mellett. Ezt azt jelenti, hogy a kormány teljesíti, ami programjában szerepelt: megőrzi, sőt növeli a nyugdí­jak reálértékét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Pápán, ahol felkereste az új idősek otthonát. Öncélú a kormánypárti hatalomgyakorlás Budapest: Másfél éve azt látjuk, a hatalmat lehet ön­magáért, annak öncélú továbbépítéséért használni - mondta Kovács László, az MSZP elnöke tegnap a Fiatal Baloldal nevű új ifjúsági mozgalom alakuló ülésén. A pártelnök úgy vélekedett: az MSZP ma ismét az ország legnépszerűbb pártja. Feloldották a japán atomzárlatot Tokaimura: A japán kormány tegnap feloldotta a tokaimurai uránfeldolgozó üzemtől 350 méteres suga­rú körben lakókra vonatkozó kitelepítési rendeletét. A csütörtökön áttelepített, mintegy 150 ember mostantól biztonságban visszatérhet otthonába. A sugárzás szintjét lakásaikon kívül és belül egyaránt ellenőrizni fogják, mielőtt engedélyezik számukra a belépést. Osztrák választási dilemma Bécs: Viktor Kiima kancellár, az osztrák Szociáldemok­rata Párt elnöke és listavezető jelöltje a mai választások előtt tegnap még egyszer felhívta a választókat a szava­zásra, és lelkűkre kötötte: voksukkal Ausztria jövendő sorsáról határoznak. Kiszabadultak a thai túszok Bangkok: A burmai ellenzéki fegyveresek tegnap elen­gedték összes túszukat, csaknem negyven embert, aki­ket 24 órán át tartottak fogva hazájuk bangkoki nagykö­vetségén, majd helikopterrel a thaiföldi-burmai határ vidékére menekültek. E gy tetoválómester a hét végi varsói tattoo- fesztiválon örökre emlékezetessé tette ügyfele számára a Csillagok háborújának új epizódját A Baljós árnyak szereplőivel tetoválta ki a férfi hátát, derekát. Támadnak az oroszok Az orosz csapatok tegnap elfoglaltak egy csecsenföldi falut, miután több ponton átlépték a határt. Valerij Manyilov, az orosz vezérkari főnök helyettese megerő­sítette: csapatai „néhány méter és néhány kilométer közötti mélységben nyomultak be Csecsenföldre”. Az orosz egységek több helyütt összecsaptak csecsen harco­sokkal, miközben biztonsági övezetet hoztak létre Csecsenföld határmellékén. Tüzérségük és légierejük csapásokat mért és mér a muszlim lázadók feltétele­zett állásaira. Ötvenezer csecsen harcos fogja visszaverni az orosz hadsereg táma­dásait - mondta Ahmed Szakajev csecsen miniszterelnök-helyettes. A politikus megerősítette: országa kész együttmű­ködni az oroszokkal a terrorizmus elleni harcban. Szlovák, ne irigykedj! Szlovákia példát vehetne Ma­gyarországról, amelynek gazda­sága az elemzők szerint a közép­európai országok közül a leg­gyorsabban és a legegészsége­sebben fejlődik - írta tegnapi kommentárjában egy szlovák li­berális napilap, a pozsonyi SME. A magyar példából a szlovákok ­az irigykedés helyett - inkább okulhatnának, hiszen az 1995-1996-ban véghezvitt meg­szorítások magyarországi folya­mataiból hasznosítható tapaszta­latok azt mutatják, hogy az egy­szerű, dolgozó szlovákok hely­zete még korántsem olyan rossz, mint majd később lehetne. Határzár készül Timoron Az indonéz katonák és milicisták újabb 13 áldozatának holttestét ta­lálták meg a kelet-timori főváros közelében - jelentette be tegnap David Wimhurst, az ENSZ kelet-timori missziójának szóvivője. A gödörbe dobott áldozatokat kivégzésük előtt megkínozták. Dilibe megérkezett egy holland rendőr, hogy kivizsgálja egy holland újság­író halálát, akit szeptemberben állítólag indonéz katonák lőttek agyon egy úttorlasznál. A jakartai kormány már bejelentette, hogy megvédi minden katonáját, akit az emberi jogok megsértésével vá­dolnak. Eközben a nemzetközi rendfenntartó erők ezer katonája ál­lásokat foglalt el Kelet- és Nyugat-Timor határán. Felkészültek arra, hogy lezárják a határt. Demszky és Orbán: csúcsterv Budapest Orbán Viktor kormányfő már megkapta Demszky Gábor főpolgármester találko­zót kezdeményező levelét. A kormányfő azonban még nem döntött: leül-e a főpolgármester­rel tárgyalni. Mint mondta, nem ijed meg a budapesti követeléstől. Demszky a főváros ne­vében a metrószerződés törvénysértő felmondása miatt 96 milliárd forintra perli a magyar államot. Budapest első embere közölte: ha sikerül Orbánnal kompromisszumra jutni, a vá­ros eláll a pertől. Karancsi-ügy: Ki kerül rács mögé? Folytatódik a békési rendőrségi botrány. Karancsi Tibor volt Bé­kés megyei felderítő rendőrtiszt főnökeit vádolja, hogy azok összedolgoztak a megyei olaj­maffiában, egyben öt egykori kollégájának rejtélyes halálese­teit is boncolgatja. Karancsi Tibor hetek óta most aludta ki először magát. „Tegnap este dr. Szikinger István, az ismert jogász és ügyvéd az álta­lunk bemutatott bizonyítékok alapján egyértelműen kijelentette, hogy azok tar­talma elegendő állításaim bizonyítására. Én egyébként nem fogok hibázni. Még akkor sem, ha az ügyészség elutasítana. Nem fogadjuk el a Békés Megyei Ügyész­ség Nyomozó Hivatalának pártatlanságát, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a Fővá­rosi Főügyészség Nyomozó Hivatala foly­tassa le az eljárást. Nekik majd bemuta­tom bizonyítékaimat. S hogy véletlenül se veszhessenek el, azokat először az RTL Klubnak mutatom meg, így a nyilvá­nossággal egyidejűleg értesülhetnek a nyomozó szervek is a bizonyítékokról. Rács mögött szeretném már látni a bűnö­söket.” Dr. Szikinger István a VR kérdésére a Békésben kirobbant Karancsi-ügy kap­csán azt a tájékoztatást adta, hogy hiába mondta az esetről Pintér Sándor belügy­minisztertől a megyei főkapitányig min­denki, hogy a Karancsival kapcsolatos ügyekben minden rendben van. „Nyilvánosságra kellene hozni a rend­őrségi vizsgálatok eredményeit. Az álta­lam megismert dokumentumok alapján itt nem egyszerűen Karancsi-ügyről van szó, és aggályaim vannak a rendőri állítá­sokkal szemben is. Karancsi ellen tudato­san folytattak eljárásokat” - mondta az ügyvéd. A jogász szerint nem a rendőrségnek, az ügyészségnek, hanem elfogulatlan, külön e célra létrehozott testületnek kellene vizsgálnia ezt az ügyet. Ennek a lehetőségnek jogi akadálya egyébként nincs, ez a gyakorlat Európa számos országában ismert, elég csak az Angol Királyi Vizsgálóbizottságot említeni. Szikinger véleménye szerint a vizsgála­tot nyugdíjas bírák, professzorok végez­hetnék, akik nem ítéletet hoznának, hanem az eredményeket összegezve véleményüket ajánlásként fogalmaznák meg. Móricz János Egyetemre gyűjtenek A Parciumi Keresztény Egyetem megalapítása létkérdés a romániai magyarság megmara­dása és jövője szem­pontjából - jelentette ki Tőkés László reformá­tus püspök tegnap Bu­dapesten. Bejelentette, hogy átfogó gyűjtőak­ciót indítottak az egye­temért, s reméli, meg­kapják a magyar kor­mányzat által kilátásba helyezett 2 milliárd fo­rintos támogatást is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom