Békés Megyei Hírlap, 1998. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Meddig szeretne élni, kérdeztük fia­tal olvasóinkat, köztük Szentesi Sza­bolcs békéscsabai tanulót. (5. oldal) Othello, az évad nyitánya A családi, erkölcsi drámák sorozata folytatódik a Jókai Színház idei évadjá­ban Shakespeare Othellójával. (7. oldal) Győri duatlont nyert Győri Ferenc, a Békéscsabai AC szu- permaratonistája a Bau-Plan duatlon fesztivált nyerte meg. (14. oldal) 1998. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 230. SZÁM Nem hétköznapi, ahogy a 7. napon ráköszönünk Önre egy Jó-lel! Keresse a megye 540 újságárusánál! Átadják a piacot, (cs) Orosházán, a Könd utcai piactér lassan elnyeri végső formáját. Már csak a kerítés festése van hátra, a hiányzó burkolatot pótolják és a kúszónövényeket telepítik a Városgazdálkodási Kft. dolgozói. Szombaton végérvényesen felszabadul a Könd utca teljes hosszában fotö: kovács Erzsébet * Búzafronti bevetésen az önvédelmi légió? „Elbeszélgetést” terveznek Karsai Józseffel a baráti körös fradisták Nem éppen bensőséges hangvételű közleményt juttatott el szer­kesztőségünkhöz az FTC Békés Megyei Baráti Köre (BMBK). Az iromány azt tartalmazza, hogy a baráti kör Botyánszki György elnök és Somogyi Imre alelnök javaslatára miképpen határozott dr. Karsai József battonyai gazdajegyző „viselt” dolgai felől. Megyei intézmények Battonyán Munkalátogatást tett Batto­nyán tegnap két megyei fenn­tartású intézményben Varga Zoltán, Békés megye közgyű­lésének elnöke. A Mikes Kelemen Középiskola és Kollégium, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági otthon helyzetének és együttműködé­sének áttekintésében a megye­házát az intézményfelügyeleti osztály részéről dr. Kertész Já­nos, a pénzügyi osztályról Nyikora Illésné képviselte. Formanek István, a középiskola igazgatója működés közben mutatta be a vendégeknek a fő­leg idegen nyelvek oktatására alkalmazható multimédiás ok­tatótermet, az Internet-labort és a számítástechnikai kabinetet. A vendégek megtekintették a tanév elejére 6 milliós beruhá­zással elkészült, a mai igények­nek megfelelő fiúkollégiumi épületet. A gyermek- és ifjúsági ott­honban Rácz Gábor igazgató a vendégeket megismertette a gyermekvédelmi törvénynek is megfelelő gondozási körülmé­nyekkel, majd elkalauzolta őket a 160 adagosra bővített konyhá­ra, mely szeptember 1-jétől a helyi középiskola kollégistáit és menzásait is ellátja. M. Gy. Hármasikrekkel gyarapodott Gyula A Lipcsei család mindegyik babát akarta A levél tudatja: amennyiben Karsai József, a dúsgazdag battonyai gazdajegyző tovább­ra sem „nyugszik”, és méltány­talanul „támadja” dr. Torgyán Józsefet, az FTC elnökét, akkor a baráti kör bizottsága elmegy Battonyára „elmemegvilágító” elbeszélgetésre a gazdajegyző­höz, és megpróbálja jobb belá­tásra bírni. Megkérik, hagyja abba nép- és nemzetellenes cselekedetét, ne ássa alá az új kormány működését, Torgyán József nevét pedig csak dicsérőleg vegye a szájára. A baráti kör reméli, hogy sikerül meggyőzni Karsai Józsefet. Mindezt teszik azzal az igaz hittel, hogy az FTC a honszere­tők őserejeként köteles a haza érdekében fellépni. Elhatározá­sukról tegnap Botyánszki Györgyöt kérdeztük. — A békéscsabai búzafóru­mon nem tudtunk Karsai úrral kommunikálni, mert későn ér­keztünk — mondta. — Már be­fejezte beszédét, így nem volt kit kifütyülnünk. Ugyanakkor továbbra is erkölcstelennek tartjuk, hogy olyan ember éget búzát és szítja a hangulatot, akinek csak a gépei értékéből két életet leélhetne egy átlag­polgár. Torgyán Józsefnek nem hagyott kifutási időt, és politi­kai okokból az önkormányzati választások előtt akarja lejárat­ni a kormányt. Mi tudatni kí­vánjuk vele az elbeszélgetésen, hogy nem ő a modernkori Dó­zsa György. — Levelük tartalma igen­csak fenyegető, főként, hogy önvédelmi légiót is felállítottak. — Sok támadás ér bennün­ket, így meg kell védeni magun­kat. Ezért a baráti kör mintegy 100 tagja — akikben romanti­kus érzéseket keltett a római lé­giók ténykedése, és történelem­ből az ókort kedvelik a legjob­ban — önállóan adta az elneve­zést. Az erőszakot ugyanakkor kerüljük, de aki radikálisan lép fel Torgyán József ellen, annak radikálisan kell válaszolni. — Milyen lépéseket fontol­gatnak, és mikor kerül sor az ,,elbeszélgetésre" ? — Ahogyan a levélben is megfogalmaztuk, mi le akarjuk beszélni a gazdajegyzőt a zavar­keltésről. Ha viszont nem hagyja abba, és a pénteki demonstráció­nál kiterjedtebb akciót szervez, meglepetésszerűen érkezünk. Minden traktor elé fradista fek­szik majd, és ha elhurcolnak ben­nünket, akkor is visszamegyünk. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Számítógépek, (gh) A Battonyai Gyermek- és Ifjú­sági Otthon négy 750-es IBM színes monitoros, hangkijelzős számítógépet nyert a Soros Alapítványtól a közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató gon­dozottak otthoni tanulásá­nak, ismeretszerzésének se­gítésére. Szépül a bíróság, (i) Ezekben a napokban áll­ványerdők övezik a Szeg­halmi Városi Bíróságot. A gondos munkálatok során teljesen megszépül a műem­lék jellegű épület. A beruhá­zás 15 millió forintba kerül, s a kivitelezést október má­sodik felére fejezik majd be. Sikeres pályázat, (z) A Békési Ipari Szakközépis­kola sikeresen pályázott a megyei Decentralizált Szak­képzési Alaphoz egy Festő faipari megmunkáló gépsor­ra. A kapott és vásárolt esz­közöket október 2-án 9 óra­kor gépbemutató és konzul­táció keretében adják át a Szarvasi út 44. szám alatti tanműhelyben. Kegyelettel, (r) Kollé­gisták lelkes csoportja kez­deményezésére a közelmúlt­ban alakult meg a Sárrétiek Klubja Gyomaendrődön, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban. A klubtagok szeptember 29-én, a pákozdi csata évfordulóján Bihar megyébe, Kómádiba látogattak, ahol megkoszo­rúzták egy 1848—49-es honvéd főhadnagy sírját. Komádiban a faluvégesi te­metőben nyugvó honvéd sír­jára annak idején Kovács Károly, a kollégium vezetője hívta a fel a helyi önkor­mányzat figyelmét. A sírt a település rendbe hozatta és gondozza. Gyula történetében másod­szor fordult elő, hogy hármasikrek születtek. Kin­ga, Sanyika és Imike tegnap jöttek a világra a Debreceni Orvostudományi Egyetem klinikáján. A városban 15 évvel ezelőtt szü­lettek először hármasikrek, ugyancsak egy kislány és két kisfiú. A mostani ikrekkel a Lipcsei család büszkélkedhet. Lipcsei Imre, a Fa- és Fémbú­toripari Szövetkezet dolgozója déltájban tudta meg: megszüle­tett az 1420 grammos Kinga, az 1720 grammos Sanyika, az 1490 grammos Imike. — Az öröm, a meghatottság, az aggó­dás keveredik bennem, messze tőlem nem tudom megsimogatni őket... — mondta. Tizenkét éve házasok, gyermekük nem szüle­tett, most egyszerre három is. A DOTE klinikáján megpróbál-- koztak a lombikbébi-program- mal. Lassan egy éve, hogy el­kezdődtek az első vizsgálatok, sok utazást, törődést tudhatnak maguk mögött feleségével, aki Gyulán, a megyei kórház nő- gyógyászati osztályának mun­katársa. — Nagyon örülök és köszönöm a klinikának, hogy végre gyermekeink születhet­tek! És köszönöm feleségem ki­tartását, türelmét... vigyázzon mindegyikükre — fogalmazta meg érzéseit Lipcsei Imre. Néhány hónapja már tudták, hármasikreket várhatnak. Prob­léma nem volt, reméltek. Lip­csei Imre bátyjának ikerlányai vannak, öccsének egy kislánya és egy kisfia, babaruhákat tőlük kaptak, no meg az ismerősök­től. Hiányzik a háromszemélyes babakocsi, a pelenka... A DOTE Szülészeti és Nő- gyógyászati Klinikájának igaz­gatója, dr. Borsos Antal el­mondta, nagy súlyt viselt az édesanya, ezért végeztek tuda­tosan, 33 hetes korban császár- metszést. Mindenki jól van, a babákat inkubátorban vigyáz­zák. A méhen belüli magzatok számát csökkenthetik a meg­születés érdekében, a gyulai édesanya mindhármukat akar­ta. A gyulai Egészséges Váro­sért Közalapítvány a népessé vált család segítésén igyekszik, s Lebenszky Attila polgármes­ter is hasonlóan nyilatkozott. Szőke Margit Es mégis mozgott a föld! ..• »R1- N N éhnnnan felriadtak álmukból — kérd dir ekkel értékelik a rennest ST/HL BRIGGS & STRATTON VIKING’ CSEMPECENTRUM AJÁNLATA: 15 x 20-as fehér csempe 15 x 20-as vásárhelyi falicsempe olasz beltéri padlólap beltéri ragasztó fagyálló ragasztó flexibilis (padlófűtéshez) padlókiegyenlítő 1090 Ft/m2 1290 Ft/m2-től 1290 Ft/m2-től 890 Ft/25 kg 1190 Ft/25 kg 2200 Ft/25 kg 2100 Ft/25 kg Továbbá akciós ßränitlapok, s amíg a készlet tártig BÉKÉSCSABA, Bartók B. út 4&-50. Telefon: 445-442. Nyitva: 8—17.15-ig, szombaton 9—12-ig. Az érzékenyebbek ugyan felkapták a fejüket, de a lakóházak­ból nem rohantak ki az emberek Békéscsabán tegnap hajnal­ban, amikor elérte a várost az a földrengés, melynek epicentru­ma feltehetően Belgrádtól 80-100 kilométerre volt, és az egész országban észlelték. A nulla óra 14 és 15 perc között keletke­zett, Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű földmozgás igencsak megszelídült — Dél-Magyarországon 3-as, 4-es Richter-skála szerinti erősséget mértek —, mire a megyeszékhelyre érkezett. A földrengés károkat nem oko­zott, a tűzoltósághoz, a rendőr­séghez és a polgári védelmi pa­rancsnoksághoz sem érkezett lakossági jelzés. Nem volt ilyen szerencsés a polgári védelem Csongrád megyei ügyelete, ahol fél egytől kettőig folyama­tosan csörgött a telefon. Sokan egyszerűen arról érdeklődtek, mi történt, mi a teendő. Néhány esetben a magasabb épületek la­kói lementek az utcára és akadt, akit az ügyeletes csak azért hí­vott vissza, hogy megnyugtas­sa: riadalomra semmi ok. — Szegeden kisebb károkat okoztak a rezgések, néhány épület homlokzata megsérült, hajszálrepedések keletkeztek — mondta el Zsíros Tibor, az MTA Szeizmológiai Obszerva­tóriumának tudományos mun­katársa. Ilyen erősségű földren­gést a szabadban vagy földszin­tes házban szinte nem is lehet érzékelni, a magas toronyépüle­tek viszont ezektől a hosszú pe- riódusú hullámoktól kilenghet­nek. Erősebb földmozgást 1990 május.30-án észleltek utoljára megyénkben — Gyulán 6,7-est, melytől több épületen hajszálre­pedések keletkeztek —, de epi­centruma annak is külföldön volt, a romániai háromszéki ha­vasokban — mondta el végül az MTA tudományos munkatársa. Orosházán is érezték néhá- nyan a földmozgásokat. Egy fi­atalasszony a televízió előtt szenderedett el, amikor valami megmozdult. — Nem volt kétséges szá­momra, hogy mit érzek. Ilyen volt az 1991-es földrengés is. (Folytatás a 3. oldalon) KMÉPSZAETZIET ÉS -SZERVIZ A hónap ajánlatai: MOTORFURESZ­AKCIÓ ROTÁCIÓS KAPA Danszki-Csiszér Kft., Gyula, Béke sgt. 54. Tel./fax: (66) 361 -024, (30) 9551 -531.

Next

/
Oldalképek
Tartalom