Békés Megyei Hírlap, 1998. augusztus (53. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01-02 / 179. szám

A klimax enyhíthető Az átlagos életkor várható megnöveke­désével a nő élete több mint harmadát a változás kora után éli le. (9. oldal) HÉTVIGI magazin 5-8. oldal Rókák az úton A fiatal rókák óvatlanok, tapasztalat­lanok, ezért kerülnek könnyen a gépjárművek kerekei alá. (13. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT IMS mm hírlap 1998. AUGUSZTUS 1-2., SZOMBAT-VASARNAP ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 179. SZÁM METEOR AUTÓALKATRÉSZEK. Békéscsaba, Szarvasi út 66. Hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12 óráig. Telefon: (66) 448-031. Szoptatási világnap ’98. Hatodik alkalommal rendezték tegnap Békéscsabán a szoptatási világnapot. Felvételünkön Rebeka és édesanyja. (írásunk a 3. oldalon) fotó: such tamás A szakképesítést igazolni kell Július elsejétől az úgynevezett egyablakos rendszerben adják ki a kamarák a vállalkozói iga­zolványokat. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az első új vállalkozói igazolványt a harmincnapos határidőt be­tartva július 29-én adta ki. Az új rendszernél a kezdeti gondok mellett az is problémát jelent, hogy sok vállalkozó nincs tisz­tában azzal, hogy a vállalkozói igazolvány kiváltásához előre be kell mutatni a vállalkozáshoz szükséges szakképesítés meg­létét. Amennyiben ez nincs meg, vagy megszerzése folya­matban van, úgy áthidaló meg­oldást jelent, ha a vállalkozó nyilatkozik arról, vállalkozásá­ban szakképzett alkalmazottat foglalkoztat mindaddig, míg meg nem szerzi a megfelelő szakképesítést. (y) Ruházati termékek nyári vására augusztus 1-játől az ÜNIVERZ0L flruházban^s^í^ >. Q íf mgedmánnyel! Amíg a készlet tart. HÍREK Hármas halál, (y) Hár­man haltak meg abban a bal­esetben, mely tegnap 13 óra 50 perc körül történt a 44-es főút 104-es kilométe szelvé­nyében. Kondorosról Békés­csaba felé tartva egy szlovák Skoda személygépkocsi egy jobb kanyarban — eddig is­meretlen okok miatt — egye­nesen továbbhajtott, áttért a szemközti sávba és ott egy szabályosan haladó Merce­desszel ütközött. A Skodá­ban ülő három személy — két szlovák állampolgárságú férfi és egy magyar nő — a helyszínen életét vesztette. A Mercedes vezetője nyílt láb­szártörést szenvedett. A bal­esetet a megyei főkapitány­ság közlekedési osztálya mű­szaki szakértők bevonásával vizsgálja. Az élelmezési búzáról, (d) A garantált áron államilag fel­vásárolt búza ellenértékének 60 százalékát a felvásárlást végző szervedet az átvételtől számított 15 napon belül, leg­korábban augusztus 1-jén kö­teles a kvóta jogosultjának ki­fizetni. Ehhez hasonló a kis­termelőktől az intervenciós felvásárlás keretében történő jövedelemkiegészítő támoga­tás kifizetése. A felvásárló a termék ellenértékének 60 szá­zalékát az átvételtől számított 15 napon belül, legkorábban augusztus 1-jén köteles kifi­zetni a kvóta jogosultjának. Szúnyoginvázió — nem csak Gyomaendrődön Védekezési lehetőségek a „bölcsőben” Itt a szúnyogok éljenek vagy mi? — fakadt ki az egyik képvise­lő minap a gyomaendrődi testületi ülésen. A felszólalóval töb­ben egyetértettek, mondván, szép, szép a természetvédelem, büszke is a város a Körösök völgyére, de azon nincs mit tagad­ni, hogy a csípőszúnyog bölcsője az a terület. Márpedig a tör­vény ott tiltja a vegyszerrel való szúnyogirtást. A gyomaendrődiek gondja nem egyedi, szúnyoginvázió van az egész Kárpát-medencében. TÍrják László, a Körös—Maros Nemzeti Park igazgatója szerint ebben az időjárás okolható. A száraz tavasz után hosszan tartó csapadékos időszak követke­zett. A hullámtereken megma­radt vizes foltok, illetve az eső utáni belvizes területek kiváló körülményeket teremtenek az élő szervezeteknek, így kedvez­nek a csípőszúnyog szaporodá­sának is. (Folytatás a 3. oldalon) Bőrszínéért ütötték az idegent Egyévi felfüggesztett büntetés faji csoport elleni erőszakért < Gyorsított eljárással tárgyalta a Békéscsabai Városi Bíróság P. A. békési és Ü. Z. békéscsabai fiatalember ügyét tegnap. P. A. és Ü. Z. július 25-én éjfélkor Békéscsabán a Szilvia Szupermar­ket előtt két színes bőrű fiatalemberbe kötött bele, és egyiküket P. A. egy sörösüveggel fejbe vágta. Mivel a sértetteket bőrszínük miatt bántalmazták, és Ü. Z. náci jelképekkel és horogke­reszttel díszített pólót viselt, a súlyos testi sértés kísérlete melk tt faji csoport elleni erő­szak bűntettében és önkény­uralmi jelképek használatának vétsége miatt indítottak elle­nük eljárást. A két elkövető több szórako­zóhelyen megfordult, mielőtt be­tértek volna a szupermarketbe sört venni. A vásárlás után P. A. éppen akkor lépett ki az üzletből — ahol barátja várta —, amikor a Sierra Leone-i és a nigériai fia­talember elhaladt előttük. A két fekete bőrű férfit leniggerezték, majd mikor azok szó nélkül to­vábbhaladtak, utánuk mentek, és P. A. a kezében tartott sörös­üveggel fejbe ütötte egyiküket, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A két fe­kete férfi nem értette, miért tá­madták meg őket. Az elkövetők tettüket nem tagadták, és elismerték azt is, hogy kapcsolatot tartanak fenn szélsőjobboldali beállítottságú személyekkel. P. A. február­ban már próbaidős büntetést kapott náci jelképek birtoklása miatt. A két fiatalembert — Ü. Z.-t bűnsegédként — egyévi, próbaidőre felfüggesztett bör­tönbüntetésre, illetve Ü. Z.-t még 20 ezer forint pénzbünte­tésre is ítélték. Az ügyész sú­lyosbításért fellebbezett. Kovács Attila A falrontó gyulai kempinges esete a nyilvánossággal Ami titok: föld fedi Elképesztő dolgok történnek a világban. Mint írtuk, Gyulán, a maga nemében páratlan vár tövében egy kemping üzemeltető­je saját, illetve mellette lévő bérelt telkén hozzálátott a közép­kori vár falának lebontásához: kellett a hely további lakókocsik elhelyezéséhez. Tudvalévő, hogy a ma látható téglavár a gyulai erődítmény nagyúri kastélyaként üzemelt. Az igazi védvonal az ezt és más épületeket körülölelő várfal volt, melynek maradványai ép­pen a kempinges telkeken ma­radtak meg csodálatos — mondjuk úgy — épségben. Eb­ből persze ma már csak egy gátszerű rézsű látható, hiszen a két fa oszlopsor közé döngölt földből álló fal réges-régen összeroskadt, majd rákerült föld lankásította. Am a szerke­zete ma is ott pihen a földben. A várfürdő területén is nyomon követhető várfalvonulat igazán ép darabját akarta most el­emészteni a kalmárszellem. (A rondellához közel látható má­sik sáncrészlet a szakemberek szerint „operett”, melyet jel­zésként hordtak oda. A most tárgyalt eredeti szakasz azért maradhatott meg, mert a kas­tély parkjában évszázadokon át senkinek sem támadt oka bán­tani — egészen eddig.) (Folytatás a 3. oldalon) A Nagycirkusz Csabán Új, nemzetközi gálaműsorával lép a közönség elé idén is Békés­csabán, a városi sportcsarnokkal szemközti cirkusztéren a Buda­pest Nagycirkusz. Ádám László, a cirkusz igazgató-menedzsere elmondta: változatos műsort kí­nálnak korosztálytól függetlenül mindenkinek augusztus 7-én, pénteken 18, valamint augusztus 8—9-én, szombaton és vasárnap egyaránt 15 és 18 órától. A prog­ramban láthatók lesznek a Buda- pest-csoport bravúros lovas zsonglőréi, Krisztina, a hajlé­konyság csodája és Daniela 12 méter magasban, a hajánál fog­va, biztonsági öv nélkül. Külön­leges medveszámot is megcso­dálhatnak a nézők. Természete­sen a gyermekek kedvencei, a bohócok sem hiányozhatnak, és egyéb meglepetéseket is tartogat a Budapest Nagycirkusz nem­zetközi gálaműsora. Ny. L. Suzuki: a kedvelt autók között Európában Németország után Magyarországon adják el a leg­több Suzukit. Az ország délkele­ti régiójában pedig Békés me­gyében a legkedveltebb a „mi autónk”. Békéscsabán a Suzuki Ankers Kft. öt éve forgalmazza a márkát. A közelmúltban költöz­tek új, a Szarvasi út és a Békési út kereszteződése mellett találha­tó szalonjukba, melynek tegnap tartották a hivatalos megnyitóját. A megnyitóra vásárlóit, partne­reit, bankok képviselőit, a Magyar Suzuki Rt. vezetőit hívta meg a bé­késcsabai márkaképviselet. A Su­zuki „család” nevében Tadashi Kondo, a Magyar Suzuki Rt. igaz­gatója, igazgatósági tagja köszön­tötte a szalon vezetőjét, Pató Ist­vánt. Elmondta, a Magyarországon gyártott Suzukik 100 százalékosan megfelelnek a japán gyártási köve­telményeknek. Bár a múltban vol­tak keserű évek, mikor a túlélésért küzdöttek, márkaképviseleteiknek is köszönhetően ma hazánkban a legkedveltebb márkák közé tarto­zik a Suzuki. A jövőbeni fejleszté­sekről szólva kiemelte, a General Motorsszal folynak tárgyalások az együttműködésről, melynek kere­tében Magyarországon is várható­ak további befektetések. K. A. Tadashi Kondo és Pató István Végh László békéscsabai al­polgármestert avatja be a Suzuki terepjáró kezelésének rej­telmeibe FOTÓ: SUCH TAMÁS RENDEZVÉNYSZERVEZŐK, FIGYELEM! SÖRPAD-, SÖRASZTAL-GARNITÜRA CSAK MOST KAPHATÓ. VEGYE AMÍG A KÉSZLET TART, RÁADÁSUL Cím: Békéscsaba, Tüzép, Ipari út 13. (Shell-kút mögött). Naponta: 9-13 óráig várjuk az érdeklődőket. AKCIÓS ÁRON! Hossza Szélessége Magassága asztal 220 cm 50 cm 76 cm pad 220 cm 25 cm 47 cm Csiszolt felületek, kerekített étek-sarkok, acélból készült lábak. Hordozható, összecsuk­ható, könnyen szállítható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom