Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-13-14 / 137. szám

<z> ^ 1998. június 13-14., szombat-vasárnap SZOLGÁLTATÁS } Kalendárium Június 13. Június 14. Napkelte: 4.47 — Napnyugta: 20.42 órakor Napkelte: 4.46 — 20.42 órakor Napnyugta: Holdkelte: 23.08 — Holdnyugta: 7.59 órakor Névnapok: ANTAL, ANETT. Holdkelte: 23.46 — 9.04 órakor Névnap: VAZUL. Holdnyugta: Antal: latin eredetű név, jelentése: fejedelem. Vazul: a görög eredetű Bazil (jelen­tése: királyi). Horoszkóp 1KREK(V. 21—VI. 21.). Felejtse el a hétköznapi gondo­kat, munkát, inkább napozzon, strandoljon. Kikap­csolódásra van szüksége, ilyen időben úgysem bírna in­tenzíven munkához látni. Le­gyen jókedvű. Kedvesét hall­gassa figyelmesen. " RÁK (VI. 22—VII. gitt 22.). Vonzóbb a ',i Rák, mint máskor. Semmi sem állíthat­ja meg abban, hogy új szerel­mi partnert találjon, ha ehhez van kedve. Engedje érvényre juttatni gyengébb oldalát. Má­sok becsülni fogják őszintesé­géért, nyíltságáért. Rommel Ibolya Bé­késcsabán holnap ün­nepli születésnapját. Szeretettel köszöntjük! OROSZLÁN (VII. 23— VIII. 23.). Régi barátainak egy csa­pata már nem jelent az Ön számára akkora vonz­erőt, mint egykor. Kicsit meg­koptak, mint az Önök közötti kapcsolatok. Zajos társaság nélkül is igazán jól érezheti magát ezen a júniusi hét vé­gűn­, SZŰZ (VIII. 24— ^ IX. 23.). Gyönyörű zöld a határ, amerre - a szem ellát. Az óce­áni légtömegek beáramlása szinte berobbantotta a vegetá­ciót. Szép napokat tölthet el a természet lágy ölén, ha a szú­nyogok is úgy akarják. MERLEG (IX. 24— X. 23.). Valaki, ^JUgf akit Ön különösen vonzónak talál, eset­leg szintén viszonozza ezt az érzelmet. Ne csak távolról lel­kesedjenek egymásért. Szent Iván havában az a természe­tes, ha meri kimutatni az ér­zelmeit. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.). Miért nem megy társaság­ba és miért nem szó­rakozik valakivel, akihez kü­lönösen vonzódik? A románc különleges lehet Szent Iván havában, ha a hét végén meg­teszi a kezdő lépéseket. Bátor­ság! NYILAS (XI. 23— XII. 21.). A szőlő­je- ben ilyenkor, a me­leg, párás napokon a legnagyobb a peronoszpóra veszélye. Két permetezés kö­zött fordítson némi időt a pi­henésre és a meditációra. Tiszta fejjel sokkal jobban tud odafigyelni a lényegesebb dolgokra. Szombaton menjen társaságba. BAK (XII: 22—1. 20.). Vásároljon P szép, divatos nyári holmikat, mert szük­sége lesz a jó megjelenésre. Ha társaságba megy, az Ön számára fontos személyeket elbűvöli, humorával lenyűgö­zi őket. Nagy lesz a kísértés a szerelemben. VÍZÖNTŐ (I. 21— II. 20.). Örömét leli abban, ha kicsinosít­ja lakását, és ha apró ajándékkal halmozza el sze­retteit. Élvezi a társaságot és a szórakozást. Azonban pihen­nie is többet kell, szüksége van lazításra, kikapcsolódás­ra. HALAK (II. 21— III. 20.). Nagy ked­vet érez az utazás­hoz, szórakozáshoz, családi programokhoz. A hét­végi napok kiválóan alkalma­sak társasági életre. A gyö­nyörű nyáreste a szerelemnek kedvez. KOS (III. 21—IV. SÉ 20.). Nagyon kelle­mes környezetben töltheti a hét végét. Régi kapcsolatában új színt fedez fel, avagy most szánja el magát a döntő vallomásra. BIKA (IV. 21—V. 20.). Töltse szabad­idejét a természet- "fííP ben. Az egészségé­nek is határozottan jót tenne és kedvét is leli a csodálatos környezetben. A napsütésnél semmi sem kellemesebb, a társasága pedig vidámnak ígérkezik. FIGYELEM! Elveszett a Lencsési úton (a volt KISZ- tábor közelében) egy tibeti ter­rier, hosszú szőrű, zsemle- szí­nű, pulihoz hasonló, Buksi névre hallgató kiskutya. Kérem a becsületes megtalálót, ju­talom ellenében értesítsen. Telefon: 06 (30) 281-706. I Békéscsabán ma ünnepli 3. születésnapját Bessenyei Attila András. Szeretettel köszöntik szülei és nagyszülei. S „A zene nem verseny” Pataj György a harmadik legjobb jazz-zongorista Olyan ez, mint a bűnbeesés. A felém szálló ritmusok védtelen­né teszik esendő lelkem. Oda az önkontroll. Ilyenkor az ember nem tudja, mi a jobb: ha hagyja gondolatait szabadon csaponga- ni, vagy ha koncentrál az inter­pretációra. Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. A zongora azonban más. Finom, visszafo­gott csilingelőse, varázslatos harmóniái az ember magánszfé­rájába hatolnak. Június 5-én — mint azt ko­rábbi számunkban már említet­tük — Budapesten a Magyar Rádió Rt. Bartók Adó-főszer- kesztőség Hang-versenyszer- kesztősége a Márványteremből élő adásban sugározta a Füsti Balogh Gábor jazz-zongora te­hetségkutató verseny döntőjét. A hét döntős 25 év alatti fiatal tehetség között szerepelt a bé­késcsabai Pataj György is, aki harmadik helyezést ért el. A verseny megosztott első helye­zettje Óláh Cumo Árpád és Sza­bó Dániel lett. A második helye­zést Balázs Józsefnek ítélte a magyar jazz-szakma jelentős képviselőiből álló zsűri (Szakcsi Lakatos Béla, Oláh Kálmán, Kőszegi Imre, Borbély Mihály, Lakatos Tóni mv. — a szerk.). A döntőt követően, másnap este a Stefánia palotában került meg­rendezésre a verseny gálaestje, ahol a magyar jazzélet legjele­sebb képviselői léptek fel, mint az újjáalakult Kis Rákfogó együttes, amelynek tagjaként hazalátogatott Németországból Lakatos Tóni. Többek között szerepelt még Szakcsi Lakatos Béla, ifj. Szakcsi Lakatos Béla, az Oláh Kálmán sextett, Vukán György, ifj. Füsti Balogh Gábor és a fiatal tehetségek közül az első három helyezett. — Mint harmadik helyezett milyen jutalomban részesült? — A Warner Bros magyaror­szági képviselőjétől, Kaszás Fe- renctől kaptam CD-ajándékcso- magot, a Magyar Rádió Rt. Bar­tók Adó-főszerkesztőség főszer­kesztőjétől, Hajdú Istvántól pénzjutalmat, és az első három helyezett ajándékaként fellép­hettem a másnapi gálaesten. Ezen az estén Egri János (bőgő), valamint Ferge Béla (dob) zené­szek voltak a partnereim. — A közeljövőben szeretne felköltözni Budapestre. Amikor ezt a döntést hozta, szerepet ját­szott szakmai pályafutásának kérdése is? — Igen. Ez volt a döntő kér­déskör. A verseny volt az, ami feltette az „i”-re a pontot, hiszen most saját magamnak is bizonyí­tottam, s mások elismerését és támogatását megkapva jutottam erre a döntésre. Sajnos az ország­nak ezen szegletében a jazz, mint érvényesülési forma nem nyújt nagy lehetőségeket. Budapesten egyre több jazzklub alakul, ahol a volt évfolyamtársaimmal, bará­taimmal van lehetőség fellépé­sekre, s az igény is sokkal na­gyobb a fiatalok körében.-— Ha a jövőben visszahívják immár vendégművészként, re­mélhetjük, hogy visszajön? — Hogyne. Ez magától érte­tődik, hiszen mégiscsak itt szü­lettem, a szívem nagyobbik felét itt hagyom Békéscsabán. Legközelebb idén nyáron ta­lálkozunk Pataj Györggyel, a gyulai jazzfesztivál vendége­ként, amikor is Kőszegi Imre zenekarával fog fellépni. Tusjak Marianna Mezőkovácsházi társastáncosok sikere Nemrég rendezték meg Mező- kovácsházán, a művelődési központban a XIX. nyári társas­tánc versenyüket — a Holiday TSK szervezésében. A díjazot­tak okleveleket és érmeket kap­tak, valamint a helyi táncosok, akik nagyon jól szerepeltek, a városi önkormányzat különdíjá- ban részesültek. A táncklub 1980-ban alakult meg. A verse­nyek E, D, C osztályban, junior és ifjúsági kategóriában, stan­dard és latin táncokból voltak. METAKER PIVS TOVÁBB TART AMETAKER-NYÁR! Még mindig 980rt, szőnyeg, de ha 20 m2 alatt darabszőnyeget vásárol, már 600 Ft/m7 es áron viheti! | Térjen be hozzánk, hisszük, hogy nem fog csalódni! Békéscsaba, Andrássy út 42. Eredmények. E junior I. Standard: 3. Zengő Ferenc— Hedvig Virág. Latin: 3. Zengő Dezső—Fekete Beáta. D juni­or. Latin: 1. Zengő Ferenc— Hedvig Virág. D junior II. Standard: 6. Dankó Richárd—Németh Valéria. D ifjúsági. Latin: 5. Sípos Csaba—Farkas Natália. C ju­nior II. Latin: 3. Dankó Richárd—Németh Valéria (va­lamennyien a helyi TSK tánco­sai). A BMG Ariola Hungary számára nagy megtiszteltetés, hogy meg­jelentetheti a legendás „Képzelt riport egy amerikai popfesztivál­ról” című musical új hangfelvé­telét CD-n és kazettán — hangsúlyozta a napokban Békés­csabán László Viktória, a kiadó munkatársa. Elmondta: a magyar színháztörténet egyik kiemelke­dő eseménye volt a musical 1973-as bemutatója. Azzal, hogy a Vígszínház a darabot műsorára tűzte, forradalmi tettet hajtott végre, és fiatal tehetségek számá­ra egyedülálló bemutatkozási le­hetőséget biztosított. A musical ismertsége és népszerűsége azóta is töretlen. A darabot több, mint egymillióan tekintették meg. László Viktória kiemelte: a BMG Ariola Hungary a 25. év­forduló méltó megünneplése al­kalmából készítette el a mű új hangfelvételét. A produceri teen­dők ellátására a még csak 19 éves, zseniális ütőhangszeres művészt, hangszerelőt és zene­szerzőt, Borlai Gergőt kérték fel. Támogatók: városi önkor­mányzat, Mozaik Áruház, Bö­be méteráru, Kovácsné Tóth Ildikó, Márta Attila, Május 1. Mgtsz, Battonya, ÁMK. vala-' mint a gyermek- és ifjúsági alapprogram tanácsának tá­mogatása (pályázati pénz, 50 ezer forint). Köszönjük szé­pen. A táncversenyt szervezte, összefogta, s levezetője volt: Antali Zoltán tánctanár, a klub vezetője. Ő azt válaszolta: a mű zeneszer­zőjével szeretne a hangfelvételen együtt dolgozni. Néhány nappal később már együtt ültek a zongo­ra mellett Presser Gáborral.- A BMG munkatársa megjegyezte: talán azért alakulhatott ki ilyen jó összhang kettejük között, mert a két művész egy napon született, igaz, Presser Gábor 30 évvel ko­rábban. Borlai Gergő az albumon sze­replő sok művészhez hasonlóan a mű bemutatójának idején még nem is élt. A Popfesztivál híres dalait egy új generáció énekli az új lemezen. Olyan sztárokat hall­hatunk, mint Ákos, Balázsovits Edit, Bíró Eszter, Kaszás Attila, Lovasi András (Kispál és a Borz), Novák Péter (Kimnowak), Roy, Szinetár Dóra, Tisza Bea, Fehér Adrienn. A stúdiózenészek is a legkiválóbbak közül kerültek ki, említhetjük Sipeki Zoltánt, Stud- niczky Lászlót és Kaltenecker Zsoltot. A felvételek a Tom-Tom Stúdióban készültek, Paczári Ká­roly vezetésével. Ny. L. Újra valóság a „Képzelt riport” Időjárás Nagy nedvességtartalmú és egy­re hűvösebb levegő árasztja el térségünket. Emiatt ma számot­tevő napsütésre nem számítha­tunk. annál inkább gyakori eső­re, záporra, zivatarra, sőt néhol felhőszakadás, jégeső is előfor­dulhat. Tovább gyengül a nap­pali felmelegedés, hűvös idő várható. Várható legmagasabb hőmér­séklet (°C) Békéscsaba: 22 Szarvas: 21 Gyula: 21 Szeghalom: 22 Orosháza: 20 Sarkad: 22 Várható legnagyobb széllöké­sek 40—45 (km/ó) Anyakönyvi hírek BÉKÉSCSABA Házasságkötések: Krista Erika és Páli Krisztián Ist­ván, Steiner Hajnalka és Lőrinci András, Steigerwald Marianna Barbara és Kerékgyártó Roland, Tornán Anita (Újkígyós) és Viczján József (Békéscsaba), Mó­ricz Edit (Mezőberény) és Győri László Gábor (Békéscsaba), Bene- Doszpoly Melinda (Mezőberény) és Balogh Róbert (Békés), Bereczki Ilona Ildikó (Mezőbe­rény) és Volnerovicz Mihály (Me­zőberény), Králik Liza (Visegrád) és Penovácz Antal (Dömös), Gyuricza Márta (Gyomaendrőd) és Varga István (Mezőberény), Gyebnár Tímea (Gerendás) és Sztricska György (Gerendás), Molnár Judit Boglárka (Újkígyós) és Gyulai György Zsolt (Nagysza­lonta), Závogyán Márta (Kondo­ros) és Tyichi Mihály Tibor (Kon­doros), Bankó Mária (Kondoros) és Gergely László (Kondoros), Petrovszki Edit (Csorvás) és Evanics János (Csorvás), Greksza Angéla Szilvia (Csorvás) és Óvári Norbert (Csorvás). Születések: Furár György és Szabó Eszter Andrea fia György Sándor, Dologa Mátyás János és Pápa Györgyi leánya Györgyi Ilona, Gál Péter és Laurinyecz Anikó le­ánya Mária Kincső, Tóth Zoltán Szabolcs és Incze Klára fia Bálint, Jantyik János és Kovács Mónika fia Balázs, Rábai Tibor és Krátki Krisztina fia Ákos Bánk (Békés), Toman Attila András és Misik Il­dikó leánya Alexandra Ildikó (Szarvas), Rajki Tóth Zoltán és Kovács Gabriella fia Zoltán (Murony), Kis Miklós és Putnoki Ottilia fia Miklós (Gyomaendrőd), Molnár László és Bencsik Kriszti­na leánya Alexandra Krisztina (Nagykamarás), Fekete László és Kacsala Mónika fia Máté (Murony), Juhász JSölt és Oláh Ágnes Hona fia Gábor (Békés). Halálesetek: Poholló Györgyné Somogyi Ilona (1925, Újkígyós), Szabó István (1910, Újkígyós), Kiss Lajos (1936, Mezőberény), Winter Ádámné Wieszner Magdolna (1902, Mezőberény), Tóth László (1906, Vésztő), Nagy Mihályné Szilágyi Ilona (1938, Vésztő), Vá­mos László (1908, Vésztő), Greg Pál (1922, Kondoros). (ÖELEKTROHÁZ BÉKÉSCSABA, 1998. JÚNIUS 5—13. Baross u. 10. Nyitva tartás: mindennap 9—20 óráig. Rendkívüli vásárlási akciók! Előleg nélküli részletfizetésre minden 30 000 Ft feletti termék megvásárolható. Gyorsított hitelügyintézés a helyszínen! Video tCésxpépzcs akziés át M 39 999 Ft Előleg-Befizetése nélkül: 82 Ft/nap Televízió ICésxpénxíS akciós át 59 999 Ft Előleg befizetése nélkül: 116 Ft/nap TXT-s televízió /Césxfrénxes akciós át 57 999 Ft Előleg befizetése nélkül: 112 Ft/nap Mikrohullámú sütő ICésxfénxcs akciós át 22 999 Ft Samsung-nap Június 13., szombat Folyamatos termékbemutató. 20.15-kor sorsolás a napi vásárlók között. Fősorsolás. 20.30 órától Hevesi Tamás és barátai. CÖELEKTROHÁZ Békéscsaba, Baross u. 10. Békés, Széchenyi tér 9. Gyula, Városház u. 12. Mezőberény, Kossuth tér 2. Orosháza, Kossuth u. 4. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom