Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-13-14 / 137. szám

SPORT 1998. június 13-14., szombat-vasárnap Még mindig nem tud talpra állni! Bérezés Edit kesereg... ...pedig a Békéscsabai AC kiváló szupermaratonistája joggal örül­hetne is, hiszen legutóbb meg­nyerte a Békéscsaba—Nagy­várad—Békéscsaba viadalt. Az nem volt szokatlan számára, hogy mindkét nap után hólyagok keletkeztek a talpán, ezeket más versenyeken is „rendberakja” es­ténként. Mint tette most, Nagy­váradon, az első szakasz után. Arra is számított, hogy a célbaérkezés után is baj lesz, de hogy ekkora és ráadásul... Történt, hogy a viadal hivata­los orvosa nem tudta elkísérni a kórházba, mert a doktort többen is igénybe vették egyszerre. Editet végül mentő szállította be a csabai kórházba, ahol azonban igencsak szakszerűtlenül látták el, amelynek eredményeként a mai napig nem tud talpra állni! A zalaegerszegi pénzügyi és számviteli főiskolán — ahol üz­leti angolt tanít — vizsgáztatni sem tud, illetve otthon fogadja a diákjait. A baj, úgy látszik, nem jár egyedül. Az Európa-bajnoki csapatba kerüléshez éppen azt a Juventus Floriol válogató via­Bérczes Edit FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET dalt nyerte meg, ahol utóbb ki­derült, a szervezők elmérték a távolságot és utólag módosítot­ták az időeredményeket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy már ke­vés esélye van arra, hogy csa­pattag legyen az egyben Euró­pa-kupa versenyen a klasszikus maratoni távon. F. I. Köszönőlevelek az orosházi verseny rendezéséért Jelinekék Taksonyban Bár a hét végén Taksonyban már a harmadik fordulót rende­zik meg az országos autócross- bajnokságban, még mindig ér­keznek köszönőlevelek a leg­utóbbi, orosházi futam szerve­zőihez, amelyben a külföldiek és hazaiak egyaránt elismerésü­ket fejezik ki a magas szintű vendéglátásért, a nagyszerűen előkészített pályáért. Jelinek László a verseny szervezői ne­vében ezúton is köszönetét feje­zi ki minden támogatónak és se­gítőnek. Ami a szombat-vasárnapi vi­adalt illeti, mind a négy oroshá­zi autó „harckész” és Jelinek Zsolt, Nóbik Ferenc, id. Somo­gyi Géza és Rácz János egyfor­mán szeretnék bajnoki pontjaik számát gyarapítani a vasárnap 10 órakor keződődő előfuta­mok, illetve délutáni döntők so­rán. F. I. Százan álltak rajthoz Süvegcukor Kupa Szolnokon Szolnokon rendezték meg a Sü­vegcukor Kupa országos pont­gyűjtő kerékpárversenyt. A via­dalon százan álltak rajthoz, a magyarok mellett jugoszláv és roiyián versenyzők. A kétnapos rendezvényen egyéni időfutam, mezőny- és kritériumverseny volt. A Gyulai R-Sport verseny­zője, Gyepes Zsolt igen szép teljesítményt nyújtott. Egyéni időfutam-versenyben 10 km-en második. Mezőnyversenyben 75 km-en ötödik, a kritérium­versenyben pedig a harmadik helyen végzett. Összetettben második lett, így ő volt a leg­jobb magyar serdülő versenyző ezen a viadalon, mivel az első helyen jugoszláv sportoló vég­zett. Török Mihály amatőr kez­dő versenyző mindhárom ver­senyszámban a középmezőny­ben ért célba. / Uszótanfolyamok Június 15-étől úszótanfolyam indul a békéscsabai Árpád fürdőben, amelyre hatéves kortól várnak gyerekeket. Jelentkezni Fajó Csilla oktatónál lehet 16—20 óra között a ( 66) 456-231-es telefonszámon. Július 6-án újabb tanfolyam indul 7—10 éves gyerekeknek, amelyre 15—17 óra között-lehet jelentkezni hét közben mindennap a békéscsabai Árpád fürdőben Zahorán Kálmánná edzőnél. KÉZILABDA Az NB Il-es női Délkeleti cso­port 1997—98. évi bajnoksá­gának végeredménye 1. Makó 16 2. Csorvás 15 3. Szarvas 14 4. Juhász. GYTF 14 5. Szeghalom 6. M.egyháza 7. Martfű 8. Túrkeve 9. Karcag 10. Békés 11. Szentes 12. Berettyó 3 534 444 35 5 516—448 32 6 473—406 30 7 492—450 29 8 424—403 23 9 452—502 22 10 382—404 21 11 423-443 20 11 496—512 19 12 468—479 17 15 436—492 10 18 412—525 6 A makói együttes feljutott az NB I B-be. Búcsút mondott az osztálynak a Békés, a Szentes és a Berettyó gárdája. Az osztály gólkirálya: Va- laczkai Ildikó (Csorvás) 149 ta­lálattal. Ifjúságiak 1. Berettyó 12 1 1 394—233 25 2. Karcag 12 1 1 365—230 25 3. Csorvás 10­4 346—249 20 4. Túrkeve 8 1 5 339—309 17 5. Békés 6­8 206—290 12 6. Szeghalom 3­11 160—286 6 7. Martfű 2­12 277—376 4 8. Szarvas 1 1 12 201—315 3 Gólkirály: Bartus Viktória (Berettyó) 94 találattal. A megyei I. osztályú női baj­nokság végeredménye 1. Orosháza 21 2 I 574—402 44 2. Doboz 21 - 3 621—435 42 3. Nagyszénás 16 2 6 524—413 34 4. Bcs. NKC 1. 16 1 7 58S—180 33 5. MezóTierény 12 4 8 521—484 28 6. Kétsoprony 11 - 13 412—397 22 7. Bcs. Jamina 9 2 13 376-^*15 20 8. B.szentandrás 9 1 14 425—451 19 9. Bcs. Főiskola 8 3 13 377—405 19 10. Bcs. NKC II. 7 3 14 433—524 17 11. Székkutas 5 2 17 387—499 12 12. Gerla 5 2 17 336-476 12 13. Füzesgyarmat 4 2 18 354—547 10 Az Agro-M. SE Orosháza együttese feljutott az NB II-be. Gólkirály: Békési Andrea (Doboz) 176 találattal. A női utánpótlás-bajnokság végeredménye 1. Bcs. NKC I. 15 - 1 427—160 30 2. M.egyháza 12 - 4 426—254 24 3. Gyula 10 1 5 318—258 21 4. Orosháza 9 - 7 281—281 18 5. Kétsoprony 7 2 7 255—294 16 6. Bcs. NKC II. 6 1 9 240—245 13 7. Füzesgyarmat 4 2 10 230—351 10 8. Bszt.andrás 4 - 12 200—304 8 9. Doboz 2 - 14 180—411 4 Gólkirály: Gáspár Henrietta (Medgyesegyháza) 122 találat­tal. A megyei I. osztályú férfi baj­nokság 1997—98. évi idényé­nek végeredménye: 1. Gyomaendrőd 12 1 1 396—267 25 2. Kondoros 11 - 3 387—284 22 3. Mezőhegyes 9 - 5 310—270 18 4. Köröstarcsa 7 - 7 353—313 14 5. Bcs. Sportes. 7 - 7 289—298 14 6. Újkígyós II. 5 2 7 351—340 12 7. Nagyszénás 3 1 10 257—375 7 8. Battonya - - 14 211—407 ­Gólkirály: Szigeti Pál (Kon­doros) 103 találattal. A férd utánpótlás-bajnokság végeredménye 1. Békés 10 t 1 299—170 21 2. Újkígyós 9 - 3 278—214 18 3. Köröstarcsa 7 - 4 275—215 15 4. Mezőberény 7 - 5 292—199 14 5. Gyula 4 - 8 177—240 8 6. Gyomaendrőd 3 - 9 170—309 6 7. OMTK 1 - 11 165—309 2 Gólkirály: Cifra Tibor (Me­zőberény) 74 találattal. Ki üzemeltesse a sportcsarnokot? A héten sok órás találkozón vitatta meg a hogyan továbbot. a Békéscsabai NKC vezetősége a város polgármesterével, alpolgár­mesterével, az önkormány­zat sportbizottságának elnö­kével és az ebből az alka­lomból a megyeszékhelyre érkezett Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárával, Sinka Lászlóval. Annál is inkább előtérbe került a téma, mert megállít­hatatlanul sorvadni kezdett Békés megyében a nagyobb tömegeket vonzó labdajáték élsport, hiszen a szarvasi kosárlabdázók visszalépése az NB I-től, az Előre FC labdarúgóinak búcsú­ja a legmagasabb osztálytól igencsak átrendezi a megyei térképet. Mondhatni, csak az NB I hatodik helyén kikötő kézilabdázók képviselik első osztályú szinten a csapatsportágakat Bé­késből, no meg az éppenhogy bentmaradt női röplabdázók, akik az Exra Liga mögötti NB I- ben vitézkednek. Hogy a város vezetői mennyire féltik, óvják a megmaradt értékeket, egyelőre nehéz eldönteni. Az viszont jó előjel, hogy valamennyien egy asztalhoz ültek a hívó szóra. Tenniakarásra vall, hogy érdemben vizsgálták annak lehetőségét is, miként lehetne a sportcsarnok üzemeltetési jo­gát a Békéscsabai NKC-ra, illetve a sporttör­vény kívánalmai szerint egy gazdasági társaság­gá átalakuló sportszervre áttestálni. Tény, jelen­leg akadálya, hogy az Expo-Team Kft. joga az üzemeltetés — egészen a 2000. év végéig. Azt viszont furcsa volt hallani, hogy meg­kérdőjelezték: alkalmas lehet-e egy kézilabda­klub (illetve azt működtető gazsdasági társa­ság) arra, hogy egy ilyen intézményt irányít­son? S valóban ki tudna-e termelni ebből olyan pénzösszeget, ami a sportra visszafordítható? Tény, manapság nem nagy üzlet labdarúgó- pályát, uszodát üzemeltetni, hiszen azok aligha termelnek hasznot, inkább pénzbe kerülnek, amit az önkormányzatok (az uszodák esetében a vízművek) állnak, mégha üzemeltetésre ki is adják vállalkozóknak, akik igyekeznek úgy be­osztani a támogatást, hogy jusson a létesít­ményre is, no meg az alkalmazottak, cégtulaj­donosok fizetésére is. A sportcsarnok azonban teljesen más. Az egy olyan komplex létesítmény, amely na­gyon sokoldalúan hasznosítható. S ha ügyes kezekben van, valóban képes hasznot termel­ni. Pontosan nem tudom, mekkora összeggel támogatja manapság az önkormányzat a csa­bai csarnokot, de az bizonyos, hogy nyolc számjegyű, s annak sem az alsó régióját kép­viseli. Emellett működik évről évre a helyi Expo, ami ugyancsak jelentős bevételt képez. A csarnokban szállodai szobák találhatók, több büfé, ami ugyancsak növeli a bevételt. Sőt, kis fantáziával tovább növelhető az olyan vállalkozások köre, amely további nyereséget hozhatna. Jelenleg ennek hasznát egy nem „sportjelle­gű” vállalkozás fölözi le. Ugyanakkor a sporttörvény lehetőséget kí­nál arra, hogy a helyi döntések függvényében, akár sportklubok vagy sporttal is foglalkozó gazdasági társaságok is működtethetik az ilyen célú létesítményeket. Márpedig ha azok terme­lik ki a hasznot, s a sportra fordítják, akkor annyival kevesebbe került az önkormányzat­nak az adott sportág támogatása. Az a kérdés esetünkben pedig nem vetődhet fel, hogy képes-e egy sportcsarnokot működ­tetni a Békéscsabai NKC. Annál is inkább, hi­szen olyan vezetői vannak a klubnak, akik a gazdasági életben is meghatározóak Békéscsa­bán. Az elnök Fabriczy Elemér a Békés Kft. által üzemeltett Terminál igazgatója, az elnök- helyettes dr. Szekeres István bankot irányít, az egyik elnökségi tag, Laurinyecz György a He­tes Kft. tulajdonosa, egyben az országban működő Adidas márkaboltok közül az egyik legeredményesebbet vezeti... És még egy érv, ami az egyesület mellett szól: hasonló elven működik már sportcsarnok az országban, ahol igenis jól „kiegészíti” az egyesület működését, jelentős anyagi támoga­tást nyújtva nekik. Lásd Győrben, ahol egy ezüstérmes csapat egyik anyagi háttere a helyi csarnok. Jávor Péter Július végére teljes értékű „harcos” szeretne lenni Kisebb műtét után a csapatkapitány Még a Debrecen elleni mérkő­zésen megsérült Balog Zoltán, a sokszoros utánpótlás-válogatott labdarúgó, a Békéscsabai Előre FC csapatkapitánya, s bizony sok meccset ki is hagyott a ta­vasz folyamán. Azóta vajúdott, hogy megműtsék-e vagy sem. Idővel úgy-ahogy rendbe jött, már pályára is lépett a bajnok­ság finisében a Diósgyőr, majd a záró fordulóban az MTK ellen is, ám most mégis meg kellett műteni. A sportkórházban dr. Berkes István hajtott végre rajta atroszkópos műtétet. — Az MTK elleni mérkőzé­sen belevetődtem egy lövés út­jába, ami újra meghúzta a térd­szalagjaimat. Végül is a kisebb műtét során Berkes doktor meg­állapította, hogy a porckorong nem sérült meg, de ki kellett tisztítania az ízület környékét, s egy kicsit megnyúlt a belső sza­lagom is, azt is rendbe kellett Balog Zoltán FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER tenni. Most be van fáslizva a lá­bam, egyelőre teljes pihenőt rendelt el Berkes doktor, majd a jövő hét közepén kell jelentkez­nem újra felülvizsgálatra, s ak­kor eldől, hogy megkezdhetem- e az úszást, majd a rehabilitáci­ós mozgást. Szeretném, ha há­rom hét múlva már edzéseket is végezhetnék. — Hová ez a nagy sietség? — A télen már jártam Nyu- gat-Európában próbajátékon, most megint erre van kilátás. Igyekszem mihamarabb meg­gyógyulni, mert július végén, augusztus elején visszavárnak a belga Brugges-be, ahol újra fel­mérik tudásomat, majd két né­met első osztályú klubban is be­mutatkozom próbajátékon. Ad­digra szeretnék teljes értékű „harcos” lenni, illetve ezért is sürgettem a kisebb műtétet, hogy nehogy kint sérüljek rá, mert akkor elszállhatnak remé­nyeim. (jávor) A \ K ^AATESZ tagja Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114. Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198. Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon: (66) 446-552, fax: (66) 441-311. Terjesztésvezető: Rajtár János. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme. Békéscsaba, Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106, és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft. Készül: a COFINEC Hungary Rt. Kner Nyomdájában, Békéscsaba, Baross utca 9—21. Nyomdaigazgató: Péter István. HU ISSN 12151068 A helyi televíziók sportprogramja Csaba Tv. Június 14., vasárnap. Csaba Sport. 19.30 óra (ismétlés 22.15): Sporthírek, benne képes összefoglaló a Gyu­lai FC—Békési FC NB III-as labdarúgó-mérkőzésről, a Békés­csabai VSC—Kecskemét OB I B-s vízilabda-mérkőzésről, helyzetjelentés a Békéscsabai NKC háza tájáról, görkorcsolya­verseny Békéscsabán. Beszélgetés Pásztor Józseffel, a Békés­csabai Előre FC labdarúgócsapatának vezetőedzőjével az el­múlt évről. Június 15., hétfő. Csaba Sport. 17.05: Békéscsabai VSC— Kecskemét OB I B-s vízilabda-mérkőzés (ism.: csütörtök 16.55). 18.30: Sporthírek. 22.20: Beszélgetés Pásztor Józseffel, a Békéscsabai Előre FC labdarúgócsapatának vezetőedzőjével az elmúlt évről. Gyulai FC—Békési FC NB III-as labdarúgó­mérkőzés (ism.: csütörtök 16.55). « « « Csabai Kábeltelevízió. Június 14., vasárnap, 18.00: Wienna Open karateverseny. Békéscsabai VSC—Kecskemét OB I B-s vízilabda-mérkőzés, Center Kupa kispályás labdarúgótorna. Foci-vb telefonos játék. « 8 « Gyula Tv. Június 13., szombat, 19.40: Sportkrónika. « Ä 8 Orosházi Városi Tv. Június 15., hétfő, 19.20: Sporthírek. Ki lesz a világbajnok? Játékra invitáljuk olvasóinkat, amelynek során egy egysze­rű tippet kell tenniük, nevezetesen azt, melyik nemzet csa­pata nyeri az 1998. évi, franciaországi labdarúgó-világbaj­nokságot? E szelvényt több napon át közzétesszük, s a csoportmér­kőzések befejezésének napjáig — ennyi „előnyt kap” min­den olvasónk —, azaz 1998. június 26-áig küldhetik be cí­münkre, Békés Megyei Hírlap szerkesztősége, 5600 Békés­csaba, Munkácsy utca 4. A borítékra, levelezőlapra kérjük ráírni: „Labdarúgó-világbajnokság”! Minden bizonnyal nagyon sokan eltalálják a leendő aranyérmest, ezért hat díjat sorsolunk ki a helyesen tippe­lők között: egy húszezer, egy tizenötezer, egy tízezer és há­rom ötezer forintos vásárlási lehetőséget a békéscsabai Adidas márkaboltban. Sorsolás a vb befejezése után, a nyerteseket lapunkban közöljük. Világbajnok:______________________________________ Név: --------------------------------------------------------------------­Cím: _____________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom