Békés Megyei Hírlap, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-11-13 / 86. szám

1998. ÁPRILIS 12. VASÁRNAP Ára: 46 forint MÁSODIK ÉVFOLYAM TIZENÖTÖDIK SZÁM PÁHOLY DiCaprio a magánéletben bizonytalan 6. oldal VILLANÓFÉNY Koltai szereti, ha minden széken ülnek 7. oldal SPORTVILÁG Egy legenda életre kel 10. oldal Erdő ajándékba. (I) Egy végegyházi lakos kisebb er­dőrészt ajándékozott az ál­talános iskolának. A tanulók április elején összegyűjtöt­ték a szemetet, törmeléket, kemény munkával kivágták a surjákat, majd 35 szülő segítségével több száz facse­metét ültettek el. A gyere­kek szeretnék, ha munkájuk a környezetvédelemben, az oktatásban és a szabadidő eltöltésében hasznosulna. Nem gyújtogatás! (1) Mező- kovácsháza külterületén, az egyik dűlőúton szerdára virra­dóra kiégett egy Lada sze­mélygépkocsi, a lakosság fel- tételezése szerint szándékos gyújtogatás következtében. A városi tűzoltóságon megtud­tuk: személyi sérülés nem tör­tént, a tűz okát nagy valószí­nűséggel elektromos zárlat okozta. ‘KeCCemes húsvéti ünnepelhet íhívánunf^minden kedves Lottószámok .»Á..........................----------------—-----­5- ös lottó: O©®© © Jokerszám: 6- os lottó: A pótszám: © Engem szeress, ne mást! írásunk az 5. oldalon Évezredek üzenete a tojásokon Motívumok Magyarbánhegyesről: tulipán, eperlevél, kígyónyelv Húsvéthétfőn a locsolkodni járó legényeket festett, hí- mes tojásokkal ajándékozták meg a leányok, amelynek máig élő hagyománya van. A tojásfestés már az ókorból ismeretes, de a tojás hímzése, megírása, vagyis mintá­zattal való díszítése elsősorban Európa keleti felében szokásos. A tojásírás technikájáról és művészetéről a népi művészet több területén is jártas magyarbánhegyesi Chavracsek Andrásnét kérdeztük. — A mi vidékünkön az írott tojás nem volt jellemző, itt in­kább az egyszínűre festett a hagyomány. A tojásírásban — mint a gyűjtőmunkákból is­mert — Erdély, Észak-Magya- rországon a Palócföld, vala­mint a Dunántúl jeleskedett. A mintáknak speciális motívum­kincse van, amely a tájegység­re jellemző. — Milyen eszkö­zök kellenek a tojásíráshoz? — A tojás felületére, a minták felrajzolása „írása” az úgyneve­zett batikolás technikájával tör­ténik. Felszerelése házilag előál­lítható. Egy írókát kell készíteni, amelynek neve tájegységenként változik. Kisicének, írókésnek, vagy gicának is nevezik. Egy egyszerű ceruzavastagságú faá­gacskából levágunk 15 cm-es darabot és a végét 2 cm hosszan behasítjuk. Ez a fejrész, amibe az írócső kerül. A csövecske alapanyaga réz, vagy alumíni­um fólia, de akár üres fogkré- mes dobozból, vagy a cipőfűző végén levő pléhből is készíthet­jük. Egy 20-szor 5 mm-es csíkot vágunk és azt rácsavarjuk egy varrótűre. Ezután a tűt kihúzva a csövecskét merőlegesen az ág hasított fejrészébe illesztjük, amit cérnával jól odaéerősítünk. Különféle vastagságú csövecs­kével többféle mintát írhatunk. Kell még körülbelül 10 dkg méhviasz is. Ezt kis serpenyő­ben, cserépedényben (akár fém cipőkrémdoboz fedélben) felol­vasztjuk és állandóan forrón tartjuk. (írásunk a 3. oldalon folytatódik) A költő, akinek különvéleménye volt Felavatták Simonyi Imre emléktábláját Gyulán A költészet napján, április 11-én délelőtt, a gyulai Százéves (Reinhardt) Cukrászda falán a mester tisztelői, barátai köré­ben felavatták Simonyi Imre József Attila-díjas költő, Gyu­la város díszpolgára emléktábláját. A bronz emléktábla a gyu­lai Kiss László szobrászmű­vész alkotása, megörökíti a város költőjének vonásait portréjával és személyisé­gét az idézettel. „Hittél — ám nem a hittant követted./ Gondolkodtál — mi más lehetsz: „eretnek”. A táb­lán, a költő portréja mellett még ez áll: Simonyi 1920—1994. A szögletes betűk illenek hozzá, mert amit gondolt, ki is mondta a kemény, szögletes, kissé hiú ember — mondta el la­punknak a költőt három év­tizeden át ismerő szobrász- művész. Bronz táblája mintha mindig itt lett vol­na, nagyon illik az épület­hez, melynek cukrászdájá­ban Simonyi Imre minden­napos vendég volt. Az avatóünnepségen Tomanék Gábor színmű­vész nagy láttató erővel mondta Simonyi versét, amely gyónás néhai Apor Vilmos úr, volt gyulai plé­bános emlékére. A költőt megidéző Lebenszky Attila polgármester be­szédében emlékeztetett az itt sétáló, ballonkabá­tos, feketekalapos ember­re, akinek különvélemé­nye volt mindenről és másképpen. Mássága pe­dig csak az őszinteség, az irónia és a nosztalgia ke­veréke volt. Görbe tükröt már nem állít, pedig sok­szor jó lenne. Szellemisé­ge, stílusa, egyénisége most is itt sétál a Reinhardtnál, s biztos va­gyok benne, hogy látja amint leveszem a leplet a tábláról, melynek létre­jötte tisztelőinek áldozat- készségéről is tanúskodik — mondta. Az avatóünnepség után sokan felkeresték az épü­letben Simonyi Imre em­lékkiállítását, s a cukrász­dába beülve is a mesterről folyt a szó. Sz.M. Az avatóünnepségen Lebenszky Attila polgármester (balról) és Kiss László szobrászművész FOTÓ: SUCH TAMÁS Előrejelzés Békés megye Várható időjárás vasárnap estig: Az ünnepek alatt folytatódik a vál­tozékony idő. Ele­inte többfelé vár­ható eső, zápor, helyenként ziva­tar, majd felszaka­dozik a felhőzet, pár órára kisüt a nap. A délnyugati szél gyakran meg­erősödik. A hő­mérséklet csúcs­értéke 16, 17 fok körül valószínű. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 Faxbank info: 06-90-304-100 A szolgáltatás Előrejelzés a Tiszántúl térségére: 06-90-304-625 díja: 88 Ft/perc Hírlap—bárányt nyárt (c) A bárány kicsit megszep­penve viselte a fotózást. Képünkön balról Szabó Zsuzsa lapmenedzser, Pataki Antal ügynökség- vezető és Závogyán Már­ti, a szerencsés nyertes. (Tudósításunk a 3. olda­lon.) FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER tersegere

Next

/
Oldalképek
Tartalom