Békés Megyei Hírlap, 1995. június (50. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-02 / 128. szám

1995. június 2., péntek SPORT g — A kiesés és feljutás rendje az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságokban Még sok csapat veszélybe kerülhet A hajrában élesedik a feljutásért a yff. harc és a kiesés elleni küzdelem az \o alacsonyabb osztályú labdarúgó­bajnokságokban. Hogyan alakul a feljutás és kiesés rendje az NB Ill-ban, a megyei I., II. és III. osztályban. Ezekre a kérdésekre kaptunk választ Tóth Márton­tól, a Békés megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárától. — Elöljáróban azzal kezdeném, hogy a ver­senykiírás értelmében azonos pontszám esetén a gólkülönbség, a több rúgott gól, az egymás ellen lejátszott bajnoki mérkőzések pont- különbsége, az egymás ellen lejátszott bajnoki találkozók gólkülönbsége a mérvadó a helyezé­sek eldöntésekor—kezdte a főtitkár. — Nézzük a megyei bajnokságokat, ahol a kieső csapatok számát az NB III-ból kiesők száma határozza meg. Ha az NB III-ból egy Békés megyei csapat esik ki, a 14. helyezett megyei I. osztályú együttes osztályozót ját­szik a megyei II. osztály harmadik helyezett­jével. Ha két csapat esik ki az NB III-ból, akkor a megyei I. osztály 13. helyezettje osztályozót játszik a megyei II. osztály har­madikjával. Három NB III-as csapat kiesése esetén a megyei I. osztály 14. helyezettje egyenes ágon kiesik, a megyei I. osztály 13. helyezettje osztályozót játszik a megyei II. osztály második helyezettjével, a megyei I. osztály 12. helyezettje játszik a megyei II. osztály harmadik helyezettjével. —Sajnos, még az is előfordulhat, hogy négy Békés megyei csapat búcsúzik az NB III Al­föld-csoportjából. Mi a helyzet ebben az eset­ben? — Ha netalán négy együttes esne ki a harmadik vonalból — ez úgy lehetséges, hogy az NB III-as versenykiírás szerint a hat cso­port, két leggyengébb 13. helyezettje is búcsú­ra kényszerül — akkor, a megyei I. osztály 13. helyezettje egyenes ágon kiesik, s a megyei I. osztály 12. helyezettje osztályozót játszik a megyei II. osztály másodikjával, míg a me­gyei I. osztály 11. helyezettje a megye II. harmadikjával. — Mi a helyzet az alacsonyabb osztályú bajnokságokban ? — A megyei III. osztály két csoportjának azonos helyezettjei eldöntik a végső sorrendet az osztályban. Itt elképzelhető, hogy csak a feljutásra esélyes gárdák mérkőznek majd egymással, erről körlevélben kértük a együtte­sek véleményét. Fontos szabály, hogy csak az ifjúsági csapattal rendelkező megyei III. osz­tályú csapat kerülhet fel. így az Északi cso­portban a Körösladánynak, a Gerlának, míg Délen a Kevermesnek és az Újkígyósnak van ifije, tehát ezek az esélyes csapatok. Ha az NB II 1-ból három csapat esik ki, akkor a megyei II. osztály 14. helyezettje egyenes ágon búcsú­zik, a megye II. 13. helyezettje osztályozót játszik a megyei III. osztály másodikjával, a megyei II. 12. helyezettje pedig a megye III. harmadik helyezett csapatával. Amennyiben négy búcsúzó lesz az NB III-ból, úgy a megyei II. osztály 13. helyezettje egyenes ágon kiesik. A megye II. 12. helyezettje osztályozót játszik a megye III. második helyezettjével, míg a megye II. 11. helyezettje a megye III. osztály harmadikjával — fejezte be a főtitkár. (verasztó) Algériai labdarúgó Földváron A Békés me­^ gyei II. osz- Úílyú labda­rúgó-baj­nokságban szereplő pusztaföldvári lab­darúgócsapatban hétről hétre algériai labdarúgó, Dif Mo­hamed kergeti a lab­dát már több éve. — Hogyan került Pusztaföldvárra, s előtte milyen csapat­ban játszott? — A ’80-as évek­ben kerültem Ma­gyarországra, ponto­sabban Szegedre, a József Attila Tudo­mányegyetemre, itt megismerkedtem je­lenlegi feleségem­mel, aki pusztaföld­vári származású, így kerültem Földvárra. Négy éve játszom a helyi csapatban, ahol nagyon jól érzem magam, a játékostár­sak is hamar befogadtak. De mielőtt itt elkezd­tem volna játszani, hívott a szomszédos Kasza­perre Zalai Antal, aki jelenleg az OMTK edző­je. Hazánkban, Algériában az ottani NB III-as Lárba együttesében játszottam, mint csatár. —- A labdarúgás mellett mivel foglalkozik, nem gondolt arra, hogy magasabb osztályban folytassa kedvenc sportágát? — Minden ide köt. A községben nyitottam egy presszót, az itteni teendőket az amatőr labdarúgás mellett el tudom látni. Arra, hogy magasabb osz­tályban folytassam, nem is gondoltam, hi­szen a családom és a munkahelyem leköti minden időmet, meg már nem is vagyok fia­tal, harmincadik éve­met taposom. — A további tervei­ről hallhatnánk vala­mit? — Lehet, hogy fur­csán hangzik, de öt­hat év múlva visszaté­rek hazámba, Algériá­ba vagy édesanyám­hoz Franciaországba, hiszen addigra a gye­rekek is felnőnek, s úgy gondolom, hogy a megélhetésük jobb lesz kint, mint Ma­gyarországon. Addig itt, Magyarországon szeretnék játszani a megye II. osztályban, s bízom benne, hogy együttesünk nem mond búcsút, nem esik ki a III. osztályba. —Mi a véleménye a mai magyar labdarúgás­ról? — Míg kinn éltem Algériában, nagyon jó híre volt a magyar focinak. De ez sajnos megválto­zott, a mai labdarúgók már csak az emlékekből élnek. Van bőven tennivaló javítanivaló e téren Magyarországon. Tóth B. István Dlf Mohamed Q pult mögött Fotó: Lehoczky Péter Kaszaper ötödik, Gyula hetedik Szerdán Békés megye huszon­négy települése vett részt az idei Kihívás Napja programjában. Az éjfélig tartó versengés hiva­talos végeredménye csak csütörtökön vált ismertté. Mint Bertalan Sándor megyei fő­szervezőtől megtudtuk Békés megyében 257 ezer 353 tizenöt­perces teljesítés történt. Az érté­kelés alapján a megyei települé­sek közül saját kategóriájában Kaszaper végzett a legelőke­lőbb helyen, ötödik lett, 24 ezer 538 teljesítéssel. Gyula kategó­riájában a hetedik helyet szerez­te meg, 50 ezer 798 teljesítéssel. A megyei települések közül még a következők végeztek az első harmincban saját kategóri­ájukban. Tizenötödik lett Sar­kad, 16 ezer 775, tizenhatodik Szarvas, 28 ezer 416, huszadik Orosháza, 4 ezer 86, huszonötö­dik, Okány, 9 ezer 420 és hu- szonhetedik, Bélmegyer 19 ezer 486 teljesítéssel. V. L. Miként a „nagyoknál”, győzelem Kanizsán Nagykanizsa—Bé- iit késcsabai Előre FC i_3 (0—1). NB I-es tartalékbajnoki labda­rúgó-mérkőzés, Nagykanizsa, 300 néző. V.: Mező. Békéscsa­ba: Udvarácz (Steigerwald) — Marius, Usmajev, Czipó, Pálfi — Dávid (Rau), Kovás K., Csepregi, Molnár — Tóth Cs., Dobi. A jobb teljesítményt nyújtó vendégek megérdemel­ten nyertek. Kiállítva: Tóth P. G.: Dávid, Tóth Cs., Csepregi. Jó: Usmajev, Dávid, Dobi. « $ M, Kispest-Honvéd—Békéscsa­bai Előre FC 0—0. NB I-es ifjúsági B korcsoportos bajnok­ság, Budapest. V.: Kovács. Bé­késcsaba: Kiss—Koszta, Futa- ki, Mazula — Makai, Csulik, Baukó, Szelei (Szeverényi) — Borbola, Balog Zs., Forrai (Ga- rai). Edző: Marik László. Ki­egyenlített küzdelem folyt a pá­lyán, a csabaiak több ziccert hibáztak. A lefújás előtt egy nyilvánvaló 11-est nem adott meg a játékvezető a vendégek­nek. Jó: Baukó, Futaki, Kiss, Balog Zs. M M M r ® ® ® A labdarúgó Magyar Kupa me­gyei selejtezőjében történt (to­vábbjutottak a vastag betűvel jelöltek). Körösladány—Déva- ványa 0—2, Battonya—Oros­házi MTK 0—1. Gyulán a „területi lovasok” A hét végén Gyulán K/J találkoznak Békés és 7 Csongrád megye leg­jobb lovasai. A területi bajnokság első fordulójának egyik „újdonsága”, hogy a szö­vetség mostantól nagy figyel­met fordít a verseny-fegyelem­re, a lovasok küllemére. Kötele­ző lesz például a zakó és a nyak­kendő, és — hogy ne kerteljünk -— bizony könnyen előkerülhet a szonda is... Mindez remélhe­tőleg csak elősegíti, hogy még rangosabbá, elismertebbé vál­jon a bajnokság, amelyen a gyu­laiak elsősorban ugrólovasai­kért szurkolhatnak, név szerint Galbács Mihályért, Lovas Ist­vánért, Duska Istvánért. Izgalmasnak ígérkezik a 15 szám közül a fogathajtók vetél­kedője, amelyen a tereppályát úgy tervezték meg, hogy az utolsó öt kilométeren belüli öt akadályt a verseny központjá­nak közelében építették fel. Békési gyaloglók az ob-n A hét végi ózdi gyalogló országos bajnokságon a kitűnően 14 szerepelt békéscsabai atléták mellett rajthoz álltak a Béké­si DAC versenyzői is. Mint Kovács Károly edzőtől meg­tudtuk a felnőtt nők 10 km-es távján az ifjúsági korú, Kiskovács Györgyi a 22. lett, 1:00,12-es idővel. A serdülő A korcsoportos llyés Hedvig 1:03,12-es idővel a 27. helyen végzett, míg Földesi Regina a 28. lett. A csapatversenyben a békésiek a hetedik helyet szerezték meg, 3:20,34-es idővel. Nemzetközi kispályás labdarúgótorna r Szombaton egész napos, nemzetközi kispályás labdarú- gótornának ad otthont a békési városi sportcsarnok. Három nagyváradi — az Oliveri, a Bihari Vámosok és a Speranza — csapat és három hazai együttes — a békési Nagyház Pinceborozó, a GAF Kft, és a Békés Megyei Hírlap — küzd majd a Nagyház Pinceborozó Kupáért. A csapatok Péter Gábor és Takács Gábor helyi játékvezetők dirigálásával körmér­kőzést játszanak, egy-egy találkozó 2x 15 percig tart. A torna győztese egy garnitúra mezt kap, a második és harmadik helyezett csapat egy-egy Adidas futball-labdával lesz gazdagabb. Megválasztásra kerül a torna legtechnikásabb játé­kosa és legjobb kapusa, valamint különdíjat kap a gólkirály. A díjakat szombaton este Pásztor József'dá ']d majd át. Sportműsor PÉNTEK KÉZILABDA. Megyei baj­nokság. Férfiak: Békéscsabai Sportcsarnok SE—Orosházi Eötvös, 1 9.00. VÍVÁS. Országos gyer­mekbajnokság, Békéscsaba, 2. Számú Általános Iskola torna­csarnoka, 12.00. SZOMBAT KÉZILABDA. NB II. Juhász Gyula TF—Kétsoprony, női, 10.00. Medgyesegyháza— Szentes, női, 11.00. Orosházi MTK—Túrkeve, férfi, 17.00. Tiszaföldvár—Csaba Mirelité, férfi, 17.00. Megyei bajnok­ság. Nők: Békéscsabai Főisko­la DSE—Békésszentandrás, 10.00. Férfiak: Gyula—Kö- röstarcsa, 10.00. Mezőbe- rény—Mezőhegyes, 17.00. LABDARÚGÁS. NB I. Bé késcsabai Előre FC—Vác FC- Samsung, Békéscsaba, Kórház utca, 17.00, Kurmai (dr. Bo­zóky, Fazekas). NB I tartalék­bajnokság. Békéscsabai Előre FC—Vác FC-Samsung, Békés­csaba, Kórház utca, 15.00. NB III. Alföld csoport. Mezőko­vácsházi TE—Kiskunfélegy­háza, 17.00, Keresztúri. Szege­di VSE—Békési FC, 17.00, Kiss I. Megyei bajnokság. I. osztály. Gyomai FC—Batto­nya, 17.00, Klembucz. Jamina- Patrick SE—Gyulavári, 14.00, jv.: Szolnok megyéből. Tót- komlósi TC—Elek SK, 17.00, Gyekiczki. II. osztály. Oroshá­zi MTK-Rákóczi—Gyulai Ma­gán SE, 17.00, Varga F. Puszta- földvár—Gádoros, 17.00, Bú­zás. Doboz—Méhkerék, 17.00, Varga P. III. osztály. Déli cso­port. Csanádapáca—Nagybán- hegyes, 17.00, Pető. LOVASSPORT. Területi lovasbajnokság I. fordulója. Gyula, Szabadkai lóversenypá­lya, 8.30. TERMÉSZETJÁRÁS. Körös 50, Körös 30 teljesít­ménytúrák. Mezőberény Sza­badidőközpont (volt úttörőház) indítás 6.00—9.00 óra között. VÍVÁS. Országos gyer­mekbajnokság, Békéscsaba, 2. sz. iskola, 8.00. VÍZILABDA. OB II ráját­szás. Békéscsaba—Liget SE, Békéscsaba, Árpád fürdő, 12.00. VASÁRNAP KÉZILABDA. NB II. Friss KSZSE—Csorvás, női, 10.00. Szeghalom—Martfű, női, 11.00. Megyei bajnokság. Nők. Mezőkovácsháza—Bé­késcsabai Jamina, 10.00. Do­boz—Békéscsabai NKC II. 10.00. Kamut—Székkutas, 10.00. Békés—Orosházi Eöt­vös, 10.00. Gerla—Gyula, 11.00. LABDARÚGÁS. NB H. Ti szavasvári—Szarvasi Vasas, 17.00, Marcsok (Mohácsi, Sza­bó L). NB III. Alföld csoport. Gyulai FC—Szentes, 17.00, Schneider. Kiskőrös^—Oroshá­zi MTK, 17.00, Varga A. Mező- berényi FC—Kalocsa, 17.00, Varga S. Megyei bajnokság. I. osztály. Füzesgyarmat—Gyo- maendrődi Barátság, 17.00, Bó- csik. Kamut—Szeghalom SC, 17.00, Brusznyiczki. Medgyes­egyháza—Csabacsüd, 17.00. Molnár. Békéscsabai MÁV— Kunágota, 17.00, Stir. Nagy­szénás—Mezőhegyes, 17.00, Dajka. II. osztály. Kaszaper— Békésszentandrás, 17.00, Né­meth. Dévaványa—Magyar- bánhegyes, 17.00, Benyovszki. Békés sámson—Csorvás, 17.00, Takács. Kondoros— Lökösháza, 17.00, Szpisjak. Sarkad—Kétegyháza, 17.00, Hajdú. III. osztály. Északi cso­port. Gyulavári Vállalkozók— Okány, 17.00. Békési FC II.— Kötegyán, 17.00, Kuti. Tar- hos—Gerla, 17.00, Vastagh. Vésztő—Sarkadkeresztúr, 17.00. Körösladány—Kétsop­rony, 17.00, Kőkúti. Bucsa— Csárdaszállás, 17.00, Rózsa. Déli csoport. Revenues—Ge­rendás, 17.00, Varga F. Med- gyesbodzás—Almáskamarás, 17.00. Dombegyház—Újkí­gyós, 17.00. LOVASSPORT. Területi lovasbajnokság I. fordulója. Gyula, Szabadkai lóversenypá­lya, 8.30. RÖPLABDA. NB I, női, rá­játszás a 13—18. helyért. Bé­késcsabai Főiskola DSE— Szolnoki RC, női, Békéscsaba, Körösi Csorna Sándor Főiskola sportcsarnoka, 11.00. VÍVÁS. Országos gyer­mekbajnokság, Békéscsaba, 2. sz. iskola, 8.00. Tudósítóink figyelmébe! Felhívjuk tudósítóink figyelmét, hogy a pünkösd hétfői mun­kaszüneti nap miatt kedden jelenik meg először lapunk a jövő héten. Ezért kérjük, hogy a szombat-vasárnapi eseményekről szóló labdarúgó-, kézilabda-tudósításaikat hétfőn délelőtt 8—11 óra között adják le sportrovatunknak a szokásos tele­fonszámokon. A megyei II. és III. osztály labdarúgó-mérkő­zéseket vagy hétfőn vagy legkésőbb kedden délelőtt várjuk. Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: Andreas Günther és dr. Tóth Miklós ügy vezeti) igazgatók. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; főszerkesztő: (66) 446-242; sportrovat: 451-114; telefax: (66)441-020. Kiadói telefonszámok: (66)441-545; hirdetés: telefon/fax: (66)441-311; terjesztés: telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHIR" Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethetőa kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 437 forint, negyed évre 1254 forint, fél évre 2448 forint. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom