Békés Megyei Népújság, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-06-07 / 80. szám

Kétszintes, 320 m-es irodaház eladó Békéscsabán, a városközpontban. Érdeklődni Penza-ltp. 5., a 27-611-es telefonon ÜJ BŐRDÍSZMŰ ÜZLET NYÍLT a Munkácsy és Andrássy út sarkán. (A Skála-sarokkal szemben.) Várjuk kedves vásárlóinkat. AGROKER Vállalat Békéscsabai, Szerdahelyi út 14,, NÉMETÜL BESZÉLŐ titkárnőt azonnali belépéssel felvesz CENTRUM HÉTFŐ FUTÓSZÖNYEG, VELÜRTAKARÓ, NŐI CIPŐ 30 SZÁZALÉKOS ENGEDMÉNNYEL t-,'»«.U/'l BÉKÉSCSABAI ÁRUHÁZ A Békési Gépgyártó Vállalat, Békés, Vésztői u. 1/1., felvételre keres 1 fő szakképzett KÜLKERESKEDŐT azonnali belépéssel, angol vagy német nyelvtudás szükséges. Fizetés megegyezés szerint. mnHíR A Békéscsabai Konzerv­gyár, kereskedelmi osztályára, szakirányú főiskolai végzettséggel rendelkező KÜLKERESKEDELMI BONYOLÍTÓT KERES. Nyelvismeret előnyt jelent. Jelentkezni a személy­zeti és oktatási osztályon lehet. Kisszövetkezet várja önálló megrendeléssel rendelkező személyek, csoportok jelentkezését BEDOLGOZÓ MUNKÁRA Korrekt elszámolás, bér­plafon nélkül. Cím: 5541 Szarvas,Pf.37. Telefon: (67) 11-179. A Békéscsabai Konzerv­gyár, gyomaendrődi üdülőjébe helybeli lakosú házaspárok (lehet nyugdíjas is), jelentkezését várja, GONDNOKI MUNKAKÖRBE Jelentkezni lehet személyesen a vállalat személyzeti osztályán, 1991. április 15-ig. INGATLAN Ifjúsági tábor mögött 810 négy­zetméteres, körülkerített zárt­kert eladó. Víz van. Érdeklöd- ni: a 39-330-as telefonon. Gyulától 7 kilométerre, a Kígyó- sí út mellett, jó állapotban le­vő tanya (útőrhóz). l Hold föld­del. sürgősen eladó. Érdeklődni: Újkígyós, Új köz 22. ______________ S ürgősen eladó Békéscsabán, a Lencsésin kétszobás, földszinti, egyedi gázos lakás. Érdeklődni: telefonon 22-333.__________ Gazdálkodásra alkalmas, kertes családi ház eladó. Telefon: (66) 21-447._________________________ V illa jellegű, háromszobás ma­gánház. melléképületekkel, ház­helynek is megfelelő, utcafron­ti kerttel, eladó. Érdeklődni: Elek, Zalka Máté utca 6.________ K ertes ház eladó. Gyulavári. Me­gyés! Péter utca 27. alatt. Ér- deklődni: a 40. szám alatt. Modern, padlásszobás, félkész ház, egybe építve, 54 négyzet- méteres, összkomfortos, mellék­épülettel, sürgősen eladó. Irány­ár: 2 500 600 Ft.- Gyulavári, Al­kotmány u, 7.____________________ L ökösházán, Elekl út 70. számú ház eladó. Érdeklődni: Lököshá­za, Petőfi u. 16. __________ C saládi ház eladó, esetleg ha­gyatékkal is. Békéscsaba, Bánát u. 6. Érdeklődni: csak szombat, vasárnap, »-tői 16 óráiét________ C saládi ház üzlethelyiséggel el­adó. Békés. Irányi u. 36. Érdek­lődni: április 13—14-én. Ugyan­ott ingóságok eladók.____________ F üzesgyarmat központjában el­adó új. 1,5 szobás, egyedi gá­zos, II. emeleti lakás. Érdeklőd­ni : Köfösladáiny. Jókai u. 10. Kétszobás, gázfűtéses családi ház eladó. Újkígyós, Petőfi u. 68. Kétszobás lakás eladó. Békés- csaba, Bartók B. út 31. IV. 15. Tetőtér-beépitéses, háromszobáa családi ház üzlethelyiséggel el­adó. Gyula, Szinyei köz 3. (Hö­forrás üdülő mellett.)__________ A zonnali beköltözéssel ház el­adó. 3 szoba, konyha, fürdőszo­ba, mellékhelyiségekkel, beépít­hető padlástérrel. Földgázzal közművesíthető! Doboz, Marx utca 28. Érdeklődni: a 62-966-os telefonon. Nacsa Antalnál.__ B ékéscsabán kábel-tv-s. élőkép- tes, társasházi lakás garázzsal eladó, Nyugati kertváros. Török 1. U. 22.___________________________ B ékéscsabán, Micsurin utcában, ötszobás, kertes családi ház el­adó. Érdeklődni: a 22-075-ös te­lefonom. _________________ Ú jkígyóson, Üjköz u. 53. szám alatti ház, telekkel eladó. Ér­deklődni: Békéscsaba, Kaszáló köz 9. Telefon: (66) 24-302. Gyulán (Paradicsomban), másfél szobás, étkezős lakás, hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: Békés­csaba, Fövenye« u. 24. Észt. 1. (délelőtt).__________________________ B ékéscsabán, Nagyréten tanya bérbe kiadó, 1 katasztrálto hold földdel. Érdeklődni: Békéscsaba, Csíki u, 7,______________________ F öldszintes, kétszobás, telefonos lakás kiadó közületitek. „össz­komfort” jeligére, a Gyulai Hír­lap szerkesztőségébe, Gyula, Pe­töfl tér t. ______________________ E ladó Gyula-Városerdő, Gólya­hír u. 7. szám alatti, kétszintes faház. Irányár: 1 100 000 Ft. Ér- deklődnl: a 61-315-ős telefonon. Gyomán közművesített, vízparti üdülőtelek faházzal eladó. Ér­deklődni: Szabadkígyós, Ady u. 12/1.________________________________ Békéscsabán, 4 kvadnát építési telek, anyaggal, az Ifjúsági tá­bornál eladó. Érdeklődni: To- mori u. 9. szám. 18 óra után. Békésen, a Malomasszonykert- ben 420 négyszögöl, bekerített gyümölcsös eladó, vagy megmű­velésre kiadó, csekély térítés el­lenében. Érdeklődni: Békéscsa­ba, Trefort u. 53. szám._____ E lcserélném kétszobás, erkélyes, 55 négyzetméteres, tehermentes lakásom másfél szobásra. Bé- k és csaba. Rábai u. 6, II. em. 9. Köröstarcsán, a Zugi kertben, 270 négyszögöl telek eladó. Ér­deklődni: Bartalus Ferencné, Köröstarcsa, Deák F. u. 28. Szabadkígyóson családi ház el­adó. Tess ed ik u. 8. szám._______ E ladó egyszobás, tehermentes, egyedi gázfűtéses, földszinti la­kás. Békéscsaba, Kulich Gy.-ltp. 22'A fezt. 1. Szabóné.____________ Ü j, ötszobás ház eladó. Minden megoldás érdekel. Békéscsaba V., Szamuely u. 89._____________ B ékéscsaba, III. kerület, Lipták u. 30. felújításra váró ház el­adó, ugyanitt gázkonvektorok. Érdeklődni: Békéscsaba, Pásztor u, 5. Észt. 2,_____________________ B ékéscsaba, Nyugati kertváros­ban, Búzavirág u. 14., új, két­szintes, kertes ház eladó. Magas jutalékkal könyvárusokat felveszünk. Érdeklődni: telefonon: 39-973, 28-346. Békés, VI. kerület 37. számú, fürdőszobás tanya, gazdálkodás­ra, kertészkedésre alkalmas, el­adó. Érdeklődni: 17 óra után, vagy szombat, vasárnap._______ ö tszobás ház eladó. 2 800 000 Ft kp. + 240 000 Ft OTP. Békéscsa­ba, Sirály köz 14. Érdeklődni: 17 óra után, hét végén egész nap. Egy + 2 fél szobás lakás eladó, kisebb lakást beszámítok. Ér- deklődnl: a 21-903-as telefonon. 96 négyzetméteres, összkomfor­tos lakás eladó. Békéscsaba, "Nagy Antal u. 10/3. Telefon: Z2r 723._______________________________ T elekgerendáson 400 négyszögöl zártkert, hétvégi házzal, termő fákkal, betegség miatt, áron alul eladó. Érdeklődni: 17 óra utál, szombat, vasárnap egész nap, Békéscsaba, KuHeh-ltp. V/22. A fisat. 2. Telefon: 26-523.__________ 7 5%-ig kész ház, áron alul el­adó a Nyugati kertvárosban. Ér­deklődni : Békéscsaba, Andrássy üt 55, V. 41. (Kiss).______________ Kétszobás, összkomfortos ház­rész eladó. Lakótelepi csere is érdekel. Békéscsaba, Jósika u. 75.__________________________________ K étszobás, erkélyes. tehermentes lakás eladó vágy kertes házra cserélhető. Békéscsaba, Lencsé- si út 126. fszt. 3. Érdeklődni: 17 óra után, a 39-995-as telefonon. Építési telek eladó, gyümölcs­fákkal. Érdeklődni: Békéscsaba, Bánom u. 7., vasárnap 10-től 16 óráig._______________________________ G yula, Kenyénsütö u. 21. alatti, kertes ház eladó. Érdeklődni: Elek, Hősök u. 27. Telefon: 70­467.__________________ __________ B ékéscsabán, Andrássy út 75. III. emeleti garzonlakás, kész­pénzért eladó, vagy másfél szo­básra cserélhető, értékkülönbö­zet-térítéssel. Érdeklődni: a 41- 638-as telefonon* * Masszázsszalon céljára alkalmas, telefonos, üres házat bérelnék Békéscsabán. Telefon: 23-916 (16 óra után),_________________________ K étszobás lakás kp. + OTP-át- váillalással eladó. Érdeklődni:« óra után, Békéscsaba, Rábai u. 8. Ifi, em. 11.____________________ 3 0 négyzetméteres üzlethelyiség eladó. Érdeklődni: este, a 26­260-as telefonon.__________________ H áromszobás, összkomfortos ta­nya eladó, 100 négyzetméteres, istállóval, 2000 négyzetméter te­rületen. Békéscsaba, Nagyrét 1548. i_ 2X13 négyzetméteres üzlethelyi­ségek, forgalmas helyen eladók. 450 000 Ft + Áfa. Érdeklődni: Békéscsaba, Jókai u. 17._________ H áromszobás lakás, azonnali be­költözéssel eladó. Okány, Hu­nyadi^ u. 14 . 5534, Egri Ferenc. Békéscsabai, 807 négyzetméteres telek, a Trófeával szemben el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba V„ Nagy Sándor u. 28.______________ B ékéscsaba, Pozsonyi u. 7. szá­mú ház sürgősen eladó. JÁRMŰ Garázsban tartott, négyéves Ford Escort 1,4 CL, igényesnek eladó. Érdeklődni: szombaton és va­sárnap, ■ Békéscsaba, Pásztor u. 28.__________________________________ k étéves, ponyvás. 10 tonnás IFA-szerelvóny áron alul eladó. Cím: Yielding Harisnyagyártó Rt.. Szeghalom. Kinizsi út 12— 14. szám Telefon: (60) 71-822. Ügyintéző: Pardi Sándor szállt­tásvezető ______ ; M oszkvics, egyéves, 8000 kilomé­terrel eladó. Irányár: 355 000 Ft. Érdeklődni: Békéscsaba, Micsu­rin u 36.____________' E ladó egy régi típusú, keveset használt MTZ—50-es, valamint egy 0 üzemórás, új MTZ 50-es traktor. Kunágota, Almos u. 61. Békéscsabán, a sétálóutcában működő NDK-büfékocsi eladó. Ugyanitt lengyel üditökeverőgép eladó. Telefon: 28-923.___________ H étéves 1,6, dízel Opel Kadett (ötajtós, automata váltó) eladó. Telefon: (87) 38-894.______________ T rabant, friss műszakival, sür­gősen eladó. Érdeklődni: 16 óra után. Gyula, Galamb u. 7. Eladom vagy lakókocsira cseré­lem: KZ Dacia 1310, vajszínű, igen jó állapotban, friss műsza­kival, vonóhoroggal és Camtou- rist—5, sátras utánfutó (konyhá­val, beépített hűtővel). Telefon: (66) 71-645, este.__________________ D G írsz., 126-os Polski Fiat el- adó. Békéscsaba, Üttórő u. 15. IKARUS 255-öe, jó állapotban, kedvező áron eladó. Békéscsa­ba, Klapka u. 13. Érdeklődni: hét végén. _____________________ P olski Fiat 126-os, garanciás, 2400 kilométerrel eladó. Békéscsaba, Tulipán u. 5. I. 3. Telefon: (86) 25-741.______________________________ V adonatúj, tolótetős, négyütemű Wartburg, sok extrával, sürgő­sen eladó. Érdeklődni: (66) 62­185.________________________________ Liaz, önrakodós szerelvény el­adó + Roman Mixer. Békéscsa­ba, Fiumei u. 88. _________________ E ladók: Renault 5-öe, tízéves, Wartburg Tourist, kilencéves és Tatra 125 motorkerékpár, vagy Babettára cserélhető. Nagyszé­nás, Munkás u. 8.______________ N égyütemű, tolótetős Wartburg 1500 kilométerrel eladó. Békés­csaba, Rákóczi u. 5. szám. AUTÓSZERELŐ IPAROSOK, FIGYELEM! A Békéscsabai Ipartestület elnöksége 1991. április 13-án (szombaton) 11 órai kezdettel szakmai FÓRUMOT szervez minden ipartestületi tagnak, gyakorló autószerelők és szakoktatók részvételével. MEGHÍVOTT VENDÉGEK: Kőfalusi Pál tanársegéd, „ABS Video”, Győr, közlekedésfelügyelet, adóhatóság, polgármesteri hivatal. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőit szeretettel várunk. Ipartestület elnöksége Dacia VW, dízelmotorral, ezen­kívül 1400-as Dacia-motor (kb*. 5000 km-t futott), együtt és kü- iön-külön eladó. Békéscsaba, Pásztor u. 31. Telefon: 39-767. S 51-es Simson, motor nélkül el­adó. Békéscsaba, űr u. 14. Észt. 9._______________________________ M ercedes 300, dízel személygép­kocsi, 200-as dízelmotor eladó* Telefon: (66) 24-606,______________ 2 ,5 éves Samara, 20 000 kilomé­terrel, 355 000 Ft-ért, XS 40O-as Yamaha eladó. Békéscsaba. Bes­senyei u. 98/1._____________________ Lada 1207, 20 000 kilométerrel el- adó. Telefon: (66) 62-546, este. 0 kilométeres Trabant 1.1-es ol­csón eladó. Békéscsaba, Nagy Antal u. 9.________________________ G aranciális, 126-os Polski eladó. Békéscsaba, Franklin u. 8. Vennék ETZ ISO-est, 30 000 Ft-lg. Fehér János, Szeghalom, Dobó u. 3/1._____________________________ T rabant Hycomatot vennék, 5 éves évjáratig, Békéscsaba, VIII. kér., Erdő sor 11. szám, sürgős. Telefon: 23-930, este._____________ P onyvás IFA-szerelvény. fizetési könnyítéssel eladó. Irányár: 550 000 Ft. Telefon: »0-228. Üj Simson Roller eladó. Med- gyesegyháza. Sport u. 6. Tele­fon: 189, __________________ T LX-es Dacia eladó. Köröstar­csa, Dózsa Gy. u. 22. irányár: 210 000 Ft.__________________________ Ü j Dacia kisteherautó. AFA-s számlával eladó. Érdeklődni: a (66) 22-t07-es telefonon, este. Bé­késcsaba. Berzsenyi u. 110., hét végén. _______■_________________ 8 50-es Fiat eladó. Békéscsaba, Felső-Kórós sor 42.______________ V olga 24-es, új motor és négy- személyes csónak, utánfutóval eládó. Békéscsaba III., Lahner U. 16._______________________________ TL-es Skoda 120-as eladó. Békés, Epresköz u. IS. 15-tól 10 óráig. Eladó egy Atala versenykerék- Dár. Érdeklődni: Békés, Tompa u. 25. szám alatt, 16 óra után, Felújított, 1200-as Lada-motor ol­csóig eladó. Telefon: (96) 25-325. VW 1200-as bogár, friss műsza­kival, olcsón és egy 6 tonnás, billenős pótkocsi sürgősen el­adó. Békéscsaba. Pozsonyi u. 7. SZOLGÁLTATÁS Redönyakelé! Mini tokos re­dőny, reluxa 20",«-os árkedvez­ménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, szarvas. Jókai u. 36. Te­lefon: (87) 13-827, __________­V IDEO KAZETTA-KÖLCSÖN­ZŐ nyílt! Redőny 20%-os ked­vezménnyel, reluxa, harmonika- ajtó. Dudás András, Újkígyós, Béke u. 5. Telefon: 56-295. Cement állandóan kapható, 565 Ft/máz/sa, AFA-val együtt. Min­den méretű, E jelű gerendái ked­vezményes áron megrendelhető. Békéscsaba. Sarkantyú u. 1. Te­lefon.: (66) 22-935.__________._____ I pari árammal rendelkező mű­helyemben bedolgozást vállalok. Bármilyen megoldás érdekel. Érdeklődni: 24-205. ___________ Nagykereskedők, viszonteladók! Nyugatnémet Wolf fűnyírók, kerti szerszámok, öntözölejek, metszőollók legolcsóbban az IKR­től. Telefon: (68) 12-637.________ K arosszériajavítást vállalok. Bé­késcsaba, Gorkij u. 68. * * * Szerettei ballagását tegye emlékezetessé aranyékszer ajándékozásával. A KARÁT Kft. 1991. április 5. és áp­rilis 27. között aranyéksze­reit 10%-os árengedménnyel árusítja üzleteiben. Békés­csabán, a PHAEDRA mozi melletti Montázs videotéka emeletén. Békéscsaba, Irá­nyi u. 10. Gyulán, a Béke sgt. 4. szám alatt. Békésen, a Piactér 3. szám alatt. * * * Szenzáció! A Tropical Nagy­cirkusz április 7-éig vendég­szerepei Békéscsabán, a sportcsarnokkal szemben. Kezdések: április 6-án 15 óra és 18 óra, 7-én 10 és 15 óra. Jegyelövéteíl egész nap, a cirkusznál. * * * Jó minőséget, olcsó áron, a FRANKFURTI használtruha­üzletből. Hétfőtől péntekig 12—18 óráig. Békéscsaba, Tessedik u. 48. gyAszhir Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy DR. BOZSNYAI LASZLÖNÉ szül. Kerékgyártó Margit 70 éves korában elhunyt. Temetése 1991. április Sí­én. 13 órakor lesz. a gyu­lai Szent József temető­ben. A gyászoló család és a Semmelweis Egészségügyi Szakiskola BVASZHlR Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, PÁSZTORI GYÖRGY (cukrászmester) 79 éves korában, türelem­mel viselt, hosszan tartó betegség következtében elhunyt. Temetésé: 1991. április 8-án 15 órakor lesz, a Berényi úti temetőben. Gyászoló testvérei Megnyílt az ŰJ DIANA bu­tik Békéscsabán, a Jókai— Luther utca sarkán (a régi­től csak 20 m-re). Bővített árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! HÁZASSÁG 170/53, karcsú, értelmiségi nó megismerkedne házasság céljá­ból hozzá illő, intelligens, nem italozó férfivel. „Békéscsabai” jeligére, a kiadóba. ______ 1 75 cm magas, 32 éves. göndör­hajú, kék szemű, nem dohány­zó, nem italozó fiatalember ke­resi 24-tól 28 éves korig nem dohányzó, nem italozó lányok ismeretségét, házasság céljából, fényképes levelet várok, lakás megoldott. „Tavaszi találkozó 439 909” jeligére, az orosházi hlr- detőbe._____________________________ 3 1115/70, sportos alkatú, termé­szetet, vidámságot kedvelő, ren­dezett körülmények között élő, elvált szakmunkás férfi megis­merkedne kellemes külsejű, gyermektelen békéscsabai lány­nyal vagy elvált asszonnyal, 25- től 35 éves korig. „Talán sike­rül” jeligére, a békéscsabai ki­adóba. ___ 3 1 éves, csinos, érettségizett, el­vált, gyermektelen hölgy keresi korban hozzá illő társát, 40 éves korig. „Veled 439 924” jeligére, az orosházi hirdetőbe. _______ 34 /171/82, független férfi keresi házasság céljából korban hozzá­illő lány, vagy elvált asszony ismeretségét, a választ „Kocsi van 439 871” jeligére, az orosházi hirdetőbe.__________________________ 52 /165/80, minden káros szenve­délytől mentes, nőtlen legény­ember társaság hiányában kere­si házasság céljából korban hoz­zá illő hölgy ismeretségét, aki szeretedre vágyik, és szeretetet képes adni. Lakás van. Csak fényképes' levélre válaszolok. ,,Tisztaság” jeligére, a kiadóba. EGYÉB Juhászt keresünk, 350-es tálká­hoz. Érdeklődni: Békéscsaba, Er­dő sor, VII. kér. 11. sz._________ H armadik emeleti, 70 négyzet- méteres, telefonos, egyedi gáz­fűtéses lakás hosszabb időre ki­adó. Minden megoldás érdekek Telefon: (66) 21-836. délután. Hosszúplatós, ponyvázott IFA te­hergépkocsival munkát vállalok, közületnek is! Csizmadia Antal teherfuvarozó, Békéscsaba, Deg­ré u. 21. Telefon: 27-497. _________ F aipari elszívóberendezési és 1000 darab piros tetöcserép eladó. Érdeklődni: 18 óra után, Békés- csaiba. Lencsést út 71, II. 5. Combi gyermekágy eladó. Bé­késcsaba, Trefort u. 15. Telefon: 27-242.______________________________ E gy darab Clas 80-as kombájn, felújított motorral, üzemképes, eladó. Kutatóállomás, Fertőd. GYASZHIR Garayné dr. Baly Hermina FÖORVOSNO hosszas betegség után* 1991, április 4-én elhalá­lozott. Temetése 1991. áp­rilis 10-én 14 órakor, a gyulai Szentháromság te­metőben lesz. Gyászoló férje Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk: köszönetét mindazon ro­konoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik MOCHNACS JANOS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Malomipar vezetőinek és dolgozóinak. A gyászoló család Békéscsaba, 1991. máre. Köszönetnyilvánítás Mély fájdalommal mon­dunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik! drága férjem, édesapám, bátyánk, öcsém, sógo­runk, KOVÁCS JANOS temetésén megjelentek/ sírjára a szeretet koszo­rúit, virágait helyezték, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Kiszünetnyilfánitás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak, barátoknak, szom­szédoknak, munkatársak­nak, akik NAGY ZOLTÁN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétüket ki­fejezve, fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család Kétegyháza, 1991. márc. 100 mázsa kisbálázott gyep széna eladó. Szeghalom}, Patai u. 2. Csiga Imire._______________________ Mindenféle vegyszermentes bio­termék érdekei. Haász Mária, Gyula, Bárány utca 13, _________ H ét darab anyajuh, szaporulatá­val eladó. Érdeklődni: Gyula/ Damjanich u. 24.________________ A Galopp Szakcsoport ménesi- ló-bértartást vállal. Érdeklődni’: 61-221, Bánfi.______________________ E ladó: trágyagiliszta és májust elléssel tehén és üszők. Békés- csaba. Repülőtér 1417. Duna* Háború előtt, angol barokk stí­lusban készült, 7 darabos sza- Iongamitúra, 11 darabos habos- kőris hálógamitúra, olajfestmé­nyek (Viski stb.), új pehelypap­lanok eladók. Bálint, Gyula, Ka­rácsonyi u. 3.___________ , 8 5-ös öntözőcső, 900 méteres, nagy kazán, ónémet ebédlögar- nitúra, 10 darabból álló, eladó. Személygépkocsit beszámítok. Telefon: (66) 75-311. ________ M24 Multicar, seprővel, locsoló­val, tolólappal, platóval, újsze­rű állapotban eladó. Béké&csia- ba, VII. kér.. Árpád tér 3/1. Kétfejes, nagy Lajta eke eladó. Békéscsaba V„ Bem u.' 2. szám. Telefonügyeletet vállalok egész nap. Telefon: 24-873._____________ B arna színű, NDK, mély és hal­ványzöld színű,- NSZK sport gyermekkocsi eladó. Békéscsaba, Tömöri u. 14., hétköznap 16 óra után, hét végén egész nap. Üj Thermotéka, 20-as gázkazán eladó, vagy új gáztűzhelyre cse­rélhető. Érdeklődni: 51-060. 18­tól 20 óráig.______________________ Ó téves, igás, Nóniusz komondor ló, olcsón eladó. Megtekinthető: Újkígyós, Tormási u. 9. szám alatt (benzinkúttal srégen), hét­főtől szombatig, reggel 7-től 8- ig. és szombat délután. Cardo Főnix szekrénysort és Ho­rizont P. áthidalóelemet vennék. Telefon: 28-881*___________________ S ürgősen szükségem lenne 180 000 Ft-ra, nagyon magas kamattal. Cím: „Fedezet van” jeligén, a kiadóban._____________ ________ T örzskönyvezett, 8 hónapos né­metjuhász szuka kutya eladó. Érdeklődni: 24-788, 15-ös mellé­ken. MUNKAALKALOM Gyulai vendéglátóipari egysé­gembe női eladókat keresek* szakképesítés nélküliek is je­lentkezhetnek. Érdeklődni: 24- 788* 15-ös melléken* A BÉKÉSCSABAI AGROKOMBI ÁRUHÁZ TAVASZI AJÁNLATA: gyümölcsfacsemeték 110 Ft helyett 80 Ft-os reklámáron, Zápor négyzetes öntöző 1090 Ft helyett 870 Ft-ért, állítható szántalpas öntöző 510 Ft helyett 400 Ft-ért, Minszk hűtőszekrény 15 600 Ft helyett 14 000 Ft-ért vásárolható, amíg a készlet tart! 3 dl-es műanyag pohár megegyezéses áron, nagy tételben. MOST, ÉRKEZETT: RSZA juhnyíró spirál 1535 Ft-ért! Fémzárolt vetőburgonya: Gülbaba klsfrakciós 31 Ft/kg. Kalocsai és szegedi fűszerpaprika-fajták. 4-fajta Frigó eperpalánta, még az idén terem! Vetőmagvak, kisgépek, alkatrészek, növényvédő szerek, állati tápszerek, műtrágyák nagy választékban, kedvező árakon kaphatók! NYITVA: 8-tól 16.30 óráig, szombaton 8-tól 12.00 óráig. Telefon: (66) 27-252, 22-366. Reklámárak! Kényelmes parkolás! Bő választók! VARJUK VÁSÁRLÓINKAT BÉKÉSCSABÁN, A SZARVASI ÜTI FELÜLJÁRÓNÁL!

Next

/
Oldalképek
Tartalom