Békés Megyei Népújság, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-05 / 79. szám

’GATLAN Békéscsaba, Kazinczy u. 22. 2 + 2 fél szobás lakás eladó. Erdalc- 1 ódini: 27-813, 17 óra után, üzlethelyiségek, 39 000 Ft/négy- zetméteres áron eladók Békés­csabán. „SZFINX”, (66) 26-966/ 109-es mellék. _____________________ S arkad, Szalontai u. 2. szám alatt, II. emeleti, 2,6 szobás la­kás eladó. Érdeklődni: Sarkad, Veress Ferenc u. 22._____________ G yulán, a Budapest krt. II. eme­leti, egyedi gázfűtéses lakás el­adó. Érdeklődni: Gyula, Gyón! Géza u. 6._______ ______________ H áz eladó. Battonya, Damjanich u. 107., 500 négyszögöl telekkel, nagy gazdasági épületekkel. Ér­deklődni: a helyszínen, özv. Nagyité.___________________________ B elvárosi, 1+2 fél szobás la­kás garázzsal eladó. Békéscsa­ba, Dózsa Gy. üt 8. I. 2. Tele­ton: 21-4(17.______________________ H étvégi házzal és gazdasági épü­lettel beépíthető, 3057 négyzet­méteres telek, fizetési könnyítés­sel eladó, városi vízrendszer, elektromos hálózat, közvilágítás, betonjárda létesített. Érdeklőd­ni: 15-től 18-ig Békéscsaba, Kje­nét 34. szám alatt, a Békési út felől._______________________________ H árom és fél szobás, összkom­fortos családi ház eladó, vagy I. emeletig elcserélhető. Békés­csaba, V. kér., Rózsa F. u- 24. Telefon: 24-808.____________________ Kiadó Mezőberényben, központi, komfortos, háromszobás lakás, Irodának is. Telefon: 56-257. Szanazug gyulai oldalán hétvégi telek eladó. Érdeklődni: Gyula, Kállai Éva u. 27. (Jóbarát Ven­déglő).______________________________ H áz eladó. Gyula. Erzsébet u. 30. Érdeklődni: a 32. szám alatt. Gyula, Pacsirta u. 5. számú ház eladó. Érdeklődni: Pacsirta u. Dobozon ház és 450 négyszögöl zártkert (Gorge) eladó. Érdek­lődni: szombaton 10-tői 16 órá­ig, Doboz, Mátyás u. 72. Lenesési mögött zártkert eladó. Telefon-; 26-68».___________________ T anya eladó. Békéscsaba, Nagy­rét 1414. Érdeklődni: szombat, vasárnap, a helyszínen._________ L enesési út jobb oldalán garázs (18 négyzetméter) eladó. Érdek­lődni : Békéscsaba, Pásztor u. 57. III. 12., 17 óra után. Telefon: 39-407._____________________________ B ékéscsabán. városközpontban, élőkért es, társasházi, 160 négy­zetméteres, négyszobás lakás el­adó. Cserét beszámítok. Érdek­lődni: bármikor, Békéscsaba, Tömöri u. 19._____________________ H árom és fél szobás lakás el­adó. Irányár: 1 500 000 Ft. Eset­leg kisebb lakást beszámítok. Érdeklődni: 16 óra után. Békés­csaba. Pásztor u. 43. II. 7. Orosháza, Munkásőr u. 11. I. 5. alatti, kétszobás lakás eladó. Ér­deklődni: Munkásőr u. 12. III. 12.__________________ ­F Qzesgyarmat központjában el­adó új, 1,5 szobás, egyedi gá­zos, II. emeleti lakás. Érdeklőd­ni: KőrOstadány, Jókai u. 10. Szarvason, Malom utcában kert eladó. Telefon: (68) 80-048,______ 2 00 négyszögöl zártkert a KISZ- tábor mögött bekerítve, termő szőlővel é9 gyümölcsfákkal, fú­róit kúttal, 30 négyzetméteres épületre tervrajz, építési enge­dély + bontott anyag eladó Ér­deklődni : Békéscsaba. Rezeda u. 8. ltot. 1. ___________2___________ G yula belvárosában, háromlaká­sos társasháziján, 90 négyzetmé­teres, háromszobás, gázfűtéses, összkomfortos lakás, raktározás­ra alkalmas melléképülettel, kerttel eladó. Ecsedl u. 25/A, Papp, délután..___________________ 645 négyszögöl Békekert eladó. Cím: „Építeni lehet” jeligén, a kiadóban. ________________ H áromszobás, összkomfortos ház, 24 méter melléképülettel eladó. Gádoros, Szabadság U- 13.______ E ladó hétvégi telek. 600 négyzet- méter, bekerítve, 6000 darab 4 éves fenyővel és 26 négyzetmé­teres házzal. Kamut, Arany J. u. 7. Kardos.______________________ J aminában 135 négyzetméteres, tehermentes, emeletes ház eladó. 15 000 Ft négyzetmétere. Békés­csaba, Radnóti u. 26._____________ 230 négyzetméter aLapterületü la­kás. üzlet, iroda, főútvonal mel­lett eladó. Vállalkozás előny­ben. Telefon, garázs van- Ér­deklődni : Békéscsaba, Békési út 18, Telefon: 23-099._______________ H áromszabás, gázos, összkom­fortos családi ház eladó. Békés­csaba, Egressy u. 35.____________. Külön bejáratú, két fürdőszobás, összkomfortos ház eladó. Sza­badkígyós, Lenin út 83._________ C saládi ház üzlethelyiséggel ri­adó. Békés, irányi u. 16. Érdek­lődni: április 11— 14-én. Ugyan­ott ingóságok eladók.____________ M ásfél' szobás, földszinti eladó. Békéscsaba, Kazinczy u. 1. Érdeklődni: Békéscsaba, Der­kovits sor IS. IH. em. 13. ___ H ereföld kiadó, a fényes! ker­tekben. 220 négyszögöl. Érdefc- lódni: Békéscsaba, Mokry u- 28. Családi ház eladó, esetleg ha­gyatékkal is. Békéscsaba, Bánát u. 6. Érdeklődni: csak szombat. vasárnap. 8-tól 18 óráig.________ T anya 1200 négyszögöl földdel eladó. Érdeklődni: Gyula. Bái­dos u. 1-__________________.________ B ékéscsabán, belvárosi. másfél szobás, téglablokkos, egyedi gá­zos öröklakás eladó. Érdeklőd­ni: Kazinczy u. 1/C Hl. em. 14. alatt, április 6-án, szombaton 9- tól 16 óráig.__________________ Vízpart! telek Gyomaendrődön, Peresi holtágon eladó. Intenzív horgászvíz. Érdeklődni: Mezőhe­gyes, 265-ös telefonon, vagy Bé­kés, 41-788. __________________ B ékéscsabán, Dózsa György üt 8. I. 1. 1 + 2 fél szobás, étke­zős lakás igényesnek riadó. Te­lefon: 21-982.___________ s zobi*,. II. emeleti, telefonos lakás eladó. Békéscsaba, Len­csééi üt 122. H- 7.________________ Lökösházán, Eleki út 7«. számú ház eladó. Érdeklődni: Bököshá- za. Petőfi u. 16. ötszobás ház eladó. 2 800 000 Ft kp. + 240 000 Ft OTP. Békéscsa­ba. Sirály köz 14. Érdeklődni: 17 óra után, hót végén egész nap. Csongrádon, osztható üdülőtelek, vízparttól 150 méterre és Kon­doros mellett tanya sürgősen el­adó. Érdeklődni: (66) 39-996. Kétlakásos, tetőtér-beépítéses ház eladó. Békéscsaba. Kovács Pál u. 7/1.__________________________ Háromszobás, padlástér-beépíté­sű családi ház eladó. Csere is érdekel. Békéscsaba, Táncsics u. 96._____________________________ I I. emeleti, kétszobás, erkélye«, telefonos lakás garázzsal vagy anélkül eladó. Békéscsaba, Mil- lennium u. 9. IL 8. Második emeleti, 62 négyzetmé­teres lakás eladó. Békés, Kos­suth u. 1. II. em. 14. Érdeklőd­ni j_17 óra után.__________________ B ékéscsabán, Lencsésin, l + 2 fél szobás, telefonos lakás al­bérletbe vagy irodának kiadó. Érdeklődni: a 21-420-as telefonon lehet. 18 órától.______________ E gy + fél szobás, tehermentes la­kás. valamint 803 négyzetméte­res zártkert eladó a Lenesési mögött. Víz, villany van. Érdek­lődni: Békéscsaba, Kazinczy u. 2. VII. 30. Kocziha.______________ G yula belterületén tanya, 800 négyszögöl szántóval eladó. Vil­lany Van. Fűtésszereléshez új vascső (80 mm átmérőjű, 500 m) eladó. Telefon: 28-331__(18 órá­tól).________________________ H áz eladó, nagy telekkel. Gyu­la, Zrínyi M. tér 20.__________ S zarvason (Nyúlzugban) 200 négyszögöl Körös-parti telek, nyaralóval eladó. Érdeklődni: Szarvas. Virágos u. 4. 857 négyzetméteres zártkert el­adó, a Kenderföldeken. Termő gyümölcsös, szőlő, gazdasági épület, víz, villany van. Érdek- Ipdro: a 21-992-as telefonon. Eadó tehermentes, két szoba + étkezős. 62 négyzetméteres, IL emeleti lakás, reális áron, szep­temberi beköltözéssel. Békés, Szarvasi út 16. II. em. 8. Ér­deklődni: 18 óra után, a hely­színen, vagy a 41-063-as telefo­nom__________________________ M odern, padlásszobás. félkész ház, egybe építve, 54 négyzet- méteres, összkomfortos, mellék­épülettel, sürgősen eladó. Irány­ár: 2 500 000 Ft. Gyulavári, Ate kotmány u. 7.____________________ K étszobás, összkomfortos ház el­adó, nagy kerttel. Fúrott kút, három fázis van. Újkígyós, Ady E. u. IL___________________________ B ékéscsabán, müút mellett, 2 hold földdel tanya eladó. Víz, villany-, gázbekötési lehetőség­gel. Érdeklődni: Békéscsaba, Szél u. 2. szám. _________~ G yulán, üdülőövezetben-, Szinyel köz 7„ háromszobás társasház eladó. Érdeklődni: hétköznap 17 órától, szombat, vasárnap 10 órától._____________________________ K ertes ház eladó. Gyulavári, Me- gyesi Péter utca 27. alatt. Ér- deklődnl: a 40, szánt alatt. Gyulán, a Paradicsomban, két és fél szobás, étkezős lakás eladó. Karikás Frigyes u. 8. II. em. 7. Egy + fél szobás, tehermentes la­ti ás eladó. Lift van. Békéscsa- ba, Kazinczy u. 2. B IV. 16. Kondoroson, a 743-as számú ta­nya, I hold földdel, kővesúthoz közel, eladó. Irányár: 150 000 Ft. Gyulán, kertes, új ház, a für­dőhöz közel, riadó. Érdeklődni: Gyula, Görbe u. 24/B, az esti órákban._____ H áz riadó. Békés, Szabó D. u. 42. Érdeklődni: Fiumei u. 8. Mező kovácsházán, a központban, egyszintes, összkomfortos csalá­di ház eladó. Érdeklődni: Mező- kovácsháza. Fáy u. 33. Telefon: 81-130, 1« órától._________________ 1 833 négyzetméteres, osztható te­lek (társasház építésére alkal­mas). Békéscsaba. III. kerület, valamint 1254 négyzetméteres Kenderföld, kövesüt mellett, el­adó. Érdeklődni: 16 óra után, a 26-675-ös telefonon. _______________ E ladó — azonnali beköltözéssel Békéscsabán 110 négyzetméteres, központi fűtés®, a tetőtér-be­építése 90%-ob készültséggel — ház, kis udvarral, garázzsal, I 600 000 Ft készpénz + 280 000 Ft OTP-vel, vagy elcserélhető bel­városi, 2 + fél szobás, teher­mentes öröklakásra, értékegyez­tetéssel. Érdeklődni: szombat délután, vasárnap délelőtt. Tí­már Gábornál, Békéscsaba, Orosházi út la __________________ G yula, Dobozi út 1. számú csa­ládi ház garázzsal riadó, vagy első emeleti, garázs® lakásra cserélhető. Ugyanott 400 négy­szögöl®, Csíkosén telek épüle­tekkel eladó. Érdeklődni: hét vénén.______________________________ G yula, Arany János u. 74. szá­mú ház eladó. Érdeklődni: Gyu­la, Tessed4k u. IX_______________ K étszer kétszobás, komfortos, te­lefonos. II. emeleti lakásokért, Békéscsabán kérünk két család­nak alkalmas, kertes házat Egyik lakás tehermentes, másik tanácsi. Telefon: 24-098._________ V illa jellegű, háromszobás ma­gánház, jneUéképületekkri. ház­helynek is megfelelő, utcai fron­ti kerttel, riadó. Érdeklődni: Elek. Zalka Máté utca 8. „SZFINX” Ingatlanközvetítő Ma­gániroda! Szolgáltatásaink: in­gatlanok közvetítése, ingatlan- szakértői értékelés, jogi adás­vételi szerződések készítése, épí­tési tervek készítése, műszaki vezetés, költségvetés-készítés. Ajánlatunk: 220-270 négyszögöles építési telkek, 107 négyzetméte­res társasházi lakás eladó, ki­sebb lakást beszámítunk. Kere­sünk telefonos családi vagy tár- sasházat, első emeleti lakást bérleménybe. Címünk: Békés­csaba, Szabadság tér 11—17. Te­lefon : 26-966. etz 250-es eladó. Békés, Boros- gyáni u. 9. Érdeklődni; délután. Garanciális, októberi Oltcit. reá­lis áron eladó. Békéscsaba. Czu- c/.or u. 39. Török. SZOLGÁLTATÁS JÁRMŰ 7 éves Trabant kombi eladó. Békéscsaba, Csokonai u. 18. Kétéves, ponyvás. 10 tonnás IFA-szerelvény áron alul eladó. Cím: Yielding Harisnyagyártó Rt.. Szeghalom. Kinizsi út 12— 14. szám Telefon: (60) 71-822. Ügyintéző: Pardi Sándor szálii- tásvezető Kis fogyasztású Renault—5 Fire, egy év 3 hónapos, eladó. Érdek­lódnl: (62) 73-1271 este.__________ K F-es, felújított, garázsban tar­tott Trabant Hyoomat eladó. Ér­deklődni : telefonon (66) 2+714, esti órákban. ____________________ 0 kilométeres Lada Kombi, ötse- bességes, 1300-as, reális áron eladó. Érdeklődni: Tótkomlós, MaMnovszkij u 23._____________ 2,5 éves Dacia TLX megkímélt állapotban eladó Gyula. József Attila tér 4,A.___________________ 3 50-es Jawa és 60i-es Trabant másfél év® műszakival eladó. Békéscsaba. Gorkij u. lOI.______ 0 kilométeres, bordó Moszkvi®, 1 + 2 év garanciával, Merkur-ár alatt, eladó. Érdeklődni: a (68) 11-407-® telefonon.___________ N yugati gépkocsihoz vonóhorog, 500 kg-os utánfutó eladó. Békés­csaba. Tompa u. 8. Zsiguli 1300-as S. 15 000 kilom ét­térrel, kitűnő állapotban eladó. Doboz, Sa-llai u. 3. (TÜZÉP-pel szembeni. _____________ H áromajtós, piros Samara, 1500 kilométerrel eladó. Sarkad, At­tila u. 2/A. Telefon: 75-245.__ N DK-gyártmányú büfékocsi fel­szereléssel eladó. Érdeklődni: Kiss Zoltán, Gyula, Budrió ltp. 16. II. 5. vagy a 62-125-ös tele­fonon, Szigeti János.____________ S imson BS 50 segédmotor-kerék­pár eladó. Gyula, Kétmalom u. 14.__________________________________ B abetta, gumis és lőcsös lovas kocsik, hintó, ekék, 2 pár ló­szerszám eladó. Békéscsaba VIL, Augusztus 20. u. 24.______________ E TZ 250-es motorkerékpár eladó. Békéscsaba, Berzsenyi u. 101. Négyütemű Trabant sürgősen, reális áron, valamint karambo­lozott Fiat Regatta DS, alkatré­szenként eladó. Békéscsaba, Bo­tyánszki u. 84/L ________________ N égyütemű Trabant Combi reá­lis áron eladó. Gyula, Göndöcs u. 1». _____________ T M Hyoomat, felújított motor­ral és karosszériával eladó. Gyu­la, körösi Ob. S. u. 10.__________ . S imson robogó olcsón eladó. Gyula, József Attila tér 4/A. ETZ 125 Luxus, 2600 kilométer­rel, extrákkal, Stylandi magnó eladó. Békéscsaba, Or u. 5. IL 8. Trabant, friss műszakival, sür­gősen eladó. Érdeklődni: 16 óra után, Gyula. Galamb u. 7. Zetor Super 50, rendszámos, el­adó. Újkígyós, Arany J. u. 15. Telefon: (66) 58-243._____________ ö téves Toyota Corolla eladó, fo­gyasztása 5 liter. Gyula, Első ut­oa 4/A._____________________________ J ó állapotban levő Mazda 626 GLX eladó. Sarkad, Sallai ut­ca 2._____________________ __________ K öszörült ARO, dízel főtengely eladó. Gyula, Baj ®y- Zsilinszky utca 46/A.__________________________ T IR-vizsgával rendelkező, két­éves AVIA, hőszigetelt, 17 köb­méter® gépkocsi eladó. Érdek­lődni : a (68) 12-523-as telefonon. Eladó MTZ TS 125-ös, felújított motorral, új rendszámmal, friss' műszakival, 1977-® évjáratú. Irányár: 12 000 Ft. Simson cseré­je lehetséges. Bogdán Ferenc, 4146 Üjlraz. József A. u. 17. __ D G fnsz., 126-os Polski Fiat el- adó. Békéscsaba, Úttörő u. 15. IKARUS 255-ös, jó állapotban, kedvező áron eladó. Békéscsa­ba, Klapka u. 13. Érdeklődni: hét végén. __ M TZ 50-es, öttonnás, fix pótko­csi, BT 2.5-® tárcsa riadó. Bé­késcsaba, Báthory u, 20. TZ Írsz., 126-os Polski Fiat, friss műszakival, reális áron eladó. Érdeklődni: Békéscsaba. Lem­csési út 188. IV, 13.______________ E ladó 1 db VW Jctta, 1.6-os, dí­zel gépkocsi, 2 darab ötfokozatú VW sebességváltó. Békéscsaba, Wagner u. 65/L______________ 4 X4-es ARO. zárt. dízel, kiutalás, 1990-re visszaigazolt, eladó. Ér­deklődni: Murony, IV. kerület 6. (Pece), Ilyés.______________________ 4 X4-es, platós ARO, 2600 kilomé­terrel riadó. Keresek megvétel­re 550-es MTZ-l. Csanádapáca, Felszabadulás u. 78.______________ K edvező áron kétszobás, komfortos családi ház eladó. Gyula, Sáros u. 15.______________ K isméretű családi ház riadó. Gyula, Dimitrov u. 48. Érdek­lődni: » (88) 82-155-ös telefonon. Üj családi ház, olcsón eladó. Gyulavári, Megyesí Sándor u. 9'A.________________ M ásfél szobása teherment® la­kás eladó. Gyula. Budapest krt. 50. X. em. 56. Érdeklődni: Gyu­la, Fecske u. L (Kolbászfalva). Békéscsabán, Széna utcai garázs riadó. Érdeklődni: X3-48S._______ G azdálkodásra alkalmas, kert® családi ház eladó. Telefon: (66) 21-447.______________________________ K ert® családi ház. belvárosi, kétszobás lakás garázzsal. Sza­rva zugban nyaraló eladó. Tele­ton: (66) 81-447.__________________ S zeghalom központjában. két család részére is alkalmas csa­ládi ház riadó. Érdeklődni:* Szeghalom. Dugovi® u. 1«. Eladom vagy lakókocsira cseré­lem: KZ Dacia 1310, vajszínű, igen jó állapotban, friss műsza­kival, vonóhoroggal és Camtou- rist—5, sátras utánfutó (konyhá­val. beépített hűtővel). Telefon: (66) 71-645. TU írsz., 1500-as Lada. első tu­lajdonostól, friss műszakival, ki­tűnő állapotban eladó. Érdek­lődni: Kondoros, Rákóczi u. 51. Telefon: 30-551.______________ U N-es, 1200-as. Zsiguli, felújított állapotban, kétév® műszakival, sürgősen eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Hajnal u. 15(1.________ D ízel Robur. átépített, műszaki nélkül, sürgősen eladó. Érdek­lődni : Csorvás, Dózsa u. 4L, hét­köznap 18-tól 20 óráig, szombat, vasárnap egész nap._____________ E ladó új állapotban levő Sama­ra 1500-as, ötajtós, ötsebesség® Érdeklődni: hétköznap, 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. Békéscsaba. Rákóczi u. >. Hétév® 1,6, dízel Opel Kadett (ötajtós, automata váltó) eladó. Telefon: (67) 38-994. Szakképzett becsüs értékelést vé­gez. Telefon: 39-681. Szitanyomás! Több színben, min­denféle anyagra, méterárura is! Nyugati gcppel és f®tékkel, nagy kapacitással. Békéscsaba, Kulich-ltp. v/1. I. em. 11. Tele- fon: (66) 26-928, dr. Bodnámé. Mozgásszervi betegségek kezelé­se, reflexológiával. Békéscsaba, Szigetvári u. 48. _______________ R OBI kistraktonszerviz, alkat- részeladás. Csabaszolg. Kft., Bé­késcsaba, Lázár u. 24. Telefon: (66) 22-420.________________________ D róthálóeladás, -kötés, minden méretben. Olcsó ár. Bolti ártól 15% engedmény. Dévavámya, Ha­jós u. 12. Telefon: 179.__________ A z SKR MAGISZTER Ügynök­képző a következő Általános Ügynöki tanfolyamát április 20- án, Békéscsabán indítja. A tan­folyam ideje alatt jövedelem­szerzési lehetőséget biztosítunk, illetve siker® befejezést köve­tően elhelyezkedés, munkavég­zés céljából igénybe veheti adat­bankunkat. Felvilágosítási, je­lentkezés : (66) 23-699. Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók! Rendelje meg az Országgyűlési Naplót. Szószerinti, hitel®jegy­zőkönyv. Szabó Erzsébet, Gyula, Tessiedik U. 25. _______________ M inőségem záloga 5 év garan­cia. NAPELLENZÖ, redőny, re­luxa, közülieteknek is! Szakái László, 6721 Szeged, Szü® U. 12. Telefon: (82) 25-015.___________ R edőny, reluxa kedvező áron. Telefon : (66) 23-945, 7—10 óráig. 17—20- óráig._______________________ R edőny, reluxa legoiasóbhan a gyártótól. Gyula, Karácsonyi J. u. 2. __ __ R edőnyakció! Minitok® redőny, reluxa 20%-os árkedvezménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, Szarvas, Jókai u 36 Telefon: (67) 13-827,________________________ É pületeken különböző bádogos­munkáik elkészítése, felszerelé­se, javítása, pótlása, LAKOSSÁG ÉS KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁ­BAN. Tetőfedések. Lap ostet ók vízment® szigetelése. Gőzveze­tékek osőburicolása. Péli István tetőszigetelő-bédogosméster, 5600 Békéscsaba, Szabóim u. 49. Isztambuli utazáshoz társakat keresek, 199L április 2+i indu­lással. Telefon: 39-763. Érdeklőd­ni: 17-—20 óráig. _ _________ A BÉKÉSTOURÍST TÁRSAS­ÜT JAI : PÁRIZS április 12-16., 8880 Ft, május 24—28-, 9900 Ft. ISZTAMBUL: április 24—28., 6300 Ft. ROMA: június 18—23., 9100 Ft. FRANCIA RIVIÉRA: június T—16.. 14 600 Ft. Költőpénz: 7000 Ft. SPANYOLORSZÁG: fősze­zonban, július 10—21-, augusztus 15—26., telú® ellátás, szálloda, 22 500 Ft, június 20-tól július l„ apartmanokban, 14 500 Ft. Jelent­kezés: BÉKÉSTOURÍST, Békés­csaba, Andrátssy út 10„ 23-448. Gyula, Pálffy u. L, 61-137. Kiadvány- és szövegszerkesztést, fénymásolást vállal olcsón, meg­bízhatóan^ új telephelyén, a Nap­óra Kft. (Békéscsaba, Szabad­ság tér 11—1/7. HL 5.) Telefon: 26-966/265. * * * Építkezők! Sódert és cemen­tet a legolcsóbban Beliczay- tól. Telefon: (66) 41-878. * * * Esküvőiruha-kölcsönzás és videofelvétel-készítés. Bzáto­nya. Lenin u. 65'A. Telefon: 308. * * * Szenzáció! A Tropical Nagy­cirkusz április 7-éig vendég- szerepei Békéscsabán, a sportcsarnokkal szemben. Kezdések: április 5-én 18 óra. április 6-án 15 óra és 18 óra, 7-én 10 és 15 óra. Jegy- elővétel egész nap a cirkusz­nál. * * * DUGULASELHARÍTAS a megye területén, 20% áren­gedménnyel. Békéscsaba, Szarvasi út 16. Telefon: 27- 289 vagy 21-368. * * * Teherutónfutó — félkész is — kapható, kölcsönözhető. Szabadkígyós. Lenin u -105/1. * * *­Megnyílt az ŰJ DIANA bu­tik: Békéscsabán, a Jókai— Luther utca sarkán (a régi­től csak 20 m-re). Bővített árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! * * * MIRTUSZ ESKÜVÖIRUHA- KÖLCSÖNZÖ: Gyula, Ady E. u. 7­* * * Esküvőiruha-kölcsönzés. GyuiLa, Budrió ltp. 18. ♦ * * VK’O videokazetták kölcsön­zése az Erika virágboltban. Doboz. Vörös Hadsereg út 11. Nyitva: mindennap 8—19 óráig. * * * DR. LAKATOS ISTVÁN szü­lész-nőgyógyász szakfőorvos szabadsága után április 8-tól magánrendelését foly­tatja. Gyulán, Szabadság tér 3. szám alatt, hétfőtől szom­batig reggel 7—8.30-ig, déL- után 5—7-ig. BÉKÉSCSA­BÁN, Alsó Körös sor 21 szám alatt, hétfőtől péntekig, dél­után 3—4-ig. * * * DUGULASELHARÍTAS a megye területén. BÉKÉS* CSABÄN. GYULÁN, közüle- teknek 40% árengedmény. SIVA KFT-, tel.: (66) 61-575. * * * Biztonságos mechanikus BE­TÖRÉSGÁTLÓ zárszerkeze­tek beszerelése, megrendel­hető a (66) 29-524-es telefo­non. * * * Családi ünnepökre, lakoda­lomra komplett étkezési fel­szerelés KÖLCSÖNÖZHETŐ- Békéscsaba, Franklin u. 80. * * * A Siva Kft. vegyiáru boltja készséggel áll a tisztelt vá­sárlók rendelkezésére. Kap­hatók: textilöblítők, moso­gatószerek, WC-papír, hypó. Közületeket megrendelésre nagy tételben is kiszolgá­lunk. Árusítás nagyker. áron! Rendelést felveszünk telefo­non: 61-450, telefaxon: 81- 450, telexen: 83-543. Siva Kft.. Gyula. Kossuth L. u. 16­HÁZASSÁG 21 éves, csinos, derűs, diplomás; lány megismerkedne gyakorlati­as, rendezett életvitelű fiúval. Fényképes levelek előnyben.. „Sorsunk” jeligére, a kiadóba. 1NTERINSER Külföldi Alláske^ reső, partnerközvetítő-fszo-lgálat: Kecskemét, pf.: 416. Telefon: (76) 26-399. 49/165 magas, elvált, egyedül élő fizikai dolgozó, komfortos ott­honába keres 35-40 év közötti, egyszerű, házias, karcsú, csinos, független, elvált asszonyt, aki otthonomba jönne, házastársinak. „Tavaszi napok” jeligéx*e, a ki­adóba. GTÍSZHlR Mély fájdalommal tu­datjuk. hogy drága fér­jem, édesapánk, apósom, nagyapánk, BÁNHEGYI LAJOS h®szú szenvedés után el­hunyt. Hamvasztás utáni bú®úztatása április 8-án 14.00 órakor a békéscsa­bai Mokri utcai temető­ben i®z. A gyászoló család gyAszhír Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy özv. banszki andrasné, szül. Gyulafalvi Dorottya Békéscsaba, Nagyváradi u. 30. sz. alatti lak®, 75 éves korában elhunyt. Temetése: 1991. április 8- án, U) órakor l®z, a bé­késcsabai Ligeti temető­ben A gyászoló család GYASZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám. nagyapánk, apósom, HEGYESI IMRE, ny. .rendőr őrnagy, Békéscsaba, Tanácsközt. u. 1& sz alatti lak® 70 éves korában elhunyt Temetése: 1991. április 8- áni, 12 órakor tesz a bé- kés®abai Ligeti temető­ben A gyászoló család EGVEB Vegyes széna eLado. BekebCbaha, GyuLai út mentén, a 3. dúló, 5. tanya 1436. szám. TVC számítógép és floppy ol­csón eladó. Akár külön-külön is. Érdeklődni: a 24-502-es telefo­nom _______________________________ 7 —12 om-es, 4 méteres fenyő rúdfa eladó, 8000 Ft/köbméter. Csatlós, Kétegyháza, Móra u. 3/B. Telefon: 80-020, este. Tuják, 160-180 Ft/méter, lucfe- nyőosemete, 2-3 Ft/darab áron, eladó, utánvétellel is. Tu már István, Nagyatád, Eperjesi u. 84. Érettségizőknek, felvételizőknek! Matematika összefoglaló feladat- gyűjtemény (zöld könyv) fel­adatai kidolgozva megrendelhe­tők, 1240 Ft + utánvét. Vendel, Győr, Alkotmány u. 17._________ 25 00 darab HRF F—1 fajtájú, táp­kockás paprikapalánta eladó. Nagybánhegyes, Vorosilov u. 76. szám alatt. ___________________ K arakórum, telivér apától, törzskönyves félvér anyától két­éves kanca eladó vagy traktor­ra cserélhető. Újkígyós, Árpád u. 4. Telefon.: (66) 56-113.________ D iófarönköt vásárolunk kész­pénzfizetéssel. Ajánlatokat: Klán Kft., Gyula, Bicere u. 20. 5700 címre kérjük,____________________ K ét darab előhasú koca és liba­tömő-felszerelés eladó. Gyula, Farkashalom 1.___________________ G yűjtő HAGYATÉKOT, régi bú- tort vesz. Telefon: 25-910, 62-185. Bálázott szalma eladó. Békéscsa­ba, Felsőnyomás 444. (A Csor­vási úti almáskert mellett.)___ M indenféle vegyszermentes bio­termék érdekel. Haász Mária, Gyula, Bárány utca 13._________ K ombinált faipari gépet és fa­esztergát vásárolnék. „Javításra 6zoruló is érdekel” jeligére, a kiadóba.___________.________________ 4 9 éves nő eltartási szerződést kötne gyermektelen férfival. Élettársi kapcsolat is lehetséges. „Csinos” jeligére, a kiadóba. Egy magyartarka, L szimentáli vemhes üsző, 7 hónaposak, egy háztáji fejőgép eladó. Köröstar­osa, Kálvin u. 10.________________ K ft.-k, egyéni vállalkozók köny­velését vállalom. Telefon: 25-261. Pioneer CT 737-es magnó deck és Pioneer PD 5100-as, lézerle- mezjátszó eladó. Érdeklődni le- het: a (67) 36-130-as telefonon. Piacokat járó kereskedő mellé munkát vállal 35 éves, erkölcsös fiatalember. Békéscsaba, Kápol­na u. 2.___________________________ ö rökzöldek, díszfák, díszcserjék kaphatók. Kiváló minőség, olcsó ár. Gyula, Pósteleki u. 5. (Ker­tészetig Szakközépiskola mellett.) Napos- és előnevelt csirke el­adó. Békéscsabai, Kastély u. 2L. Telefon: 21-310. ülőgarnitúra, újszerű állapotban eladó. Békéscsaba, Szamuely u. 66/1.______ P assap kötőgépek, 3, 4, 5 szálas overlockok, ipari interlockok, varrógépek, computeres hímző- gépek megvásárolhatók, részlet- fizetési kedvezménnyel. Somlán kereskedés, 7625 Pécs, Babits M. u. 3. Telefon: 06 (72) 35-423. PB-gázbojier eladó. Békéscsaba VI., Kodály Z. u^ 3. Napos- és előnevelt csirke kap­ható, 5 hetes korig. Szombaton és vasárnap is. Gyula, Tinódi u. 13.______ _ _ Délután, néhány órában. idős ember gondozását vállalom. Cím: „Leinformálható szakács" jeligén, a kiadóban. _______ L ibatömő-felszerelés, 5 mázsáig mérő mázsa eladó. Érdeklődni: munkaidő után, Telekgerendás, Achim u. 13. Libatömő-felszerelés kompletten eladó. Békéscsaba, Franklin u. 101/1.________________ V állalkozzon! Tenyésszen nemes csincsillát, könnyű, tiszta mun­ka, jól jövedelmező. A tenyészr téshez szükséges technikát, tech­nológiát biztosítunk. A prémet és az élő állatot visszavásárol­juk, OTP igényelhető. Fadgyas, 5525 Füzesgyarmat, Akácfa u. 4. Takarítást, főzést vállalok. „Meg­bízható 439 901” jeligére, az oros­házi hirdetőbe. ___________________ K ét minősített hegesztő bedolgo­zást vállal. „Jó munka 439 874.” jeligére, az orosházi hirdetőbe. Pianínó új állapotban, és egy körpáncélos zongora, olcsón el­adó. Szeged, Bihari u. 8. Rak­sáné._____________________ ____ N B Í8 és 15 keretes kaptának, méhekkel eladók. Bélmegyer, Fási u. 10, Telefon: (66) 55-123. 100 mázsa kisbálázott gyepszéna eladó. Szeghalom. Patai u. 2. Csiga Imre. Eladó házi gyártmányú, középen csuklós kistraktor, eke, kapával felszerelve, négyütemű, kis fo­gyasztású. benzines motorral összeépítve, 30 000 Ft-ért vagy elcserélem hűtőládára, öreg Da­ciára, videóra, bútorra. Bagdán Ferenc, Újíráz, József A. út J7. Üj fagylaltgép eladó. Békéscsa­ba, Berényi út 5. Érdeklődni: péntek délután, szombaton dél­előtt.________ ___________ S zemfelszedőgép eladó. Békés­csaba. Dobos István u. 13. (Len­es ősi 61. mögött.) A legszebb nap, a legszebb ^ruhában ESKÜVOIRUHA KÖLCSÖNZŐ DÉVAVÁNYA Árpád út 27- Telelőn: 123 Megnyílt! Peep Show Bé­késcsabán, a Kinizsi u. 12. sz. alatt. Fiatal lányok eroti­kus tánca! Már 20 Ft-ért is jól érezheti magát! Nyitva mindennap 10—22 óráig. * * * Autótulajdonosok, figyelem! Szeméi ygépkocsi -m otorok felújítását, fúrását megkezd­tük. Rövid határidőre, ga­ranciával vállaljuk- Békés, Szabó D. u. 28. Törzskönyvezett németjuhász szuka eladó, egyéves. Békés, Támcsi® utca 13.________. E gy darab CLAS 80-as kombájn, (elütiitott motorral, üzemképesen eladó. Kutatóállomás, Fertőd. Amerikai ®emegekukorica, több osövü, eladó. Nem hibrid. 400 Ft/kg, post! n, utánvéttel. Gyula, Mart® Flóra u. 12. 10 mázsa étkezési napraforgó el- adó. Vésztő, Iskola u. 5. Eladó kissé hiány®, SPC vető- g('P- Orosllaza. Nyárfa u. 17. Tizanyás, termelő nyúlállomány. ketrecekkel és másfél év® Da­cia Combi eladó. Csorvás, Móra F. u, 9._________ K ét lány főállásban munkát ke- r®. Békéscsaba, Jókai u. 20. H. 8. Menyasszonyi ruha, kellékekkel, olcsón kölcsönözhető. Érdeklőd­ni: a 25-744-® telefonon. 17 óra után. Üj pianínó eladó. Békéscsabán, a (66) 24-207-® telefonon, 17 óra után. MUNKAALKALOM Békéscsabai és Szegedi Peep Show-ba erotikus tánchoz fiatal lányokat keresünk. Lakást biz­tosítunk! Jelentkezhi lehet: a 06 (62) 26-985-ös üzenetrögzítőn, vagy személyesen, Békéscsaba, Kinizsi u. 12. Peep Show-ban. üzletkötői, ügynöki munkára munkatársakat keresek, kevés tőkebefektetéssel, valutában fi­zető _ kereseti lehetőséggeL Ér­deklődni: levélben, Szegedi La- jos, 5720 Sarkad, Szív u. 4. Jól hegesztő lakatost és gyakor­lott autószerelőt felveszek. Bé­késcsaba, Mátyás király u. 2/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom