Békés Megyei Népújság, 1990. szeptember (45. évfolyam, 205-229. szám)

1990-09-07 / 210. szám

INGATLAN Ház eladó. Békés (Csatló6kert), VI. kér. 27. Érdeklődni: napon­ta^ _________ S zarvason, az arborétumi üdülő­soron 350 négyzetméteres, víz­part! nyaraló, házzal, medencé­vel, stéggel eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Északi sor 8. Nagyszénás, Ságvári u. 36. szá­mú ház sürgősen eladó, esetleg fizetési könnyítéssel. Érdeklőd­ni : Gádora:, Bajcsy u._120.__ T etőtér-beépítésű családi ház el­adó. Szarvas. Munkás u. 32. Ér- deklődni: (67) 12-363. Eladó belvárosban, 3 szobás, er­kély ce. 68 négyzetméteres lakás, Békéscsaba, Gábor Áron u. 11. VII. 29. 1 db 1 + fél szobás la­kást beszámítok. Érdeklődni le­het: 15 óra után._______________ K étszobás, kertes ház 240 négy­zetméter területű óllal eladó. Érdeklődni: a helyszínen, Csa- nádapáca, Somogyi u. 4., vagy Dózsa György u. 10. (egész nap).____________________________ K étszobás, egyedi gázfűtéses öröklakás sürgősen eladó. Gyu- la, Budapest krt. 9, fiszt. 2. Kétszobás, egyedi gázos lakás eladó. Békéscsaba, Petőfi u. 2. III. em. 24.______________________ E ladó Gyomaendrőd, Körösi Cs. Sándor u. 45. sz. alatti családi ház. Vegyes tüzelésű központi fűtéssel, kerttel, garázzsal, sok melléképülettel, kövesút van. Vagy elcserélhető békéscsabai, másfél szobás, fás-kamrás, II. emeletig + 200 000,— Ft kész­pénzért. Megtekinthető: reggel 0-től 18 óráig. 2 család részére ház eladó vagy cserélhető. (Érdeklődni: i5—19 óráig.) Békéscsaba, Radnóti u. 26.________________________________ Városközpontban másfél szobás, földszinti, üres lakás hosszabb időre kiadó. Érdeklődni telefo­non: (66) 25-743._____________t__ 7 4 négyzetméteres lakás és 1200- ar> Zsiguli eladó. Békéscsaba, Jó­kai u, 20. I, 4.______________­K ertes házat vagy kétszobás la­kást bérelnék hosszabb időre Békéscsabán. Telefon: 27-559.__ G yulán, a Görbe utcában épí­tési telek eladó. Érdeklődni: Gyula, Galamb u. 17.___________ 5 0 négyzetméter körüli lakást vásárolnék Békéscsabán, a Ku- lich-lakótelepen és környékén, 500 000,— Ft kp. + OTP-átvál- lalással. Érdeklődni: Kulich-ltp. 29. III. 10. Üzenetet a lenti pos­ta 1 á d ába_kérem._ Békéscsabán, a Csorvási út mellett 643 négyszögöles föld el­adó. Érdeklődni: Julius Fucsik u. 18. Kemenczkyné._____ B ékéscsaba, Szőlő u. 41. szám alatti ház eladó. Érdeklődni: mindennap 18 óra után, Békés­csaba, Berzsenyi u. 135. Tanva eladó, Tatársánc 11. Ér­deklődni: Oravecz Tamás, Oros­háza. Rózsa u. 18. Gyulán, fürdő közelében gázfű­téses, kisebb kertes ház eladó, vagy öröklakásra cserélhető, II. emeletig. Szikes Antal utca 9. Áron alul eladom vagy debre­cenire cserélem gyulai. 64 négy­zetméteres. OTP-s lakásom. Dr. Török Katalin, Debrecen, Vörös­hadsereg u. 1. szám. ________ K isméretű, kertes ház eladó. Gyulavári. Kinizsi u. 6._______ L uxusigényeket kielégítő, 6 szo­bás, kétszintes családi ház el­adó, lakást beszámítok. ..Irány­ár: 6.5 millió” jeligére az oros­házi^ hirdetőbe. Eladó Gyula, Budrió-ltp. 15., kétszobás öröklakás. Érdeklöd­nl: 16 órától.___________________ P adlástér-beépitéses, modem, félkész ház. 54 négyzetméteres, összkomfortos, melléképülettel, nagy portával eladó. Gyulavári, Alkotmány út 7.____ _______ H árom kvadrátcs porta, lába­zattal eladó. Szabadkígyós, Mun­kácsy _u. 29._Barta Mátyásné.__ K étszobás családi ház, nagy te­lekkel eladó. Pusztaföldvár, Kos­suth u. 83. alatt. Érdeklődni: Tóth Jánosné, Kossuth u. :05. Gyulán, kétszobás, összkomfor­tos családi ház eladó. Szakái Lajos u. 26. (Húsüzem mögött.) Családi ház beköltözhetően el­adó. Kötegyán, Ságvári u. 44. Érdeklődni: Kairvasszeg u. 1.___ Háromszobás lakás eladó. Ér­deklődni : Békéscsaba, Lencsééi út 18. VII. 43. Telefon: 39-694. 16—20 óráig._____________________ K ét darab kert az Almásker- tekben egyben vagy . külön el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Millennium u. 6. II. 7., délután- Ház eladó. Békéscsaba V., Gyön­gyösi u. 30. Megtekinthető: va­sárnap délelőtt,_________________ L encsési „B” soron garázs ki- adó. Békéscsaba, Harang u. 2. Kétszobás utcai házrész áron alul, sürgősen eladó. Békéscsa­ba, Bartók B. u. 4. Érdeklődni: szombat, vasárnap 14—17_óráig. S zegeden 60 négyzetméteres, 2,5 szobás, felújított panellakás 1 250 000 készpénzért eladó vagy békéscsabai hasonlóra cserél­hető. „Októberi költözés” jel­igére a Lapkiadóba. _____________ T anya eladó. Gyula, Farkasba­lom 10. Érdeklődni: 17 és 19 óra között. __________________ A zonnali beköltözéssel családi ház eladó. Gyulavári, ÜJ élet u. 17. Érdeklődni: szombati na- pokon, egész nap, a helyszínen. Városközpontban, Békéscsabán, háromszobás, 64 négyzetméteres, egyedi gázos, téglablokkos, III. emeleti lakás eladó. Érdeklöd­nl: telefonon: 20-431.___________ 9 00 négyzetméter vizpartl zárt­kert eladó, Gyomaendrőd, Sira­tó Holtágnál. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Csaba u, 11, Horvá­thék._____________________________ K étszobás, erkélyes, összkom­fortos Lakás eladó Békéscsabán, a Bartók Béla úton. Érdeklőd­ni: Békéscsaba, Csaba u. 11. Horváthék,_______________________ V érfürdő környékén háromszo­bás, összkomfortos családi ház eladó. Gyula, Nagyváradi út 32,B. Fél ház eladó. Gyula Vízi u. 5. Gyula, serkadi út 49. számú csa­ládi ház azonnali beköltözéssel eladó. Viz, gáz van. Érdeklődni: Gyula, Sarkadi út 71.__ M ásfél szobás ház eladó. Békés, London u. 5. Érdeklődni: Lege­lő sor 32.. hétvégén.___________ E lcserélném Kötegyán, Határőr­telep 5. számú, állomás melletti, kétszobás, kertes házamat bé­késcsabai. tanácsi, másfél szo­bás lakásra. II. emeletig, az ál­lomáshoz közel. Gyulai is érde­kel. Érdeklődni: 18—20 óráig, a 75 050-es telefonon. Zártkert eladó Szanazug gyulai oldalán, fizetési könnyítéssel. Békéscsaba, Báthory u. 8.__ N agy telek kövesút mellett, bon­tási engedéllyel, öreg ház eladó. Víz, gáz az udvarban. Érdeklőd­ni: egész nap, Békéscsaba. Be­rénvl út 42. ________________ E ladó Gyulán, a Csikősérben 350 négyszögöl gyümölcsös. Víz, villany van. Érdeklődni: Gyula, Ince pápa út 37. 16 után. Kiskereskedők, vállalkozók, fi­gyelem ! Elárusító-pavilonok bérbe vehetők Békéscsabán, a Tanácsköztársaság útja sétáló­utcái szakaszán. Érdeklődni le­het: munkanapokon 8— 12-ig, Bé- késcsaba, Jókai u, 14, I, em, 1. Gyula, Kolozsvári út 14'A. össz­komfortos családi ház. műhely- lehetőséggel eladó. Érdeklődni: naponta 16 óra után.___________ S ÓDER ÁFÁ-val és házhoz szállítással együtt 700 Ft/m3 48 órán belül. Megrendelés: Szabó Attila, Békéscsaba, Csa­ba utca 7. Telefon: (66) 28-362 (8-tól 17 óráig) ___ C j, ötö/obais ház eladó. Békés­csaba. V. kér., Szamuely u._89. Háromszobás, összkomfortos csa- Ládi ház eladó. Békéscsaba, Eg­resisy u. 35._____________________ E gyedi gázfűtésű, kertes ház el­adó. Újkígyós, Fő u. 50. Érdek­lődni: Szabadkígyós, Lenin u. 1031._____________________________ B ékés, Rosszerdőn 250 négyszög­öl kert, fiatal, termő gyümölcs­fákkal eladó. Érdeklődni: Bé­kés. Ady u. 3. fszt. 1. j7 órától, összkomfortos, 110 négyzetméte­rei?, kertes családi ház, azonna­li beköltözéssel eladó. Gyula, Dobozi út 33. Érdeklődni: dél- utá nőnként. Belvárosban, kétszobás, teher­mentes öröklakás eladó. Gyula, Göndöcs u. 3. IV. 15. (Érdek­lődni : 17 ó rá tóU________________ Gyula, Hajós út 7. szám alatti ház eladó. Érdeklődni: a hely­ez ínén.____________________ _______ G yula, Nagyökörjárá6 8. számú tanya, 1200 négyszögöl földdel eladó. Ipari áram, fúrott kút, iárda van. Érdeklődni: Gyula, Remete 29. _(az >intézet után). G azdálkodásra alkalmas. 8 lánc föld eladó, Gyula, Sióréten. Ér­deklődni: Gyula, Jász Lukács utca 5. ....................... ........._ F ényesen, a tápbolt mellett 500 négyszögöl, termelésre is alkal­mai házhely sürgősen eladó. Irán vár: 400 000,— Ft. Gyula. Bu­dapest krt. 3. fszt. 3. Telefon: 61- 876. Érdeklődni: 20 órától._ G yulán, a Szlányi 67. számú ta­nya eladó. Érdeklődni: Gyula. Farkarhalom 85. ‘ ___ K ertes, udvari házrész eladó. Békéscsaba. Egressy u. 39.____ B ékés, Hajnal u. 47. szám alat­ti, utcai, komfortos, beköltöz­het^ h á zrész, kert résszé 1 eladó. Esztétikus, lakóháznak is al­kalmas hétvégi ház 220 négy­szögöl víz pa rti telekkel Békés­csaba. KISZ-tábor mögött el­adó. Érdeklődni: 18 órától, a (66) 28-331-es ^telefonon.______________ N égyszobás családi ház eladó. Csanádapáca, Arany J. u. 8.__ G yulán, a Törökzugi üzletsoron két üzlet kiadó. Érdeklődni: a 62- 937-es telefonon.____________ K étsopronyi zártkert sürgősen eladó. Érdeklődni: a (66) 28-833­as telefonon.____________________ O rosháza, Tass u. 18. D IV. 9. alatti, háromszobás lakás eladó, esetleg kétszobásra cserélhető. megegyezéssel.________________ B elvárosban kétszintes* 1 *, teher­mentes lakás eladó. Megtekint­hető délutánonként, Békéscsa­ba, Kinizsi u. 12._______________ F ürdőövezeti, kétszobás, gázos házamat eladom vagy elcseré­lem városszéli nagyobbra. Gyu­la, Kenyérsütő utca 19. JÁRMŰ Kitűnő állapotban levő, GX-es 126-06 Polski Fiat eladó. Békés­csaba. Dózsa Gy. út 16. III. 18. Telefon: 28-234.__________________ Lada 1200-as eladó, 30 000 kilo­méterrel. Megtekinthető: egész nap, Doboz, Vásár tér 3,_______ R enault 5 GTS, 3 éves. 41 000 ki­lométerrel eladó. Kétegyháza, Márki u. 14/A. Telefon: (66) 80­095. ________________________ Z L-es Trabant, új motorral, sür­gősen eladó. Vésztő, Kun Béla u. 16. (14—20^órálg).__ L ada 2107-es, fehér, félév es .sür­gősen eladó. Szeghalom, Petőfi U. 22. __________________________ W artburg Tourist, bontásra vagy alkatrészenként eladó. Giricz Lar jos, Szeghalom. Szabolcs vezér u. 4/5._________________________ Lada Samara, háromajtós, szín- választással eladó. Érdeklődni: a 28-510-es telefonon.______________ Billenős, terepes IFA. 10 hóna­pos műszakival eladó. Érdek­lődni : a 06 (66) 70-550-es tele­fonon, este 17 óra után.________ M M-es, 1310 TX Dacia, megkí­mélt állapotban eladó. Doboz, Kinizsi u. 8/A. Érdeklődni: 17 őrá után. ________________________ 5 00 köbcentis Cross CZ 25 000,— Ft-ért, valamint 250T MZ 12 000,— Ft-ért eladó. Cserébe bármit be- számitok. vésztő, Jósika u. j7. Megkímélt, KT-s, 1500-as Lada eladó. Battonya, Malinovszkl u. 52.________________________________ 50 MTZ Zetor, vizsgázott, eladó. Békés, Táncsics u. 63. DD írsz. Trabant Mátra Ranosö személygépkocsi eladó. Érdek­lődni: Sarkad. 75-819-es telefon- számon. délután tójára után. DX-es Wartburg Tourist, SLICK 50-nel kezelve, extrákkal, 160 000 Ft-ért. sürgősen eladó. Békés­cs-aba V.. Thököly u. 8.__.__ S chwarz-MUUcr, 3 tengelyes fél­pótkocsi, kitűnő állapotban el­adó. Oaie István, Csanádapáca, Damjanich u. 93. EP írsz. Trabant eladó. Érdek­lődni : keddi és pénteki napo­kon. Gyula, Felszabadítók útja 21 A. _ Trabant Hycomat 30 000 kilomé­terrel, kiváló állapotban eladó. Telefon: 25-061, 16 órától. UG-s, 1200-as Lada eladó. Csa­nádapáca, József A. u. 4. Felújított, jó állapotban levő Trabant eladó. Érdeklődni: Gyu­la, Szakái Lajos u. 11., vagy Üj- kígyós, József Attila u. 6. ZY-os Trabant Combi, jó álla­potban. kétéves műszakival el­adó. Békéscsaba, VII. kér., Ha­rang u. 2. _______________________ „ Lord” utánfutók, Trabanthoz, kis Polskihoz. Yamina! Tréller, csónakszállító, speciális utánfu­tók. Lord, Békéscsaba, Mátyás király u. 2 1.________ A RO dízel bontásból eladó: mo­tor, váltó, futómű, karosszéria stb. Érdeklődni: Békéscsaba, Má­riássy u. 30.____________________ 1 500-as Lada eladó. Érdeklődni: a 2l-742-es telefonon. __________ L ada 1300 S, négyéves, sötétkék, eladó. Békéscsaba. Csaba u. H. Horváthék.______________________ 300 kg teherutánfutó eladó. Bé­késcsaba, Berényi út 42._ T B írsz., felújított Lada 1200-as eladó. Békéscsaba, Kvasz A. u. 10.________________________________ K arambolos AUDI 80 S, három­éves motorral, 5 új gumival, al­katrészként eladó. Békés, Sza­bó D. u. ♦.________________ B ogárhátú, W 1302-es, kétéves műszakival, jó állapotban eladó. Ecsegfalva-Kenderes. Pf.: 1054. Szabóné._____________________ 1 500-as Lada eladó. Gyula, Ko­sár u. 1._________________ F iat UNO 70 S, karambolos, vámkezelt, 3 évesen eladó. Gyu­la, Budapest krt. 24. I. 3. Tele­fon :_62-485. ________ H osszúplatós, ponyvás IFA, fel­újított. E—5-ös pótkocsi, HK— 5-ös billencra pótkocsi, ponyvás Robur eladó. Gyula, Budapest krt. 24. I. 3. Telefon: 62-485. EP frsz. Trabant 5000 kilomé­terrel eladó. Gyula. Kerecsényi u. 7 A. Érdeklődni: délutánon­ként. _______________________ U Z írsz.. 1500-as Lada és 1200- as blokk eladó. Telefon: 62-065. Ikarus 211-es autóbusz friss mű­szakival eladó. Elek. Széchenyi út 16. Érdeklődni: 18 óra után. DY frsz., TLX-es Dacia eladó. Érdeklődni: a 61-734-es telefo­non, 19—21 óra között. Eladó egy úji Skoda Favorit és egy ötéves Dacia személygépko­csi. Érdeklődni: Gyula, Felsza­badítók útía 8/B._ J ó állapotban levő MTZ—50-es traktor eladó. Köröstarcsa, Dó­?'-vl út 22.___________ J ó állapotban levő Mercedes 240 D típusú személygépkocsi eladó. Békéscjaba. Kazinczy u. 15. ZF-es, 1209-as Lada sürgősen, olcsón eladó. Érdeklődni: Gyu­la. Juhász Gy. u. 4. (Máriafal­val.____________________________ I N-es Zsiguli, lejárt műszakival eladó. Mezőberény, Somogyi u. 63._______________ A UTÓKERESKEDÉS. Reális árakkal. Díjtalan tárolással Bé­késcsabán, a Barncvál mellett. 2107-es Lada. egyéves. 12 000 ki­lométerrel eladó. R—16-os bon- tárra, sok alkatrésszel eladó. Bé­kés. Cseresznye u. 24. Telefon: 41-526. Lada Samara-kiutalás eladó. Fü- zersgvarmat. Mátyás u. 2'A B lh. Ili, em. 8.________________ E gyéves ARO 10.3 és nagymé­retű utánfutó friss műszakival eladó. Sarkad. Pacsirta u. j7. SZOLGÁLTATÁS Autókölcsönzés. 5 napon túl ár­engedmény, vállalatoknak is! Te­lefon: 23-034.____________________ K eller József, építőanyag-keres­kedő és magánfuvarozó értesíti tisztelt megrendelőit, hogy tele­fonszáma megváltozott. (66) 28- 919. és egész nap hívható. Ara­ink változatlanok: cement 370.— Ft mázsa. A megye egész terü­letére; _________________^ _____ A utószerelő-műhelyemet meg­nyitottam. Műszaki vizsgára fel­készítést, futójavítást rövid ha­táridőre vállalunk. Szabadkí­gyós. Lenin út 29/1._____________ „ Black — Molly” díszál lat-ke­reskedés. Gyula, Szent István u. 49. ____________________________ S zállítás! Szállítás! Szállítás! M 61-167, Szállítás!_________________ M embrános búvárszivattyúk ja­vítását vállalom. Fodré Lajos, Békéscsaba, Rákóczi u. Wl. Redőny. 20° n árengedmény, ro- letta. harmonikaaitó, reluxa, szalagfüggöny. (66) 27-559. Unl­verzál II. emeletén- __________ H armonikaoktatásra beiratkozás szeptember 10-én 17 órakor. Gyula, Bárány utca 14. szám alatt.____________________________• Ö J videokazetta-kölcsönző nyílt Üj ár: 100,— Ft két film. Sza­badkígyós, Lenin út 28/1._______ Ő szi mészoltáshoz, darabos mész szállítása még a régi áron meg­rendelhető, teljes ügyintézéssel. Azonkívül mindennemű építő­anyag szállítását rövid határidő­vel vállalom. Üzenetrögzítés a 23-777-es telefonon, személyesen, Ifj. Szaszák Adám, Békéscsaba, Árpád sor i32,___________________ Meglevő, régi síremlékek felújí­tása, pótlása. Vállalom rövid határidőn belül. Békéscsaba, Be­rényl út 42._____________________ O lcsó utazások! Bécs 700,—, Ve­lence 2000,—, Istambul 4900.— Ft. Telefon: (66) 39-544. fi3—16 órá­ig.) Bage-takarmány! Tápboltunkban, mely folyamatosan, reggel 7-töl este 8-ig tart nyitva, a hét min­den napin — 26-íéle áruval vár­juk kedves vásárlóinkat. Békés­csaba V., Kun u. 31. Telefon: 26-724.___________________ L evelező előkészítő tanfolyam indul magyarból, történelemből, vidéki hallgatók részére, egye­temi oktatók irányításával. Kér- • jen tájékoztatót! Postacím ..Tu­dás" 1476 Budapest 100, pf.: 63. ESK ÜVŐIR U/ /,4 -kölcsönző, FEJDÍSZ- készítő BÉKÉSCSABA, POZSONYI U. 13. TELEFON: 27-995. BACSÁNÉ * * * Nyugati gépkocsijához fo­rintért rendelheti meg a gépkocsi alkatrészeit, a Pri- motrade Kft.-től. PRIMOT- RADE KFT., Békéscsaba, Szabadság tér 11—17. Tele­fon: (66) 26-966. * * * FŐNIX AUTÓKÖLCSÖNZŐ, Gyula, Budapest krt. 13. Te­lefon: 62-065. * * * MIRTUSZ ESKÜVŐI RUHA­KÖLCSÖNZŐ, Gyula, Ady Endre utca 7. * * * IZISZ menyasszonyiruha- kölcsönzés. Békéscsaba, Csa­ba u. 9. Telefon: (66) 28-145. * * * DUGULÁSELHArITÁS a megye területén, 20% en­gedménnyel Békéscsaba, Szarvasi út 16. Telefon: 26- 281. * * * Megnyílt! Lakodalmak és egyéb rendezvények kölcsön­zője Gyulán. Gyula, Szent István u. 49. * * * Menyasszonyiruha-kölcsön- zés. Gyula, Károlyi Mihály u. 14. A fürdőhöz közel. * * * SZEDD MAGAD!: az almát Békéscsabán a Lajta utca végén, a Kenderföldeken, szeptember 8—9-én, utána vidám hétvége. * * * Import cipőbálabontás hét­főtől péntekig, 16—20 óráig. Békéscsaba V., Zsigmond u. 14. * * * Autókölcsönzés Békéscsabán a Bartók Béla út 38. sz. alatt. Telefon: (66) 28-702. Üj 1500-as Lada 400 Ft + 4 Ft km, új Wartburg Combi Volkswagen-motorral 300 Ft + 3 Ft km. * * * Ingyenes lakossági jogse­gélyszolgálatunkat folytatjuk Békéscsabán, az István kir. tér 10. sz. alatt, a volt HNF megyebizottságán. Időpontja: szept. 10-e, hétfő, de. 9—11 óra között. TESZ. * * * Teherutánfutó — félkész is — kapható, megrendelhető. Szabadkígyós. Lenin u. 105 1. HÁZASSÁG 23 180, magas, szőke, kék 6ze*- mü, jó megjelenésű, vidám ter­mészetű fiatalember keres csi­nos, kedves lányt vagy elvált asszonyt. Lakás, kocsi van. Szimpátia esetén házasság le­hetséges. Lehet Erdélyből bete­lepült is. „Diszkréció 440 801” jeligére az orosházi hirdetőbe. EGYÉB Szeptember 6-án 11—14 óra kö­zött, Szentes és Gádoros, Illet­ve Orosháza útvonalon nagyobb értékű könyvet elvesztettem vagy eltulajdonítottak. Kérem a becsületes megtalálót, jutalom ellenében értesítsen. Békéscsa- ba, V., Egressy u. 57. szám alatt. Békésen, az Epreskertben elve­szett egy fehér színű, narancs- sárga szemű perzsa macska. Ké­rem a megtalálót (jutalom el­lenében), juttassa vissza a cicát az alábbi címre: Békés, Kun Béla u. 2. _______________________ P edagógust vagy főiskolai hall­gatót keresek II-os és III-o® gyermekeim mellé, 4X3 órára. Ajánlatokat: „Oktatás” jeligére a lapkiadóba. 300 000,— Ft-ra lenne sürgősen szükségünk, három évre 4(yVo-os kamatra. Cím: „Állattenyésztés” jeligén a lapkiadóban. Szeptember 5-től pótolhatja ré­gi tojó- és hús csirke-állomá­nyát. 3 hetes hibrid 35,— Ft/db, tarka tojó 33,— Ft/db, 2 hetes kacsa 50,— Ft, díjtalan házhoz szállítás 50 darabtól. Megren­delhető levélben is. Simon Je- nő, 6900 Makó, Kolozsvári út 76. Kitűnő szülőktől törzskönyvezett kuvaszkölykök és 8 részes fém nyúlketrecek eladók. Mezőbe­rény, Nagymester u. 3. Prága szippantó eladó. Csere iß érdekel. Szeghalom* Kinizsi u. 57/4.______________________________ N agy teljesítményű, szén- és olajtüzelésű kazán eladó. Med- gyesegyháza, Szabadság u. 32. 50 NB-méhcsalád kaptárral el­adó. Nagybánhegyes, Vorosllov • u. 57/A. Szakképzett varrónő munkát vállal, butikosok és magánsze­mélyek részére, szarvas, Kos­suth u. 37. Telefon: (67) 13-270. Ipari kisüzem, 15-20 fős elhe­lyezésre alkalmas elektrlkával, vízhasználattal, gázfűtéssel stb., jól felszerelt épület bérbe adó. Békéscsaba. Szabolcs u. 26. szám alatt. Érdeklődni: Állattenyész­tő Állomás. Békéscsaba, Penza- ltp. 5. Telefon: 27-611. Üj ebédlő-, ülőgarnitúra, szek­rénysor, előnyös áron eladó. Me- zőgyán, Árpád út 34. Érdeklőd­ni: 16 órától. 80 000,— Ft-ot kérek 30n n-os ka­matra. sürgősen, egy évre. Cím: ..Becsület” jeligén a lapkiadó­ban. Kerti traktor utánfutó 80ft'n-os kész állapotban és egylépcsős vízszivattyú eladó. Kondoros, Ady E. u. 37. Négyhónapos, törzskönyvezett németjuhász kutyák eladók. Szarvas, Vajda _u. 51/1. Eladó 20 db baromfi-önetető és itatok. Vennék: használt pb- gázbojlert. Csatlós József, Sza­badkígyós-, Lenin út 79 '1. SILVER CROSS sport gyermek- kocsi eladó. Békéscsaba V., Thököly u. 8. Eladó: nappali tölgyfa szobabú­tor, boltíves ebédlő, 12 szemé­lyes asztal, 6 székkel. sarok­ülőgarnitúra. Békés, Karacs Te­réz u. 7. ________________________ S zétszedhető garázst, vagy nyi­tott szint keresek, tetőpanellel, megvételre. Telefon: 22-098. Törzskönyvezett bernáthegyi, sö- tétvörös-tarka kan kutya eladó. Sülé Bálint, Gerendás, Tanya 181. 5925. ____________________ M úzeum keres: T—20—25, R—20 —22. FODSON, 32-es LANZ BULDOG, MEZ Hoffer, Rába mindenes traktorokat, alkatré­szeket is. Levélcím: Gépmúze­um. Kétegyháza. Gyulai út 6. Eladó egy darab jó állapotban levő iker mély babakocsi, egy darab olasz iker sportkocsi. Bat- tonva. Damjanich u. 4. Nagy teljesítményű cukorrépa­kiszedő gépemmel munkát vál­lalok. Érdeklődni: Varga, Szarvas. Kőrös út 48. Telefon.: (67) 13-985, 19—21 óra között. Prémes állatok, húsevők folya­matos takarmányozását biztosít­ja kft.-nk. Kecskeméttől 20 km- re levő telephelyünkről. Tele­fon : 29-503, hétfőn és szerdán délelőtt. Termő citrom-, gapefruit-, man­darinoltványokat szállítok. Benyhe, 4002 Debrecen, pf.: 222. Fólia fűtéséhez 50-es, 80-as. 100- as. 130-as Color keringtető szi­vattyúk eladók. Doboz. Sallai u. 3. (Tüzéppel szemben.) Benzines, nagy teljesítményű aggregátor eladó. Orosháza, Ró­zsa u. 18. Oravecz.__ R ákóczitelepről vagy Szentetor- nyáról kérem annak az illető­nek a jelentkezését, aki az ame­rikai 500-as veterán, motorke­rékpárjához vázat keresett. Fe­hér János, Orosháza, Gyopár út 2. Komondorkölykök eladók. Mező- megyer. Tanya 175. Műút mel­lett. Zahorán. Kilcnchonapos, előhasú. fekete üszők eladók. Gyula, Tomasá- nyi utca 38. Üj, nagy vaskapu, 4X2, 2 db betonoszloppal, ütközővel és ki­támasztóval eladó. Békéscsaba, Berényi út 42._______________ S zűcsgép eladó. Békés, Széche­nyi tér 2. I. 4. Érdeklődni: bálá­imkor. Nemescsincsillát eladunk és fel­vásárolunk, tenyésztéshez min­dent biztosítunk. Mezőgazdasági hitel igénybe vehető. DELTA- PREM Kft., 5525 Füzesgyarmat, Akácfa u. 4. _______ K omplett libatömő-berendezés eladó. Fadgyas, 5525 Füzesgyar­mat, Akácfa u. 4. sz._ J övedelmező tevékenységhez tő­késtársat keres-ek, 300 000,— Ftr- íg. Ajánlatokat: „Valuta” jel­igére a békéscsabai hirdetőbe. Nagy teljesítményű olaíjkazán eladó. Balogh János, Doboz, Sallai u. 6. __ I nterlock (3 szálas) varrógép el­adó. Gyula, Hámán Kató u. 30 B._____________________________ K ét darab 4 hónapos magyar- tarka hasas üszők eladók. Elek, Gorkij u. 21.____________________ O xigén — Dissous felszerelése­met bérbe adnám. „Szakember” jeligére a gyulai hirdetőbe. (Pe­tik Ambrus u. 17.)______________ T őkével rendelkező üzlettársat keresek „500 000” jeligére az orosházi hirdetőbe.______________ F iatal birka és GIORDANI tí­pusú átalakítható gyermekkocsi eladó. Telefon: 23-042.__________ J ószággondozót keresek Békés­csaba környéki tanyára, 60 év körüli férfi személyében. Cím: ..Állatbarát” jeligén a lapkiadó­ban. ___________________________ A, B, C, D, E kategóriás jogo­sítvánnyal, i7 éves gyakorlat­tal állást keresek + TIRr-vizö- ga. Drágán János, Békéscsaba V., Könyves u» 8, _______________ 1 00 négyzetméter, sötétbarna Bramach tetőcserép a TÜZÉP- ámál 5,— Ft-tál olcsóbban, Szarvason eladó. Érdeklődni: Garay Lászlóné, Tótkomlós, Kossuth u. 16. _______________ Alig használt VERITAS 360-as, kéttüágyas kézi kötőgép és 1,8- os klinkertégla eladó. Érdek­lődni : Békéscsaba, Jókai u. 26. Négyéves pej kanca eladó. Do* boz, Damjanich utca 6.________ I ker mély babakocsi és egy iker mózeskosár eladó. Gyula*, Orsóval u. 7/A.__________________ Szuperolcsó biogiliszta humusz- szál együtt eladó, vagy bármi­re cserélhető. Telefon: (66) 39­544 (19 órától).__________________ P aprikapalánta-nevelésre decem­beri kiültetéssel előjegyzést fel­veszek, ugyanitt 1 db 5 hónar- pos dob ermann kan kutya el­adó. Gyulavári, Széchenyi u. 72. Érdeklődni: 8 órától 18-ig. Köszönetnyilvánítás’ Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, kollégák­nak, barátoknak, szom­szédoknak, Ismerősöknek, akik szeretett gyerme­künk, testvérem, uno­kánk, BANDZSAL TAMAS temetésén részt vettek, soha el nem múló fáj­dalmunkban osztoztak, sírjára a szeretet virága­it elhelyezték, részvétüket kifejezve, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Gyula. 1990. augusztus. GYÁSZ II ÍR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apó­som, nagyapánk, dtd- nagyapánk, SZÁSZ GYÖRGY ny, kereskedő, Békéscsaba, Szarvast út 21. sz. alatti lakos, életé­nek 90. évében türelem­mel viselt, hosszan tartő súlyos betegségben el­hunyt. Temetése 1990. szeptember 7-én, 13 óra­kor lesz Békéscsabán, a Szarvasi úti katolikus te­metőben. A gyászoló család Azonnali DUGULÁSELHÁ- RÍTÁS a megye területén, BÉKÉSCSABÁN, GYULÁN, kiszállással együtt 200 Ft, közületeknek 40 % árenged­mény. SIVA KFT. (CSÖ- TISZ GMK). Telefon: (66) 61-575. ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, hogy a GELKA-GÄZSZERVIZ ELKÖLTÖZÖTT: a Békéscsaba, Gyóni Géza u. 9. sz. alá. Hibabejelentés: a 24-194-es teleforuszámon. FIGYELEM! 1990. szeptember 8-án 8—12 óráig a Békés Megyei Patyolat Vállalat területén (Békéscsaba, Vandháti u. 1. sz.) KILÓS HASZNÄLTRUHA- VÄSÄRT TARTUNK. Várjuk vásárlóinkat! Békés Megyei Patyolat Vállalat MUNKAALKALOM Varrónőt felveszek. Jó kereseti lehetőség. Telefon: 22-098. A „SZIMBÓLUM” KFT. nagy gyakorlattal rendelkező gépi varrónőket vesz fel. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Orosházi út 77. 7.30—I2.30-ig, ]3.30—17 óráig. Asztalos szakmunkásokat felve­szünk. KLÁN KFT., Gyula, Bl- cere 20. __ M üszakvezetö gépész, vagy vií- lamosipari technikusi végzett­séggel, valamint kazánkezelőt (vagy fűtőt) keres felvételre » DÉMASZ Békéscsabai Fűtőmű­ve, három műszakos, folyama­tos munkarendben. Jelentkezés: Békéscsaba, Bocskai u. 31. Te­lefon: 21-594.__________________ A zonnali belépéssel szakácsot keresünk. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni: Teleki Csárda, Telekgerendás, az üzlet­vezetőnél. _ _ ___________ A „KÖRÖS” Kazángyártó és Gépipari Vállalat hegesztő, la­katos szakmunkásokat keres fel­vételre. Békéscsaba, Sallai u. 34. Gmk keres Interlockkal rendel­kező varrónőket, folyamatos munkára. Cím: Lévai István, FO- zesgyarmat, Lenin u, 1/A. Büfébe nyugdíjas, vagy mosl szabadult ipari tanulót eladó­nak felveszek. Cím: Gyula, Ka­rácsony J. u. S.________________ G épjármű-előadót és asztalos szakmunkásokat felveszünk. Her­ma Építőipari Kft., Békéscsaba, Gyár u. 4. Telefon: 24-822.

Next

/
Oldalképek
Tartalom