Békés Megyei Népújság, 1990. szeptember (45. évfolyam, 205-229. szám)

1990-09-07 / 210. szám

1990. szeptember 7., péntek SPORT SPORT SP0R1 r SP0R1 r Rajt a női kézilabda NB l-ben Több mint meglepetés Bradfordban Ki ez a Per Jonsson? Egy sokra hivatott csapat A Békéscsabai Előre Spartacus női kézilabdacsapata ma 17.00 órakor az Alföldi Porcelán ellen lép pályára a városi sportcsarnokban, és ezzel számukra is megkezdődnek az 1990—91. évi bajnokság küzdelmei. A címben feltett kérdés arra utal, hogy Szabó Károly edzővel folytatott beszélgeté­sünk során kizárólag csak szakmai kérdésekkel foglalkoz­tunk. Szándékosan nem tértünk ki a szakosztályt nyomasztó anyagi gondokra. Feltételeztünk egy olyan optimális hely­zetet, ahol nemcsak a játékban, de az egyéb feltételekben is egyenrangú ellenfelei lehetnek a mezőnynek. FŐ az álléképesség m A tavaly elért ötödik he­lyezés azt jelenti, hogy csapata felzárkózott a közvetlen élme­zőny mögé. Milyen tapasztala­tokat szereztek az elmúlt baj­nokságban? Ezek ismeretében, a felkészülés során mire helyezte a fő hangsúlyt? — A legfontosabb tanul­ság talán az volt, hogy sok­szor vesztettünk pontokat nyert állásból a mérkőzések befejező szakaszában. Ez állóképességi hiányosságokra utalt, ezért a nyári felké­szülésünk középpontjában ennek javítása állt. Sokat futottunk, és rengeteg „láb- munkafejlesztő” gyakorlatot végeztünk. Elért góljaink alapján az élmezőnyben vé­geztünk, ugyanakkor elég sok gólt kaptunk. Ezért megpróbáltunk begyakorolni egy agresszívebb, támadó szellemű védekezést is. Erős jobbszárny • Nem volt nagy mozgás » Játékosok körében. Senki nem távozott, és ez a mai világban már „jelentős” erősítésnek szá­mít. Bővült-e a keret, és válto- zik-e a csapat szerkezete? — Valóban együtt marad­tunk. Sőt! Sikerült leigazol­nunk Romániából egy ruti­Rodica Temesvárról került a nyár közepén Békéscsabára. Balkezes átlövő, aki mind talajról, mind pedig felug­rás után eredményes. Gyor­san, nagy erővel, pontosan lő. Lát a pályán, és ha a helyzet úgy kívánja, társait is nagyszerűen megjátssza. Gyakran próbálkozik siker­rel egyéni betörésekkel is. Bízom benne, azt hiszem, ve­le jelentősen megerősödtünk, -r így jellemezte, új játéko­sát Szabó Károly. nos. balkezes jobbátlövőt is. aki már velünk készült, és a kezdőcsapatban is helyet követelt magának. Ez azt je­lenti, hogy hosszú évek után először tudunk „igazi” kézi­labdacsapat módjára felállni, hiszen a jobbszélső és a iobbátlövő posztján is bal­kezes játékosunk van. Ter­mészetesen ezáltal bővültek támadójátékunk lehetőségei is. Gondot inkább most a balátlövő poszt jelent, mert Bolla Mária még mindig sé­rült, Kovács Tímea a Test- nevelési Egyetem csapatában folytatja pályafutását, míg Kasik Éva gerincbántalmai miatt gyakorlatilag csak az utolsó hetekben tudott ren­desen edzeni. Egyébként a kapuban Thaiszné Bielik Ilo­na, Gyöngyösi Ibolya, és a még ifjúsági korú Sarkadi Szilvia, a mezőnyjátékosok közül a már említetteken kí­vül Fülépné Mezőségi Irén, Rodica Ighisan, Hochrajter Rita, Hankóné Jakab Gab­riella, Salamon Gabriella, Szakái Józsefné, Bodzás Edi­na, Kulcsár Bea, Máté Krisz­tina. Bohus Bea, Homonnai Lászlóné és Sávolt Erika áll­nak rendelkezésemre. Mindig magasabbra • Két felkészülési tornán 1* részt vettek. Mindkétszer ahzr­vágyai? madik helyen végeztek. A Játék alapján mire taksálja együtte­sét? — A Balaton Kupán még a felkészülés elején jártunk. Jó torna volt, mert külön­böző játékerőt képviselő el­lenfelek ellen játszhattunk sorozatmérkőzéseket. Segítet­te a speciális állóképesség fejlesztését. Itt lépett elő­ször pályára új szerzemé­nyünk is. Jól játszott, és bár magyarul nem tud, ennek ellenére hamar beilleszke­dett a csapatba. Rendkívül eredményes volt, de a végé­re egy kicsit elfáradt. A Se- cotex Kupán nagyon erős mezőny gyűlt össze. Hat ma­gyar és két külföldi első osz­tályú együttes vetélkedett, két négyes csoportban. Biz­tatónak vélem, hogy a hely­osztó mérkőzésen éppen a hajrában sikerült diadalmas­kodnunk. Mindent összevet- ive azt hiszem, sikeresen ké­szültünk fel, előreléphetünk tavalyi eredményünkhöz ké­pest. A harmadik, hatodik helyezés valamelyikét pá­lyázzuk meg. Ferencz Rezső A békéscsabaiak menetrendje: Szeptember ?., péntek, 17.00: Békéscsaba—Hódmezővásárhely Szeptember 14.,-péntek, 17.00: Békéscsaba—Borsodi Bányász. Szeptember 21., péntek, 17.00: Békéscsaba—Secotex Szeptember 29., szombat, 16.00: Herz-FTC—Békéscsaba Október 5., péntek, 1S.15: Békéscsaba—BHG SE Október 13., szombat, 16.00: Vasas—Békéscsaba Október i9., péntek, 16.15: Békéscsaba—Dunaferr November 16., péntek, 17.00: HungaUt—Békéscsaba November 28., szerda, 15.30: Bp. Spartacus—Békéscsaba November 23., péntek, 16.15: Békéscsaba—Veszprém December 2., vasárnap, 11.30: DVSC—Békéscsaba December 7., péntek, 16.15: Békéscsaba*-Győr December 15., szombat, 14.30: Nagykanizsa—Békéscsaba Tavaly nagyszerűen rajtoltak a lányok, pedig már rögtön a második fordulóban a későbbi ezüstérmes DVSC-t fogadták. Ám gigászi küzdelemben». nagyszerű mérkőzésen diadalmas­kodtak. Akkor még hatszáz néző izgult a csapat sikeréért. A bajnokság végére azonban még ez a nem túl magas néző­szám is alaposan megcsappant. Nem titkolt célja a társa­ságnak, hogy szurkolóikat is visszacsalogassák a lelátókra Fotó: Veress Erzsi A „Fair play” Kupáért Az atléták Ifjúsági Barátság Versenyén a Békéscsabai Előre Spartacust a gyalogló Szabó Andrea képviselte. Dobogóváromá­nyosként utazott a viadalra, ám végül 23,53 perces teljesítménnyel csupán a 6. helyen kötött ki. Edzője, Tóth Sándor szerint sok tényező befolyásolta gyengébb szereplését, így többek között hivatkoznak' a túl hűvös időjárásra, ugyanis az elutazáskor még 35 fokot mértek Békéscsabán, s ezúttal mind­össze 8 fokos hőmérsékleten versenyzett. Pedig 3000 méterig vezető pozícióban gya­logolt ... Az Állami Biztosító szponzorálásával szeptember 7—8-án, pénteken (14 óra) és szombaton (9 óra) rendezik meg Békéscsa­bán, a Kórház utcai atlétikai pályán a „Fair play” Állami Biztosító Kupa atlétikai viadalt, amely egyben országos minősítő verseny, valamint négy megye utánpótlás válogatottjainak összecsapása is. A rende­zők szerint mintegy 300 versenyző méri össze tudását, amely főpróbája lehet az SB korosztályosok magyar bajnoki föllépésé­nek. A versenyen az Állami Biztosító fel­ajánlásaként egy női és egy férfi verseny­ző elnyeri a „Fair play” díjat, amely vá­sárlási utalvánnyal jár együtt. Jóllehet, mostanában ismét csak kellemes emlékezés témája lehet, amikor még sok ezren övezték a gyulai salakmotoros pályát, azért a sportág iránti érdeklődés „folyama­tos”. Lent is, fent is. Két jellemző példa „lentről”: a minap izgatott apuka szólított meg az egyik békéscsabai hivatal folyosó­ján, miszerint úgy tudja: ismét mélypon­ton a fürdővárosban a vaspapucsos sport. Fia hallott róla ugyan, hogy toborzót is hirdettek, ám hiába érdeklődik, „senki nem tud semmit”. Egészen a nyár közepéig re­besgették, hogy az egyetlen, még számon tartott komolyabb versenyt a város nagy­díjáért kiírt vetélkedőt — akár „maszek alapon” is, de megrendezik, ám a terv, csak terv maradt. Nyilvánvaló, hogy a jö­vő alakulásában szerepet játszik majd a Körös Volán Vállalat élén történt szemé­lyi változás is, ám mindezzel együtt sem valószínű, hogy belátható időn belül ismét felemelkedik a rendkívül szűk hazai bázis­ra épülő, ugyanakkor igen népszerű salak­motoros sport helyi ázsiója. Miközben: nem­régiben sokan rándultak át Debrecenbe, ahol világszínvonalú mezőnnyel bonyolítot­tak le — mintegy kilencezer fizető néző ellenére is — anyagilag veszteséges ver­senyt. Szóval, csupa ellentmondás, de hát, miért éppen itt ne? Az új világbajnok, Per Jonsson A sportág „odafenti” törté­nései ettől függetlenül me­netrendszerűen zajlanak. S, ha már néhány nappal ez­előtt ezeken a hasábokon ar­ról szólítunk, hogy a méltán népszerű arénasport viliág­sztárjának babérjait megté­pázzák-e, s ha igen, kiknek lehet erre esélyük, akkor ér­demes visszapillantani a hét végén lezajlott' világdöntőre is. Annál is inkább, hiszen a közeljövőben az Eurosport jóvoltából minden bizony­nyal ezt a versenyt is lát­hatjuk a képernyőn. __ N os, a bradfordi világbaj­noki döntő ritka nagy meg­lepetéssel szolgált! A nagy esélyes, dán Hans Nielsen, nemhogy nem védte meg el­sőségét, de még a zöld ba­bérkoszorú sem lett az övé. (Ehhez képest legfeljebb itt­hon lehet egy darabig be­szédtéma a sportág berkein belüli, hogy a mi Adorján Zoltánunk miként szerezhe­tett csupán 2 pontot, mind­össze annyit, mint hét év­vel ezelőtt, ugyanezen a pá­lyán, amikor még csak be­mutatkozott a világ színe előtt?) WWWWWIWfí Szóval Nielsennek nem sü került az újrázás, de vajon ki is a korona friss viselő­ * II. je? Érdemes újólag is emlé­keztetni arra, amit gyakorta mondogatnak a nagymenők: „Ha valaki jól elkapja a fo­nalat az elején, nehéz meg­állítani ... mégha nem is számít főesélyesnek.” Ezút­tal mindez tökéletesen iga­zolódott. A 25 éves hórihor- gas svéd fiút természetesen ott emlegetik a legjobbak között — 1985-ben például junior világbajnoki címet nyert —, de kétségtelen, hogy a Nielsen babérjaira vágyók között mások is so­rakoztak előtte nagyobb eséllyel! Például Shown Mo­ran, akit a -mindent eldöntő ráadásfutamban legyőzött, s aki két hete éppen Debre­cenben mutatta be, miként tud a legnagyobb 'klasszis is poroszkálni, s fölényes biz­tonsággal első lenni egy­aránt. vvwvvvvwvvwvvw Egyébként Jonsson „ter­mészetesen” a brit profi li­gában keresi a kenyerét 1984-ben kezdte ebben az elit mezőnyben szereplését, az angol szurkolók tehát egy kicsit a magukénak is érez­hetik kiugró sikerét. Az azonban mindenesetre tény, hogy hosszú időre visszala­pozva a vb-k történetében, sem találunk példát arra, amikor valaki úgy lett vol­na világbajnok, hogy előtte nemhogy dobogós nem volt, de a döntőn is -mindössze kétszer lehetett jelen. Per Jonsson, aki a hazája baj­nokságában tavaly csak har­madik (!) lett, és a világ­bajnokok sorában a 45., ilyen világelső. Ha már tal­lóztunk egy kicsit a sportág történetében, ide kívánkozik, hogy az 1936 óta számon- tartott versenyfutások so­rán, 1956-ban egy Öve Fun- din nevű versenyző volt az első svéd világbajnok,. ő vi­szont nem kevesebb, mint ötször győzött. Rajta kívül még egy északi bajnokot je­gyeznek: Anders Michane- ket, aki 1974-ben nyert Johnsson tehát nem keve­sebb, mint 16 év után vitte dicsőségre a kék-sárga szí­neket. (fábián) Az 1990. évi egyéni világ- bajnokság végeredménye: 1. Per Jonsson (Svédország) 13, 2. Shawn Moran (Egyesült Államok) 13, 3. Todd Wilts­hire (Ausztrália) 12, 4. Hans Nielsen (Dánia) 11, 5. Jimmy Nielsen (Svédország) 10, 6. Kelvin Tatum (Nagy-Britan- nia) és Henryk Gustaf fson (Svédország) 9-9 pont. Sportműsor PENTEK ATLÉTIKA. Állami Biztosító Kupa országos minősítő ver­seny, egyben négy megye ser­dülő B válogatott viadal, Bé­késcsaba, Kórház utcai sportte­lep, 14.00. KÉZILABDA. NB I. Bcs. Előre Spartacus—Alföldi Porcelán női, Békéscsaba, városi sportcsar­nok, 17.00, Hucker, Szalai. NB II. Kondoros—Tiszaföldvár férfi, 17.00, Kardos, Vass. Doboz—Ju­hász Gyula Tanárképző Főisko­la, női, 16.30. SAKK. Scheveningeni sziszté­ma szerinti verseny. Békéscsa­ba, AEV-székház, 15.00 órától. SZOMBAT ATLÉTIKA. Állami Biztositó Kupa, országos minősítő ver­seny, egyben négy megye ser­dülő P válogatott viadal, Békés­csaba, Kórház utcai sporttelep, 9.00. ASZTALITENISZ. NB I B. Bcs. Konzerv—PEAC Zöldért férfi, Békéscsaba, városi sport- csarnok, 10.00 Orosházi MTK— KSI női, Orosháza, sportcsar­nok, 10.00. NB II. OMTK—Nagy- kálló, férfi, Orosháza, József Attila Általános Iskola, 15.00. Nagykálló—OMTK II. női, 10.00. KÉZILABDA NB II. Bcs. Mi­relité SE—Oh. ^Honvéd-fflTK, férfi, Békéscsaba, 2. sz. általá­nos iskola, 16.00, Komáromi, Si- dó. Szeghalom—Kamut-Murony, női, 16.00. KOSÁRLABDA. Viharsarok Kupa férfi-, női torna, Békés, dr. Hepp Ferenc Általános Is­kola, 8.00 órától. LABDARCGAS. NB I. Bcs. Előre Spartacus—Siófok, Békés­csaba, Kórház utca, 16.30, Dri- gán (Lázin, Csáki). NB III. Al­föld csoport. Kiskunfélegyházi Honvéd—Nagyszénás, 16.30, Bá­ba. Dömsöd—Határőr Dózsa, 16.30, jv.: Szolnok megyéből. Megyei bajnokság I. osztály. Vésztő—Battonya, 16.30, Gye- kiczki. Gyomaendrőd—Mezőbe- rény, 16.30, Koch. Gádoros- Kondoros, 16.30, jv.: Csongrád megyéből. II. osztály. Oh. Rá­kóczi Vasas— űjkígyós, 16.30, Csonka. Dombegyház—Kétegy- háza, 16.30, Kalcsó. III. osztály. Kardos—Kevermes, 16.30, Dajka. Magyarbánhegyes—Doboz, 16.30, Zábrák Csanádapáca—Békés- sfimson, 16.30. Csárdaszállás- Pusztaföldvár, 16.30. OSZAS. Nagy Sándor-emlék- verseny, Gyopárosfürdő, 10.00. SAKK. Scheveningeni sziszté­ma szerinti verseny, Békéscsa­ba, AEV-székház, 9.00. TENISZ. Nyílt amatőr férfi egyéni verseny, Békéscsaba, Kórház utcai sporttelep, 9.00 órátóL Moncsicsi Kupa korosz­tályos verseny fiúk és lányok részére, Mezőberény, sporttelep, 8.00 órától. VASÁRNAP KÉZILABDA. NB II. Újkígyós —Gyömrö, férfi, íl.OO, Sebők, Tiba. Megyei bajnokság. Nők. Bcs. Agyagipar—Csorvás, 10.00, Farkas, Szekeres H.’ Kétsop- rony—Békésszentandrás 10.00, Gyeraj, Palotai. Férfiak. Mező­hegyes—Gyomaendrőd 10.00, Gyi- vicsán. Kacsán. Murony—Szeg­halom 10.00, C. Veres, Varga IL Bcs. Előre Spartacus—Köröstar- csa 10.00, Harangozó, Medo- varszki. KOSÁRLABDA. Viharsarok Kupa, férfi-, női torna, Békés, dr. Hepp Ferenc Általános Is­kola, 8.00 órátóL LABDARCGAS. NB II. Szol­nok—Szarvas, 16'.30, Adám. NB III. Alföld csoport. Gyula—Kis­körös 16.30, Keresztúri. Mezőhe­gyes—Csongrád 16.30, Bakos. Orosháza—Dabas 16.30, dr. Bo- zóky. Megyei bajnokság, I. osz­tály. Kamut—Békéssz"n*and'-ás 16.30, jv.: Szolnok megyébőL Füzesgyarmat—Bcs.. Favorit 16.30, Gulyás Medgyesegyháza— H. Szalvai SE 16.30, Majoros. Tótkomlós—Elek 16.30, Rózsa. Szeghalom—Sarkad 16.30, Klem- bucz. II. osztály. Kunágota— Magyarbánhegyes 16.30, Zsíros. Csorvás—Bcs. MÁV 16.30, Gutl. Dévaványa—Lökösháza, 16.30. Búzás. Kaszaper—Gyulai Körös­táj 16.30, Hajdú. III. osztály. Okány—Tarhos 16.30. Körösla- dány— Medgyesbodzás 16.30. LOVASSPORT. Szabadkígyóst Lovasklub meghívásos versenye, Újkígyós, Vincellér ház melletti pálya, 9.00 órától. SAKK. Scheveningeni sziszté­ma szerinti verseny, Békéscsa­ba, AEV-székház, 9.00 órától. TENISZ. Nyílt amatőr, férfi egyéni verseny, Békéscsaba, Kórház utca 9.00 órától. Mon­csicsi Kupa, korosztályos fiú-, leányverseny, Mezőberény, sporttelep, 8.00 órától. 1 BÉKÉS MEGYEI Politikai napilap. Igazgató főszerkesztő: dr. Serédi János. Főszerkesztő-helyettes: Seleszt Ferenc. Megbízott igazgatóhelyettes: Raáb Sándomé. Kiadja a Békés Megyei Lapkiadó Vállalat. A szerkesztőség és a kiadó címe: Békéscsaba, Munkácsy utca 4. szám, Pf. 111. 5601. A szerkesztőség telefonszáma: (66) 27-844, főszerkesztő: (66) 21-401, a kiadó telefonszáma: (66) 26-395. Telexszám: 83-312. Telefax: (66) 21-401. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 105 forint, egy évre 1260 forint. Készül: a Kner Nyomda lapüzemében, Békéscsaba, Lenin út 9—21., 56Ó0. Vezérigazgató: Balog Miklós. ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom