Békés Megyei Népújság, 1989. november (44. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-04 / 262. szám

• HIRDETÉS - TELEFON: 25-173 • HIRDETÉS- TELEFON: 25-173 • INGATLAN Belvárosi, földszinti, kétszobás, tehermentes lakás, és telekge- rendási zártkert kövesút mellett sürgősen eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Vóc.sey u. 5. fszt. 1. Békéscsabán, Széna utcában ga­rázs eladó. Érdeklődni : Kocsis Ernő, (84) 60-784-es telefonon. 640 négyszögöl Békekert eladó hétvégi házzal, kúttal, villany­nyal. Érdeklődni: Békéscsaba,­Deák Ferenc u. 26. Délután. 64 négyzetméteres lakás kp. + OTP-vel eladó. Mezőberény. Népköztársaság u. 2/C II. 12. Gyomaendrőd, Mező I.-ltp. C épület mögött garázs eladó. Ér­deklődni: Rideg András, Hunya, Vörös Hadsereg u. 16. Üj padlófűtéses, húsz (20) em­ber kényelmes elhelyezését biz­tosítani tudó, több fürdőszobás családi ház eladó. Irányár: 35 000 Ft’négyzetméter. Aggtelek, Ady Endre u. 24. Háromszobás családi ház eladó. Gyula. Gyulai Gál András utca 4. (Törökzug.) Tanyát bérelnék Békéscsaba környékén. Víz, villany szüksé­ges. „Kövesúthoz közel” jeligé­re a békéscsabai lapkiadóba. Gyula belvárosában 2 és fél szo­bás, nagy konyhás, egyedi gáz­fűtéses lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: Gyula, Szabadság tér 4. I. 5. 16 óra után, hét vé­gén egész nap. Keleti .kertekben, az Almás so­ron hétvégi ház termő gyümöl­csössel eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Puskin u. 21. Telefon: 27-045. Szegedi két és fél szobás, 64 négyzetméteres, tehermentes, szövetkezeti lakás a Retek ut­cában, II. emeleten eladó. Fize­tési könnyítés lehetséges. Ér­deklődni: dr. Dubsky, 5820 Me­zőhegyes, Néphadsereg u. 20. Telefon: 85, este. Képcsarnok felett lévő, II. eme­leti, egyedien átalakított, fel­újított, 64 négyzetméteres lakás eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 29—33. A II 21. Békéscsaba, Kinizsi utcai. 42 négyzetméteres üzlet eladó. Ér­deklődni: (66) 27-821, este. Eladó fél katasztrális hold föld, fúrott kúttal, közei a pósteleki konzervgyárhoz. Érdeklődni: Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 29—33. II. em. 8. Kétszobás, egyedi gázfűtéses, első emeleti, parkettás lakás, garázs, gépkocsi, hobbikért, el­költözés miatt eladó. Érdeklőd­ni: Békéscsaba, Kulich Gy.-ltp. V 25. C lh. 3. Csabaszabadiban földet vennék. Ajánlatokat: „Szántó” jeligére a békéscsabai lapkiadóba. Gázfűtéses házrész eladó, egy­szobás, összkomfortos. Irányár: 380 000 Ft. Érdeklődni: hétköz­nap 15—18 óráig, hét végén 10— 18 óráig. Békéscsaba V. kér., Mikszáth u. 18. Gáz-központifütésű, kertes csa­ládi ház eladó. Békéscsaba, Má­tyás király u. 94. Kétszobás lakás eladó vagy sza- badkígyósi kertes házra cserél­hető Mezei Imre, Békéscsaba. Tinódi u. 3. IV. 12. Telefonos, 1 t 2 fél szobás, OTP-s lakás eladó. Békéscsaba. Lencsési út 61. 1X52. Telefon: (66) 39-077. Kétszobás lakás eladó. Békés­csaba, Lencsési út 42. I. 5. Tele­fon : 39-937. Bogár. Békéscsaba, Rigó u. 1 2. sz. alat­ti, ötszobás, 140 négyzetméteres sorházi lakás garázzsal, kerttel eladó. Érdeklődni: (66) 27-821. este. Két és fél szobás, földszinti la­kes sürgősen eladó. Békéscsaba, Pásztor u. 65 fszt. 3. Telefon: 39-948. Kétszobás, egyedi gázos, I. eme­leti, erkélye« lakás eladó. Bé­késcsaba, Tolnai u. 9. Érdek­lődni: Árpád sor 16. Földesiné. Telefon: 25-251. Békéscsabán, a sétálóutcánál beköltözhető ház, társasház-épí- tési lehetőséggel eladó. Gÿôni Géza u. 19. Érdeklődni: Dessew- ffy u. 10. Telefon: 28-935. Eladó bontásra alkalmas ház, nagy portával, Gyula. Mártírok u. 32. sz. alatt. Érdeklődni: Gyula, Rákóczi F. u. 3 B. 17 órá­tól. Budapesti, 37 négyzetméteres, belvárosi, félkomfortos lakást békéscsabaira cserélnék. Érdek­lődni: Békéscsaba, Fövenyes u. 32. IV. em. 13. Hét végén. Eladó Orosháza, Csengeri utca 31. számú kétszobás, összkom­fortos családi ház, sürgősen. Te­lefon : 06 (78) 45-082. Medgyesegyháza, Damjanich u. 45. sz alatti ház 800 négyszögöl telekkel eladó. Kétszobás, erkélyes lakás kp. -f- OTP-átvállalással. azonnali be­költözéssel eladó. Békéscsaba. Lencsési út 132. I. 4. Érdeklőd­ni: hét végén egész nap, hét­köznap 17 órától. Udvari házrész eladó. Békéscsa­ba. Lenkey u. 22. sz. alatt. Ér­deklődni: Bánszki u. 10. III. 10. 17 órától. Központban háromszobás, össz­komfortos lakás eladó. 150 négyzetméter melléképülettel, 300 négyszögöl földdel. Ipari áram van Szabadkígyós, Lenin u. 83). Kétszobás, ö'-szkcmíortos, OTP-s lakás, szekrénysor, ülőgarnitú­ra, hűtőszekrény eladó. Gyula. Budapest krt. 55. III. 10. Gázfűtéses ház eladó. Sarkad. Kastély u. 9. Érdeklődni: Kas­tély u. 9 A alatt. Hétvégi telek eladó Köröstar- csán, vízparthoz közel. 30 négy­zetméteres faház, víz, villany, kerítés van. Érdeklődni: Békés­csaba, Bánát u. 57 1. Szarvason, központban három­szobás, komfortos házrész eladó. Szabadság u. 23. Érdeklődni: péntektől vasárnapig, 15—18 óráig. Békéscsaba, Thurzó u. 15. sz. ház, kb. 100 négyzetméteres, el­adó, vagy kiadó. Érdeklődni: hét végén délután. Nagyréten hobbitelek eladó, 1418 négyzetméter Víz, villany van. Érdeklődni: Békéscsaba, Kisrét 45. Háromszobás lakás eladó. Gyu­la, Budrió ltp. 16. fszt. 1. Ér­deklődni: 17—18 óra között. Kert eladó vagy kiadó. Érdek­lődni: hét végén, Békéscsaba, Új sor 8/1. Befejezés előtt lévő — meg­egyezés szerint befejezésre is — ház a Nyugati kertvárosban el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba. Gábor Áron u. il. II.9., hét vé­gén az esti órákban. Kunágota, Kossuth u. 82. alatt háromszobás, fürdőszobás ház nagy telekkel, gazdasági épüle­tekkel, szőlővel, jutányos áron, sürgősen eladó. Fürdő közelében ház eladó. Gyu^a, Szarvas utca 12. Érdek­lődni: Gyula, Corvin utca 27. Garázs eladó, Békéscsaba, Len­csési út 5. II/7. December l-jétől üres lakást bé­relnék hosszabb időre. Telefon : 39-305, 18 óra után. Nagy kertes családi ház eladó. Békéscsaba, Julius Fucsik u. 4. Érdeklődni: Békéscsaba, Zsig­mond u. 95. Ilyés. Garázs eladó a Gábor Áron ut­cában, 1990-es átadással. Érdek­lődni : telefonon 23-554. Eladó zártkert, 60 négyzetméter belterületű, kétszintes, lakóház­nak megfelelő. 80"o-ig kész álla­potban épülettel, Lencsési lakó­telep mögött. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Kazinczy u. 2. A IX. 38. Eladó zártkert, 22 négyzetméter belterületű épülettel, termő gyümölcsfákkal, Tavasz utca vé­gén. Érdeklődni: Békéscsaba. Kazinczy u. 2. A IX. 38. Eladó másfél szobás, erkélyes lakás, kp. -f OTP-álvállalással. Békéscsaba, Kazinczy u. 2. IX. 38. __ G yulai, 50 négyzetméteres, te­hermentes öröklakásomat elcse­rélném budapestire. Minden megoldás érdekel. Érdeklődni : Gyula, Gábor Áron u. 23. sz. alatt. Telefon: (66) 62-466. Észak-törökzugi, főbérlő nélkü­li, bútorozott lakás kiadó. Ér­deklődni: Gyula, Gábor Áron u 23. sz. alatt. Használtruha-, dohányáruüzlet teljes berendezése, árukészlete eladó Csanádapáca központjá­ban. Érdeklődni: Tótkomlós, Bot u. 1. Négyszobás, összkomfortos 4* ^egyszobás garzonos, gázfűtéses, kertes ház eladó, 3 garázs, mű­hely. melléképületek. Orosháza, István király út 39. Kaszaper, Hunyadi u. 6. sz. csa­ládi ház eladó, 400 négyszögöles telekkel, víz-, gázvezeték van. Érdeklődni: Orosháza, Bercsényi u. 12. IV 10. Telefon: 12-610. Eladó 9 hónapos vemhes dzsör- zé üsző és előborjas fejőstehén. Gerendás, Dózsa Gy. u. 4. Eladó Orosháza. Szentesi út 96. sz. alatti családi ház 1694 négy­szögöl telekkel. Érdeklődni: Kalmár Gábornál lehet, Hódme­zővásárhely, Ormos Ede utca 13. V 28. címen. Gyula, Tiborc utca 3. számú ház, a Várfürdő mellett beköl­tözhetően eladó. Gyomaendrődön 800 négyzetmé­ter vízparti telek (Sule-kert) el­adó. Érdeklődni: Gyula, Belez- nai Sándor utca 23. Tanya kövesút mellett 3 hold földdel eladó. Szabadkígyós, MÁV-tanyák 78. (Vozár-tanya.) Érdeklődni: Békéscsaba, Land­ler J. utca 70., az esti órákban. Gyula, Budapest krt. 25. III/10., egyedi gázfűtéses, kétszobás la­kás eladó. Érdeklődni: szombat és vasárnap. Hétvégi ház eladó, Gyopáros- fürdő, Napsugár u. 52. Érdek­lődni lehet : 5900 Orosháza, Szarvasi út 33. 16 órától, Zsó- tér István. Orosháza, Hóvirág u. 9. sz. ház eladó. Gazdálkodásra alkalmas. Föld kiadó Érdeklődni: Oros­háza. I. István király u. 10. JÁRMŰ Hétéves, 1200-as Lada eladó. Ér­deklődni: szombat, vasárnap egész nap, hétközben 17 órától. Békéscsaba, Jókai u. 48. S 100-as fehér Skoda eladó, el­ső kézből, 80 000 kilométerrel, megkímélt állapotban. Békéscsa­ba, Irányi u. 4—6. III31. Una- tinszki, 16 órától. IT frsz. felújított 1200-as Zsigu­li eladó, vagy 126-os Polski Fi­atra cserélhető. Érdeklődni: hét­köznap 18 óra után, szombaton, vasárnap egész nap, Békéscsa­ba, Tavasz u. 58. 850-es Sport Cupé műszaki nél­kül, üzemképes állapotban el­adó. Békéscsaba V., Szegfű ut­ca 12. 80-as MTZ pótkocsival, 5 mázsa teherbírású utánfutó, nagyüzem­ből származó tehenek fejőgéppel eladók. Békés, Révai József ut­ca 56. PV-s Dacia kétéves műszakival eladó. Barkas, ZUK, platós, cse­re érdekel. Dévaványa, Bánóin­kért u. 63. Karambolos, öreg autóját bon­tásra kedvező áron megvásáro­lom, Kisházi Lajos, Mezőbe­rény, V. kér. 111. 46. sz út, 64- es km-kő. PA frsz. Wartburg eladó. Érdek­lődni: Békéscsaba, Zsigmond u. 84,1. Vasárnap. DN-es Wartburg Spécial megkí­mélt állapotban eladó. Telefon : (67) 38-348. Megkímélt, KA frsz, 126-os Pols­ki Fiat eladó. Békéscsaba, Fel­ső Körös sor 65. Telefon : 39-784. ZF írsz., jó állapotban lévő 126- os Polski Fiat személygépkocsi eladó. Békéscsaba, Sebes Gy. u. 10. UL frsz. Lada 1200-as eladó. Ér­deklődni: a 21-813-as telefonszá­mon. 0 kilométeres, 1500-as Polski Fi­at, hófehér, eladó. Békéscsaba, Árpád sor 16. Telefon: 24-362, 24- 948. (Dr. Tóth.) TF-es 1200-as Lada eladó. Békés, Hajnal utca 22,1. Érdeklődni: hét végén. Hároméves Zastava eladó. Bé­késcsaba, Szent László u. 15. Érdeklődni: szombat, vasárnap. Eladó M—22-es Multikár hárorti- szög rendszámmal. Békés, Pos­ta utca 4/1. ZB-s, fehér, 1500-as Lada eladó. Érdeklődni: mindennap 17 óra után, hét végén egész nap. Cím: Békéscsaba, Puskin u. 16. 1800 köbcentiméteres MITSUBI­SHI Colt dízel személygépkocsi, öt ajtós, újszerű állapotban el­adó. Békés, Posta u. 3 1. DR frsz. Dacia Combi eladó. Orosháza, Zöldfa u. 18. Üj, fehér Lada Samara eladó. Gyula, Klapka utca 18 B. KG-s 1200-as Lada, 45 000 kilo­méterrel eladó. Érdeklődni: Do­boz, kisvendéglő. Telefon: 61- 555. Másfél éves Dacia, TX-es. 14 000 kilométerrel eladó. Medgyesegy­háza, Vécsey u. 18. PB-s Polski Fiat 1500-as, friss műszakival, jó állapotban eládó. Gyula, Kosár u. 6. Simson segédmotor-kerékpár el­adó. Békéscsaba, Lencsési út 1. (Kvasz.) DX-es Lada 1500 S eladó. Ér­deklődni: 61-753-as telefonon. Kl-s 1500-as. fehér Lada eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Szőlő u. 32. Zs frsz. felújított Lada Combi eladó Érdeklődni: 18 órától és hét végén, Mezőberény, Luther u. 14. Ford Escort dízel 1,6, kitűnő ál­lapotban eladó. Gyula, Szarvas u. 7. G—35-ös HOFFER és LANZ BULDOG traktorokat keresünk. Levélbeni érdeklődés: Kétegy­háza, GATE Múzeum, Gyulai út 6. (Szakmunkásképző.) Dacia TLX, öt hónapos, árában eladó. Békés, Hajnal utca 14/1. Lada 1500-as, hároméves, áron alul, sürgősen eladó. Biharnagy- bajom. Kossuth-telep 4. 4172. 1500-as Lada új motorral, felújí­tott karosszériával és 1200-as Combi lejárt műszakival eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Gábor Aron u. H. 119., hét végén az esti órákban. DX frsz. Dacia TLX eladó. Ér­deklődni: telefonon (66) 23-318, szombat, vasárnap. 2107-es, 1500-as Lada (kilenc hó­napos) eladó. Telefon : (66) 25- 344. DJ 62-31 frsz. Dacia eladó, pi-r- ros. Érdeklődni lehet: Bertók Pál, Kardos, Csabai u. 6. (Ser­tésteleppel szemben.) KL frsz. piros Lada 1500 S ext­rákkal eladó. Érdeklődni: na­ponta 17 órától, dr. Csizmadia, Gyula, Október 6. tér 12. Taxira vizsgáztatott dízel Robur és IN frsz. Zsiguli lejárt műsza­kival eladó. Orosháza, Pipacs u. 15. Érdeklődni: délután 5 órától. SZOLGÁLTATÁS Víz-, gáz-, központifütés-szere- lés. Közületeknek, magánosok­nak rövid határidővel js. Luko- viczky György víz-, gáz-, köz­pontifűtés-szerelő mester, Bé­késcsaba, Franklin u. 8. Továb­bá megbízottaimnál : Kiss Sán­dor, Gyula (Újvári), Béke tér 20. Aknai János, Szabadkígyós, Árpád u. 21. REDÖNYAKCIÖ! Minitokos re­dőny, reluxa 10 %-os árkedvez­ménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, Szarvas, Jókai u. 36. Telefon: (67) 13-827. Hétfőn nyit Békéscsabán, a Szarvasi út 11. alatt a lakberen­dezési és vegyes cikkeket áru­sító bolt. Pietra csempe, kará­csonyfadísz, biliárddákó, hinta­szék, káposztasavanyító-dézsa és sok más termék vásárolható és megrendelhető. REDÖNYAKCIÖ! Mini tokos re­dőny, reluxa 15°n-os árkedvez­ménnyel azonnal megrendelhe­tő. Dudás András, újkígyós, Bé­ke u. 5. szám. Kerékpár- és motorkerékpár­szerviz. Nyitva: 17—20-ig, szom­baton : 9—14 óráig. Békéscsaba, Augusztus 20. u. 36. (Mezőme- gyer.) Tegye emlékezetessé a Mikulás­napot gyermekei számára! A Télapó házhoz megy. Részletes felvilágosítás és jelentkezés no­vember 20-ig egész nap a 39-296- os telefonon. * * * A gyűjtők boltja ismét Kon­doroson! November 4—5-én 8—12 óráig felvásárlást tar­tunk a művelődési házban. Fotó-, optikai cikkek, réztár­gyak, régi rádiók, régi bi­zsuk, kerámiák, s minden egyéb, ami önnek felesleges, mi megvesszük! Ne hagyja ki! Kondoros, Hősök útja 23. * * * Látszerészüzletemet meg­nyitottam. Mindenféle szem­üveg javítását, készítését vállalom. Cím: Gyula, Szt. István u. 17. Minden kedves vásárlót szeretettel várok! * * * Varrónők, figyelem ! Vásá­roljon szabászati hulladék- anyagot reklámáron, 150— 313 Ft-ig. Farmer-, frottír bolyhos anyagok nagy vá­lasztékban, nagy tételben is. Szivárvány divatáru, rövid­árubolt. Nyitva tartás : kedd­től péntekig 8—17 óráig. Bé­kés. Nagy S. u 7. HÁZASSÁG 32 180 cm magas, elvált, egyéni gazdálkodó férfi megismerkedne nem dohányzó, állatokat szere­tő hölggyel, házasság céljából. „Szeretnélek megtalálni” jeligé­re a békéscsabai lapkiadóba. Békéscsabai 40 év körüli férfi­ak levelét várom. 5601 Békéscsa­ba, Pf. 269. címre. 27 éves, 178 cm magas, kelle­mes megjelenésű, müveit, gyer­mekszerető fiatalember keresi szerény nő ismeretségét, házas­ság céljából, aki hű társa lenne. ..Türelem’ jeligére a békéscsa­bai hirdetőbe. EGYÉB Kisiparosnál napi 8 órás elfog­laltsággal, 30 négyzetméteres műhellyel bármilyen bedolgozói munkát vállalnék. Ajánlatokat: „Női munkaerő” jeligére a lap­kiadóba. Kiváló tulajdonságú kékróka- türzsállományomat ketrecekkel, felszerelésekkel eladom, egész­ségügyi okok miatt. Telefon: 41- 616, Nyíri Sándorné, Békés, Rá­kóczi u. 56. ROBI 151-es rotációs kapa el­adó. Hunya, Alkotmány u. 22. 30 db (5 éves) 6 méteres, méte­renként fokolt állványlétra el­adó. Irányár: 1500 Ft db. Bereg­szászi Tibor, Sarkadkeresztúr, Vésztő sor 2. Márványlapos biliárdasztal tar­tozékokkal eladó. Gyula, Kos­suth u. l. Törzskönyvezett, foltos német dog, őrző-védő vizsgálat, jutá­nyosán eladó. Gyula, Kossuth u. 1 Eladó használt konyhabútor, vá­gott tűzifa, 2 db ágysodrony matraccal együtt. Békéscsaba. Thurzó utca 25. Jó állapotban lévő PB-gáztűz- hely palackkal együtt eladó. Bé­késcsaba, Gyöngyösi u. 42. Póniló (Setlandi), 2 db, eladó, befogva Békéscsaba, Aulich u. 16. Telefon: 27-487. Belker mérleg, üzlethelyiségbe való fapolcok eladók. Békés. Róna u. 7. ____ E ladó 900 literes láda, hőszige­telve, csirkekeltetőnek, vontat­ható kocsiszerelő-állvány, 90 li­teres akvárium, halakkal. Csor- vás, Zöld pálya u. 5. 6 100-as, 10 120-as kötőgépek el­adók. 5600 Békéscsaba, Franklin u. 46. Olajégő eladó. Békéscsaba, Fö­venyes u. 44. IV. 12. 1500-as eszterga, 20 mázsa teher­bírású mérleg eladó. Békéscsa­ba, Felsőnyomás 448. ioo mázsa fejes káposzta eladó. Békés, Rózsa utca 13. Szervezői munkát vállalunk má­sodállásban, üzemi és munka-, valamint ügyvitelszervezést. Ajánlatokat: „Számítógépre is” jeligére a békéscsabai lapkiadó­ba. KÖZLEMÉNY felhívás, a mezőtúri MEZŐGAZDASÁGI GÉ­PÉSZMÉRNÖKI FŐISKO­LAI KAR tájékoztatja mindazokat a felvételre pá­lyázókat, akik nappali vagy levelező tagozatra kívánnak felvételi vizsgát tenni, hogy LEVELEZÉSES RENDSZE­RŰ FELVÉTELI ELŐKÉSZÍ­TŐ TANFOLYAMOT indít matematika és fizika tan­tárgyakból. Jelentkezni a főiskolai kar tanulmányi cso­portjánál (5401 Mezőtúr, Pe­tőfi tér 1.) személyesen vagy írásban lehet. A tanfolyam lefolytatásával kapcsolatos tájékoztatást szóban vagy írásban ugyancsak a tanul­mányi csoport ad. JELENT­KEZÉSI HATÁRIDŐ: 1989. december 1. Az F.ieki Lenin Termelőszövetkezet eladásra felkínál kifogástalan műszaki állapotban lévő 3 db IFA BILLENŐS TEHERGÉPKOCSIT. Műszakilag 1991. IV. hóig érvényes. Érdeklődni tehet: Kamasz K n rol .v. gépj ármü-előodó. Telefon : 72. Villanyszcrelőipari Vállalat Békéscsabai kirendeltsége kis alapterületű iroda- és raktárhelyiséget BÉRELNE HOSSZABB TÁVRA. Kövesút mellett, telefon szükséges. Ajánlatokat : Békéscsaba, Vörös Október sor 3., telefon: 21-945-re kérjük! J Doboz Nagyközség Tanácsa a szanazugi üdülőhelyen még korlátozott számban ÜDÜLŐTELKEKET ÉRTÉKESÍT 450-550 m- közötti területtel. 400.— Ft(mJ-es áron. A telkek ivóvízzel, villany­nyal és csapadékvíz-köz­müvekkel ellátottak. Érdeklődni lehet: Kiss László vb-titkárnál Telefon: 01-044, lil-158. A Békéscsabai Várost Tanács v. B. városfejlesztési és lebonyolító irodája felajánlja bontásra H békéscsabai Hunyadi tért volt buszpályaudvart közli letek és m a g á n.s z o m é 1 y ok részére. Érdeklődni: a 26-369-etí tele fonszá mon. Bérbe vehető: — tehergépkocsi-javító műhely, — 100 négyzetméter alapterületű műhely, vagy irodahelyiségek. Érdeklődni: ÁSZOK KFT. Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel.: 22-788. MUNKAALKALOM A Medgyesegyháza és Vidéke ÁFÉSZ felvételre keres, a med- gyesegyházi ' cukrászüzemébe szakképzett üzemvezetőt és üzemvezető-helyettest. Bérezés a kollektív szerződés alapján, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Afész központi iroda, Medgyesegyháza, Kossuth tér 13. Beke András, kereskedelmi főosztályvezetőnél. A Sarkadi Városi Tanács Költ­ségvetési Üzeme felvesz: vízve­zeték-szerelő és asztalos szak­munkást. Jelentkezés az üzem vezetőjénél, Veress F. u. 26. sz. alatt. Munkaszállítót felveszünk. Fog­technikái Vállalat, Békéscsaba, Luther u. 17. Munkatársakat keres a Patex—Befon Rt., Békéscsaba, Berezédj utca 1.: középfokú végzettségű karbantartó és termelésirányító mun kakörökbe. » ' < * DIÓBÉL­FELVÁSARLAS. A Mezőker Kft., Békéscsaba, 1989. november 6-tól a vásárcsarnok területén megkezdi a dióbél felvásárlását. Átvétel: 7—13 óráig. Szombaton: 7—12 óráig. Telefon: (66) 25-757. Exportminőség —• magas ár! A PATEX \ BÉKÉSCSABAI FONÓ RT. FELVESZ: portást és társadalombiztosítási ÜGYINTÉZŐT. Jelentkezés: Békéscsaba, Bezcrédj u. 1., J munkaügy. f- ..........—^ A Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat E kategóriával rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET VESZ FEL. I Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni a vállalat szállítási osztályán lehet. Afor Nagyszénási Gépkocsijavító Üzem vállalja: IKARUS AUTÓBUSZ javítását, karambolos javítását, fényezését, kárpitosmunkáit. //—^Titkárnőt — takarítónőt — kocsikísérőt — portást (nyugdíjast) — gépkocsivezetőt (E kát.) FELVESZÜNK. KUNSÁG FŰSZERT, BÉKÉSCSABA, \IPARI U. 3. ) A Magyar Nemzeti Bank Beké» Megyei Igazgatósága, Békésc*a- ba, Dózsa György út 1. sz., érettségizett munkatársat keres. Pályakezdők előnyben. Hivatásos vadász munkakör be­töltésére állást hirdet a békés­csabai Nimród Vadásztársaság. Felvételre jelentkezni lehet no­vember 6-án (hétfőn) 17 órai kezdettel, Békéscsaba, Bajza u. II. szám alatt. Üj Tátrára vezetőt, valamint ne­hézgépkezelőt, kotrógépkezelÖC, hegesztőt, mezőgazdasági gép­szerelőt és segédmunkásokat vesz fel a Körösi Vízgazdálko­dási Társulat. (Gyula, Munká­csy u. 19.) hidasháti Állami gazdaság. ' MURONY. Számítógépes csoportunkhoz VEZETŐT KERESÜNK. PC-k programozásában és üzemeltetésében járatos, felsőfokú végzettségű szakemberek jelentkezését várjuk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés és további felvilágosítás Tóth János közgazdasági igazgatóhelyettesnél. ' Telefon: 41-342. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom