Békés Megyei Népújság, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-24 / 275. szám

• HIRDETÉS — TELEFON: 13-221 • A BÉKÉSCSABAI MEZŐGÉP VÁLLALAT KÖZPONTJA AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ programozót felsőfokú, gyártmánytervezőt, szerkesztőt felső", illetve középfokú végzettséggel. JELENTKEZÉS: a vállalat személyzeti osztályán, Békéscsaba, Szarvasi út 138. LÉPJEN BE AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZETBE! Gyulán, a gyógyvizek városában üdülőszövetkezet alakult. Az üdülők a Várfürdőtől 400 méterre épülnek. Az üdülők teljesen berendezettek! Az állampolgárok a szövetkezetnél évi 28 napos üdülési jogot vásárolhatnak! A jog eladható, örökölhető. Jelentkezni lehet az IBUSZ összes irodáiban. Levélben: 5700 Gyula, Budapest krt. 45. Üdülőszövetkezet. Kellemes pihenés — Biztos gyógyulás! A PLASTOLUS Műanyag-feldolgozó és Játékkészítő Ipari Szövetkezet, Szarvas, Kossuth u. 37., pályázatot hirdet BELSŐ ELLENŐRI ÄLLÄS BETÖLTÉSÉRE. FELTÉTELEK: mérlegképes könyvelői képesítés vagy szakirányú felsőfokú végzettség, legalább 5 éves gyakorlat. JELENTKEZNI LEHET: írásban vagy személyesen a szövetkezet személyügyi előadójánál. Telefon: 344. A PV BUDAFOKI PAPÍRGYÁRA JŐ KERESETI LEHETŐSÉGGEL FELVESZ a nagy értékű és nagy teljesítményű papírgyártó gép­sorokhoz folyamatos munkarendbe, a korszerű fél­automata és automata gépeire szakaszos munkarendbe papírgyártó szakmunkásokat. Férfi segédmunkásokat gépmunkára betanítunk. Felveszünk továbbá lakatosokat, villanyszerelőket, elektroműszerészeket, és gépmunkára is betanítjuk őket. Csiszolóáru gyártására segédmunkásokat gépmunkára betanítunk. Munkaidő: szakaszos munkarendben (1 és 2 műszakos) 40—42 órás munkahét, minden héten szabad szombat, folyamatos munkarendben 40 órás munkahét, minden 6 nap után 2 nap szabadnap, ezenkívül 13 nap többlet­szabadnap évenként. Kezdő órabér: szakaszos munkarendben a szak- és se­gédmunkásoknak megegyezés szerint, folyamatos mun­karendben a szakmunkásoknak 24 Ft, a segédmunká­soknak 22 Ft. A vállalat díjtalan továbbtanulási lehetőségről gondos­kodik, esti tagozaton elvégezhető az általános iskola V—VIII. osztálya. Szociális és kulturális juttatások: az előírt utazási hozzájárulás, kedvezményes étkezte­tés (ebéd), a férfiaknak munkásszállás. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon. Budapest XXII.. Gyár u. 15. Telefon: 265-825, 133-as mellék. Munkavállalók figyelem! A FIM ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR FELVÉTELT HIRDET ÜZEMFENNTARTÁSI EGYSÉGÉBE az alábbi szakmunkás-munkakörökbe a közölt bértételek mellett: « — szerszámkészítő lakatos — géplakatos — autószerelő — akkumulátortöltő — légkompresszor-kezelő — hidraulikus-szerelő 3000—5000 Ft keresettel 3000—5000 Ft keresettel 3000—4500 Ft keresettel 3000—5000 Ft keresettel 3000—5000 Ft keresettel 3300—5500 Ft keresettel A fenti keresetek kategóriabesorolástól és gyakorlati időtől függően változóak a közölt bérezési határokon belül. Keresünk' továbbá: szerszámkészítő-műhelyünkbe gyakorlattal rendelkező középfokú gépipari végzettségű férfi munkaerőt meós munkakörbe. Fizetés végzettségtől, gyakorlati időtől függően, megegyezés szerint. JELENTKEZÉS: naponta FIM Alföldi Porcelángyár 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. APRÓHIRDETÉSEK Jó állapotban levő Volga Combi sürgősen eladó. Ugyanott egy sztereó JVC rádiós magnó is. Endréd. Polányi út 54._________ Ház azonnali beköltözéssel eladó. Békés, Drága utca 9. Érdeklőd­ni: vasárnap délelőttönként a fenti címen. _____________________ 5 8 eves nyugdíjas asszony de­cember l-től napi 4 óra házi munkát vállalna, bevásárlást is. Fizetés megegyezéssel. „Lein­formálható” jeligére a 'békéscsa­bai lapkiadóba.___________________ F iat 127-es (türkizkék) eladó. Bé­kés, Hőzső u. 18/1.__________ G yula város központjában, csen­des helyen, 2 családnak is al­kalmas, külön bejáratú. 2 szintes, 5 szobás, telefonos — 2 fürdőszo­ba. 2 W. C. —, OTP-s, összkom­fortos öröklakás garázzsal, azon­nal beköltözhetően eladó. Érdek­lődni: Nagy Kálmán, Hét vezér út 4. IA. Telefon: 189._______ E gyszobás ház melléképületekkel eladó. Újkígyós. Hosszú utca 93/1. Békéscsabai egyszobás, összkom­fortos, gázfűtéses lakásomat gyu­laira cserélem. Békéscsaba, Tu­lipán u. 2. fszt. 8. ____ 6 00 négyszögöl beépíthető telek eladó Szabadkígyóson. Érdeklőd­ni: Gorkij út 9.__________________ N yolchetes üszőborjú és három­hónapos komondor szuka eladó. Telekgerendás, Tanya 229. (Flen­der.) ______________________ A kígyósi kövesút mellett U00 négyszögöl föld haszonbérbe ki­adó. Érdeklődni: Békéscsaba V., Ludvigh u. 36, szám alatt._______ ö sszkomfortos, másfél szobás lakás hosszabb időre üresen ki­adó a Lencsési úton. Ajánlatot: „Vállalatnak is” jeligére a bé­késcsabai lapkiadóba.____________ E gy db 8 hónapos és egy db 5 hónapos hasas üsző eladó. Kö­röstarcsa, Hattyú út 4._________ O lajtüzelésű bojler eladó. Bé­késcsaba III., Szél utca 11. szám. Békéscsaba, Degré utca 2. szám alatt háromszobás utcai házrész eladó._______________________________ Kisiparosok! Magánkereskedők! Előnyös feltételekkel eladó Szarvas városközpontjában levő üzlethelyiség kp. -f- OTP-átvál- lalással, valamint egykaros ká­véfőző és mikrohullámú sütő. Érdeklődni: Szarvas, Lenin út 92.___________________________________ Jó állapotban levő IP-s Zsiguli és egy Szkiff utánfutó eladó. Békés. Zrínyi út 4.__________ E ladó egy 200-as, 1982-ig vizsgá­zott Diesel (fehér színű) Merce­des gépkocsi, megkímélt állapot­ban. Érdeklődni lehet Gyulán, munkanapokon 8—16 óráig a városi tanács vb szervezési és jogi osztályánál (telefon: 37. 27- es mellék), és Budapesten min­dennap délután 4—6 óra között a 375-835-ös telefonon. MUNKAALKALOM A Békésszentandrási Szőnyeg- szövő Hnsz felvételt hirdet rak­tárvezetői munkakör betöltésére. A munkakör betöltéséhez szük­séges iskolai végzettség: felső­fokú raktározási szaktanfolyam és legalább 5 éves szakmai gya­korlat. Jelentkezés személyesen vagy írásban a szövetkezet elnö­kénél. Bérezés: megegyezés sze­rint. Cím: Békésszentandrás, Szabadság u. 2—3. ________________ A Békés megyei Üdítőital-ipari Vállalat felvételre keres üdítő­ital-gyárába gépkocsivezetőket, árukísérőket, targoncavezetőket, targoncaszerelőket, akkumulátor- töltőt, autószerelőt, géplakatost, villanyszerelőt, esztergályost, se­gédmunkásokat. Jelentkezni az északi ipartelepen levő üdítő­ital-gyárban (forgácsolóval szem­ben) lehet. _________________________ A Volán 8. sz. Vállalat békési üzemegysége felvételre keres: autószerelő szakmunkásokat, gépjármű-villamossági műsze­részt. Jelentkezni lehet az üzem­egységen.____________________■ A Békés^megyei Vendéglátóipari Vállalathoz felvételre keresünk felsőfokú végzettséggel rendelke­ző munkavédelmi vezetőt, felső­fokú végzettséggel, vagy mér­legképes vizsgával rendelkező belső ellenőrt és közgazdászt, szakvizsgával rendelkező jogta­nácsost, kereskedelmi és ven­déglátóipari felsőfokú végzett­séggel rendelkező dolgozót áru­forgalmi munkakörbe, ellenőri munkakörbe. Gyulai, békéscsa­bai, szarvasi telephelyekre fel­sőfokú végzettséggel rendelkező melegkonyhás üzletvezetőket. Továbbá gyors- és gépírót, sza­kácsokat, cukrászokat, konyhai segédmunkásokat, takarítókat. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Gutenberg u. 3. szám alatt. Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ tehergépkocsi-rakodókat keres felvételre, vasúti fuvarozáshoz, jelentkezés: AFÉSZ-szállítás, Orosháza, Katona u. 5._________ F elveszünk: jogi egyetemi vég­zettséggel rendelkező igazgatási csoportvezetőt, érettségivel ren­delkező anyaggazdálkodókat, va­lamint raktárost. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: MEZÖGÉP-gyáregység, Gyu­la, Dobozi út 28._________________ A Hidasháti Ariami Gazdaság 11. sz. kerülete, Kamut, növendék- és hízómarha-telepére brigádve­zetőt keres középfokú végzett­séggel. Lakás megoldható. Fize­tés: alap + prémium. Keresünk a gépműhelybe alkatrészraktá­rost, lehetőleg békési, mezőbe- rényi lakost. Buszjárat van. Je­lentkezni a kerületvezetőnél le­het.______________________________•__ A Start Sportszergyártó és Fém­ipari Szövetkezet, Békés, Ver­seny u. 3—5., felvételre keres anyagbeszerzői munkakörbe szakközépiskolai végzettséggel, szakmásított jogosítvánnyal ren­delkező férfi munkaerőt. Gya- korlattal rendelkezők előnyben. A békéscsabai I. téglagyár köz­ponti anyagraktárába targonca- vezetőt, raktári segédmunkást és áz anyagosztályra katonai időt letöltött fiatal anyagbeszerzőt keres felvételre. Jelentkezni le­het: Békéscsaba, Orosházi út 32., anyagosztály. IC-s S-^lOO-as Skoda lejárt mű­szakival egyben vagy alkatré­szenként eladó. Érdeklődni: Fü­zesgyarmat. Petőfi tér 2. ________ K étszobás házrész központi fű­téssel, garázzsal eladó. Békés, Kossuth_út_14._____________________ 1 1/2—2 szobás üres lakást bé­relnék több évre. „Egy évet elő­re fizetek íQl 933” jeligére a bé­késcsabai hirdetőbe. Utcai szoba-konyhás házrész sür­gősen eladó. Békéscsaba, Bánát u. 51. alatt. Érdeklődni: Békés­csaba, Petőfi u. 8. földszint 3. 17 óra után. _______________________ Ü j OTP-s lakás Békéscsaba. Wlassich sétány 10. szám alatt eladó. Érdeklődni helyben vagy Tankó Ddikó, tel.: 12-926._______ É ladó 1 db 80 literes hidrofor és Simson Schwalbe motorkerékpár. Békéscsaba VII. (Mezőmegyer), Keleti u. 7. Érdeklődni: délután 4-től.________________________________ Sütni való tök nagy tételben is eladó. Orosháza, Török Ignác u. 2L__________________________________ K étszobás családi ház eladó Bé­késcsaba VII., Engels út 4. Ér­deklődni: szombat, vasárnap dél­után._____________________________ C R-es Wartburg de Luxe máju­sig érvényes műszakival, motor- hibával 15 ezer forintért eladó. Békéscsaba, Arany János utca 14.__________________________________ F iatalember főállásban személy- gépkocsival, utánfutóval állást keres. Cím: „Volga” jeligére a békéscsabai lapkiadóban. 353-as US rendszámú Wartburg jó állapotban, Simson Schwalbe motorkerékpár, 40-es Regent erősítő hangfallal eladó. Barkas gépkocsit beszámítok. Békés­szentanflrás, Béke út 8._________ E gy jó állapotban levő Wart­burg de Luxe (sárga) kocsi el­adó. Érdeklődni: mindennap es­te. Gyoma, Vörös Hadsereg út 37. szám alatt.____________________ A kármilyen női munkát válla­lok, amit saját otthonomban el­végezhetek. Ajánlatot „Szorga­lom” jeligére a békéscsabai lap­kiadóba.____________________ E gy db 10 éves kancaló eladó. Békéscsaba, Nagyrét tanya 2288. Veszel ka. _____________________ P E forgalmi rendszámú Trabant Combi érvényes műszakival, új vonóhoroggal eladó. Gvula. Sá­ros u. 28 fC. Érdeklődni lehet mindennap.________________________ B őrkabátok festése minden szín­ben, rövid határidőre. Keles Ist­ván bőrfestő. Tótkomlós, Bajza u. 10._______________________________ G0l-es Trabant-motor alkalmi áron eladó. Békéscsaba, Kulich Gyula-lakótelep 27/B Hl. 10. Gyula, Bárdos utca 34. számú, padlástér-beépítésű, központi fű- téses, két család részére alkal­mas ház eladó. Gyula belterü­letén. OTP-s, 2 vagy 3 szobás, földszinti, 1—2. emeleti, egyedi gázfűtésű lakást beszámítok. Ér­deklődni : mindennap, bejárat Beleznai S. utcai kapun. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság Duna—Tisza-közi Meliorációs Társaság, Kecskemét, felvételre keres SZ—100-asra vezetőket, kotrómestereket, kotrókenőket, tanuló gépvezetőket, valamint MTZ és Crystall-vontató vezető­ket, műhelygépkocsira mezőgaz­dasági gépszerelőket változó munkahelyre. Élőkészítési cso­porthoz legalább középiskolai végzettséggel rendelkező geodé­tát, előkészítőt alkalmazunk. Újonnan érkező DT erőgépekre 10—12 fős gépvezető brigádot és 1 építésvezetőt alkalmazunk, je­lentkezni lehet: Kecskemét, Már­tírok útja 36. sz. alatt, a mun* kaügyi csoportvezetőnél._______ M ázsamestert, szakképzett láng­vágót azonnal felveszünk, je­lentkezés: MEH-telep, Mezőko­vácsháza.________________________ G épírónőt, érettségizett admi- nisztrátort, takarítónőt, raktári segédmunkást, kocsikísérőt, ebédkiosztót felveszünk. FŰ­SZERT, Békéscsaba, északi ipar- telep (forgácsoló mellett). Kocsikísérőt, férfi segédmunkást felveszünk. FÜSZÉRT, Oroshá­za, Gyártelep u. 2. sz. (Bogár- zó.) A Híradótechnikai Vállalat 1. sz. gyáregysége felvételre keres: esztergályos, műszerész, lakatos szakmunkásokat, gyakorlattal tmk-villanyszerelőt, női betanított munkásokat. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Temető sor 8.______ A utószerelőt, sírkőüzembe szak­munkásokat, gépkocsira egy ra­kodót azonnali belépéssel felvesz a Békés megyei Temetkezési Vállalat. Jelentkezni lehet: Bé­késcsaba. Partizán u. 2. _________ A Békéscsabai Állami Gazdaság háztáji ágazatához felvételre ke­res traktorost, gépkocsivezetőt és rakodót, jelentkezni lehet Kerekiben, a háztáji ágazatveze­tőnél. A DÉMÁSZ hódmezővásárhelyi üzemigazgatóság hálózatszerelési osztálya értesíti a lakosságot, hogy 1981. november 24-én az alábbi létesítményt FESZÜLTSÉG ALA HELYEZI: Csorvás, A. G., sertéstelep, 20 kV + OTR-állomás. A vezeték érintése életveszélyes. Két férfi vagy női munkaerőt felveszünk eladás­ügyintézői munkakörbe Alföldi TÜZÉP Vállalat 301. sz. telepe, Békéscsaba, Orosházi u. 25. BETONCSÖVEK ÖNTÉSÉRE SZOLGÁLÓ vassablonok olcsón eladók Alföldi TÜZÉP Vállalat békéscsabai 301. sz. telepén, Orosházi u. 25. Nem lesz huzat, nem lesz hideg, ha Bélával szigeteltet. Pf. 258. Zsíros. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, szom­szédoknak. ismerősöknek, a Rákóczi Tsz vezetőségének és tagságának, akik felejt­hetetlen férjem, drága jó édesapánk, apósunk, nagy­a ná nlr PRISKIN ISTVÁN temetésén megjelentek, sír­jára virágot, koszorút he­lyeztek, fájdalmunkat eny­híteni Igyekeztek. Köszöne­tét mondunk dr. Gacs Já­nos. dr. Sonkoly Iván ke­zelőorvosnak, Marika nő­vérnek, fáradságos munká­jukért. A gyászoló család Békéscsaba 1981. november. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, munka­társaknak, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk, drága nagymamánk. Sarkadi Rndrásné szül. Hévizi Anna temetésén megjelentek, sír­jára a szeretet virágait el­helyezték, mély fájdal­munkban velünk együtt- éreztek. A gyászoló család PÉBÉGÁZFOGYASZTÓK FIGYELMÉBE! A pótpalack — tartalékpa­lack ■— használata a háztar­tásban gazdaságos és gázel­látási biztonságot jelent. A DÉGÁZ Békés megyében minden 11 kilogrammos és 22 kilogrammos pótpalack- igényt azonnal ki Jud elégí­teni. A cseretelepeken kap­ható postai befizetési lapon való befizetés után a palack azonnal átvehető. DÉGÁZ Vállalat. Pályaválasztó fiatalok! A Békéscsabai Kötöttárugyár az 1982/83. tanévben szakmunkástanuló-képzést indít: KÖTÖ- ÉS KÖTÖIPARI KONFEKCIÓS SZAKMÁKBAN. Bővebb felvilágosítást a Békéscsabai Kötöttárugyár személyzeti és oktatási osztálya ad. Felveszünk TECHNOLÓGUS ÉS SZERSZÁMSZERKESZTŐ MUNKAKÖRBE TECHNIKUSI VAGY FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL, 3—5 ÉVES GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ műszaki szakembert 0 Munkabér megegyezés szerint. Jelentkezés a főtechnológusnál. Vízgépészeti Vállalat II. sz gyáregysége, Gyula, Béke sugárút 54—60. Lakosság, közületek, ingatlankezelő szervek! RÉGI LAPOSTETÖK SZIGETELÉSÉT 1982. ÉVI KIVITELEZÉSSEL VÁLLALJUK. Hidegtechnológiás eljárással, rövid átfutási idővel (5000 m2 = 1 hónap) kifogástalan minőséget biztosítunk. Természetesen a szigeteléssel párhuzamosan a kapcsolódó bádogszerkezetek javítását, cseréjét is elvégezzük. Igénybejelentés alapján rövid időn belül biztosítjuk a felmérést és az árajánlatot. Az anyag korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, ezért az igénybejelentésnél kérjük a megközelítő alapterületet is közölni. Minden érdeklődésre készséggel válaszolunk. Ügyintéző: Elter Gábor. Telefon: 15-133. Tolna megyei Festő- ős Lakáskarbantartó Ipari Szövetkezet, Szekszárd, Epreskert u. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom