Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-23 / 45. szám

1980. február 23.. szombat SPORT SPORT SPORT Olimpiai híradó 929 Lake Pia­cidban, a 13. téli olimpi- | án magyar | idő szerint péntekre virradóra került sor a férfi műkor­csolyázás szabadon választott gyakor­latainak bemutatására. Több mint 8500 néző volt kíván­csi a kűrre, amely drámai­an alakult. Az éllovas NDK-s Jan Hoffmann, a 24 éves or­vostanhallgató nem tudta beváltani a hozzá fűzött re­ményeket, „csak ezüstérmet” nyert. Meglepetésre az an­golok kiváló versenyzője, a 22 éves Robin Cousins lett az első. Népi, klasszikus és diszkózenére mutatta be tar­talmas szabadon választott gyakorlatanyagát, és bár nem minden ugrása sikerült, a pontozók 5,8—5,9 között értékelték. Mindössze az amerikai bírónő, Ramóna Mclntre adott a műsorra 5,7-et. A bronzérmes az amerikai Charles Tickner lett. Újabb sportág, a biatlon búcsúzott pénteken a 4x7,5 km-es váltóversennyel pén­teken a Mt. van Hövenberg- től, amikor a téli olimpiák történetének negyedik verse­nyén 15 négyesfogat csatá­zott. Hatnak szinte hiába­való volt a rajt, mert — amint azt előre lehetett jó­solni — a bajnoki cím az egyéni viadalokon is kima­gaslóan szerepelt két or­szág, a Szovjetunió és az NDK „magánügyének” bizo­nyult. De nem mindennapi versenyben, mert csak az utolsó lőállásnál dőlt el az elsőség sorsa. Ekkor a szov­jet Aljabjev idegei vizsgáz­ták jobban, s váltójának a negyedik olimpiai verseny­ben a negyedik aranyérmet biztosította kiváló lövéseivel. A 4x7,5 km-es biatlonvál­tó 1980. évi olimpiai bajno­ka: Szovjetunió 1:34.03.27 óra (Vlagyimir Aljikin, Alek- szandr Tyihonov, Vlagyimir Bamyasov, Anatolij Aljab­jev), 2. NDK 1:34.56.99 óra (Mathias Jung, Klaus Sie- bert, Frank Ullrich, Eber­hard Rösch), 3. NSZK 1:37.30.26 óra (Franz Bem- reiter, Hans Estner, Peter Angerer, Gerd Winkler), 4. Norvégia 1:38.11.76 óra, 5. Franciaország 1:38.23.69 óra, 6. Ausztria 1:38.32.02 óra. A férfi műlesiklás 1980. évi olimpiai bajnoka: Inge- mar Stenmark (Svédország) 104,26 mp (53,89, 50,37), 2. Phil Mahre (Egyesült Álla­mok) 104,76 mp (53,31, 51,45), 3. Jacques Lüthy (Svájc) 105,06 mp (53,70,51,36), 4. H. Enn (Ausztria) 105,12 mp, 5. Ch. Neureuther (NSZK) 105,14, 6. P. Popangelov (Bul­gária) 105,40. Tudósítóink figyelmébe! Kérjük a megyei labda­rúgó-bajnokság csapatai­nak tudósítóit, hogy a tava­szi fordulóban az eddig ki­alakult gyakorlat szerint, a hazai mérkőzések után ad­ják le a tudósítást. Az anyagokat hétfőn dél­előtt telefonon vagy telexen várjuk a szerkesztőségbe; a felnőttmérkőzés tudósítása mellett az ifjúsági és serdü­lőtalálkozók végeredményét is kérjük leadni. Mártáit megoperálták Kellemetlen hírről szá­moltak be a Békéscsabai Előre Spartacus labdarúgó­szakosztályánál. A szerdai, Kétegyházán lebonyolított előkészületi mérkőzésen Mártái Miklós súlyos sérü­lést szenvedett. Az edző­mérkőzések során 12 gólt szerzett középcsatár egy rossz mozdulat következté­ben jobb térdén sérült meg. Mártái tegnap a békéscsa­bai kórházban porcoperá­ción esett át, így játékára hosszú ideig nem számíthat a szakvezetés. KÉZILABDD MNK Bp. Honvéd—Bcs. Előre Spartacus 28—23 (12—14). Férfi MNK kézilabda-mérkő­zés. Mézőtúr, 300 néző. V: Daruka, Dobos. Előre: RÁCZ — FEIFRIK 6, SZILAGYI 8, Gregor 1, Gazsó 2, TÓTH J. 6 , Kristóf. Csere: Krecsmé- ri, Horváth, Várnai, Bakucz, Csulik. Edző: Fellegvári Zol­tán. A lila-fehérek nagysze­rű játékkal és jó védekezés­sel kétgólos vezetéssel zár­ták az első játékrészt. A má­sodik félidőre a nagy lehe­tőségtől megijedve idegessé és kapkodóvá vált játékuk, és ezt a nagy nevekből álló, rutinos fővárosi csapat ki­használta. Elektromos—Békési Spar­tacus 36—16 (16—11). Férfi MNK-mérkőzés. Mezőtúr, 200 néző. V: Burján, Prekop. Ld.: Paksy 7, ill. Maróti 5. Jók: Bakos, Kovács I., Pak­sy, ill. Varga L. A csoport állása: 1. Elektromos 9 9 - - 268-178 18 2. Bp. Honvéd 9 8 - 1 303-205 16 3. Debr. Dózsa 10 5 - 5 278-244 10 4. Békéscsaba 10 3 - 7 242-268 6 5. Tiszavasvár 9 3 - 6 184-264 6 6. Békési Sp. 9 - - 9 187-309 ­Hírlap Kupa Szegedi Volán SC—Szarva­si FSSC 29—15 (11—6). Hír­lap Kupa. Férfimérkőzés, Szeged. V: Kiss, Tárnok. FSSC: KUGYELA — Velki 2. RAFAJ 4, Márton 3, Med- vegy, Szőlősi, SZILÁGYI. Csere: Botba (kapus), Sza- niszló, Ruch, Kocsis 1, Tóth 1. Edző: Koltay Lajos. Az NB I élcsapata ellen sokáig jól tartotta magát a tarta­lékos szarvasi gárda, a na­gyobb tudás azonban a má­sodik félidőben kiütközött. Szegedi Tanárképző-Szarva­si FSSC 25—25 (12—14). Hír­lap Kupa. Férfimérkőzés, Szeged. V: Kiss, Dzsipof. Szarvas: Kugyela — Velki 3, Rafaj, Tóth 7, Márton 8, Medvegy 3, Szőlősi 2. Csere: Szuhaj (kapus), Szaniszló, Kocsis 1, Barna 1, Manczur. Edző: Koltay Lajos. A II. félidőben már négy góllal vezettek a szarvasiak, de el- könnyelműsködték helyzetei­ket a lelkesen játszó tanár­képzősök ellen. Játékvezetői tanfolyamok A Békés megyei Kézilabda Szakszövetség játékvezető bi­zottsága III. osztályú kézilabda­játékvezetői tanfolyamot szervez. A foglalkozásokat Békéscsabán. Kórház u. 4. sz. alatt (MTS- székház) tartják. Az első elő­adás március 3-án lesz, az utol­só április 20-án. Játékvezetői tanfolyamot ren­dez márciusban a szarvasi vá­rosi TSF is. Jelentkezni lehet Lázár Lajosnál (Szarvas, Mar- kovitz u. 10.) vagy a testneve­lési és sportíeliigyelőségen. Labdarúgó fisz 79 Kondoros: „volt jobb” Sportműsor SZOMBAT Asztalitenisz. Városi-járási fér­fi páros verseny, Szarvas, Óvó­nőképző Intézet tornaterme, 14.00, A békéscsabai középisko­lás kollégiumok fiU-leány egyé­ni és páros bajnoksága, Békés­csaba, Rózsa F. Gimnázium tor­naterme, 15.00. Kosárlabda. NB II. Férfiak. Mezőberényi Spartacus—Salgó­tarjáni TC, Szarvas, Szabadság u„ 16.00. Nők. Mezőberényi ÁFÉSZ—Salgótarjáni TC, Szarvas, Szabadság u., 14.30. Labdarúgás. Előkészületi mér­kőzés. Bcs. Előre Spartacus I.— Bcs. Előre Spartacus II., Békés­csaba, Kórház utca, 13.30. VASARÍÍAP Asztalitenisz. Békés megyei serdülő fiU-leány csapatverseny. Békéscsaba, Rózsa F. Gimnázi­um tornaterme, 9.00. Kézilabda. Férfi MNK-közép- döntő. B csoport. Tiszavasvári Lombik—Békési Spartacus, Mis­kolc, városi sportcsarnok, 15.30. Női vidékbajnokság, III. fordu­ló. Békéscsabai Előre Spartacus —Eger SE, Eger, városi sport- csarnok, 11.20. A XXIII. Békés megyei Nép­újság teremkupa-mérkőzései, Mezőkovácsháza, gimnázium tor­naterme. 8.30: Nagyszénás—Gyu­lai Húsipar, férfi I. o., B cso­port. 9.15: Mezőhegyes—Gyulai Húsipar, férfi ifjúsági. 9.50: Me- zőhegyesi Alt. Isk.—Köröstarcsai Alt. Isk., fiú serdülő. 10.25: Kö- röstarcsa—Bcs. 611. sz. Szakmun­kásképző, férfi ifjúsági. 11.00: Dévaványa—Bcs. Előre Sparta­cus, női I. o. 11.35: Köröstar- csa—Mezőhegyes, férfi ifjúsági. 12.10: Mezőhegyesi Alt. Isk.— Bcs. Előre Spartacus, fiú ser­dülő. 12.45: Bcs. Sebes György Közg. Szakközépiskola—Kondo­ros, női I. o. 13.20: Mezőhegyes —Bcs. Előre Spartacus, férfi if­júsági. 13.55: Mezőhegyes—Bcs. Előre Spartacus, férfi I. o., A csoport. 14.40: Bcs. Előre Spar­tacus—Kunágotai Alt. Isk., fiú serdülő. 15.15: Bcs. Sebes György Közg. Szakközépiskola—Dévavá­nya, női I. o. 15.50: Kétsopronyi Ált. Isk.—Kondorost Alt. Isk.. leány serdülő. 16.25: Kondoros— Kétsoprony, I. o. A Béke Kupa teremtorna VII. fordulója. Orosháza, Táncsics Mi­hály Gimnnázium tornaterme. 8.00: Székkutas—Oh. József A. Alt. Isk. I., úttörő leány, n. 8.25: Oh. 3. sz. Alt. Isk. I.—Gá­doros. úttörő fiú I. 8.50: Oh. 3. sz. Alt. Isk. n— Oh. Kulich Gy. Alt. Isk. I., úttörő leány I. 9.Í5: Oh. 3. sz. Ált. Isk. ni.— Csorvás. úttörő fiú I. 9.40: 612. sz. ITSK—Bcs. TASK, leány if­júsági. 10.15: Gádoros II.—Csor­vás I.. férfi I. o. 11.00: Oh. Üveg­gyár—Tótkomlós, férfi tömeg- sportcs. 11.35: Csanádapáca— Nagyszénás, női tömegsportcs. 12.10: OMTK II.—Határőr Dózsa, férfi I. o. 12.45 OMTK I.—Gá­doros II., férfi I. o. 13.30: ME­ZŐGÉP—Üveggyár, férfi tömeg­sportcs. 14.05: Határőr Dózsa— Gádoros I., férfi I. o. 14.50: OMTK I.—Mg. Szakiskola I., fiú lflúsági. 15.25: Oh. Kulich Gy. Alt. Isk.—Oh. 3. sz. Alt. Isik., úttörő leány II. 16.00: Oh. 3. sz. Ált. Isk. III.—Oh. Kulich Gv. Alt. Isk. I.. úttörő leány I. Kosárlabda. NB II. Férfiak Békési ÁFÉSZ—Nyíregyházi MGFSC, Békés, Szántó A. ú., 12.30. Nők. Békési ÁFÉSZ— Nyíregyházi MGFSC, Békés Szántó A. u., 11.00. Röplabda. Téli Kupa ifjúsági leánymérkőzések. Békéscsaba, Deák u. 4—6. (Ütépitési Szak- középiskola tornaterme), 8.30. Labdarúgás. NB II. Debreceni Kinizsi—Gyulai SE, Debrecen, 14.00, Palik. Szabó L. SE—Oros­házi MTK, Mezőtúr, 14.00, Aczél. Szolnoki MÁV MTE—Szarvasi FSSC, Szolnok, 14.00, Jaczina. Békéscsabai TASK—Debreceni USE, Békéscsaba, Bessenyei u., 14.00, Pádár. Megyei bajnokság. I. osztály, (kezdési időpontok: serdülők 10.30, ifjúságiak 12.00, felnőttek 14.00) Gyoma—Endrőd, jv.: Szolnok megyéből. Mezőbe- rény—Gerendás, Bogyó I. Szeg­halom—Békés, Kokavecz A. Bé­késszentandrás—Medgyesegy há­za, Gróza M. Gádoros—Tótkom­lós, Molnár L. Nagyszénás—Fü­zesgyarmat, Szarvas L. Kondo­ros— Battonya, Sütő. Mezőhegyes —H. Szalvai, Szívós. Medgyes- bodzás—Sarkad, Szekeres I. Or­szágos tartalékbajnoki mérkő­zés: Bcs. TASK—Mezőtúri Hon­véd. Varga F.. 12.00. Kondoroson a jó csapat- szellem kialakítása mellett a célok között szerepelt az 50 százalékos teljesítmény el­érése, a közönség visszahódí- tása, s eredményes szerep­lés a Magyar Népköztársa­sági Kupában. A tervek azonban csak tervek maradtak! A csapat 35 százalékos teljesítményt nyújtott, 17. helyen végzett, hazai környezetben is igen gyengét produkáltak a kon- dorosi labdarúgók. Az MNK- ban pedig a negyeddöntőig jutottak el, amire eddig még példa nem volt. A kitűzött célokat tehát nem érték el, amelynek több oka van. A klubnál az első három for­duló lejátszása után edző­változás történt. Három já­tékos hosszabb ideig harc- képtelen volt. A labdarúgók hozzáállásával is voltak problémák. Az edzőváltozás után a csapat jobbat nyúj­tott, mint korábban, ez meg­mutatkozott a vidéki sike­resebb szereplésben is. Saj­Mit hoz a forduló? A labdarúgó-bajnokság ta­vaszi szezonjában folytat­juk tudósítóink bemutatá­sát is. Ezúttal Hovorka Györgyöt, lapunk tótkomló- si tudósítóját mutatjuk be. önmagáról így beszélt: — 1957-ben ismerkedtem meg közelebbről a labdarú­gással, a komlósi ificsa­patban szerepeltem, s bár pályafutásomnak egy súlyos térdsérülés hamar véget ve­tett, ez sem fosztott meg a sportág szeretetétől. Azóta is aktív közreműködője va­gyok a község futballsport- jának. Példaképeim, és ezt a maiaknak is gyakran mon­dom, az 50-es évek kiemel­kedő helyi játékosai — Ka­rasz kapus, az Antal-testvé- rek, Blahó, Bencsik (Csuli). Büszke vagyok 12 éves fiamra, aki a serdülőcsa­patban bontogatja szárnya­it. Hovorka György a Tót- komlósi Vegyesipari Szövet­kezetben dolgozik, fényező- dukkozóként. Tippjei a labdarúgó-for­duló mérkőzéseire: NB II. Honvéd Szabó L. SE—OMTK x, Szolnoki MÁV MTE—Szarvas x, D. Kinizsi—Gyulai SE x, 2, Bcs. TASK—Debreceni USE 1. Megyei I. osztály. Mezőbe- rény—Gerendás 1, Szegha­lom—Békés 1, Békésszent- andrás—Medgyesegyháza x, Gyoma—Endrőd 1, Gádoros —Tótkomlós x, 2, Nagyszé­nás—Füzesgyarmat 1, Kon­doros—Battonya 1, Mezőhe­gyes—H. Szalvai SE x, Medgyesbodzás—Sarkad 1. nos az idény vége felé kiüt­között a gyenge felkészülés, a játékosok nem bírták a hajráfordulók mérkőzései­nek iramát. Teljesen elfá­radt az őszi idény végére a gárda. Az edző osztályzatai alap­ján a következő sorrend ala­kult ki: Dián, Zöldi, Perger, Cesznok, Ladnyik L., Opa- uszki M., Kunstár, Gulyás. A legeredményesebb játékos Filipinyi volt, aki három al­kalommal talált az ellenfe­lek kapujába. Az idényre a felkészülést új edző, a Békéscsabáról idekerült Zahorán György irányítja. A munkát január 10-én kezdték meg. A felté­telek Kondoroson is adottak; a társadalmi szervek min­den támogatást biztosítanak a jó munkához. A szurkolók is bíznak abban, hogy jó felkészülés után kiharcolják a bennmaradást, feledtetik a gyenge őszt a labdarúgók. Sztvorecz János H. Szalvai SE: 18. hely... A megyei I. o. labdarúgó- bajnokság tabelláján a Hon­véd Szalvai SE zárja a sort. Eredményeik közt mindösz- sze két győzelem és négy döntetlen áll szerény 8 pont­tal. Ebből nyilvánvalóan ki­tűnik, hogy messze elmarad­tak saját célkitűzésüktől, a 8—10. helyezéstől. Időközben náluk is eldzőváltozás tör­tént. Gurbán Liviusz helyett Sebestyén János irányítja a munkát. A játékosállomány lényegesen megváltozott, hi­szen hozzájuk került Hege­dűs (OMTK), Reinhart (Gyu­la); Széllr. (Debrecen), Cirle (Tótkomlós);' Volentér (Bcs. Előre Sp.), Szujó (Szegha­lom), Kárpáti (Volán SC), Lestár (Gyöngyös), Varga (Medgyesegyháza), Argyelán (Gyulavári), Mózes (Sarkad), Szpisják, Szlancsik (Bcs. TASK). Dobra Lajos szakosztály- vezető elmondta, hogy a sa­játságos helyzetben levő szakosztálynál bíznak abban, hogy „jó” tavaszuk lesz, és sikerül kiharcolni a benn­maradást. Sebestyén János edző így beszélt terveiről: — A játékosok megértették, hogy csak tervszerű, intenzív edzésekkel lehet előrelépni. Aki nem készül rendesen, az idegessé válik, ami kapko­dást, hibás megoldások so­rozatát vonja maga után. Célunk nem elérhetetlen, de csak akkor sikerülhet, ha a vasárnapi pontokért a hét­közi edzéseken „szenvedünk” meg. A gárda január 4. óta 22 játékossal készül a rajtra. Sztoján János TELEVÍZ1Ó- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ BUDAPEST: I. műsor: 8.05 Tévétoma. 8.10 Iskolatévé. 10.00 Mese, mese, mátka ... Kisfilm- összeállitás. (f.-f.) 10.25 Huckle- berry Finn. Amerikai film. (ism.) 11.40 Pulzus, (ism.) 14.05 Z ’78. Egy filmfesztivál króniká­ja. (ism.) 15.35 Hírek. 15.40 Csa­ta fekete-fehérben, (f.-f.) 16.00 1500 Celsius-fokon. Dokumen­tumfilm. (f.-f.) 16.35 Égő hó. Szovjet film. 18.10 Tájak, váro­sok, emberek. Az én városom: O-Delhi. 18.50 Egymillió fontos hangjegy. 19.10 Tévétoma. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Vers — mindenkinek. Babits Mihály: Ősz és tavasz között. 20.05 A varázslat világa. 21.05 V. Henrik. Angol film. 23.15 Szil­veszterkor láttuk ... 23.25 Tv­híradó — 3. II. műsor: 18.35 Egy éj az Arany Bogárban, (ism.) 19.30 Tv-híradó. 20.00 Nebáncsvirág. Hervé operettjének szovjet film- változata. Közben: 21.05 Tv-hír- adó — 2. BUKAREST: 9.00 Rajzfilmek. 9.25 Iskolatévé. 9.45 Éjeli mene­dékhely. Ism. 11.15 Beethoven szimfóniái. 12.00 Á-tól... a vég­telenig. 16.30 Az energiadosszié. 16.50 Ifjúsági klub. 17.35 A hét legfontosabb bel- és külpolitikai eseményei. 17.50 Esti mese. 18.00 Tv-híradó. 18.35 Barangolás az országban. XV. 19.00 Tv-encik- lopédia. 19.30 Folytatásos film. Dallas. Az Ewing olajtársaság. 26. rész. 20.20 Szombat esti va­rieté. 20.50 Tv-híradó. BELGRAD: I. műsor: 16.00 Ellnek hívnak — gyermekműsor. 17.00 Jugoszláv kosárlabda-baj­nokság: Radnicki—Jugoplastika. (közv.) 18.30 Rajzfilm. 19.27 Ma este bemutatjuk. 20.00 A világ, amelyben élünk: A zsebpénz — francia film. 22.10 Szombat este. n. műsor: 15.25 Hét tv-nap. 15.55 Lake Piacid: lesiklás. 18.45 Népi muzsika. 20.00 Dzsessz ide­je. 21.00 Huszonnégy óra. 21.10 Tv-tárca. 21.40 Sportszombat és Lake Piacid: síugrások és bob­versenyek. (felv.) KOSSUTH RÁDIÓ Állandó műsor: (hétköznap) 4.45 és 6.45 Szót kérek! 5.20 Tu­dósítói Jelentések. 5.40 Falurádió. 6.20 és 7.20 Reklám. 7.19 Körzeti időjárás. 7.30 Reggeli párbeszéd. — 8.05 Műsorismertetés, utána: A mai nap kulturális program­jából (vasárnap 6.45-kor) — 12.00 Déli Krónika (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15 Hol volt, hol nem volt — 18.30 Esti magazin. Hírek, időjárásje­lentés : 4.30-tól 7.00-ig félórán­ként, majd 8.00. 10.05, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30 , 22.00, 24.00 (szomba­ton éjjel 1.00-kor is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ua. mint hét­köznap. 8.30 Lányok, asszonyok. 8.55 Magyar előadóművészek Haydn- felvételeiből. 9.30 „Vár egy új világ..." XH. 10.05 Fúvószene­kari hangverseny. (Hangfelvé­tel.) 10.56 Karinthy Ferenc drá­mái a rádióban. Korallzátony. 12.45 Bárdos Lajos kórusművei­ből. 13.00 A musical. H. A Broadway. 14.00 A megbecsülés ára. Jegyzet. 14.10 Operaáriák. 14.30 A ma kutatása, a holnap gyakorlata. 15.05 Üj zenei újság. 16.00 168 óra. 17.30 A zeneiroda­lom remekműveiből, (ism.) 18.15 Hol volt, hol nem volt.. . 18.40 Karinthy Ferenc drámái a rá­dióban. Hangok az űrben. 19.37 Az Állami Népi Együttes felvé­teleiből. 20.10 Dimitri Mitropou- los vezényel. 21.00 Sci-fi-kedve- lőknek. 22.15 Brahms. Molnár Antal előadása, (ism.) II. 23.02 Operarészletek. 0.Í0 Melódiakok­tél. PETŐFI RÁDIÓ Állandó műsor: (hétköznap) 4.25—7.59 Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55 és 6.55 Torna. 6.45 Könyvajánlat. 7.35 Körzeti idő- járásjelentés.) — 10.50 Torna — 13.45 Időjárás- és vízállásjelen­tés. Hírek, időjárásjelentés: 4.30- tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ez­után 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.30, majd ua. mint hétköznap. 8.05 Munkásdal-feldolgozások. 8.20 Tíz perc külpolitika, (ism.) 8.33 Operettrészletek. 9.45 Vála­szolunk hallgatóinknak. 10.00 Szombat délelőtt. .. 12.00 Dél­amerikai ritmusok. 12.33 Jó ebédhez szól a nóta. (ism.) 13.30 Éneklő Ifjúság. 14.00 Harminc perc rock. 14.35 Orvosi tanácsok. — A tél végi gondokról, (ism.) 14.40 Népdalok. 15.16 Vasgolyó a zoknigubancban. Rádiójáték. 16.00 Pophullám. 17.00 Lelátó. 18.33 Válogatott felvételek. 19.27 A rádirt dalszínháza. Offen- bach: A szép Heléna. 21.46 Ci- gánydalök, csárdások. 22.15 Dzsesszfelvételekből. 23.10 Slá­germúzeum. (ism.) SZOLNOKI STÜDIÖ: 9.00 Rá- dióvíkend. Szerkesztő: Kutas János. 10.00 A nap hírei. Prog­ramajánlat. — Sport. — Hírösz- szefoglaló. 10.30 Műsorzárás. Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Nem mindennapi érdeklődés kíséri a megyei I. o. labdarúgó-bajnokságban az idénynyitón Szeghalmon sorra kerülő Szeghalom—Békés mérkőzést: a tabella első és második helye­zettje találkozik, és a rangadó kimenetele „sok mindent” eldönthet. A hírek szerint mind­két együttes nagy erőfeszítéseket tesz a siker érdekében, s ennek megfelelően készültek az utóbbi hetekben, hónapokbán. Képünk a szeghalmiak egyik edzésén készült Fotó: Fábián István BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesz­tőség: Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Arpási Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetői díj egy ^hónapra 30 forint. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Igazgató: Háromszék! Pál INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom