Békés Megyei Népújság, 1976. november (31. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-13 / 269. szám

Békéscsaba. Ta nácsk öztársa* sag úti, I. emeleti, két es fél szo­ba« lakás, 260 000 Ft -f- OTP-hitel- atvállaláasal. Cím: „Beköltözhető” .ieligén_a_J>élcésc&aPai_hirdetőbe. _ Biztosítsa gépkocsiját riasztóberen­dezéssel. Megrendeléseket: „Hely­színi szerelés” jeligére kérem a bé­_k éecsabai hirdető be • ______________ G yors- és gépírást tanítok, vizsga, ra felkészítek. ,.17 órától” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. OTP_s lakás és mező-megyeri telek eladó. Békéscsaba, Achim-lt. M 18. III. em. Iá.________________ S ajót gyökerű csemege- és bor­szőlő, péronoszporamentes. Zala- gyöngye kapható és megrendelhető; Ungerbauer György, Csongrad, Fel­szabaóuiás_u._42.___________________ U dvari házrész beköltözhetően, mel­léképülettel együtt eladó (víz a la kasba bevezetve. fürdőszobával). Békéscsaba Itt.. Lestyán György u. 3. Érdeklődni: minden délután 1— 6-i«. ___________________________________ B udapesti két szoba, hallos sze­mélyzeti szobás, összkomfortos la­kást cserélnék békéscsabai belváro­sira. Ajánlatokat: „November” jeli­gére a kiadóba kérek.______________ B ékéscsaba, Kuli eh-lakótelepi ga- razst cserélnék végleg vagy haszná­latra István király tér környékire. Ajánlatokat; „Sürgős” jeligére a kiadóba kerek. __________________ B eköltözhető ház eladó. Békéscsa­ba. viL, Somogyi 6. sz. Mezöme- .«yer._______ T olőtotő* Wartburg de Luxe eladó. Békéscsaba, Tanácsköztársaság út­D/7.____________________ M urony, n. kerület 65. számú, két­szobás. villannyal ellátott tanya azonnali beköltözéssel, sürgősen el. adó; ______________•________ .______ U D rendszámú Trabant Combi sze­mélygépkocsi eladó. Tótkomlós, Bé­kessamsoni ut 16.____ '_____ ! P usztaföldvár. Dózsa György u. 36. | számú családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Csornán y Imre. nél.____________________________________| U G-s Wartburg de Luxe igényesnek eladó. Békéscsaba. Bartók 40. Eladó Orosháza. Árpád utca 37. s'Aa- mu kertes családi ház beköltözhe­tően. á(K) férőhelyes tyúkketrec eladó. Orosháza. Bartók Béla u._16.______ | 4 07-e« Moszkvic* szemelygepkocsi I rendszámmal. 407-es karosszéria és i alkatrészek. 408-as alapméretes fel­újított motor -van eladó. Orosháza, j Könd utca 64. Telefon; 90. Gelego- . nya. L___________ O rosháza. Kulich Gyula utca 5- szá. mú új 3 szobás beköltözhető csa­ládi ház eladó. _____________________ E gy Skoda 1203-as kis tehergépko. c?si (új motorral) >és egy csukott 7.UK (felújított motorral) eladó. Bé­kés megyei Patyolat Vállalat, Bé­késcsaba, Vandháti X._______________ TJL írsz. Zaporozsec eladó. Kétegy­háza, Dózsa__123._Telefon111.__’ E lcserélném várpalotai összkomfor­tos, 11/2 szobás tanácsi lakásomat i hasonló orosháziért. Minden meg­oldás érdekelne. Békés megyében, Magasi Istvánné. Mezőberény, Hu­nyadi u._:*9. Kétszobás társaslakás eladó. Gyula. Budrió 20." n. em. 8. Érdeklődni; este 6 után, nappal: 39-2 telefonon. Fo<k> r._________________________________ IX frsz. Volga 21-es. két és fél éves műszaki vizsgával, eladó. Al­máskamarás, Dózsa 69. „ CL-es I00ö-es Wartburg műszaki vizsga előtt eladó. Almáskamarás, Dózsa 69.____________________________ E gy vasderes választási csődör el­adó. Magyarbán hegyes. Jókai u. 121. Fiatal közelellős tehén eladó. Ka­mut. Tanya 428. Fiala-csarda. Ke. nyerés János. __ __ U dvari házrész eladó. Békéscsaba. Szabolcs u. C. Szarvasi üti benzin- Icúttól So méterre. 40«_aks Moszkvics eladó, 30 000-ért. Béké«csaba._Alkotmány_u._?>._______ B ékéscsaba. Derkovits sor 5. sz.. 2 szoba. _fürdőszobás fél ház eladó. CX-es Wartburg. 35S e.ladó. Békés­csaba __Vöröe Október _út 2/1.______ M e*őberénybe«i 360 négyszögöl szőlő I gyümölcsössel eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Horanszkv 2.__________ | 2 éve« Wartburg Limousine eladó. Gyula. Szakái L. 11. _____ 7 négyzetméteres öntöttvas kazán j eladó. Békéscsaba. Szőlő 57/3. Kismama mellé gondozót keresek. I Ajánlatokat: ,.2_3 óra elfoglaltság-! sál” jeligére a békéscsabai hirde­tőbe. __________________________________ Békéscsaba. Lencsééi út 51. B. fez. 1. sz. alatt 2 szobás. OTP-lakás sür­gősen eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap. ____________________________ K étszobás fél ház beköltözhetően eladó. Békés, Táncsics M. u. 25. Beépíthető 250 négyszögöl télek sür­gősen eladó. Mezömegyer, Dohány u. 1.____________________________ Polski Fiat 1300-as. IG rendszámú, eladó. Huszár, Mezőhegyes, Komlós- fecskes. Simson Stár eladó.. (1 éves). Aján­latokat: -.4000 Ft-ért” jeligére a bé- kesosabaihirdetőbe._________________ C N_ea Trabant 601 eladó. Tóth, Medgyesegyhaza, Dózsa u. 17,______ K erti traktor áron alul eladó. (CP-6). Csabacsüd, Petőfi u. 16.__ E lcserélném százhalombattai .75 négy­zetmétere«? szövetkezeti lakásomat békéscsabaira, „Minden megoldás érdekel” jeligére a békéscsabai hir­detőbe. ________ .__________________ P ortelekért főid haszonbérbe kiadó ftrdefclődnii Békés. Bocskai 9. apróhirdetések Kitűnő szülőktől szép pulikölvkök eladók. Sallainé, Békéscsaba, Bánát 20.___________. __________________________ H áz nagy kerttel olcsó áron. beköl­tözhetően eladó. Doboz. Kölcsey 11. 90o négyszögöl föld eladó. Újkígyós. Hosszú u. 122. Érdeklődni: Békés­csaba V. kér.. Rózsa Ferenc u. 11. sz. (Szerda, szombat kivételével). Boxerkölykök eladók. Gyula. Sal­lai u._5._(Tejporgyárral szemben). j H offner szólógitár sürgősen eladó, j Érdeklődni: Békéscsabán, a fürdő pénztáránál. _______ _ 1 50 négyszögöl telek eladó. Békés­csaba. III. kér.. Hársfa 11.________ K ézi hajtású, betegnek való kocsi. viLlanyhegesztő. modern konyha- szekrény. kerítésoszlopok eladók. Békéscsaba. Derkovits sor 6. az.__ H áz eladó, két család részére, kö- vesút mellett. Békéscsaba, Szamuely ] 3-4 garázs építéséhez elegendő telket I vásárolnék. Ajánlatokat „November I 30785” jeligére a békéscsabai hirde­tőbe. __________________________________ Békekert eladó. Békéscsaba, Dobozi U. 4. __ _____________________ H ivatali, beosztással járó szolgálati lakásomat elcserélném hasonló vagy kisebb állami lakásra, hivatalsegédi | állással. Cím: ..Kétszobás 30867” jel. _igén_a_békéscsabai__hirdetőben.___ l 4o kg_os hússertés, malac, koca és motor eladó. Békéscsaba, Tanya 140. Szarvasi_út, kertészet mellett. _ Fehér IT-s rendszámú Zsiguli el­adó. Érdeklődni: szombat, vasár­nap. Békéscsaba, Bánát u. 15. _ 6x2o m-es épület lebontásra eladó. Békéscsaba. Bocskai 17. Érdeklőd­ni: csak vasárnap a—17_óra_között. Szivattyús kút szívócsövei eladó. Hobbikertben vizhúzásra alkalmas. Békéscsaba. Szerdahelyi út j.__ B eépíthető telek eladó, Szarvas, So. | mogyi u. 9. _________________________ , B ösendorfer zongora eladó. Szarva«, jokai_u._ 15. Hornokné._____________ C sabacsűdi falu mellett cserepes ta_ nya beköltözhetően eladó, kövesút- nál. Érdeklődni: Hosszúsor 537. Ál­lomással szemben. __________________ Egyedülálló, megbízható háztartási alkalmazottat felveszek. „Otthon” jeligére az orosházi hirdetőbe. ___ E lcserélném 2 szoba, erkélyes. gázos, összkomfortos, tanácsi kezelésű la­kásomat hasonlóért Békéscsaba vagy Gyula városban. Érdeklődni: min­den vasárnap, egész nap: Balogh Béla. 590o Orosháza, Könd utca 80. Beköltözhető ház eladó. Orosháza, Lehel u. 70. Érdeklődni: Huba utca , 21._ü 6.. esti órákban.______________ I UT éti IN rendszámú fehér Wart­burg gépkocsik eladók. Nagymá- | goes,_ Magyar utca 25.______________ 18 8 négyszögöl beépíthető telek el­adó Orosházán, a Tavasz utcában, 1 kjs épülettel. Érdeklődni: Dobi Ist­ván utca 19. _________________________ ö téves Zsiguli «zem el y gépkocsi jó állapotban, első kézből eladó. Csór. vás. Móra Ferenc u. 4. 20. _____ ___________ _______ B ékéscsaba. Aehimjakótelepi első emeleti. 2 szoba összkomfortos OTP- lakás kedvező feltételekkel eladó. , Ajánlatokat ..77” jeligére a békés­csabai hirdetőbe. __. __________________ j K özponti fűtéshez kazán eladó. Bé- | _késcsaba. Gyár u. 9. Kétszobás OTP-s lakas eladp. Bé- 1 késcsaba, ör u. D. 7. ép. B. lh. I. ! em. 3. sz._Érdeklődni: 17 óra után, j Egyszobás fürdőszobás házrész el­adó. Békéscsaba. Lorántffy u. 23. sz. Érdeklődni: vasárnap délelőtt | 8—12-ig._______________________________ 2 00 négyszögöl telek eladó. Mező­megyer, Váciu. 14.____________ B ékéscsaba I. kér.. Partizán 34. *7- alatti szoba .kony has. melléképület, bői álló középső házrész eladó. _____ NDK mély gyermekkocsi. 175 köb- 1 centis Czetka. Riga motorkerékpár ( e'adó. Békéscsaba V., Mátyás ki- j 1 rály u. 103._________________ | K étszobás, összkomfortos fél ház el- | adó. Békéscsaba IVm József U. 14. j Egy tehén borjával eladó (külön is). Gazsó József. Szabadkígyós. MAV­tanyák 82. '________ T eljesen felújított, most vizsgázott ! 1000-es Wartburg eladó. Érdeklődni:; Békéscsaba. Tanácsköztársaság útja 18. E. I. 8. Hétköznap 5 után. va- , sárnap egész nap.________________ | I I. emeleti 2 szobás gázfűtése*, OTP-e öröklakás eladó. Cím: .270 000 4­OTP” jeligén a békéscsabai hirde­tőben. _ __ _____ K ét; és fél szobás OTP-s lakás el. adó. Békéscsaba, Áchim-ltp. M*2. II. 5. •____________________ , H ét malac és folyton termő málna­tő eladó. Békéscsaba. V. kér.. Oros­házi út 46._______________________ K étlakásos kertes családi ház eladó.. Békéscsaba. Y-. Kassai u. 30 sz. , Eltartási szerződést kötnék idősebb j nővel. Ajánlatokat „Megbízható ; 30902” jeligére a békéscsabai hirde­tőbe. ___________________ K ereki tanya eladó. Érdeklődni: i Békéscsaba. Oros-házi u. lő._______ | B ékéscsaba, Dózsa Gy. 13. sz.. két j utcai szobás, fürdőszobás házrész el­adó. _________________________________ K étsopronv. Tanya 544. sz. tanya 300 négyszögöl földdel eladó. Fiala- esárdával szemben, kövesút mellett, bolt. buszmegálló 3 perc. _ I0 7o motorikus síkkötőgép eladó. Békéscsaba. Dózsa György u. 24. Világos színű, modern vonalú, «zép hálószobabútor el«dó. Békéscsaba. Dózsa György u. 24. 1 Gerlán, a kövesül mellett, Gárdonyi 30. számú telek eladó. Érdeklődni: Békéscsaba_VI.Kálvin 25. _ Békéscsaba I„ Kastély u. 14. sz. ház beköltözhetően eladó. Érdek­lődni; I. Batthyány _u. 17. _________ K étszobás erkélyes szövetkezeti la­kás, garázzsal is, azonnali beköltö­zéssel eladó. Békéscsaba, Kulich Gy.Jtp. 18. ép. I. lh. IV. e. 14. Most vizsgázott Skoda S 10o L-es UD-s megkímélt állapotban eladó. Békéscsaba,_Rákóczi 43. Békéscsaba, Szarvasi 45. sz. ház | eladó. Érdeklődni; Puskin 19._____ E gy bőtejelő fias tehén bikaborjú- | val eladó. Békés V.. Csabai út 47. ! Gyula. Károlyi u. 14. számú há- ^omszobas családi ház beköltözhető­en eladó. Sarkad, Bercsényi u. 13. számú ház eladó._________________________________I M ercedes 230. szögletes lámpás. 61 ezret futott, igényesnek eladó. Zsá- kovits. 1025 Budapest, Várhalom tér 9 b. Telefon: 357-358. Komáromban,, tanácsház mögött, te­lek. építési engedéllyel eladó. Cím: Bozóky, 1026 Budapest II„ To- rockó u. 3. Sötétvörös. NSZK vérvonalú német juhász kiskutyák eladók, részletre is. Orosháza, Kígyó utca 15. ' Kárpitozott garnitúra 7 darabból ál­ló. széthúzható asztal, ágyneműtar­tó és fotelagy eladó. Orosháza, Teréz utca 1. __ E ladó Orosháza. Lehel utca 52. szá­mú nagy ház fele részé, nagy te­lekkel, _artézi_ víz van. ______________ M osást, takarítási vállalok. ..Ház­hoz megyek” jeligére az orosházi hirdetőbe._________________^__ M osógép jó állapotban eladó. Oros­háza. Dózsa György _u. 52. _________ B MW 340-es olcsón eladó, segéd­motort beszámítok. Orosháza, Vas­vári Pál utca 1. _ Orosháza. Báthory utca 2. számú beköltözhető házrész eladó. _ 2 szoba, összkomfortos OTP_s örök. lakás OTP-átvállaláesal eladó. Oros­háza. Bajnok utca 6._C._lph. in®. Orosháza. Hold utca 2. szám alatti ház azonnal beköltözhetően eLado. Érdeklődni: Lázár Vilmos utca 17. sz. alatt mindennap, délután 4—6-ig. Kertes ház eladó. Békéscsaba VI„ Szilagyi Dezső u. 17.________________ 70« négyszögöl kenderföld eladó. Bé­késcsaba, Mátyás király u. 53. Komplett hálószoba bútor és egyéb tárgyak szanálás miatt eladók. Ér. deklődni; szerda és szombat kivé­telével délelőttönként: dr. "Lányiné, Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 51. A Szarvasi Vas-. Fémipari Szövetkezet (5541 Szarvas, Szabadság út tí4—66.) felvételt hirdet — gépészmérnökök, — gépész üzemmérnökök, — erősáramú villamosmérnökök és — üzemmérnökök részére, gyártástechnológus, gyártmányszerkesztő munkakörök betöltésére. FELVESZ TOVÁBBÁ — energetikust (kalorikus mérnök) és — műszaki rajzolót. A jelentkezéseket írásban kérjük. gyümölcsbolt SZARVASON November 5-én * megnyílt Szarvason az ÁFÉSZ új zöldség-, gyümölesboltja. 2,2 millió forint beruházással, 252 négyzetméter a tápterületen. I I Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek. jó szomszédoknak, akik felejthe. tetlen drága jó édesanyánkat, nagymamánkat, anyósunkat, dédnagymamánkat, özv. Sipiezki Mártonnél utolsó útjára elkísérték és sír­jára koszorút, virágot helyez­tek, soha el nem múló lájdal. múnkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család l#ö6 november hó. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk kö­szönetét mindazon rokonok, nak, ismerősöknek, akik fe* lejthetetlen férjem, édes- aöánk, nagyapánk és dédnagy- apánk, LAURINYECZ JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, soha el nem múló fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a szarvasi MSZMP városi bizott­ságának, a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Fájó szív vei mondunk köszö­netét mindazoknak a rokonok­nak, ismerősöknek, jó szom­szédoknak, akik szeretett ha­lottunk. özv. Wágenhoffer JOzsetné seüt.: Tarjányi Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek* részvétükkel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. a gyászoló család Gyula. 197«. november hó. MUNKAALKALOM A békéscsabai városi kórház fölvé­telre keres: szakképzett fűtőt, rak­tári betanított munkást, targonca­vezetőt. Jelentkezés a kórház sze. mélyzeti előadójánál. Békés és Vidéke ÁFÉSZ 1917. évre éttermébe 4 fős tánczenekari. Tu­lipán presszójába 3 fős tánc. (beat) zenekart keres. Jelentkezés: Békés, 1., Szánthó A. u. s. Azonnali belépéssel felvételre kere­sünk lelexgepkezelőt, kocsikísérőt, valamint expeditőrt. Jelentkezés: VID1A Kér. V. Kirendeltsége, Bé­késcsaba, Szerdahelyi út. Az Építőipari Szállítási vállalat 1. üe. békéscsabai kirendeltsége fel­vesz autóvillamossági szerelőt, autó- motorszerelőket, segédmunkásokai szerelőműhelybe, és fél műszakos takarítónőt. _________________________ B ékéscsaba I. téglagyár felvesz elektrikus, villamos ívhegesztő, la­katos és villanyszerelő szakmunká­sokat. Békéscsabai szövetkezet gyakorlott, gépírásban jártas adminisztrátort vesz fel. Cím: „Pontos” jeligén a békéscsabai hirdetőben. A Szarvasi Állami Tangazdaság ör­ménykúti kerülete tehenészeket vesz fel. Fizetés kollektív szerződés alapián. Lakást biztosítunk. Érdek­lődni: a kerület irodájában lehet. A Gyulai Vízművek laboratórium­vezetői munkakörbe vegyész üzem­mérnököt keres felvételre. Jelent­kezői lehet személyesen vagy írás­ban a Gyulai Vízmüvek Gyula, Szt. László u. 1«. sz. alatt a személyzeti és oktatási főelőadónál. Férfifehérnemü-gyár békéscsabai gyára felvételre keres: varrónőket, férfi segédmunkásokat, kazánfűtő­ket, valamint takarítónőket. TAKARÍTÓNŐKET FELVESZÜNK. Békéscsaba. Lazár u. 1. sz. és Békéscsaba, 'tanácsköztár­saság útja 19—83. sz. alatti munkahelyekre. Jelentkezni lehet: ÁFÉSZ-központ, Békéscsaba, Lázár u. 1 sz. 11 smmmss. * 191«. NOVEMBER 13,

Next

/
Oldalképek
Tartalom