Békés Megyei Népújság, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-23 / 220. szám

196*. szeptember 23. 10 Redd (Fotó: Barnácz István Akcióban a ásőrség dr. Szabó Sándor, az MSZMP megyei titkára. Gáti József, a Munkásőrség Országos Pa­rancsnokának helyettese és i városi, járási pártbizottságok itkárai. Dr. Szabó Sándor, a megyei pártbizottság köszöne­tét és legjobb kívánságait tol­mácsolta a gyakorlatban részt vevő munkásőröknek. Gáti József a kővetkezőket mondta el kérdésünkre: Félhomályba borult erdő, hajnali hűvösség. A parancs­nokság sátra előtt kis tábortűz ég. Az őrszem megállít ben­nünket. Kísérőnk bemondja a jelszót. Tovább mehetünk. A sátorban akkumulátoros lám­pák világítják meg a térképet és az elnyűtt arcokat. Több mint 24 órája talpon vannak a három munkásőr-zászlóalj- nak parancsnokai, munkás­őrei. A sátor másik nyílása előtt rádiós kocsi. Zümmög az adó-vevő. A parancsnok táv­mondatot diktál. — Parancs valamennyi har­ci egységnek. Megkezdeni a 12-es műveletet... Vége. A térképen piros körrel zárt zöld foltok. A „diverziós” cso­port pillanatnyi tartózkodási helyei. Az út mentén csak sejteni lehet a rejtőzködő blokkírozó- kat. Vörös tányér emelkedik keleten a horizont szélére. Napkelte. Vacogtató hideg. A füvet lucskos harmat borítja. Szürke arcok figyelnek. A fel- derítő-kutatóosoport munkás­őrei parancsnokukat hallgat­ják. Aztán megindul a gépe­zet. Mert mint a jói olajozott fegyverek. Az elfogó egység parancsnoka tüzet vezényel. Gránát robban a tisztáson és két „diverzáns” földre kerül. A többiek felemelik kezüket. — Fegyvert eldobni! — csattan a parancs. Egymás után esnek ki a puskák a kezekből. Az elfogó csoport elsősegélyt akar nyúj­tani a sérülteknek, de erre nincs szükség. A golyószórós és két géppisztolyos munkás­őr biztosít, a többiek pedig megmotozzák az „életben” maradottakat. Minden hiába, senki sem menekülhet a szoros harapó­fogóból. A „diverzánsok” féle elesett, a másik fele fogoly. Az akció sikeres befejezését rádión továbbítják a parancs­nokságra. A parancsnoki sátorban az akció indítása előtt néhány perc­cel. Mindez persze csak gyakor­lat. Annak a kétnapos gya­korlatsorozatnak befejezése, amely az évi kiképzési terv mikénti végrehajtásáról adott képet. A gyakorlatot megszemlélte Tüzelőállásban a golyószórók. gép, olyan a három zászlóalj együttműködése. Nyílt terep. Ködgyertya füstje terül szét. A füstfüggöny édeskés íze ma­rad orrukban, s már az erdő • ^ szélén vagyunk. Fegyverropogás fogadja a felderítő kutatócsoportot. Fe­dezékbe rejtőznek, s a válasz sem marad el. Géppisztolyok éles csattogásába golyószóró mélyebb hangja vegyül. A rá­diós jelentést továbbít. — Dűlő hívja a Vasgyárat. Dűlő hívja a Vasgyárat... Vétel! A megszorított „ellenség” kitörést kísérel meg. Aki fegyverrel támad, fegyverrel kap választ.. <=a Vasgyár jelentkezőn.« Vétel! — A 12-es műveletet végre­hajtottuk. Tűzharcban állunk az ellenséggel. És érkezik a parancs. Az „ellenség” elfogására vagy megsemmisítésére megalakult csoport munkásőrei egymást fedezve törnek a gyűrűbe fo­gott erdő közepe felé. Kézi­gránát robban, rakéta hasítja a levegőt. Az „ellenség” kitö­rést kísérel meg. Egy csoportban próbálkozik az „ellenség”, de az erdőt kö­rülvevő gyűrű irgalmatlan tűzzel szorítja vissza a kísér­letet. Az elfogásra kijelölt egység pedig módszeresen cserkészi be a „diverzánso- kat”. Minden fát, bokrot, mé­lyedést kihasználva közelítik meg az „ellenséges” erőt. A döntő harcra az erdőirtáson kerül sor. Kiáltás hangzik. — Tegyétek le a fegyvert! Adjátok meg magatokat. . Válaszul újra felugatnak a A kör bezárul. Jelzőrakéta mutatja az „ellen­ség” kitörési kísérletének irá­nyát. — Nagyon nehéz feladato­kat hajtottak végre az elvtár­sak. Mindenképpen tanulságos volt a gyakorlat ügy a pa­rancsnokok, mint a munkás­számára. Valamennyien dicséretet, köszönetét érde­melnek. Botyánszki János

Next

/
Oldalképek
Tartalom