Békés Megyei Népújság, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-08 / 264. szám

1*61. november 1. 10 Kedd TÍZ PERC H ,, M nR Egyenjogúság Helyszíni közvetítés 000 Győztesek és legyőzőitek Horváth László rajza Herrera, az Internazionale rénere ajánlatot kapott: az egyik filmben legyen Sophia Loren partnere. Az ajánlatot a következő szavakkal utasította el: — Különös pár lennénk — Sophia vágyakat kelt, én pedig a reám bízottakból igyekszem ezeket kiűzni. * * * — Angélám, utólag be kell neked valamit vallanom. Nős vagyok. — Te kis buta. Egészen meg­rémítettél! Azt hittem, hogy az autó nem a tiéd. * * * — Legyen az enyém! — Rendben, de előzőleg be­szélje meg a férjemmel a dol­got! * * * — Ügy követte el a,betörést, ahogy azt az imént leírtam? — Nem, de a bíró úr módsze­rét megjegyzem magamnak. ' * * * — Ördög tudja, mi az oka, pedig minden évben gyógyüdü­lőben töltjük szabadságunkat a feleségemmel, még sincs gyere­künk. — Próbáld meg egyszer egye­dül elküldeni őt. * * * — Lányom, tegnáp X. úr megkérte a kezedet. De várnod kell addig, amíg a nővéred férj­hez megy. A lánya: — De hát papa! Ne­kem, mint fiatalabbnak, kellett mindig elsőnek az ágyba men­— Hogy a fenébe lehetséges | az, hogy ijyen ügyes ember, mint te, a katonaságnál nem lé­pett elő? — Amikor én katona voltam, ; főleg a legénységre volt szűk- : ség... i ;.. kis hibával. Amikor a „Leveli­béka” csárdát annak idején ünnepélyesen megnyitották, az ér­kező vendégek ámul- va néztek körül. A csárda a maga ne­mében csodálatos volt. A helyiséget ná­dasnak képezték ki, az asztalok tutajfor- májúak voltak, a fa­lakon elhelyezett sti­lizált békák szájából színes szökőkút cso­bogott. A pincérek békaember öltözék­ben szolgáltak fel, az étlapon békacomb, csigapörkölt, kagyló­sült szerepelt. A ru­határos a blokkcédu­lával együtt egy-egy játékvitorlást nyúj­tott át a vendégek­nek, akiket vacsora előtt csónakázni vit­tek a csárda előtt lé­tesített mesterséges tóra. A hattagú „Li- dérc”-zenekar sejtel­mesen muzsikált, a tavirózsa-jelmezbe öl­tözött portás min­denkinek köszönt. A ' „Leveli-béka” csárda hétköznapjai azzal kezdődtek, hogy a Béka- és Csigaellá­tó Vállalat közölte: AVATÁS nem tud megfelelő szállítmányt biztosí­tani. — Sebaj — vigasz­talódott az üzletveze­tő —, amikor nem lesz béka, marhapörköl­teit főzünk galuská­val, azt legalább én is szeretem. — Már- már túróscsuszára is rászánta magát, ami­kor kopogtattak az irodaajtón. A föpin- cér lépett be komo­ran. Áthelyezését kér-, te. — Asztmás vagyok — jelentette ki .—, nem bírom a béka- ember-jelmezt. — Sebaj — vere­gette meg vállát az üzletvezető —, maga csak vegye fel az öl­tönyét. A többiek pó-. tolják. A többiek viszont másnap úszónadrágot vettek fel, de az üz­letvezető rájuk pa­rancsolt, hogy zakót, inget és hosszú szá-\ rú nadrágot húzza­nak fölé. A játékvitorlás el­fogyott és utánpót­lásra nem futotta a reprezentációs keret­ből. Viszont rájöttek, hogy a „Lidérc”-ze- nekar összhangja jobb, ha a trombitást és a tangóharmoni- kást elküldik. A tutajasztalokból lefűrészeltek egy darabot, a szökőkút motorja elromlott, de ez nem volt baj, mert kiderült, hogy a vizet a mosogatóból vezetik el, ami ott bonyodalmakat okoz. A stilizált békák szájába citromot he­lyeztek, így is impo­zánsak voltak. Amikor három hét múlva a megnyitón részt vett vendégek bementek a „Leveli­béka” csárdába, ki­derült, hogy a csár­da a maga nemében egyszerű kisvendég­lő. A helyiségben asztalok és székek voltak, a pincérek ki­szolgáltak, az étlapon ételek szerepeltek. És senki nem kö­szönt senkinek. Rende Ibolva MUSORKALAUZ Magyar tv 7.43 Ünnepel a szovjet nép. Interví- zió-közvetítés Moszkvából, a Vörös té­ren rendezett katonai díszszemléről, a dolgozók felvonulásáról és a sport- paTádéról. 13.23 Salgótarjáni Bányász- Győri. Vasas ETO labdarúgó Magyar Népköztársasági Kupa döntő mérkő­zés. Közvetítés a Népstadionból. 16.15 A Magyar Hirdető műsora. 16.25 50 éve történt. Az új kor hajnala. 16.35 Névai szvit. Szovjet kisfiam. 16.45 Légy ügyes a szerelemben. Zenés vígjáték (ism.). 18.30 Delta. Tudományos híradó. (9.05 Fáklyavívők. Dalok, hősök, emlékek. 19.35 Esti mese. 19.50 A Nagy Október ün népén. F. J. Tyitowraak, a Szovjetunió magyarországi nagykövetének ünnepi beszéde. 20.00 Tv-híradő. 20.00 Leszá­molás. Tv-játék. 21.35 proJcofjev: VII. szimfónia, (Ifjúság^. Balett 4 tétel­ben. 22.05 Tv-híradó — 2. kiadás, SZERDA 17.5« Híreik. 18.05 A Magyar Hirdető műsora. 18.1« Pályaválasztási tanács­adó. 18.35 Üj könyvek. 18.40 Egy hét Karéliában. A Magyar tv útifilm.ie. 19.05 Falusi dolgokról. Időszerű agrár- politikai riportok. 19.30 Esti mese. 19.40 Nótaszó. 20.00 Tv-híradó. 20.20 örmény cirkusz Budapesten. Részletek a Szov jet Állatni örmény Nagycirkusz Ma­gyarországon bemutatott műsorából. 23.20 Zenei Figyelő. A tv zenei újság­ja. 32.06 Tv-híradó — 2. kiadás. Román tv 7.45 Ünnepi katonai szemle a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. 16.00 Közvetí­tés Moszkvából. 18.00 Iskolások mű­sora. 18.30 A tv híradója, 19.00 Szín­házi közvetítés. 20.00 Dokumentum­film. 20.15 Játékfilm. SZERDA 17.30 Gyermekműsor. 18.00 Ifjúsági klub. 18.30 Tv-híradó. 20.00 Bemutató előtt. 20.15 A fíbntár filmjeiből. 21.50 Tv-híradó. Jugoszláv tv 7.44 Közvetítés Moszkvából az Októ­beri Forradalom 50. évfordulója ün­nepségéről (Intervízió). 10.00 Ünnepi ülés az Októberi Forradalom évfordu­lója alkalmából — közvetítés a Szak­szervezetek Házából. 17.15 Közvetítés Moszkvából. 19.15 Üdvözlet a Földnek az „Auroráról” — közvetítés Lenin- grádból. 20.40 Húsz esztendő — szov­jet fűim. 22.25 Díszfel vonulás az Októ­beri Forradalom 50. évfordulója alkal­mából. (Állandó adások: 18.00 Tv-hír­adó, 20.00 Tv-napló.) SZERDA 13.55 A Sparta—Anderlest labdarú- gómérkőzós közvetítése Prágából. 17.05 Bábjáték. 17.25 Tudományos ismeret- terjesztő film. 18.15 Kiváncsiak egye­sülete. 19.00 Húszmillió. 19.30 Tv-posta. 20.40 Zenei revü. 21.40 A zeneirodalom gyöngyszemei. 21.55 Lélpést tartva az idővel. (Állandó adások: 18.00 Tv-hír- adó, 20.00 Tv-napló.) Mozi Békési Bástya: Hamis pénz. Békés­csabai Brigád: A férfi, akit szeretek. Békéscsabai Szabadság: Az agyagga­lamb. Békéscsabai Terv: Két emelet boldogság. Gyomai Szabadság: A ka­lózkapitány. Gyulai Erkel: fél 4-kor: A nagy buli, fél 6 és fél 8-kor: Se­gítség! Gyilkos! Gyulai Petőfi: Mária és Napóleon. Mezőkovácsházi Vörös Október: Luxustutaj on. Orosházi Bé­ke: Az Özvegy és a százados. Oros­házi Partizán: Az özvegy és a szá­zados. Sarkadi Petőfi: Ünnepnapok. Szarvasi Táncsics: A győztes Robin Hood. Szeghalmi Ady: Gyilkosság a tengerparton. SZERDA Békési Bástya: Hamis pén$; Békés­csabai Brigád: A férfi, akit szeretek. Békéscsabai Szabadság: Az agyagga­lamb. Békéscsabai Terv: Két emelet boldogság. Gyomai Szabadság:, 5 óra­kor: Teenager party, 7 órakor: A ka­lózkapitány. Gyulai Erkel: Segítség! Gyilkos! Orosházi Béke: Az özvegy és a százados. Szarvasi Táncsics: A győztes Robin Hood. Színház November 7-én, kedden este fél 8 órakor Békéscsabán: A TIZENKETTEDIK ÓRA (V örösmarty-bérlet) November 7-én, kedden este fél 8 órakor Dévaványán: VÁLJUNK EL (I£j úsági-bérlet) Rádió Kossuth rádió: 8.10 így írunk mi. 9.05 Népszerű dallamok — nép­szerű előadók. 9.50 Közvetítés Moszk­vából a Vörös térről, a november 7-i díszszemléről. 10.02 Három egyszerre. Kisfaludy Károly vígjátékának rádió- változata. 10.47 A Szovjet Kultúra He­te. Közvetítés Moszkvából. 12.15 Jó ebédhez szól a nóta. 12.45 Tiszta szív­vel. Barcs Sándor műsora. 12.55 „A boldogító zene”. Bruno Walter arckép­vázlata. 14.20 Zenés párbaj. 15.08 A Szmolnij székei. Csapó György mű­sora. 16.06 A Cseh Filharmonikus Ze­nekar hangversenye. 17.48 Magyar­nóta- és népdalest. 18.30 A Szabó csa­lád. 19.14 Hallgatóink figyelmébe! 19.15 Zenés est öt télben. 20.22 A Szovjet Kultúra Hete. Optimista tra­gédia. Vszevolod Visnyevszkij szín­művének rádióváltozata. 22.10 Tánc- zene. 28.10 Opera részletek. 0.10 Film­zene. Petőfi rádió: 8.00 Verbunkosok, népi táncok. 8.45 Operarészletek. 9.35 Versek. 9.49 Emil Gilelsz és Jakov Zak két zongorán játszik. 10.30 Tánc­zene. 12.00 Művészlemezek. 12.57 A legkisebb királyfi. Mesejáték. 14.03 Haydn: Esz-dúr szimfónia No. 99. 14.28 Közvetítés az MNK-döntő n. fél­idejéről. 15.20 Bartók: A kékszakállú herceg vára. Egyfelvonásos opera. 16.16 Kürthy Éva és Palcsó Sándor énekel. 16.40 Portrék f», Veszprémi Pe­tőfi Színházból. 17.00 Daljátékokból. 17.55 Munka után. Kovács Júlia ri­portja. 18.15 Galina Visnyevszkaja dalestje. 19.10 Okos Benő és társai. 20.15 Mindenki kedvére! 21.34 József Attila két verse. 21.44 Beethoven: IX. szimfónia. URH: 18.05 Magnósok, figyelem! 18.50 Mozart-áriák. 19.16 Zenei pano­ráma. 19.41 Hangfelvételek felsőfokon. 21.48 A Moszkvai Kamara Jazz quar- tett műsorából. 22.02 Bergeni Fesztivál — 1967. SZERDA Kossuth rádió: 8.22 Balettzene ope­rákból. 8.55 Orvosi tanácsok. A veszé­lyes kedvencekről. 9.00 Könnyűzene: 9.39 A „Petőfi-ktrimá”. 10.10 Zenekari muzsika. ll.OO iskolarádió. 11.30 A Szabó család (ism.) 18.15 Tánczenei koktél. 13.03 Válaszolunk hallgatóink­nak! 13.1« Operarészletek. 14.00 Nők­ről — nőiknek! 14.30 Úttörő nagy kóru­sok I. országos fesztiválja. 16.15 S®ov* jet népek dalai. 15.31 Édteis anyanyel­vűnk (ism.). 16.36 Ravel: Daphnis és Chíboé — balett. 16.30 Pol-beat. Joan Baez énekel. 16.37 A Szovjet Kultúra Hete. Mihail Ro&csin elbeszélése. Aszt- raháni emlék. 17.05 Külpolitikai figye­lő. 17.20 fknil Gilelsz zongorázik. 17.35 Népi táncegyüttesek a mikrofon előtt. 16.12 Gazdasági vezetők klubja. 18.29 Könnyűzenei híradó. 19.30 Fjodor &al- japin hangverseny. 20.08 A Rádió Har gmúzeumából. A felejthetetlen ketto®: Gombaszögi Ella és Kabo'S Gyula. 20.47 Egy budai fabódéban kez­dődött... 22.20 Az MRT szimfonikus zenekara játszik. 23.13 Magyar nóták. 0.10 Éji zene. Petőfi rádió: 10.00 Zenés párbaj (ism.). 10.39 George Bemard Shaw je­lenete. A szonettek fekete hölgye. 10.59 Kamarazene. 11.40 Az élet j átéka. Rész­letek Btricus© zenés játékából. 12.00 Fültörő. Zenei rejtvényműsor. 13.07 Népdalaink nyomában. — I. rész. M.08 Kedvelt régi melódiák. 14.46 Orvosi tanácsok (ism.). A veszélyes kedven­cekről. 14.50 Gordonkamuzsika. 15.95 Tinó Rossd énekel. 15.14 Sziget. Rész­let Bárány Tamás regényéből. 15.24 Tíz perc polka. 15.34 Sába királynője. Két részlet Goldmark operájából. 15.52 Mai témák — mai dalok. 16.05 Lukács Ist­ván cimbalimozik. 16.20 Akikről beszél­tek... 16.30 Sas László táncdalaiból. 16.40 Népszerű zenekari muzsika. 17.19 Délutáni frissítő! 18.10 Petress Zsuzsa énekei. 18.30 Emil Gilelsz zongorázik. 19.29 Koncz Zsuzsa énekel. 20.30 Szóra­koztató orgonamuzsika. 20.49 Az MRT énekkara énekel. 21.02 A tökéletes ali­bi. Mil ward Kennedy elbeszélése. 21.25 Hangverseny a stúdióban. 28.90 A Szovjet Kultúra Hete. Könnyűzene. 22.49 Verbunkosok. URH: 18.W Tánczenei koktél. 18.55 Kara-Karajev: m. szimfónia. 19 19 Operarészdetek. 19.35 Magyar szerzők estje. Közvetítés az Országos Filhar­mónia- kamaraterméből. Kb. 21.25 An­neliese Rothenberg és Dan Jordaches- c^i énekel. 22.02 Jazz Olaszországból. 22.17 A brüsszeli rádió szimfonikus felvételeiből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom