Balatonvidék, 1916 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-23 / 30. szám

BALATONVIDÉK 1916. iulius 23. Özv. Knnze Antalné utóda E=LőwyPál= órás ékszer és látszerész üzleta Keszthely (Kossuth L-utca Hungária mellett) dúsan felszerelt raktárát minden e szaka xágó tárgyakból. Oraj a vitásokat isr3 évi j ótállás mellett készítek. Minden nemű ékszerjavítást elvál­lalok. Tört aranyat és ezüstöt a legmagasabb árban becserélek. ESS redeti Mayfarth-féle törvényileg védett bor- és gyümölcs-sajtók. Elsőrendű gyártmány. iásn bor- és .. Felül nem mait es szüretelő J^L. JEÍEW JS, JS.J3L A KAROLY állandó fogtechnikai mű­terme KESZTHELY, Kossuth L-u. 37. RIER3CH JÓZSEF bádogos mester Keszthely. Nádor-utca. Szalay Ignác cipész mester Keszthely, Erzsébet királyné-utca 12. (Saját ház.) Salamon János bognár Keszthely, Hajdu-utca. |p ü.. ÉS i;aadasági gépgyár QI4. SZ. BÉCS (Wien) II. Taborstrasse 71. Árjegyzék ingyen. Különleges gyártás sajtók és borászati készülékek Képviselők kerestetnek. számára. § W se w fzv^rv ^Zl A 1 gepr cipész Sn-ívcthelyeu, Kos»uth Lajow-utca (Dr. Hanny.fále bú) Huss Ferenc kész gyermek ós férfiruha raktára üosKf.haly, Ko-mui li La|(is-uf.CH, (A Városházzá I szembe.) ifiJiit less :-: KÖNYVNYOMDÁJA-, KÖNYVKÖTÉSZETE-, KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSE :-: ALAPÍTTATOTT 1893-ban . KESZTHELYEN, ALAPÍTTATOTT 1893-ban. önyvnyomdai és lönyvkötészeti munkákat jutányos áron, a legizlésesebb kivitelben gyorsan és s pontosan készítek. Nvomtatott : Sujánsiky József könyvnyomdájában, Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom